7
Sa Disas fainia toolana ki
Burina naa doo nai ki, sa Disas ka liu kwailiu 'ana maefera 'i Galilii ki. Nia nao si dooria 'ua lea lae uri 'i Diudia, suli toa gwaungai Diu ki kera doori saumaeli lana 'i seeri. Ma tii fafangaa Diu ki ne kera saea 'ana “Fafangaa 'ana Babale ki” nia ka kwai karangi naa 'ana si kada nai. Aia, na toolana sa Disas ki kera da lea mai siana daka bae 'urii fuana, “'O lea uri bali lolofaa 'i Diudia, uri 'oko faatainia lau tai doo kwaibalatana, uri toa kwairooi 'oe ki kera daka suai. Suli lea waa nia dooria toae ki daka rongoa satana, nia 'afitai ka ili saufini gwana 'ana doo ki 'urii. Lea 'oko ili folaa 'ana doo neki 'oe ilia nee lao maana toae ki sui, uri daka liosaitomamu fainia.” Toolana ki da bae 'uri nai fuana, suli kera boroi nao dasi manata mamana lau gu 'ani nia.
Ma sa Disas ka bae 'urii fuada, “Nao si dao 'ua 'ana si kada nau uri lea lae. Ni kamolu 'ana ne lea mamalana si kada boroi molu ka lea gwamolu ai. Toaa nee 'ana fera ne 'i saegano kera nao dasi susubutai kamolu. Sui ma ni nau, kera da susubutai nau ne, maana ne nau ku sae folaa ai fuada ne kera da ilia si doo 'e ta'aa. Molu lea 'amolua kau 'ana fafangaa loko. Nau tara ku too 'ua gwaku kau, suli 'e nao si dao 'ua 'ana si kada nau uri lea lae.” Nia bae 'uri nai sui, nia ka too 'ua gwana kau 'ana bali lolofaa nai 'i Galilii.
Sa Disas lea 'ana fafangaa 'ana babale ki
10 Sa Disas 'e too lelea burina toolana ki da lea ka sui naa, nia ka lea lau gwana kau burida 'i 'isi 'ana fafangaa nai. Nia lea boroi kau, nao nia si lea faatai lau kau. 'E agwatainia lau gwana lea lana kau. 11 Ma 'i nonina fafangaa nai, na toa gwaungai Diu ki kera daka nani na uri nia matangana konia nai. Ma daka kwailedii daka bae na 'urii, “Sa wala bae nii fai?”
12 Ma toaa lao konia nai ki daka bae fuuaro na suli nia matangada kwailiu. Tai waa ki daka bae suli nia daka 'urii, “Sa wala bae waa ade diana bae.”
Ma tai waa ki lau daka 'urii, “Waa nai 'e sukea toaa 'oro 'asia naa daka lea suli sukea nia nai.” 13 Sui boroi 'ana kera daka manata 'uri nai ki, ta waa 'ana toaa nai ki si bae tafa guu suli manata lana nai suli sa Disas, suli da mau lau gwada 'ana toa gwaungai nai Diu ki.
14 Na fafangaa nai 'e liu ka dao naa 'ana faina fa dani, sa Disas kafi ruu kau lao Beukaua bae ma kafi safali toolangaidoo. 15 Ma toa gwaungai nai ki kera daka kwele 'asia naa 'ana toolangaidoo laa nia. Ma daka 'urii, “Sa wala nee nao si too gu mai lao ta sukulu, ma sui ka saitomana doo neki sui guu!”
16 Sa Disas 'e rongo kera bae 'uri nai, nia 'e luu kera ka bae 'urii, “Toolangaidoo laa nau nee nao lau doo nau tala'aku ne. Doo 'e lea mai fasi God waa ne fale nau mai ne. 17 Tii gwana ne nia dooria ili lae suli doori lana God, nia kai lio filoa lea na toolangaidoo laa nau 'e lea mai faasia God, ma nao doo suli manata laku 'i tala'aku gwana. 18 Lea waa 'e bae gwana suli si doo suli manata lana ki tala'ana tama nia dooria gwana fua toae daka tango nia fainia nai. Aia, ma waa ne dooria toae ki daka tangoa 'ada waa ne fale nia mai, nia 'ana ne waa 'ana mamana lae, ne nia nao si suke.”
