Na Kekeda Laa Sa Bol Fua Konia Manata Mamana 'I Filibae
Filibae nia na maefera baita 'ana bali lolofaa 'i Masedonia, ne kera da 'ailia naa 'ana 'i Gris 'i tari'ina.
'Aks 16 nia bae sulia si kada sa Bol nia safalia konia manata mamana nai laona maefera baita 'i Filibae. Na leta nee fua konia manata mamana nee 'i Filibae nee, sa Bol nia kedaa 'ana si kada nia nii naa laona lookafo 'i Rom. Na bae lana sa Bol laona buka nee, nia saea nia dooria kai tango kera suli da kwai'adomi fuana 'ana bali 'ana si malefo kera ki. Sa Bol ka faarongo kera lau guu nia dooria kera daka too 'ana kwaimanie fuada kwailiu ma 'ana faatu'uu lamolu lae mala 'ana sa Disas. Sa Bol nia ka saea lau gu fuada uri daka gwalua manata lada ka ngado 'ana God, sui boroi 'ana daka dao toi 'afitaia 'oro ki mala 'ani nia sa Bol. Nia ka saea lau gu fuada uri nao kera dasi lea lau sulia toa ne da toolangaidoo garo ki ne kera lea mai faasia matangana toaa Diu ki. Ne kera saea fuana toae ki sui guu uri daka ade sulia taki nia God 'ana 'iri'unga lae taari uri God ka ala faafi kera. Sui ma, sa Bol nia saea sui naa fuada ne manata mamana lae 'ana ade dianaa baita ne God nia faatainia mai, nia lau 'ana ne uri kolu ka ilia. Na manata mamana laa ne kolu ilia 'ana sa Disas, nia lau 'ana ne adea ma kolu ka saitoma diana ai ne kolu tiidooa naa fainia Kraes ma kolu ka 'o'olo naa 'i maana God. Doo ne adea guu, nia nao si 'o'olo uri kolu ka sasi ngangata lau 'i tala 'akolu uri ade lae sulia birangaa nai toaa Diu ki.
Na 'inifuui baea ki laona buka nee:
Na too laa nia sa Bol 'ana mauria nia 1:1-26
Liokwaisulii lae sulia mauria nia Kraes 1:27—2:18
Si baea sulia toaa kwaimani sa Bol ki 2:19-30
Na manata laa ne nia adea wane ka 'o'olo 'i maana God 3:1—4:9
Si baea ni tango lae ki 4:10-23
1
Nau sa Bol fai sa Timotii kaaria roo waa ni rao nia ki sa Disas Kraes ki. Kaaria miri kekeda kau fuamolu toaa nia ki God sui guu ne molu tiidooa naa fainia sa Disas Kraes ne kamolu nii 'i Filibae, ma fuana lau guu toa kwaitalai kamolu ki ma na toa rao kwai'adomi kamolu ki lau guu.
Alu God na Maa ma na Aofia kolu sa Disas Kraes daru ka ade diana 'adarua fuamolu ma daru ka falea 'adarua aroaroe fuamolu.
Foa laa nia sa Bol
'Ana si kada ki sui gu ne nau ku manata toomolu ai, nau ku tangoa tasa God nau fuamolu. Ma 'ana si kada ne nau ku foa fuamolu ki, nau ku foa 'ana ele lae baita laona mangoku, suli ku manata toi na fale kwai'adomi laa ne molu ilia ki mai fuaku fua ili lana raoa nee 'ana faatalongai lana si Faarongoa Diana nee. Ne molu fale kwai'adomi fuaku 'ita 'uana mai 'ana si kada molu safali manata mamana ai ma ka lea mai lelea ka dao 'i tari'ina. Si doo ne adea manata laku ka ngado ne, God ne nia safalia si raoa diana nai 'ana mauria kamolu ki, tara nia kai ilia raoa nai lelea ka sui diana guu 'ana fa sato ne sa Disas Kraes kai dao ai. Nia bobola naa uri nau ku manata 'uri nai suli kamolu suli nau ku liosau 'ani kamolu ma suli ne kamolu molu fale kwai'adomi fuaku fua raoa ne God nia 'ofe nau ai ma ka falea fuaku. Nao lau 'ana otona gwana si kada ne nau ku bae fifii mai 'ana firu lae suusia ma faatai folaa lae 'ana mamana lana si Faarongoa Diane nee ai ne kamolu molu kwai'adomi fuaku ai. Kamolu molu kwai'adomi fuaku 'ana si kada nee lau guu nau ku nii naa laona lookafo ai. Nau ku manata toomolu 'asia naa suli na liosaua nau fuamolu nia baita mala 'ana liosaua nia sa Disas Kraes. God nia liotoi gwana ne si doo nai nau ku saea nai nia 'e mamana.
