16
Sa Disas nia bae lau ka 'urii, “Nau ku faarongo kamolu 'ana doo neki uri ka nao molu si lea 'e'ete lau. Totoo kera da kai alu kamolu 'i sara fasi lao beu ni ofu lae. Mamana nai, si kada ne lea mai, lea ta waa 'e saungi kamolu molu mae boroi, nia ka saea gwana nia ilia si raoa nai fua God. Kera da kai ilia doo nai ki 'ani kamolu, suli kera nao dasi saitomana Maa nau, ma nao ni nau boroi. Ka 'uri nai boroi 'ana, nau ku faarongo kamolu na kau 'ana si doo nai, uri si kada nia ka dao boroi mai, kamolu molu ka manata toi naa ne nau ku saea sui na kau fuamolu.”
Na raoa nia Anoedoo Abu
Sa Disas ka bae lau 'urii, “Nau nao kwasi saea mai doo neki fuamolu 'i nao, suli nau ku too 'ua gwaku fai kamolu. Sui tari'ina, nau kwai oli naa sia waa bae fale nau ku lea mai. Nau kwai oli naa ne, sui boroi nao ta waa 'amolu si ledi gu 'urii 'ani nau, ‘Nee wala, 'oe lea na fai nee?’ Tari'ina, kamolu molu rongo doo nai ki nau ku faarongo kamolu ai na liomolu ka dila naa. Sui boroi 'ana, nau ku faarongo mamana 'ani kamolu, didiana lana si doe fuamolu ne nau kwai lea nee. Suli lea nau nao kwasi lea, na Waa Kwai'adomi nia 'afitai ka lea mai siamolu. Lea nau ku lea taari nau ku odu nia ka lea mai siamolu. Si kada nia dao naa, nia kai faatai folaa 'ana garo laa kera toaa 'ana fera ne 'i saegano suli abulo ta'aa lae, ma 'o'oloe, ma suli kwakwaea ne God kai falea mai. 'Ana bali 'ana abulo ta'aa lae, kera da garo suli kera nao dasi manata mamana 'ani nau. 10 'Ana bali 'ana 'o'oloe, kera da garo suli nau kwai oli sia Maa nau ma tara kamolu molu si suaku naa. 11 'Ana bali 'ana kwakwaea ne God kai falea mai, kera da garo suli God nia falea sui naa kwakwaea fua sa Saetan waa ne 'inito faafia toaa lao fera ne 'i saegano.
12 “Nau ku too 'ana doo 'oro 'asia naa ni sae lana 'ua fuamolu ne nao molu si tala'ana naa ngali lana lau. 13 Sui ta, si kada na Anoedoo Abu waa ne kai toolangaidoo siamolu suli doo mamane ki nia dao naa, nia kai talai kamolu suli doo mamane ki sui guu. Nia kai bae gwana suli si doo nia rongoa God saea ki fuana, nao lau si doo nia ki tala'ana. Ma nia kai bae suli si doo neki nao dasi fuli ki 'ua. 14 Ma nia kai ilia toae ki da kai faa'inito nau, suli nia kai ngalia bae laku kai faarongo kamolu ai. 15 Si doo neki sui guu da naisata 'ana Maa nau, si doo nau ki sui guu. Nia ne adea nau ku saea na Anoedoo Abu kai ngalia bae laku ma kai faarongo kamolu ai.”
Liodilae kai rokitai 'ana noni sasala lae
16 Sa Disas ka bae lau 'urii, “Si kada kukuru gwana sui ka nao molu si suaku naa, sui burina si kada kukuru gwana, molu ka suaku lau gwamolu.”
17 'Uri nai tai waa 'ana toa kwairooi nia ki daka ledi kera kwailiu, daka 'urii, “Na tee nai toolangai lana si baea nai nia saea nai, ‘Si kada kukuru gwana sui ka nao molu si suaku naa, sui burina si kada kukuru gwana, molu ka suaku lau gwamolu,’ ma ka saea lau guu, ‘Suli nau kwai lea naa sia Maa nau’?” 18 Ma toa kwairooi nia ki kera ledi kera kwailiu lau daka 'urii, “Tee nai nia toolangainia 'ana si baea nai, ‘Si kada kukuru gwana’? Doo nai nia bae sulia kolu ulafusia nai.”
