2
Sa Disas, 'e too 'ana rigitaa fua manata luke lana abulo ta'aa lae ki
(Matiu 9:1-8; Luk 5:17-26)
Ma 'i burina ta bara fa dani 'e sui, sa Disas ka oli lau mai uria 'i Kabaneam. Ma kera daka faarongolado ai saea nia too gwana 'i luma nai nia 'ita dao kai too ki ai 'ana maefera nai. 'Uri nai, toaa 'oro nai ki kera daka koni lau gu mai siana sa Disas, daka koni lelea lao luma nai ka fungu naa ma 'i maa boroi ka fungu naa lau guu. Ma sa Disas ka faarongo kera naa 'ana bae lana God. Ma si kada nai lau guu, ta fai waa nai ki daka ngalia mai tii waa 'afumae kwaea nai daka dao lau gu fainia. Kera daka ilitoi ngali lana kau sa wala nai siana sa Disas ka 'afitai, suli konia baita nai kwaisuusi fuada. 'Uri nai guu, kera lea daka raa 'i fafo lume fainia sa wala nai. Kera daka tafangia tii malekwadaa baita 'i fafona luma nai daka kosolangainia kau fainia doo nai nia tio fafona nai, ka koso kau uri saegano siana sa Disas. Ma si kada sa Disas nia lio filoa faamamane laa kera, nia ka bae 'urii fua waa 'afumae kwaea nai, “Wala 'alakwa nau, nau ku manata lukea abulo ta'aa laa 'oe ki.”
Ma si kada nai lau guu, tai waa ni toolangaidoo ki 'ana taki, kera da nii lau guu 'i seeri. Ma kera daka manata 'urii, “Si doo 'e abu 'asia naa ne sa wala nee saea nai. Na wane gwana 'uri nia, 'e 'afitai ka faorana manata luke lana abulo ta'aa lae ki. God taifilia gu ne kai manata lukea abulo ta'aa lae ki. Nia faabolatainia naa fai God nai!”
Ma sui, sa Disas ka saitomana 'ali'ali 'ua guu 'ana manata lada nai, nia ka bae 'urii fuada, “'E nao si diana fua kamolu ka manata ta'aa 'uri nai suli si doo nai. Tee gu ne walude gwana fua sae lana fua sa wala nee? Bae lae 'urii fuana, ‘Abulo ta'aa laa 'oe ki nau ku manata lukea naa,’ ma nao bae lae 'urii fuana, ‘Tatae 'oko ngalia ifitai 'oe, 'oko fali 'oko lea 'amua?’ 10 Nau kwai guraa sa wala nee uri ka faatainia siamolu ne nau 'Alakwa nia Wane, ku too 'ana rigitaa fua manata luke lana abulo ta'aa lae ki seki lao ano nee.”
'Uri nai guu nia ka bae na 'urii fua sa wala nai 'afumae kwaea nai, 11 “Nau ku saea fuamu, 'o tatae 'oko ngalia ifitai 'oe, 'oko lea 'amu 'i luma kamu.”
12 Ma sa wala nai ka tatae, 'ali'ali ka ngalia ifitai nia, daka suana sui gwada nia lea na 'ana. Ma kera daka kwele 'asia naa, daka sae'inito 'ana God, ma daka bae 'urii, “Doo nao kolu si suai ki 'ua mai ne rowaa!”
Sa Disas, nia 'ailia sa Lifae
(Matiu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Sa Disas ka oli lau ninimana 'osi bae 'i Galilii. Ma toaa 'oro nai ki daka koni lau gu mai siana, ma nia ka safali toolangaidoo siada. 14 Ma si kada nia 'iia kau ninimana 'osi nai, nia ka suana sa Lifae, na 'alakwa sa 'Alfias. Sa Lifae, nia too 'ana 'i seeri lao si beu tu'uu ni foli takisi laa nai, suli nia rao 'i seeri. Ma sa Disas ka bae 'urii fuana, “'O lea mai buriku.” Ma sa Lifae ka tatae, ma ka lea na 'ana fainia.
Faarisii ki susubutainia sa Disas fafo fanga kwaimani lae fainia toaa abulo ta'aa ki
15 Ma si kada sa Disas fainia toa kwairooi nia ki da fanga 'i luma sa Lifae, toaa ni koni lana malefo 'ana takisi ki fainia tai toaa abulo ta'aa 'oro ki lau guu, kera da fanga kwaimani 'i seeri fainia. Toaa 'e'ete 'oro ne da kwairooi naa fainia sa Disas 'ana si kada nai. 16 Tai Faarisii* ki ni toolangaidoo lae 'ana taki sa Mosis, kera daka suana naa sa Disas nia fanga kwaimani fainia toa abulo ta'aa nai ki fainia toa ni koni lana malefo 'ana takisi ki. 'Uri nai guu, Faarisii ki daka bae 'urii fua toa kwairooi sa Disas ki, “Nia nao si too fua nia ka fanga kwaimani fainia toaa da abulo ta'aa 'urii ki ne.”
