8
Sa Disas ka lea 'alaa naa uri gwauna fa uo bae 'i 'Olif.* Too tio dani 'i 'uubongi maakafukafua, nia oli mai ka dao lau guu lao Beukaua bae. Ma na konia baita bae daka koni na kali nia. Ma nia ka gooru 'i saegano, ka toolangaidoo na fuada. 'Uri nai, toa ni toolangaidoo ki 'ana taki, ma na Faarisii ki daka talaia na mai tii ai nai kera daua mai fai ooe lae. Kera da saea fua ai nai ka uu 'i maana konia nai, sui kera daka bae 'urii fua sa Disas, “Wala waa ni toolangaidoo, na wela keni nee kameli daua mai fafo ooe lae ne. Aia, ma na taki sa Mosis nia saea na ai ade 'urii, kera daka 'uifauna ka mae naa. Ma tee ne 'oe saea suli ni wala nee?” Kera saea si doo nai uri daka ilitona gwada sa Disas, uri sae daka dao toi tasi doo nia ilia ka garo ma daka keto nia faafia.
Ma sui, sa Disas ka gooru ka ooro uri saegano, ma ka kekeda 'ana lao saegano 'ana kakauna. Ma kera daka ledi nia gwada lelea nia ka tatae, ma nia ka bae 'urii fuada, “Alu waa 'amolua ne nao ta abulo ta'aa laa 'ani nia, 'e 'uia fasi wela keni nee 'ana maefau totoonao.” Sa Disas 'e bae 'uri nai sui, nia oli ka ooro kau ka kekeda lau gwana lao saegano nai. Kera da rongo si baea nai, daka lea too tii waa na faasi nia, safali fasi 'ana waa 'i nao ki ka lea naa. Ma daka lelea faasi sa Disas lea taifili nia naa ka nii seeri fai wela keni nai ne uu gwana. 10 Sa Disas 'e sagaa sulina ka ledi 'urii 'ana wela keni nai, “Nee wala wela keni nee, toa bae kera nii na fai? Nao ta waa ada si keto 'oe gu nai, nee?”
11 Ma wela keni nai ka 'urii, “'E nao gu ne waa baita kani.”
Ma sa Disas ka bae 'urii fuana, “Nau boroi, nao kwasi fale gu ta kwae laa fuamu. 'O lea kau, safali tari'ina ka oli 'alaa, nao 'osi ilia lau garo laa nai.”
Sa Disas nia mala kwesu saru folaa
12 Sa Disas 'e bae lau fuana toaa nai ka 'urii, “Nau naa ne mala 'ana kwesu fua toaa lao fera ne 'i saegano. Tii ne nia lea buriku, nia 'afitai ka galo. Na kwesu 'ana mauria lau 'ana ne waa nai kai too ai.”
13 Ma Faarisii ki daka bae 'urii fuana, “Si doo 'oe gwana tala saea suli 'oe nai. Nia 'uri nai, bae lamu nai suli 'oe, 'e nao si mamana guu uri ta waa ka faamamanea.”
14 Sa Disas ka bae 'urii, “Si baea nai, nau tai nau boroi 'ana ku saea suli nau, nau ku bae mamana, suli ku saitomana sui gwaku si kula ne ku lea mai faasia, ma si kula ne kwai lea kau uria. Kamolu 'ana ne nao molu si saitomana si kula ne ku lea mai faasia, ma si kula ne kwai lea kau uria. 15 Kamolu, molu sae garo lana waa ki suli manata lae wane 'ana fera ne 'i saegano ki gwana. Nau nao kwasi sae garo lana ta waa 'uri nai. 16 Sui boroi 'ana lea sae nau ku sae garo lana ta waa, nau ku ilia suli manata lae wane 'o'olo. Suli nau nao kwasi sae garo lana ta waa suli manata laku tala'aku. Nau ku uu kwaimani sui guu fai Maa nau waa ne fale nau mai. 17 Na taki kamolu bae 'ua gu ne saea, lea si doo ne ta roo waa da ala sui gu faafia, si doo da faamamanea naa nai. 18 Nau ku bae suli nau 'i tala'aku, sui ruana waa ne bae suli nau ne Maa nau waa ne fale nau mai.”
