9
Sa Disas guraa tii waa maana rodo
Si kada sa Disas 'e lea kau suli taale, nia ka suana tii waa nai maana rodo gaa nia ka kwalafia na mai fainia. Ma na toa kwairooi sa Disas ki daka ledi 'urii 'ana sa Disas, “Nee wala waa toolangaidoo, ma abulo ta'aa laa nia tii ne adea sa wala nee maana ka rodo ma gaa nia ka kwalafia 'ua gu mai fainia nee? Na abulo ta'aa laa nia 'i tala'ana, ma nao na abulo ta'aa lana maa nia fai gaa nia?”
Sa Disas 'e luu kera ka 'urii, “Na maarodo laa nia nee sa wala nee, nia nao lau fafona tasi abulo ta'aa laa 'ana 'i tala'ana, ma nao maa nia fai gaa nia ne. Nia doo lau 'ana uri ka faatainia tetedea God uri molu ka suai ne. Kolu lea kolu ilia naa raoa ne waa ne fale nau mai 'e saea fuaku nai, kada faanoe dani 'ua. Faanoe karangi rodo naa nai, ma lea nia rodo naa, 'afitai ta waa ka rao lau. Si kada ne nau ku nii lao fera ne 'i saegano, nau naa ne kwesu fua toaa ki sui lao fera ne 'i saegano.”
Sa Disas nia bae 'uri nai sui, nia ka ngisu kau lao saegano sui ka gagia gegeo nai fainia ngisuna uri ka mamagoa, sui nia ka kanoa 'ana maana sa wala nai. Sui nia sa Disas ka bae 'urii fuana sa wala nai, “'Oe lea kau 'oko taufia maamu lao matakwa loko 'i Saelom.” (Satae doo nai toolangainia, “Da odu nia kau.”) Ma sa wala nai 'e lea kau 'e taufia maana sui nia 'e oli mai, nia ka lilio naa. Ma na toaa nia ki, ma na toaa ne kera suana nia gani doo gwana fuana ki 'i nao, kera daka ledi 'urii 'ani kera kwailiu, “Nia sae waa bae kai gooru ma kai gani doo gwana fuana ki bae, nia gwana nee?”
Tai toaa kera daka 'urii, “Ni nia naa ne.”
Ma tai toaa lau daka bae 'ada 'urii, “Nao lau nia ne, sua lana gwana 'uria sa wala bae nee.”
Ma sa wala nai tala'ana ka bae 'urii, “Nau naa ne.”
10 Ma kera daka ledia, “Nee wala, na maamu 'e 'ifi 'utaa gwana?”
11 Nia 'e luu kera ka 'urii, “Na waa nai satana sa Disas ne gagia mamago sui ka kanoa 'ana maaku. Ma ka saea nau ku lea ku taufia maaku lao matakwa loko 'i Saelom. 'Uri nai nau ku lea, ma si kada ku taufia guu maaku 'uri nai, maaku ka 'ifi naa.”
12 Ma kera daka ledi 'urii lau 'ani nia, “Na waa nai ka nii na 'i fai?”
Ma nia 'e luu kera ka 'urii, “Nau ku ulafusia naa.”
13 Sui, kera daka talaia naa sa wala nai siana Faarisii ki. 14 Fa dani Sabat nai sa Disas gagia si mamago nai ka guraa 'ana maana sa wala nai ai. 15 Ma na Faarisii ki daka ledia lau sa wala nai daka 'urii, “Nia ade 'utaa gu 'ana maamu ne ka 'ifi naa nee?” Ma nia ka bae 'urii fuada, “Sa Disas nia kanoa maaku 'ana mamago nai, sui nau lea ku taufia maaku. 'Uri nai guu maaku ka 'ifi naa.”
16 Ma tai waa 'ana Faarisii nai ki daka bae 'urii, “Na waa nai 'e ilia si doo nai, nia nao lau waa God fale nia mai nai, suli nia 'oia si baea fifii ne saea nia abu dasi rao 'ana Sabat nai.”
Ma sui tai waa 'ani kera daka bae 'ada 'urii, “Ma lea sae nia ta waa abulo ta'aa gwana 'afitai ka ilia si doo kwaibalatana baita 'uri nai!” Ma 'i seeri manata lada ka nao si alu tii doo.
17 Faarisii da ade 'uri nai lelea oli daka ledia lau sa wala nai maana 'ifi naa nai, daka 'urii, “'Oe naa nai sa wala nai 'ifingia maamu nai. Aia, tee gu ne 'oe saea suli nia?”
Ma nia ka 'urii, “Sa wala nai gu ne, nia na brofet lau guu.”
18 Ma na toa gwaungai nai Diu ki, daka ote kera guu 'ana faamamane lana ne sa wala nai maana 'e rodo mai 'i nao. Ma kera daka saea fua maa nia fainia gaa nia sa wala nai uri daru ka lea mai siada. 19 Ma kera daka ledi 'urii 'ani keerua, “Nee wala, na wela nee na wela kamurua mamana nee? Kamurua muru saea wela nee futa boroi mai maana ka rodo 'ua guu, ma sui tee ne adea maana ka 'ifi lau gwana nee?”
