19
'Uri nai guu sa Baelat ka falea naa sa Disas fua toaa ni omee nai ki ma ka saea kera daka nangasia naa sa Disas. Kera daka 'e'erea tii 'eeregwaua 'ana 'oko konala nai sui daka silifainia naa 'i gwauna sa Disas. Sui kera daka faa ruufi nia naa 'ana maku gogosala nai mala 'ana waa 'inito. Sui kera daka fali kau siana daka bae 'urii, “Diana tasa kau fuamu, 'oe waa 'inito kera toaa Diu!” Sui, kera daka fidali nia usi maana.
Sa Baelat ka tii fa ruu laa lau kau 'i maa ka bae 'uri fua toaa nai Diu, “Nau ku talaia mai sa wala nee fuamolu nai, uri molu ka saitomana ne nau nao kusi dao toi guu tasi doo ne nia ilia ka garo.” Si kada sa Disas 'e ruu mai 'i maa, nia 'e ruufia na mai maku gogosala bae fua waa 'inito ki ma na doo ni 'eeregwaua konala bae lau gu 'i gwauna. Sa Baelat ka bae 'urii fua konia nai, “Molu suana nai, sa wala bae gu ne!”
Aia na waa baita ni foa nai ki, ma na waa ni folo lae nai ki kalia Beukaua bae, si kada kera suana, kera daka 'ai baita daka bae 'urii, “Saungi sa wala na ka mae 'ana! Foto faafi nia 'ana 'airarafolo!”
Sa Baelat ka bae 'urii, “Molu talai nia kau molu ka tala foto 'amolua faafi nia 'ana 'airarafolo. Ni nau gu ne nao kusi dao toi guu tasi doo ne nia ilia ka garo.”
Na toaa nai Diu kera daka bae 'urii fua sa Baelat, “Sa wala na 'e saea nia 'Alakwa God. Si doo taki kameli 'e luia nao ta waa gwana si saea naa nai. Nia waa uri mae lae naa na, suli nia saea si doo nai.”
Si kada sa Baelat nia rongo kera da bae 'uri nai, nia kafi mau kafi 'idu lau. Sui nia oli ka ruu lau 'i beu ka ledia sa Disas ka 'urii, “Nee wala, doo 'oe waa fasi fai nee?”
Sa Disas ka nao si saea gu tasi doo. 10 'Uri nai sa Baelat ka ledi 'urii lau 'ani nia, “Nee, 'oe nao 'osi dooria guu bae lae fa nau? 'Oe nao 'osi saitomana guu, ne nau naa ne ku too 'ana tetedee uri ku saea daka foto faafi 'oe 'ana 'airarafolo, ma nao daka lukasi 'oe 'oko mauri 'amua?”
11 Sa Disas 'e luua ka bae 'urii, “Na tetedea nai, lea God nao si faa fuamu uri sae lana doe suli nau, 'oe 'afitai 'oko too ai. Doo ne adea guu, waa ne fale nau 'i 'abamu, nia fulia si abulo ta'aa laa baita 'asia naa.”
12 Safali 'i seeri, sa Baelat ka sasi lau gwana uri dao lae toi tasi ade laa uri nia ka saea daka lukea lau gwada sa Disas. Sui ma Toaa Diu ki, kera daka 'ai baita kau daka 'urii, “Lea 'o lukea sa wala na ka lea lau gwana, tama 'oe nao lau ruana nia waa 'inito loko 'i Rom nai. Suli lea ta waa 'e saea nia tala'ana 'e 'inito, nia waa 'e nao si kwaimani na fai waa 'inito 'i Rom nai.”
13 Si kada sa Baelat nia rongo si doo nai sui, nia ka talaia na mai sa Disas uri 'i maa. Sui sa Baelat ka gooru naa 'ana si kula nai fua gooru lae ai uri fale lana si baea 'isi suli doo ki. Si kula nai kera da 'ailia 'ana “Fau dedema”, aia 'ana bae laa kera toaa Diu, na “Gabata”. 14 Ma fa dani nai, nia fa dani 'ana ade akau lae maasia fa wiiki bae Fangatasae kai liu ai. Nia ka dao karangia naa tofungana sato 'ana si kada nai. Sa Baelat ka bae na 'urii fua toaa Diu nai, “Na waa 'inito kamolu bae ne!”
15 Na toaa Diu nai ki daka kokoo baita 'ada daka bae 'urii, “Ngali kau molu foto faafia ka mae 'ana, 'ana 'airarafolo wala!”