19 Sui sa Disas ka bae lau 'urii, “Sa Mosis 'e falea sui naa taki fuamolu, ma sui nao ta waa 'amolu si ade gu sulia taki nai. Ma sui kamolu doori saumaeli nau gwamolu uri tee?”
20 Ma toaa nai lao konia nai daka bae 'urii, “Na anoedoo ta'ae ne burosi 'oe nee wala! Sa tii gwana ne dooria kai saumaeli 'oe nee?”
21 Sa Disas ka luu kera ka 'urii, “Nau, si kada ku ilia gwaku tii si doo kwaibalatana nai gwana 'afa sato sabat, sui kamolu molu ka kwele 'asia naa 'ana si doo nai. 22 Ma sui, molu 'iri'unga 'ana wela wane ki, lea 'afa dani sabat boroi molu ka ilia gwamolu si doo nai ai, 23 suli sa Mosis nia falea mai taki nai fuamolu. (Sui, nao lau sa Mosis ne safalia mai. Kokoo kamolu ki lau 'ana ne da safalia mai.) Ma lea nia mola gwana fua molu ka 'iri'unga 'ana wela wane ki 'afa dani Sabat, 'utaa ne molu ka rakesasui nau faafi gura lana waa bae 'afa dani Sabat bae? 24 Nao molu si ketoa lau wane sulia si doo 'i sara ki gwana 'ani nia. Molu keto 'o'olo 'ani nia.”
Ledi lae ki suli sa Disas ade lea nia Kraes bae naa
25 Si kada nai, tai toaa 'ana toaa nai 'i Durusalem kera da ledi daka 'urii, “Sa wala nee gwana bae toa gwaungai nee kera dooria daka saumaeli nia bae! 26 Tee nia gu ne bae gwana fua konia nee ma daka suana sui gwada nee! Ma sui toa gwaungai nee kera nao dasi saea gu ta doo fuana! 'Uri nee toa baita nee da saitomana ne sa wala nee na Kraes bae naa nee, ma nao 'e nao guu? 27 Ma na Kraes bae doo lea nia dao mai ma 'afitai ta waa ka saitomana fera ne nia lea mai faasia bae. Ma sa wala nee, kolu saitomana gwakolu maefera ne nia lea mai faasia.”
28 Si kada nai, sa Disas 'e toolangaidoo 'ua gwana lao Beukaua bae nai, ma nia ka 'ai baita ka 'urii, “Tee mone, kamolu molu saitomaku ma molu ka saitomana kula ne ku lea mai faasia? Ma sui ta, nau nao kwasi lea mai seki suli manata laku 'i tala'aku ne! Na waa ne nia fale nau mai, nia 'e bae mamana. Kamolu nao molu si saitomana gu waa nai. 29 Ni nau 'ana ne ku saitomana waa nai, suli nau na waa faasi nia ma nia ka fale nau ku lea mai.”
30 'Uri nai guu, na toa gwaungai nai ki daka dooria daka dau nia naa, ma sui ka 'afitai, suli 'e nao 'ua si kada nia uri kera daka ili 'uri nai 'ani nia. 31 Ma ka 'uri nai boroi 'ana, toaa 'oro lao konia nai kera manata mamana 'ani nia. Kera daka bae 'urii suli nia, “Na Kraes, nia ka dao boroi mai, na doo kwaibalatana ne nia kai ilia ki 'afitai ka talua lau kau doo neki sa wala nee ilia ki mai.”
32 Na Faarisii ki fainia waa baita ni foa ki kera da rongo doo nai ki toaa nai ki da fuuarotainia ki suli sa Disas. Ma kera daka odua na kau waa ni fofolo ki 'ana Beukaua nai uri daka dau nia naa. 33 Ma sa Disas ka bae 'urii, “Nau ku too kwaimani fai kamolu suli si kada kukuru gwana sui nau kwai oli lau gwaku siana waa ne fale nau mai. 34 Kamolu kai nanisi nau ma sui kai 'afitai uri molu ka dao toku, suli 'e 'afitai molu ka dao 'ana kula ne nau kwai too ai.”