19 Sui, kera daka ledia sa Disas daka 'urii, “Nee wala, maa 'oe nai nii fai?”
Ma sa Disas ka luu kera ka 'urii, “Kamolu nao molu si saitomaku guu, ma na Maa nau boroi ka nao molu si saitomana guu. Lea sa molu ka saitomaku, kamolu molu ka saitomana lau gu Maa nau.” 20 Sa Disas 'e saea doo nai ki kada nia toolangaidoo lao Beukaua bae, 'ana bali beu nai kera kai ngali mai fale laa kera ki ma da kai aluda ai. Si kada nai, nao ta waa si daua guu sa Disas, suli nao si dao 'ua 'ana si kada nia.
'Afitai molu ka lea uri kula ne nau ku lea uria
21 Sa Disas ka bae lau 'urii fuada, “Nau kwai lea naa, ma ni kamolu molu kai nanisi nau. Ma ni kamolu molu kai mae gwamolu fainia abulo ta'aa laa kamolu ki ne God nao si manata lukea guu. Kula ne nau kwai lea uria, kamolu 'afitai molu ka lea uria.”
22 Ma na toa gwaungai nai Diu ki daka manata 'urii, “Sa wala nee bae 'urii bae, ‘Kula ne nau kwai lea uria, kamolu 'afitai molu ka lea uria. Alamia sa wala nee kai saungi nia tala'ana 'oto ne ka bae 'urii nee?’ ”
23 Sa Disas 'e luu kera ka bae 'urii, “Kamolu toaa fasi fera ne 'i saegano; nau waa fasi fera loo 'i langi ne. Kamolu toaa fasi fera ne 'i saegano; ma nau ne nao lau waa fasi fera ne 'i saegano. 24 Nau ku saea na mai fuamolu ne kamolu kai mae gwamolu fainia abulo ta'aa laa kamolu ki ma God nao si manatalukeda guu. Lea kamolu rongo doo nai ki ku saea suli ‘Nau Naa Ne’, ma sui ka nao molu si manata mamana gu 'ani nau, tara kamolu kai mae mamana naa fainia abulo ta'aa laa kamolu ki.”
25 Sui kera ledia daka 'urii, “'Uri nai ma 'oe sa tii nee wala?”
Ma sa Disas 'e luu kera ka bae 'urii, “Ni nau, nia naa bae ku faarongo kamolu ai 'ita kada ku safali toolangaidoo fuamolu lelea mai ka dao 'i tari'ina. 26 Nau ku too 'ana doo 'oro 'asia naa ni sae lana suli kamolu ne kai faatainia molu garo. Si doo ne waa ne fale nau mai 'e saea fuaku uri sae lana lau gwana ne nau kwai saea fuamolu toaa lao fera ne 'i saegano. Nia waa 'ana mamana lae.”
27 Ma kera daka ulafusia lau gwada ne nia too kai bae gwana fuada suli Maa nia 'i salo. 28 Maana ne kera da ulafusi nia, sa Disas ka bae 'urii fuada, “Totoo si kada kamolu kwau nau naa 'i langi, nau 'Alakwa nia Wane, ta molu kafi saitomaku ‘Nau Naa Ne’. 'Ana si kada nai fatai ne kamolu kai lio filoa lau guu ne nau kwasi ili tasi doo suli manata laku tala'aku, ma si doo ne Maa nau toolangainia siaku, nia lau gwana ne ku saea ki fuamolu. 29 Na Maa nau ne nia fale nau mai, nia nii fai nau 'ana kada ki sui. Nia 'afitai ka ekwatai nau, suli nau ku ilia doori lana ka lelea firi.”
