7
Na birangana toa Faarisii ki
(Matiu 15:1-9)
Na Faarisii ki ma tai waa toolangaidoo 'ana taki ki, kera da lea mai faasia 'i Durusalem, ma daka koni kalia sa Disas. Ma kera daka liotoi tai waa 'ana waa kwairooi nia ki nao dasi taufia guu 'abada 'i nao, sui fatai kera dafi fanga. Nao kera dasi taufia gu 'abada 'uria ne birangaa ne Faarisii ki kera da saea fuana toaa Diu ki kera kai ili sulia.*
Aia, na Diu ki ma na Faarisii ki lau guu, kera ili suli birangaa ne kokoo kera ki mai 'i nao da toolangaidoo mai sulia. Nia 'afitai kera daka fanga 'ua lea nao kera dasi taufia 'abada sulia birangaa ni tau 'aba lae. Ma kada kera oli mai fasi maa usie ki, kera 'afitai daka fanga 'ua lea kera nao dasi tau 'aba 'ua suli birangaa kera ki. Kera daka ade suli birangaa 'oro kera ki 'uri nai 'ana taufi lana kwade doo ni fanga ki, ma na tini ki, ma na tiu ki.
'Uri nai, na Faarisii ki ma na toa toolangaidoo ki 'ana taki, kera daka ledia sa Disas daka 'urii, “'Urifita ne waa kwairooi 'oe ki ka nao dasi roo gu suli na toolangaidoo laa ne kokoo kera ki 'i nao da alua mai fuaka, ma ka nao dasi tau 'aba guu sui dafi fanga?”
Ma nia 'e luu kera ka bae 'urii, “Sa 'Aesaea nia bae mamana kada bae nia bae suli kamolu. Kamolu na toaa susuke nee, mala bae nia kedaa ka 'urii,
‘God nia saea, na toaa nee, kera faabaita nau gwada 'ana bae lada, ma sui manatada ka nii tau 'ana faasi nau.
Kera tako foosilaku gwada, suli kera da toolangaidoo 'ada suli taki kera ki tala'ada!’
“Kamolu molu lukasia si baea fifii God ki daka too 'ada, molu ka roo 'amolu suli toolangaidoo laa wane gwana.”
Ma sa Disas ka bae lau gu 'urii fuada, “Kamolu saitoma diana 'asia naa 'ana bulasi garo lae 'ana si bae fifii God ki, uri molu ka roo 'amolu suli birangaa kamolu ki mai. 10 Suli sa Mosis nia bae ka 'urii bae, ‘'O faa'initoaa maa 'oe, fai gaa 'oe.’ Ma ‘Waa ne surafia maa nia ma nao gaa nia, daka saungia ka mae 'ana.’ 11 Ma sui, kamolu ka toolangaidoo garo 'amolu 'urii, molu ka saea lelea waa ka too boroi 'ana si doo uri ka 'adomia 'ana maa nia fai gaa nia, lelea nia bae 'ana 'urii sulia, ‘Si doo nee, nau kwai faa naku fua God.’ 12 Kamolu ka saea 'amolu 'e diana gwana fua nia ka nao si 'adomia lau maa nia fai gaa nia, suli 'e alangai kai faa lau 'ana fua God. 13 Si ade laa nai kamolu ilia nai, kamolu molu tafoa 'amolu birangaa kamolu mai, aia bae lana God, molu ka taga na 'amolu ai. Ma molu ka ilia lau guu tai doo ta'aa 'oro uri nai ki.”
Si doo ne ilia wane ka sua 'i maana God
(Matiu 15:10-20)
14 Sui lau guu, sa Disas ka 'ailia mai konia nai siana ka bae 'urii fuada, “Molu fafurongo nau mai, molu ka saitomana fasi. 15-16 Si doo ne 'ita kau 'i sara ma wane ka 'ani ka lea kau fua lao ruruuna, nia 'afitai ka faasuaa wane. Si doo ne 'ita mai lao liona wane lau 'ana ne kai faasua nia.”
17 Ma si kada sa Disas 'e faasia konia nai, ka ruu kau 'i luma nai, na toa kwairooi nia ki kera daka ledia uri nia ka 'inifitaa malutana si baea nai fuada. 18 Ma nia ka bae 'urii fuada, “Nee rowaa, kamolu nao molu si saitomana gu malutana si doo nai? Tee molu suai gwamolu nai, si doo ne wane 'ani ka lea kau fua lao ruruuna 'e 'afitai ka faasua nia 'i maana God, 19 suli fange 'e nao si lea uri lao liona wane. Nia 'e lea lau 'ana fua lao rakena wane, sui oli ka lea lau gwana 'i sara fasi lao noniwane.” Kada sa Disas bae 'uri nai, si baea nai ka toolangainia, fange sui gwana na doo abu fua 'ani lana.
