20
Sa Disas nia tatae faasia maea
(Matiu 28:1-8; Maak 16:1-8; Luk 24:1-12)
'I 'uubongi maakafufua lao rorodoe 'ua gwana 'afa sato totoonao 'ana wiiki, ni Meri bae faasia 'i Magdala nia ka lea naa uri maana likwafau ni alu wane bae. Nia dao ka suana fau bae da fonokia 'ana maana likwafau bae, nia abuli ka tio 'e'ete na kau. 'I seeri, ni wala nai ka lae 'ali'ali ka oli lau mai fera siana sa Saemon Bita fainia na waa kwairooi bae sa Disas liosau 'ani nia bae. Ni wala nai ka bae 'urii fua roo waa ki, “Wala roo waa 'ae, na wane ki gu ne da ngalia naa nonina Aofia kia bae faasi lao likwafau bae, ma kolu ka ulafusia naa si kula da alu nia ai!”
'Uri nai guu, sa Bita fainia na waa kwairooi bae daru ka tatae daru ka lea naa uri maa likwafau bae. Ma keerua sui guu daru ka lae 'ali'ali naa, lelea na waa kwairooi nai ka talua sa Bita lea kau ka dao na 'i nao maana likwafau nai. Nia 'agwaoro kau ka bubungia 'abala maku kwakwaoa baki sui guu da tio gwada, sui boroi nia nao si ruu gu kau lao likwafau nai. Sui, sa Saemon Bita bae nia 'isi mai, nia lelea mai ka dao naa. Sa Bita ka tasa kau ka ruu na lao likwafau nai. Nia ka suai naa 'abala maku kwakwaoa baki. Nia ka suai lau guu si 'aba maku bae kera da karoa 'ana gwauna sa Disas. Si 'aba maku nai 'e lukuma ka tio 'e'ete lau gwana taifilia faasia 'abala maku kwakwaoa baki. Dao 'i seeri guu na waa kwairooi bae nia dao maana likwafau 'i nao, nia ka ruu na kau. Nia ka suai doo nai ki ma nia ka faamamanea naa. Ka 'uri nai boroi 'ana, keerua nao daru si filoa 'ua gwadaru bae na kekeda laa Abu 'e saea sa Disas totoo kai tatae guu faasia maea. 10 'Uri nai sui guu, roo waa kwairooi nai ki daru ka oli na mai luma keerua ki.
Ni Meri fasi Magdala nia suana sa Disas
(Matiu 28:9-10; Maak 16:9-11)
11 Ma ni Meri ka uu 'ua 'i maana likwafau, ma ka angi guu 'ana. Ma 'ana si kada nia angi 'ana, nia 'agwaoro ka lio kau laona likwafau nai. 12 Ma nia ka suana roo 'ensel nai ki keerua ruufia maku kwakwaoa ki ma daru ka gooru gwadaru 'ana si kula nai da egwalaa sa Disas ka tio ai 'i nao. Ta 'ensel ka gooru kula bae gwau sa Disas tio ai bae, ta doo 'ana kula bae 'aena ki tio ai. 13 Keerua daru ledia ni Meri daru ka 'urii, “Nee, tee ne 'o angisia?”
Ni Meri 'e luu keerua ka 'urii, “Na Aofia nau bae ne kera ngalia kau nonina faasia 'i seki, ma nau ku ulafusia naa kula da alu nia ai.”
14 Nia 'e bae 'uri nai sui nia abulo 'e lio kau, ka suana sa Disas 'e uu gwana 'i seeri. Sui boroi 'ana nia ka ulafusi lau gwana ne nia sa Disas. 15 Sa Disas ka ledia ka 'urii, “Wela keni 'ae, 'utaa ne 'oko angi gwamu 'urii? Ma tii ne 'oe nani uri nia?”
Ni Meri ka kwaifii 'ana sae sa waa nai gwana ne lio suli ola 'ai nai 'i seeri. Nia ka 'urii fuana, “Waa baita kani 'ae, lea sa 'oe gwana ne 'o ngalia kau nonina Aofia nau, nau ku dooria 'oko faarongo nau 'ana kula ne 'oe alua ai, uri nau lea ku ngali 'akua.”
16 Sui, sa Disas ka bae 'urii fuana, “Meri 'ae!”
Ni Meri toriabulo 'e lio kau ka lio saitomana naa. Nia ka bae na 'urii fuana, “'Oi na Raboni bae!” “Raboni” toolangai lana na “Waa ni toolangaidoo” 'ana baea kera toaa Diu.