30 Ma toaa 'oro daka manata mamana 'ana sa Disas, 'ana si kada nai gwana nia kai bae fuada nai.
Sa Disas fainia sa 'Abraham
31 Sui sa Disas ka bae 'urii fua toaa Diu nai ki da manata mamana 'ani nia, “Lea kamolu ade suli toolangaidoo laa nau, kamolu toa kwairooi mamana nau ki. 32 Ma lea nia 'uri nai, kamolu kai saitomana doo mamane ki suli God, ma doo mamana nai ki suli God kai faasakwadola kamolu.”
33 Kera da luua sa Disas daka 'urii 'ada, “Kameli toaa 'ana kwalafaa sa 'Abraham nao meli si rao mala slef 'ua mai fua ta waa, 'uri 'oko saea fua meli, meli ka sakwadoloa 'ameli!”
34 Sa Disas ka bae lau 'urii fuada, “Ku faarongo mamana 'ani kamolu. Toaa neki sui guu kera da abulo ta'aa ka lelea gwana, kera ne da rao mala 'ana slef ki fua abulo ta'aa lae ma ka nao dasi sakwadoloa guu. 35 Na slef nia nao lau na 'alakwa nia waa 'ua guu, ma nia ka too gwana fai wane suli si kada kukuru. Ma na 'alakwa nia wane 'ana ne nia futa 'ua gu 'ana waa nai ma ka too kwaimani fainia ka lelea firi naa. 36 Doo ne adea guu, lea na 'Alakwa nia God 'ua guu 'e faasakwadola kamolu, kamolu molu ka sakwadoloa mamana naa. 37 Nau ku saitomana ne kamolu toaa 'ana kwalafaa sa 'Abraham. Ma sui boroi 'ana molu ka dooria gwamolu saumaeli laku, suli nao molu si taingainia bae laku siamolu. 38 Nau ku faarongo kamolu 'ana doo ku rongo ki sia Maa nau, ma ni kamolu molu ka ilia lau guu si doo molu rongoa ki sia maa kamolu.”
39 Kera da luua sa Disas daka 'urii, “Maa kameli naa ne sa 'Abraham!”
Sa Disas ka 'urii fuada, “Lea kamolu kwalafaa sa 'Abraham mamana, aia molu ilia lau guu doo nia ilia ki mai. 40 Ma sui ni kamolu nee, nau ku saea doo mamane ki faasia God fuamolu, sui molu ka dooria 'amolua saungi laku faafia. Sa 'Abraham nia nao si ilia mai si doo nai. 41 Kamolu nee molu ilia naa si doo ne maa kamolu nia ilia ki ne.”
Kera daka bae 'urii fuana, “Taifilia maa kameli nai naa ne God. Kameli nao lau wela ta waa 'e'ete lau gwana.”
42 Sa Disas 'e luu kera ka bae 'urii, “Lea God nia maa kamolu mamana, kamolu molu ka liosau 'ani nau waa ne God fale nau mai, suli nia ne fale nau mai ku nii seki. Nau nao kusi lea mai suli doori laku tala'aku. God ne fale nau mai. 43 Kamolu saitomana doo ne adea molu ka rongo boroi bae laku ma ka nao molu si saitomana guu? Kamolu ne nao molu si dooria guu rongo lana doo ku saea. 44 Aia, ma kamolu nee, na maa kamolu ne sa Saetan. Nia ne adea molu ka doori ili lana lau guu doo nia ilia ki. Sa Saetan nia na waa fua sauwane lae naa, suli nia 'ita ka ilia 'uana mai. Ma nia 'afitai ka too 'ana ta mamana laa. Si kada nia sukea wane, nia waa ade lana 'uri nai naa, suli nia waa fua sukee naa, ma na maa nia sukee sui naa. 45 Sui boroi 'ana, kamolu nao molu si dooria guu faamamane laku, suli nau ku faarongo kamolu 'ana doo mamane ki. 46 Ta waa 'amolu faatainia fasi si abulo ta'aa laa ne nau ku ilia, uri kolu ka suai! Tee nao gu nai! Aia, ma sui 'utaa ne kamolu nao molu si faamamane nau kada nau ku saea doo mamana ki fuamolu? 47 Na wane, lea nia waa God, nia ka rongo suli doo God nia saea. Ma kamolu nee, kamolu nao lau toaa God ne, nia ne adea ka nao molu si rongo suli doo nia saea.”
