Na Oluna Kekeda Laa Nia Sa Dion
Sa Dion nia kedaa buka nee fua tii waa gwaungai 'ana konia manata mamana nee, satana sa Gaeas. Sa Dion nia tangoa sa Gaeas, suli nia 'e suasuli diana 'ana toaa ni toolangaidoo lae ki sulia faarongoa diana nee ne kera dao walude 'i seeri. Sa Dion ka kwaifamantai fua sa Gaeas uri ka kwaimani 'ana toaa ne nao dasi dooria guu roo lae sulia kwaifamantaia ki faasia sa Dion.
1
Nau waa gwaungai 'ana konia manata mamana nee, ne ku kekeda kau fuamu Gaeas 'oe waa kwaimani nau ne ku liosau mamana 'ani 'oe.
Waa diana nau 'ae, nau ku foa kau fuamu uri too lamu ka liu'akwaa 'ana ma na doo ki sui guu ka walude 'ana fuamu, mala lau gu ne mangomu 'e liu'akwaa. Nau ku manata ele 'asia naa suli tai waafuta ki 'ana bali 'ana manata mamana lae da dao siaku daka unu sulia ne 'oe dau ngasi gwamu 'ana toolangaidooa mamana bae. Si kada nau ku rongo kau na wela nau ki da roo 'ua gwada sulia toolangaidooa mamana nai, nau tae ku ele 'asia naa sulia.
Sa Gaeas nia 'adomia toaa da faatoolangai ki.
Waa nau Gaeas 'ae, na mamana lae naa nai 'oe faatainia kada 'o 'adomia toaa manata mamana nai da dao kau daka liu kwailiu matangana toae 'ana toolangaidoo lae, sui boroi 'ana ka nao 'osi saitoma diana 'ani kera. Kera da faarongoa lau guu konia manata mamana nee 'i seki 'ana liosaua nai 'oe faatainia nai. Nia diana 'asia naa 'oe 'o 'adomi kera fasi kau 'ana lea laa kera, uri ka lea sulia ade laa ne God manata lana 'e ele sulia. 'Oe 'o 'adomi kera 'ana lea lada fai raoa Kraes ma kera ka nao dasi ngali guu tasi kwai'adomi laa faasia toaa dasi manata mamana ki. Aia, ma ni kolu toaa manata mamana ki kolu kai faatainia ade diana lae fuada 'ana 'adomi lada fai raoa kera, uri kolu ka rao kwaimani fai kera 'ana toolangaidooa mamana nee.
Sa Diotrefes nao si ade gu sulia bae lana sa Dion
Nau ku kekeda sui na kau 'ana tii si kada fua konia manata mamana nena, ma sui sa Diotrefes waa nee dooria talai lamolu lae, ka nao si doori rongo gu sulia na doo ku saea ki kau. 10 Lea sa nau ku dao kau siamolu tara nau kwai bae fai kamolu sui guu sulia doo ta'aa nai ki nia ilia, ma na ununua ta'aa nia ilia ki suli kamolu. Nia nao si ili gwana 'uri nai ma ka sui nana, tee nia ote nia lau guu uri gwale lana toaafuta ki. Toaa ne da dooria gwale lana mai toaafuta nai ki boroi, nia lui kera lau guu fasi ili lae uri nai fuada ma ka alu kera lau gu 'i sara fasi lao konia manata mamana nee.
Sa Dion dooria daka 'adomia sa Demitrias
11 Waa nau Gaeas 'ae, nao 'osi liokwaisulii lau 'uri ili lana doo ta'aa ki, 'o liokwaisulii 'amua 'uri ili lana doo diane ki. Tii ne nia ilia doo diane ki, nia 'ana ne waa God. Ma tii ne nia ilia doo ta'aa ki, nia ulafusia God.
12 Toaa ki sui guu da saea doo diane ki sulia sa Demitrias, ma birangaa diana nia ki boroi da tala faamamanea lau guu si doo nai suli nia. Nia ne adea meli ka tango nia lau guu ma meli ka dooria 'oko saitomana lau guu si doo nai meli saea 'e mamana.
Baee 'isi ki
13 Nau ku too 'ana doo 'oro ki ni sae lana fuamu, ma sui ta nau nao kwasi dooria keda lada ki gwana. 14 Nau ku manata toi tara nao si tau guu nau kwai suamu gwaku, uri koro ka tala bae 'akoro.
15 Na aroaroa nia God ka too 'ana fai 'oe.
Na toaa kwaimani 'oe ki sui gu 'i seki, kera lau guu da faa kau si baea kera 'ana manata dianaa fuamu. 'Oko faarongoa lau guu toaa kwaimani kameli ki sena 'ana si baea kameli 'ana manata dianaa ma 'oko 'ai satada sui gu fainia.