17 Ma sa Disas ka bae 'urii fuana, “Nao 'osi dau fifini faafi nau 'urii, suli nau nao kwasi oli kwasi dao 'ua sia Maa nau ne. 'O oli kau dao siana toolaku ki, 'oko faarongo kera ne nau kwai oli naa siana Maa nau ne nia na Maa kera lau guu. Nia na God nau, ma na God kera lau guu.”
18 Sui guu ni Meri nai faasia 'i Magdala ka oli naa. Nia ka faarongoa naa waa kwairooi ki ne nia suana naa na Aofia. Ma nia ka faarongo kera lau guu 'ana doo nai ki sa Disas nia saea mai fuana nai.
Na toa kwairooi ki da suana sa Disas
(Matiu 28:16-20; Maak 16:14-18; Luk 24:36-49)
19 'I saulafi naa 'ana tii fa sato totoonao bae gwana 'ana wiiki, na toa kwairooi baki kera da too kwaimani 'ada laona tii beu nai. Na maa nai ki 'ana beu nai boroi kera da fonokida daka alu loko ki ai, suli kera da mau 'ana toa gwaungai Diu ki. Ma sa Disas nia ka sakatafa faatai gwana 'i matangada. Ma ka bae 'urii, “Na aroaroe ka too na fai kamolu.” 20 Nia bae 'uri nai sui, nia ka faatainia naa 'abana ki fai na gagarona fuada. Na toa kwairooi ki kera daka ele 'asia naa 'ana si kada nai kera da suana Aofia. 21 Sa Disas ka bae lau 'urii fuada, “Na aroaroe ka too na fai kamolu. Nau kwai fale kamolu molu kai lea, mala lau guu ne Maa nau nia fale nau mai.” 22 Sa Disas nia ufi mango faafi kera ma ka bae 'urii, “Molu ngalia Anoedoo Abu. 23 Lea kamolu molu manata lukea abulo ta'aa laa ta waa, waa nai God boroi nia manata lukea lau guu abulo ta'aa laa nia ki. Ma waa ne kamolu nao molu si manata lukea abulo ta'aa laa nia ki, God boroi nao si manata luke nia lau guu.”
Sa Toomas suana sa Disas
24 Aia sa Toomas ne kera 'ailia lau guu 'ana “'Iu” ta waa lau guu 'ana toa kwairooi baki sa Disas, nia nao si too 'ana si kada nai sa Disas dao siada nai. 25 Ma 'aini toa kwairooi nai ki kera daka faarongo nia daka bae 'urii, “Wala 'ae, kameli meli suana mai na Aofia!”
Nia ka bae 'ana 'urii fuada, “Lea nau ku tala suana guu fuli nila baki lao 'abana taari ku faamamanea. Fai, lea nau ku tala alu gu kakauku fuli nila baki ma ku dau toi guu 'i gagarona bae taari ku faamamanea. Lea nao, 'afitai guu nau ku faamamanea si doo nai.”
26 'Ana fiuna fa dani 'i burina lau guu, na toa kwairooi baki kera da too fiku lau guu laona luma bae. Fua nai, sa Toomas 'e nii lau gu fai kera 'i seeri. Kera daka sabia lau gu mae ki. Sui sa Disas ka sakatafa folaa lau gu mai 'i matangada, ka bae lau gu 'urii, “Aroaroe ka too na fai kamolu.”
27 Sui sa Disas ka bae 'urii fua sa Toomas, “Toomas 'ae, 'oe alua fasi kakaumu 'i seki lao 'abaku. 'O suana fasi 'abaku neki. Faa mai 'abamu 'oko silifainia fasi 'i seki gagaroku fulina mae maala bae. 'O manata mamana naa, nao 'osi manata ruarua lau!”
28 Ma sa Toomas 'e luua ka 'urii, “'Oe na Aofia nau, ma God nau!”
29 Ma sa Disas ka bae 'urii fuana, “'Oe 'o suaku gwamu nai 'oko manata mamana nai. 'E diana tasa fua toaa ne nao dasi suaku boroi ma kera daka manata mamana 'ani nau.”
30 Sa Disas nia ilia doo kwaibalatana 'oro ki lau ne toa kwairooi nia ki da suai, ne nao kusi kekeda gu sulia lao buka ne. 31 Ma sui boroi 'ana, doo neki nau ku kekeda sulida nee, nau ku kekeda sulida uri ka adea molu ka manata mamana 'ana sa Disas na Kraes, na 'Alakwa nia God. Ma si kada kamolu molu manata mamana 'uri nai, kamolu molu ka too 'ana mauria firi nunufana satana.