20 Ma na maa nia fainia gaa nia, keerua luu kera daru ka 'urii, “Kaaria saitomana nia na wela kaaria naa ne. Miri ka saitomana lau guu ne nia futa boroi mai maana ka rodo 'ua guu. 21 Ma sui ta, tee ne adea maana ka 'ifi naa nee, kaaria boroi miri ulafusia lau gwamiri ne. Kamolu molu leditona fasi kau, suli nia waa baite naa ne. Nia bobola fai ka bae 'ana suli nia 'i tala'ana!” 22 Na maa nia fai gaa nia keerua bae 'uri nai sulia daru mau lau gwadaru 'ana toa gwaungai nai Diu ki. Suli kera saea ka talo naa, lea ta waa 'e saea sa Disas nia na Kraes, waa nai kera daka luia nao si ruu laona beu ni ofu laa kera nai. 23 Nia ne adea maa nia fainia gaa nia daru ka bae gwadaru 'urii, “Nia waa baite naa ne, molu tala leditona 'amolua kau!”
24 Sui kera daka 'ailia lau mai sa wala nai maana rodo mai 'i nao nai, daka bae 'urii fuana, “'O tofe fasi 'i maana God uri meli ka saea 'o bae mamana. Kameli meli saitomana sa wala na waa abulo ta'aa gwana na.”
25 Ma sa wala nai 'e lilio naa nai 'e luu kera ka 'urii, “Nau nao kwasi saitomana lau gwaku ne nia ta waa diana ma nao ta waa ta'aa gwana. Tii si doo ku saitomana naa ne maaku 'e rodo mai 'i nao, ma sui 'i tari'ina na maaku ka 'ifi naa nee.”
26 Kera daka ledi 'urii lau 'ani nia, “Nee wala, nia 'ifingi 'utaa gu 'ana maamu?”
27 Ma sa wala nai 'e luu kera ka 'urii, “Nau ku saea sui na fuamolu bae, ma sui kamolu ka nao molu si doori rongo guu. Tee gwana ne molu doori rongo lau uria? Ma nao kamolu dooria uri kamolu toa kwairooi nia ki lau gu nee?”
28 Kera daka bae ta'aa fuana daka 'urii, “'Oe 'ana ne waa kwairooi nia wala. Kameli toa kwairooi sa Mosis ki lau 'ana ne. 29 Suli sa Mosis 'ana ne meli saitomana God bae mai fainia. Ma kaa waa 'uri nee, na maefera ne nia lea boroi mai faasia, kameli ulafusia!”
30 Ma sa wala nai 'e luu kera ka 'urii, “Nau ku kwele 'asia naa ne molu saea kamolu ulafusia fera ne sa wala nee lea mai faasia. Ma sui nia naa ne 'ifingia maaku ka 'ifi nee. 31 Kolu sui guu kolu saitomana God nia 'afitai ka rongoa gani laa ne ta waa abulo ta'aa gwana gania siana. Waa God ki ne kera ilia doori lana God, kera 'ana ne God nia kai rongo kera. 32 Nao ta waa si rongo 'ua mai ta waa ne 'ifingia maana ta waa ne maana rodo ma gaa nia ka kwalafia 'ua gu mai fainia. 33 Sa wala nee waa God na mone 'ana fale nia mai ne, suli lea God nao si fale nia mai, nia 'afitai ka ilia si doo nai.”
34 Ma kera daka rakesasu 'asia naa, ma daka bae 'urii fuana, “Ni 'oe 'o futa 'ua gu mai laona abulo ta'aa lae bae. Tee gwana ne sae 'oe dooria 'oko toolangainia siameli nee?” Ma kera daka tari nia naa fasi laona beu ni ofu laa kera nai.
35 Sa Disas 'e rongo ne kera da ili 'uri nai 'ana sa wala nai. Si kada sa Disas 'e dao tona sa wala nai sa Disas ka bae 'urii, “Ni 'oe 'o manata mamana naa 'ana 'Alakwa nia Wane?”
36 Ma sa wala nai 'e luua ka 'urii, “Nee waa baita kani 'ae, na waa nai sa tii gu nai? Ma 'oe faarongo nau uri nau ku manata mamana 'akua 'ani nia!”
37 Ma sa Disas ka bae 'urii fuana, “'Oe suana naa ne, ma tee nia naa ne 'oe bae gwamu fainia nee.”
38 Ma sa wala nai ka 'urii, “Aofia 'ae, nau ku manata mamana naa 'ani 'oe.” Sa wala nai ka booruru 'i 'aena sa Disas ka faabaitaa naa.
39 Sa Disas ka bae 'urii, “Nau ku lea mai lao fera ne 'i saegano uri tolidoo lae ne. Tee uri toaa ne da maa bobono 'ana doo God ki, nau kwai 'ifingia maada ka 'ifi. Aia ma toaa ne da bae naunau saea kera filoa gwada doo God ki, kera da kai maa bobono daka too gwada.”
40 Ma tai waa 'ana Faarisii nai ki da gooru fainia sa Disas 'i seeri, kera rongo sa Disas nia saea si doo nai kera daka ledi 'urii 'ani nia, “'Oe 'o manata toi 'amua ni kameli lau gu ne maa meli rodo nai?”
41 Ma sa Disas 'e luu kera ka 'urii, “Lea sa kamolu abulo ta'aa boroi ma fafona ne molu maa bobono gwamolu 'ana doo ki, kamolu ka nao molu si garo guu. Kamolu molu saea molu lio saitomana gwamolu, nia ne God nia kai kwae kamolu faafia.”