48 Sui, kera daka bae 'urii fua sa Disas, “Doo mamane bae kameli saea suli 'oe, ne 'oe waa Samaria ma 'oko too 'ana anoedoo ta'ae.”
49 Sa Disas 'e luu kera ka bae 'urii, “Nau nao kwasi too 'ana ta anoedoo ta'aa. Nau waa ku sae'inito 'ana Maa nau ne, ma ni kamolu 'ana ne nao molu si sae'inito gu 'ani nau. 50 Nau nao kwasi sasi ngangata guu uri tafo laku 'i langi tala'aku. Maa nau lau 'ana ne dooria daka tafo nau 'i langi, suli nia waa ni sae lana doo ne too suli si doo ki sui. 51 Ku faarongo mamana 'ani kamolu, tii ne nia ade sulia bae laku, nia 'afitai ka mae.”
52 Sui kera luua sa Disas daka bae 'urii, “Kameli meli saitomana 'oe 'o too 'ana anoedoo ta'ae ne! Suli kokoo kani sa 'Abraham fainia brofet ki sui guu kera da mae naa. Ma sui 'oe 'oko saea lau 'amua lea waa ade sulia bae lamu, waa nai 'afitai ka mae! 53 Na kokoo kani sa 'Abraham waa 'initoe boroi 'e mae, ma na brofet talingai baki boroi da mae lau guu. 'Oe ne 'o 'initoa ka talua kokoo 'initoa kani sa 'Abraham ma nao? 'Oe waa ta waa si rongo 'oe gu ne 'urii nee!”
54 Sa Disas ka luu kera ka 'urii, “Lea sa nau gwana ku susuu fai tafo laku 'i langi tala'aku, ma doo ku sasi gwaku fainia fua mange. Ma sui Maa nau waa ne kamolu saea nia God kamolu, nia 'ana ne tala tafo nau 'i langi. 55 Kamolu nao molu si filoa Maa nau, nau 'ana ne ku filo nia. Lea sae nau ku tofe ne nao kwasi filo nia, 'uri nai tama nau ku suke lau guu mala 'ani kamolu nai. Sui ma nau ku filo nia ma ku ade suli bae lana. 56 Na kokoo kamolu sa 'Abraham nia ele 'asia na mai 'ana manata lae suli sua laku kada ku dao mai, nia suai sui na mai fa sato nai 'ana taue ma ka ele 'asia naa sulia.”
57 Ma kera daka bae lau 'urii fuana, “Ni 'oe nee, lima taafuli fa ngali ki boroi 'osi too 'ua gu sulia nee, ma sui 'oko saea fatai sa 'o suana mai sa 'Abraham nai!”
58 Sa Disas 'e luu kera ka bae 'urii, “Nau ku faarongo mamana 'ani kamolu. ‘Nau Naa Ne’, sui fatai sa 'Abraham ka futa nau ku too naa.”
59 Si kada nai guu, kera daka gweefau na mai uri 'uimaeli lana, maana nia saea si doo nai. Ma sui, nia ka agwa faasi kera, ka lea na fasi lao Beukaua nai.
* 8:1 Kera saea 'ana uo 'Olif, ne 'ai 'olif ki 'oro ai. 8:24 Na satae doo nee, “Nau Naa Ne,” bae God 'aili nia ai tala'ana bae. 'Aesea 41:4, 43:10-13,25, 46:4, 48:12 ma Diutoronomii 32:39.