20 Sui sa Disas ka bae lau 'urii, “Si doo ne wane 'e ilia ka ta'aa ma ka saea ka garo, nia ne kai faasua nia. 21 Suli si manata laa ta'ae ki kera tatae mai fasi lao liona wane, ma nia ka ooe, nia ka beli, ka sauwane, nia ka ooe, 22 nia ka ogalolomi, ka susuala, ka suke, ka nao si noni susuala fai ooe lae, ka 'uga, ka naunau, ka suke faafia wane ki, ma nia ka oewanea. 23 Doo 'oro ta'aa 'uri nai ki ne da lea mai fasi lao liona wane, ma daka faasuaa wane.”
Mamana lana raoa sa Disas nia eta 'adomia fasi wane Diu ki
(Matiu 15:21-28)
24 Sui guu, sa Disas ka lea naa faasia na kula nai, ma ka lea uria na bali fera 'i Taea. Ma nia ka ruu 'i laona tii luma, suli nao nia si dooria ta wane kai saitomana ne nia too 'i seeri, sui boroi 'ana nia 'afitai fua nia ka agwa. 25 Ma tii wela keni ka rongoa ne sa Disas nia dao, ma nia ka lea 'ali'ali mai, ka booruru 'i maa 'aena sa Disas. 26 Ma wela keni nai, nia na ai 'i sara lau gwana faasia bali lolofaa 'i Fonisia laona maefera 'i Siria, ma nia nao lau wela keni Diu, ma na saari nia na anoedoo ta'aa nia burosia. 'Uri nai, nia ka amasia sa Disas uri kai taria na anoedoo ta'aa nai faasia na saari nia. 27 Ma sa Disas ka bae sulia na Diu ki ne kera mala 'ana wele ki ka 'urii, “Kameli, meli sangonia fasi 'ameli wele ki 'i nao ne. Suli nia 'e nao si diana uri meli ka 'ui 'ameli 'ana fanga kera wele ki fua giri ki.”
28 Ma na wela keni nai nia luua ka 'urii, “Aofia 'ae, na giri ki boroi, lea orongana si fanga wele ki 'asia kera saitomana daka 'ani gwada.”
29 Sui sa Disas ka bae 'urii fuana, “'Oe oli 'amu 'i fera kamu. Na anoedoo ta'aa bae, nia lea naa faasia na saari 'oe. Suli si luu laa nai nia faatainia 'oe 'o faamamane.” 30 Ma nia ka oli 'i fera, ma ka liotoi na saari nia bae 'e maleu gwana 'i laona ifitai. Ma na anoedoo ta'aa bae ka lea mamana naa faasia.
Sa Disas nia guraa tii waa alingana boko ma fakana ka 'ato
31 Sui sa Disas nia ka faasia naa bali lolofaa 'i Taea, ka lea kau ka liu 'i Saedon, ma bali toaa 'i Dikabolis, ma ka koso naa kau fafona na 'osi 'i Galilii. 32 Ma wane ki 'i seeri, kera ka ngalia mai tii wane ne alingana boko ma na fakana ka 'ato siana sa Disas, ma kera ka amasia sa Disas fasi uri nia kai alua na 'abana 'i fafona na wane nai. 33 Ma sa Disas ka talai nia na kau fasi konia nai, ma daru ka lea uria tii si kula taifili keerua, ma nia ka kusu 'ana kakauna lao alingana sa wala nai. Ma ka ngisufia kakauna, sui ka kanoa 'ana meana sa wala nai. 34 Sui, nia ka lio 'alaa kau 'i langi, ka 'asimango baita, ka bae 'urii fuana, “'Efata!” Toolangainia, “'Ifi naa!”
35 Ma 'ana si kada nai, na fakana ka alube, nia ka safali bae folaa naa. 36 'Uri nai, sa Disas ka luia kera nao dasi faarongoa lau 'ana toae ki. Sui boroi 'ana nia ka lui fifii ai, kera daka unu lado na 'ada suli sa Disas ne nia guraa na waa nai ka lea naa 'ana. 37 Ma na toaa neki kera rongoa, daka kwele 'asia naa, ma kera daka bae 'urii, “Rowane 'ae! Sa wala nee ilia doo neki ka diana 'asia naa wala! Tee waa bae alingana boko boroi nia 'ifingia alingana ka rongo doo naa ma ka 'ifingia ngiduna ka bae naa nee!”
* 7:2 Wane Diu ki too 'ana taki ki ne kera ka eta taufia fasi na 'abada sui fatai kera dafi fanga. 7:7 'Aesaea 29:13 7:27 Sa Disas nia bae 'ana tarifulaa 'i seeki suli mamana lana raoe nia ne nia eta 'adomia fasi wane Diu ki.