17 Ma kada sa Disas nia rongoa si doo nai, nia ka bae 'urii fuada, “Waa ne too diana gwana doo nao si kwai 'atoi guu 'ana waa ni kwai gurai lae ne. Waa ne matai ne nia kwai 'atoi 'ana waa ni kwai gurai lae uri ka gura nia. Nau nao kwasi lea lau mai uri toaa da 'o'olo naa ne. Toaa abulo ta'aa ki lau 'ana ne nau ku lea mai uri kera.”
Si ledi laa suli abufanga lae
(Matiu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 'Ana tii si kada, tai toa kwairooi sa Dion waa ni faasiuabu fainia toa kwairooi Faarisii ki, kera da too ni abufanga laa 'ada. Ma tai waa daka lea mai daka bae 'urii fua sa Disas, “Toa kwairooi sa Dion ki fainia toa kwairooi Faarisii ki, kera da abufanga 'ada. Nia nao si too fua toa kwairooi 'oe ki ka nao dasi abufanga gu 'urii.”
19 Ma sa Disas ka luu kera ka 'urii, “Nia nao si walude fua ruana nia ki fungao daka abufanga gwada 'ana si kada ne nia 'e too kwaimani gwana fai kera 'ana lumae, ma kera daka too ni ele lae 'ada fainia. 20 Sui ta, nia kai dao 'ana tii fa sato ne totoo kera kai talaia naa fungao nai faasia ruana nia nai ki ai. Ma 'ana si kada nai kera kai talaia fungao faasi kera ai ne kera kai abufanga. Doo ne adea guu, nia nao si bobola fainia toa kwairooi nau ki kera daka abufanga kada ne nau ku too 'ua gwaku fai kera nee.”
21 Sui sa Disas ka bae lau 'urii, “Wane ki 'afitai daka ngalia siina maku falu uri tai lana faafia si malesufua 'ana maku kwali naa. Lelea kera ade 'uri nai, tara si kada kera taufia sii maku falu nai ma ka lugu, nia kai lafu lau gwana fasi malesufua nai. Aia, ma si malesufua nai kai reba ka talua lau fua 'i nao. 22 Ka 'uri nai lau guu, wane ki 'afitai daka ongia waen falu fua laona kufidoo kwali. Lelea kera ade 'uri nai, tara si kada na waen falu nai 'e bila ma ka ngingisula mai, nia kai fogea kufidoo kwali nai. Ma na waen nai ka kistai ma na kufidoo nai boroi ka ta'aa naa. Doo ne adea guu, na waen falu daka ongia lau guu laona kufidoo falu.”
Sa Disas too 'ana rigitaa fua 'inito lae faafia na Sabat
(Matiu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23 'Ana tii fa dani Sabat, sa Disas fainia toa kwairooi nia ki, kera lea suli taala nai 'e liu laona ola wiiti nai. Kada kera liu laona ola nai, toa kwairooi nia ki kera daka falia fungi wiiti ki daka dau 'ana 'ani lana kau. 24 Ma na Faarisii ki daka liotoi, ma daka bae 'urii fua sa Disas, “Nee wala, ma tee ne adea toa 'oe nee daka ilia si doo 'e abu 'afa dani Sabat nee? Kamolu 'oia naa taki sa Mosis ne, molu ka falia wiiti nee 'ana Sabat nee!”
25-26 Ma sa Disas ka luu kera ka 'urii, “Kamolu teemainia Buka Abu, molu ka liotoi gwamolu si doo bae sa Defet nia ilia otofana si kada sa 'Abiata nia foa ni gwau. Sa Defet fainia toa bae kera lea kwaimani bae, kera fiolo 'asia naa, ka nao naa tasi fanga 'ada. Ma nia ka ruu lao beu God, ma waa foa ni gwau bae ka faa mai beret bae abutai lana talea God fuana. Ma sa Defet fainia toa nia nai ki liu daka 'ania. Na taki kolu 'e saea fua taifilia gu waa ni foa ki ne nia mola fua daka 'ania beret nai. Ma sui boroi ka nao kolu si liotoi gu laona Buka Abu ne God nia ka 'abe kera faafia si doo nai.”
27 Sui sa Disas ka bae lau gu 'urii fuana Faarisii ki, “God nia faa mai fa dani ni momola lae uri ka 'adomia wane. Ka nao nia si faa lau mai fa dani nai uri kulufi lana wane ka laeororo 'i farana. 28 Suli ni nau 'Alakwa nia Wane, nau ku too 'ana rigitaa fua sae lana doo ni ili lana 'ana Sabat.”
* 2:16 Ta fiiwane 'ana Diu ki ne kera manata baita suli roo lae suli taki sa Mosis nia kedaa fainia lau guu toolangaidoo laa kera ki tala'ada. 2:25-26 1 Samiol 21:1-6; Leftikas 24:9