Sa Baelat ka ledi kera lau ka 'urii, “Nee, nia mamana kamolu dooria uri nau ku foto na faafia waa 'inito kamolu nee 'ana 'airarafolo nai?”
'I seeri na waa baita ni foa ki da luu nia daka bae 'urii, “Tii waa 'inito ne kameli too na ai ne waa 'inito 'i Rom. Nao lau ta waa 'inito 'e'ete lau!”
16 Lelea mai 'e dao gu 'i seeri, sa Baelat ka fale na kau sa Disas fuana toa ni omee nai ki uri foto lae faafi nia 'ana 'airarafolo.
Kera foto faafi sa Disas 'ana 'airarafolo
(Matiu 27:32-44; Maak 15:21-32; Luk 23:26-43)
'I seeri, na toa ni omee nai ki daka talaia na kau sa Disas. 17 Sa Disas ka ngalia 'airarafolo nia ni mae lae 'i fafona ka lea naa uri si kula nai 'i gwai lelete. Ma kera daka 'ailia kula nai “'I Golgota” 'ana baea toaa Diu. 18 Ma 'i seeri kera daka foto na faafia sa Disas 'ana 'airarafolo. Ma kera daka foto faafia ta roo waa lau gu fainia, ta waa ka nii bali aolo ma ta waa ka nii bali mauli nia. Sa Disas ka nii 'i lalo 'ana roo waa nai ki. 19 Sa Baelat ka kedaa mai tii si baea nai sui kera daka ngali mai daka alu ngasi ai 'i gwauna 'airarafolo nai sa Disas nii ai. Si baea nai 'e 'urii, “Sa Disas waa 'i Naasaret, na waa 'inito kera toaa Diu.” 20 Waa 'oro ki 'ana toaa Diu kera da idumia si baea nai, suli si kula nai da foto faafia sa Disas 'ana 'airarafolo ai 'e nii karangia gwana fera baita 'i Durusalem. Ma kera daka kedaa lau gu si baea nai 'ana baea kera toaa Diu, baea kera toaa 'i Rom, ma fainia baea kera toaa Grik. 21 Na waa baita ni foa ki kera nao dasi ele suli si bae laa nai, ma kera lea daka saea fua sa Baelat. Kera daka bae 'urii, “'O kekeda nao 'osi saea lau ‘Na waa 'inito kera toaa Diu ki!’ Kaa 'o saea 'amua, ‘Ni nia lau gwana tala'ana bae saea, nia waa 'inito kera toaa Diu ki.’ ”
22 Sui sa Baelat 'e luu kera ka bae 'urii, “Si baea ne nau ku kedaa sui naa, tama nau ku kedaa sui naa nai, ade ta waa ka talana lau.” 23 Si kada toa ni omee nai ki da foto faafia sa Disas 'ana 'airarafolo, kera da ngalia maku nia ki daka tolingia 'ana fai si doo ki uri ka bobola fai kera fai waa ki. Na maku nia nai 'i fara gwana ne tio. Maku nai, kera saungainia ka tikwa ma ka nao gu ta tailado laa ai 'ita mai gwauna ka dao 'aena. 24 Na waa ni omee nai ki daka bae 'urii matangada kwailiu, “Nao kolu si kari saketoa lau maku nee. Kolu ilia fasi tasi saso laa mala dais uria. Lelea waa siitasa, waa nai ka ngali 'ana.” Si doo nai 'e fuli uri si baea lao kekeda laa abu ka mamana bae nia 'urii, “Kera tolingia naa maku nau ki fuada, ma kera daka saso mala dais uri maku baita nau 'i fafo.” Si doo toa ni omee nai da ilia nai.
25 Gaa nia sa Disas fai toolana gaa sa Disas, ma ni Meri 'afe sa Klopas, fai ni Meri ai bae 'i Magdala, kera da uu gwada 'aena 'airarafolo nai sa Disas mae ai. 26 Sa Disas nia suana kau gaa nia 'i seeri, ma na waa kwairooi bae sa Disas nia liosau 'ani nia boroi ka uu karangi lau gu 'i seeri. Sa Disas ka bae 'urii fua gaa nia, “Gaa 'ae, na 'alakwa 'oe bae ne.” 27 Sui, nia ka bae lau gu 'urii fua waa kwairooi nai, “Na gaa 'oe bae ne.” Safali 'i seeri na waa kwairooi nai 'e talaia gaa sa Disas ka too 'i luma kera ka suasuli nia naa.
Sa Disas nia mae
(Matiu 27:45-56; Maak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28 Burina doo nai ki lau guu, sa Disas 'e saitomana sui naa ne raoa nia ki sui naa, ma uri si doo Kekeda laa Abu saea ka fuli, nia ka bae 'urii, “Nau ku maeli kuu.”