35 Ma na toa gwaungai nai ki Diu kera daka bae 'i matangada kwailiu daka 'urii, “'I fai gwana ne sa wala nee kai lea uria ma ka saea kolu 'afitai kolu ka suana naa nee? Ma nao nia kai lea uri maefera neki toaa Grik ki, ne tai waa 'akolu kera nii ki lau gu mai ai, uri ka toolangaidoo fuada 'oto? 36 Ma nia ka saea lau guu kolu kai nanisi nia ma sui 'afitai kolu ka suana lau, suli kolu si bobola fainia dao lae 'ana kula ne nia kai too ai. Aia, ma tee ne malutana si baea nai nia saea nai?”
Na Anoedoo Abu nia mala kafo mauri
37 Aia, 'afa dani 'isi naa ne fa dani baita tasa 'ana fafangaa nai, sa Disas nia uu ka bae baita fua konia nai. Nia ka bae 'urii, “Sa tii gwana ne nia maeli kuu, nia ka lea mai siaku uri ka kuu 'ana. 38 Ma sa tii gwana ne nia manata mamana 'ani nau, nia kai mala doo bae kekeda laa Abu nia bae 'urii sulia, ‘Na kafo mauri kai igwa mai fasi lao mauri lana.’ ” 39 Si baea nai sa Disas 'e saea, nia bae gwana suli Anoedoo Abu ne kai lea mai fua lao tooa kera toaa ne da manata mamana 'ana sa Disas. Si kada nai sa Disas saea si bae nai, God nao si falea 'ua mai na Anoedoo Abu fua toaa da manata mamana ki, suli sa Disas nao si raa 'alaa 'ua uri lao 'initoaa nia.
40 Tai toaa 'ana konia nai kera da rongo bae lana nai sa Disas, kera daka bae na 'urii, “Sa wala nee na brofet bae kolu maasia naa ne!”
41 Ma tai waa lau daka 'urii, “Na Kraes bae naa ne!”
Ma sui tai waa daka bae 'ada 'urii, “Na Kraes bae doo nao si lea lau mai fasi bali lolofaa 'i Galilii 'urii bae! 42 Sulia na kekeda laa Abu nia saea na Kraes doo kai futa lau 'ana mai 'ana kwalafaa sa Defet waa ni taloe ma lao maefera sa Defet 'i Betlehem 'ua gu bae.” 43 Toaa nai sui guu, bae lada nao si tio guu 'ana tii si doo suli sa Disas. 44 Ta bali 'ana toaa nai, kera daka dooria naa daka daua sa Disas, ma sui boroi ta waa si ili gu tasi doo 'ani nia.
45 Na toa fofolo baki ka nao dasi daua guu sa Disas, daka oli nada siana waa baita ni foa ki ma Faarisii ki. Dao, na waa baita ni foa ki ma Faarisii ki, kera daka ledi 'urii, “'Utaa ne ka nao molu si daua gu mai sa wala bae?”
46 Kera da luu kera daka 'urii, “Sa wala loko, nao ta waa bae lana si 'uri nia.”
47 Na Faarisii ki daka bae 'urii fuada, “Kamolu alamia molu faamamanea lau gwamolu na suke laa nia loko 'oto mone ne? 48 Kamolu suana ta waa 'ana toa gwaungai ki, ma nao ta waa 'ana Faarisii ki ne faamamanea sa wala loko? 'E nao guu! 49 Na konia neki da ulafusia gwada taki sa Mosis, kera gwana ne da faamamane nia. God nia kai kwae kera faafia si doo nai!”
50 Aia, 'i seeri sa Nikodimas na waa Faarisii bae lea ka dao siana sa Disas 'i nao, nia ka bae 'urii fua Faarisii nai ki, 51 “Na taki kolu 'e saea kolu ka fafurongo diana fasi 'ana bae lana wane 'i nao, uri kolu ka saitoma diana 'ana garo laa nia sui fatai kolu kafi ngali nia mai uri fale lana kwakwaea fuana.”
52 Ma kera daka bae 'urii fua sa Nikodimas, “Lea 'uri nai, ma 'oe 'ua ne waa fasi bali lolofaa 'i Galilii lau guu? 'O teemainia fasi kekeda laa Abu, uri 'oko tala suai guu, ne na brofet nia 'afitai ka lea mai fasi Galilii!”
Na wela keni ooe
53 Na toaa nai ki tiifau kera daka oli naa uri luma kera ki.
7:38 'Isikel 47:1; Sakaraea 14:8