15
Sa Disas talafana 'inito 'Oko 'ana Greib
Sa Disas ka bae lau gu 'urii fua toa kwairooi nia ki, “Nau naa ne talafana na 'inito 'oko mamane. Na Maa nau ka talafana waa ne nia suasuli 'ana ola greib nia. Nia ka sikilia saradoo neki 'ani nau ne nao dasi fungu guu. Aia, na saradoo neki da fungu ki, nia 'e tagisida ka folaa uri dafi fungu diana fatai. Ma ni kamolu nee, na baea neki nau ku toolangainia siamolu ne da tagisi kamolu molu ka folaa naa. Molu lado 'ani nau, uri nau ku lado 'ani kamolu. Na saradoo ne nao si lado 'ana 'inito 'oko, nia 'afitai ka fungu 'i tala'ana. Nia 'e lado 'ana 'inito 'oko nai taari. Talafana gu ni kamolu nai. Lea kamolu nao molu si lado 'ani nau, kamolu 'i tala'amolu 'afitai molu ka ili tasi doo diana.
“Nau naa ne talafana 'inito 'oko nai 'ana greib, ma kamolu talafana saradoe ki. Lea waa lado 'ani nau ma nau ku lado 'ani nia, waa nai ka fungu 'ana doo diana 'oro. Lea 'oe nao 'osi lado 'ani nau, 'afitai 'oko ilia guu tasi doo diana. Lea ta waa nao si lado 'ani nau, nia mala gwana ta saradoo ne kera sikilia daka 'ui ai tio ka 'ako naa. Na saradoo 'uri nai ki ne kera ngalida lea daka 'ui 'ani kera lao ere ka sarufida naa. Lea kamolu lado 'ani nau ma na bae laku ka tio ngado lao manata lamolu, ta tee gwana ne kamolu dooria ma molu ka gania God uria, nia kai faa fuamolu. Na doo diana neki kamolu ilia ki ne adea toae ki daka faa'initoaa Maa nau, ma ka faatainia fuada ne kamolu toa kwairooi nau ki. Nau ku liosau naa 'ani kamolu mala ne Maa nau nia liosau 'ani nau. Molu too ngado lao liosaua nau. 10 Lea kamolu ade suli si baea fifii nau ki, nia faatainia kamolu molu ngado lao liosaua nau, mala lau guu ne nau ku ade suli si baea fifii Maa nau ki suli ku ngado lao liosaua nia. 11 Nau ku saea si doo nai siamolu uri molu ka ele lau guu mala 'ani nau, ma uri molu ka too 'ana ele laa ne laulau. 12 Si baea fifii nau fuamolu nia 'urii: Molu liosau 'ani kamolu kwailiu ka mala lau guu ne nau ku liosau 'ani kamolu. 13 Na kwai liosaua ne waa 'e ilia fua ruana nia ma ka mae 'i fulingana, nia ne nao ta liosaua boroi si 'uria. 14 Lea kamolu molu ilia si doo ne ku saea uri molu ka ilia, nia faatainia ni kamolu ruana nau ki naa. 15 Nau nao kwasi 'aili kamolu naa 'ana toa ni rao nau ki gwana, suli na waa ni rao gwana 'e nao si saitomana guu doo neki waa baita nia 'e ilia ki. Nau ku 'aili kamolu lau 'aku 'ana ruana nau ki naa ne, suli nau ku faarongo kamolu naa 'ana doo neki sui guu nau ku rongo mai sia Maa nau. 16 Tasi doo lau, nao lau kamolu bae molu fili nau. Nau lau 'ana bae ku fili kamolu, uri molu ka mala 'ua guu ta 'ai ne fungu diana 'ana fuaedoo ne tio ladoa. 'I seeri guu, nunufana kamolu molu gani 'ana sataku, Maa nau nia kai falea guu ta tee gwana ne kamolu gani nia uria. 17 Si baea fifii nau naa ne 'urii: Molu liosau 'ani kamolu kwailiu.
Toaa fera ne 'i saegano da susubutainia toaa sa Disas ki
18 “Lea toaa nee 'ana fera ne 'i saegano da susubutai kamolu, molu ka manata toi ni nau ne kera susubutai nau fasi mai 'i nao. 19 Lea sa kamolu toaa 'ana fera ne 'i saegano mone, ni kera toaa 'ana fera ne 'i saegano da kai liosau lau gu 'ani kamolu suli kamolu na doo kera ki 'ua guu. Ma sui nau ku fili kamolu sui naa, uri molu ka 'e'ete naa fasi toaa 'ana fera ne 'i saegano. Doo ne adea guu kera daka susubutai kamolu nai. 20 Molu manata toi fasi si baea baki nau ku saea mai fuamolu. Nau ku 'urii bae, ‘Na waa ni rao lae ki, kera nao dasi 'initoa talua waa baita ne kera da rao fuana.’ Ma lea toaa 'ana fera ne 'i saegano da susubutai nau naa waa ne ku baita fuamolu, tara kamolu toaa ni rao nau ki boroi kera da kai susubutai kamolu lau guu. Lea kera da ade mone mai suli bae laku, tara kamolu boroi kera da kai ade lau gu suli bae lamolu. 21 Toaa nee 'ana fera ne 'i saegano kera da kai susubutai kamolu, suli kamolu toaa nau ma suli kera nao dasi saitomana God waa ne fale nau mai. 22 Lea sa nau nao kwasi dao mai lao fera ne 'i saegano ma ka nao kwasi faarongo kera 'ua gu mone, kera ka nao dasi lio filoa guu abulo ta'aa laa kera ki. Ma sui tari'ina, kera 'afitai daka fofo naa 'ana tasi doo lau suusi kera, suli nau ku dao naa ma ku faarongo kera ka sui naa. 23 Tii gwana ne susubutai nau, nia susubutainia lau gu Maa nau. 24 Nau ku ilia mai doo ki matangada. Doo nai ki 'afitai ta waa lau ka bobola fai ili lana ki. Lea sa nau ka nao kwasi ilia 'ua gu mai doo nai ki mone, kera ka nao dasi lio filoa guu abulo ta'aa laa kera ki. Ma sui tari'ina, kera da suai gwada doo kwaibalatana nai ki nau ku ilida ki mai. Ma sui boroi 'ana kera daka susubutainia gwada Maa nau fai nau. 25 Sui ta si ade laa ne kera ilia nee, kera da ilia naa uri si baea bae mai laona Taki ka mamana ne, bae 'e 'urii, ‘Kera da susubutai nau gwada fua mange.’
26 “Nau kwai odua mai Waa Ni Kwai'adomi siamolu. Nia na Anoedoo Abu ni faatai lana doo mamane ki suli God. Nau kwai odua mai siamolu faasia maa nau. Si kada nia 'e dao naa, nia kai saea doo mamane ki suli nau fuamolu. 27 Kamolu lau gu ne molu kai saea doo mamane ki suli nau, suli kamolu molu too kwaimani mai fai nau 'ita mai 'ana safali lana raoa nau nee.”