29 Na waen lifoo nai, kera da ongia lao kufidoe ka fungu ka uu gwana 'i seeri. Kera daka ngalia si doo nai mala lumulumu daka kurumainia kau lao waen nai sui daka alua gwauna saga 'ai nai da saea 'ana “Iisob,” sui kera daka falea kau uri maa ngiduna sa Disas. 30 Si kada sa Disas nia kuufia ka sui, nia ka bae 'urii, “Nia sui naa nai!” Nia bae 'uri nai sui guu, nia ka gwautoli na mangona ka liu naa.
Kera labua gagarona sa Disas 'ana sue
31 Fa dani nai fa dani ni ade akau lae naa, sui tio dani guu fa dani 'ana sabat naa. Fa sabat nai boroi, nia fa sabat 'initoa kera lau guu. Kera toaa Diu nai lea daka gania naa sa Baelat uri kera lea daka 'oia 'aena sa Disas fai roo waa baki uri daka mae 'ali'ali, ma daka tangasu kera naa fasi 'airarafolo baki, suli kera ote kera 'ana waa mae ki daka tio gwada 'ana 'airarafolo nai ki 'ana sabat. 32 'Uri nai guu toa ni omee nai ki kera lea daka safali 'oia naa 'aena ta waa 'ana roo waa baki da foto faafi keerua 'ana 'airarafolo ki fai sa Disas bae. 33 Ma sui, si kada kera dao naa siana 'airarafolo bae sa Disas nii ai, kera daka suana nia mae naa. 'Uri nai, kera daka nao dasi 'oia guu 'aena sa Disas. 34 Si doo tii waa 'ani kera nia 'e ilia lau 'ana ne nia liu fai sua nai ka labu ai 'i gagarona sa Disas. Ma na 'abu fainia kafo daru igwa mai faasia. 35 Nau waa ne ku tala suai na doo nai ki ne ku unu sulia nee. Nau ku unu sulia siamolu uri kamolu sui guu molu ka manata mamana lau guu. Doo nai nau ku saea nai nia mamana, ma nau ku saitomana ne nau ku bae mamana. 36 Doo nai ki da fuli 'uri nai uri si doo na kekeda laa Abu 'e saea mai ka mamana, bae nia bae 'urii, “Ta tii si 'oki boroi 'ani nia nao si moo'oi guu.” 37 Ma ta bali kekeda laa Abu lau guu ka 'urii, “Waa ki da kai bubungia waa ne kera labua 'ana sue ka ruu lao nonina.”
Kera saufinia naa sa Disas
(Matiu 27:57-61; Maak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Burina nia mae naa, sa Diosef waa nai faasia 'i 'Arimatea nia lea mai ka gania sa Baelat uri ka ngali kau nonina sa Disas. Sa Diosef, nia ta waa lau guu 'ana waa kwairooi sa Disas ki, sui ma nia ka agwa gwana mai, suli 'e mau lau gwana 'ana waa gwaungai kera Diu ki. 'Uri nai guu, sa Baelat ka faolomainia naa. Sa Diosef lea ka ngalia naa. 39 Sa Nikodimas waa bae nia lea mai siana sa Disas lao fa rodo bae, nia lau gu ne lea kwaimani kau fai sa Diosef. Ma nia sa Nikodimas, ka ngali mai bobola fainia 30 kilo 'ana doo moko diana ki 'asia naa uri alu lae fai nonina waa mae. Satana doo moko diana nai ki ne “Mira,” fai “'Alos.” 40 Roo waa nai ki, keerua daru ngalia nonina sa Disas ma daru ka 'afua naa 'ana 'aba maku kwakwaoa diana ki fainia doo moko diana baki. Keerua daru ili 'uri nai suli si birangaa Diu ki 'ana ade akau lae 'ana waa mae ki sui fatai dafi saufini kera. 41 Si kula bae kera da foto faafia sa Disas ai bae 'e nii ninimana tii ola 'ai. Ma tii likwafau falu ni alu wane lae ne kera nao dasi alu 'uabaa gu mai ta waa ai ka nii gwana lao ola 'ai nai. 42 Fa dani nai, fa dani Diu ki 'ana ade akau lae maasia Sabat nai. 'Uri nai keerua daru ka saufinia naa sa Disas 'i seeri lao likwafau falu nai, suli 'e nii karangi gwana.
19:28 Sam 69:22 19:36 'Eksades 12:46; Namba ki 9:12; Sam 34:20 19:37 Sakaraea 12:10