19 Sui sa Disas 'e filoa kera dooria ledi lana nai, nia ka 'urii fuada, “Kamolu manata suli si doo bae nau ku saea 'oto nai, bae nau ku 'urii, ‘Si kada kukuru gwana sui ka nao molu si suaku naa, sui burina si kada kukuru gwana, molu ka suaku lau gwamolu’? 20 Nau ku faarongo mamana 'ani kamolu, ni kamolu molu kai angi baita 'asia naa, ma na toaa 'ana fera ne 'i saegano kera da kai ele. Kamolu molu kai liodila, ma sui ta na liodilaa kamolu nai kai rokitai uri ele lae. 21 Na keni saare wela 'e nonifii 'asia naa suli 'e dao naa 'ana si kada ni saare wela. Ma sui ta, si kada wela nia 'e futa sui naa, nia ka manata buro lau gwana 'ana nonifiia bae, suli nia ele 'asia naa ne wele 'e futa ka sui naa lao fera ne 'i saegano. 22 Talafana lau guu ni kamolu nai. Kamolu molu liodila 'i tari'ina, ma sui ta nau kwai suamolu lau gwaku ma kamolu molu kai ele. Na ele laa kamolu nai 'afitai naa ta waa ka ngalia lau faasi kamolu. 23 Tara dao 'ana si kada nai, kamolu boroi nao molu si gani nau naa uri tasi doo lau. Nau ku faarongo mamana 'ani kamolu, ta tee ne kamolu gania sia Maa nau suli ni kamolu toa kwairooi nau ki, nia kai falea fuamolu. 24 Lelea mai ka dao 'i tari'ina nai, kamolu 'i tala'amolu nao molu si gania 'ua mai tasi doo sia Maa nau 'i nunufana sataku. Molu tala gania 'amolu Maa nau, uri nia ka fale 'amolu ma manata lamolu ka ele mamana 'ana!”
Sa Disas nia siitasa naa faafia fera ne 'i saegano
25 Sa Disas ka bae lau 'urii, “Nau ku bae mai 'ana tarifulae ki kada ku saea mai doo neki fuamolu. Aia, ma si kada ne lea mai nau tara nao kwasi bae lau 'ana tarifulae ki 'uri nai, kaa kwai bae naa suli Maa nau fuamolu 'ana baea 'o'olo gwana. 26 Dao 'ana si kada nai, kamolu naa molu kai tala gania 'amolua God suli kamolu toa kwairooi nau ki. Ku saea fuamolu, tara nau nao kwasi gania naa doo ki fuamolu. 27 Nia kai tio na 'uri nai, suli Maa nau 'ana tala'ana ne nia liosau 'ani kamolu suli molu liosau 'ani nau ma molu ka faamamanea ne Maa nau 'e fale nau mai. 28 Nau ku too mai sia Maa nau ne ku lea mai lao fera ne 'i saegano. Tari'ina, nau kwai faasia naa fera ne 'i saegano ma kwai oli naa siana Maa nau nai.”
29 'I seeri na toa kwairooi nia ki daka bae 'urii fuana, “Ma 'oe 'o bae folaa naa wala, ma ka nao 'osi bae naa 'ana tarifulae ki. 30 Tari'ina gu ne kameli meli kafi liotoi ne 'oe 'o saitomana doo ki sui guu, ma ka nao si bobola gu uri ta waa lau ka ledi 'oe, suli 'oe filoa gwamu doo ne nii lao manata lana waa ki. Doo ne adea meli ka faamamanea God nia fale 'oe mai nai.”
31 Ma sa Disas ka bae 'urii fuada, “Kamolu molu kafi manata faamamane gu nai! 32 Sui tii si doo ne ku faarongo kamolu lau ai. Si kada ne lea mai, ne safali dao naa nee, kamolu kai tagalo tiifau faasi nau. Tara kamolu kai tafi faasi nau uri fera kamolu ki nunufana si doo ne kera da kai ilia 'ani nau. Sui boroi 'ana, nau nao kwasi too gu taifili nau, suli Maa nau ne nii fai nau. 33 Nau ku saea doo neki siamolu, uri molu ka too 'ana aroaroe lao kwaimania kamolu fai nau. Kamolu kai dao tona 'afitaie lao fera ne 'i saegano. Sui boroi 'ana, nao manata lamolu si ta'aa lau. Nau ku siitasa naa faafia fera ne 'i saegano.”