Nau ku foosia God uri nia ka adea liosaua kamolu ka baita ka 'idu lau, uri na saitomadooa kamolu ma na manata lae wane manataa ne nii 'ani kamolu uri ka 'idu ka lea tau lau uri molu ka saitomana 'e'ete lana si doo ne diana ma si doo ne ta'aa. 10 Uri 'i seeri, kamolu molu ka saitoma diana 'ana fili lana si doo diane, ma uri mauria kamolu ki ka sakwadoloa faasia ta'aa lae lelea ka dao 'afa sato sa Disas Kraes kai dao ai. 11 Nau ku foa lau guu uri sa Disas Kraes nia ka 'adomi kamolu uri molu ka ilia doo diana 'oro, uri si kada toae ki sui guu da suai, kera daka tafoa God 'i langi 'ana tango lana satana.
Na mauria mamane
12 Toaafuta nau ki 'ae, nau ku dooria uri molu ka saitomana, ne 'afitaia ne nau ku nii na 'i laona nee, nia ne adea ma si Faarongoa Diana nee ka talo. 13 Suli na wane ni omee neki kera da fofolo 'i seki laona beu baita nee ma tai toaa 'e'ete 'oro lau 'i seki, kera boroi da saitomana naa ne da alu nau laona lookafo nee uri maana nau ku rao fuana sa Disas Kraes. 14 Na too laa ne nau ku ilia laona lookafo nee nia adea toaa 'oro manata mamana ki 'ana Aofia 'i seki kera daka noniraa ma ka nao dasi mau naa 'ana bae lae sulia bae lana God.
15-17 Ta bali 'ani kera, nia mamana, kera da bae sulia sa Disas Kraes fainia si manata laa ni 'uga lae ma na kwaifanei lae. Kera da dooria sae kera 'ana daka faatalongai sulia sa Disas Kraes uri toae ki daka manata 'initoa 'ani kera, ma sae ka nao lau ni nau. Kera da ade 'uri nai, uri fale lana liodila lae ma na 'afitaia fuaku 'ana si kada nee nau ku nii laona lookafo. Ma sui boroi 'ana ka 'uri nai, tai wane kera daka faatalongai gwada sulia sa Disas Kraes fainia si lioewane diane. Ne kera da faatalongai fainia liosaua kera fuaku suli da lio saitomana ne God nia fili nau uri firu lae suusia si Faarongoa Diana nee. 18 Sui boroi 'ana tai wane daka faatalongai fainia si manata lae wane ta'aa, tii si doo 'initoa nai naa ne si Faarongoa Diana nee sulia sa Disas Kraes nia talo naa. Nia 'uri nai, nau ku ele gwakua sulia si doo nai.
Ma na ele laa nau nai tara nia nao si sui, 19 suli ne nau ku saitomana na nunufana na foa laa kamolu ma na kwai'adomia nia Anoedoo Abu nia sa Disas Kraes fuaku, tara God nia kai tafalangai nau gwana faasia 'afitaia nee. 20 Nau ku dooria 'asia naa ma ku manata ngado 'ana God ne tara nau nao kwasi ilia tasi doo ne kai falea ta 'ide laa fuaku 'i maana. Na manata noniraa laa nai ku ilia mai nia 'afitai ka sui. Nia tio gwana 'ana tii tio laa nai uri lea nau ku mauri 'ua gwaku ma nao ku mae naa boroi, na mauria nau nia ka adea toae ki sui guu daka tafoa 'ada satana Kraes 'i langi.
21 Na mauria nia wane laona ano nee, nia doo uri tee? Fuaku 'i tala'aku, na mauria nee nia doo uri nau ku too ai sulia doori lana Kraes. Aia ma na mae lae, nia diana ka tasa fatai uri too kwaimani lae naa fainia Kraes. 22 Roo si doo nai ki sui guu daru diana sui gwadaru 'ani nau ma ka adea nau ku ulafusia gwaku tee ne tara nau kwai filia. Suli na mauri lae, nau ku dooria sa kwai mauri fasi 'aku uri ku rao 'ua fuana Kraes uri tai doo diana lau ka fuli. 23 Ma sui na mae lae nia ka diana tasa lau fuaku, ne nau ku dooria naa uri lea ku too kwaimani na 'akua fainia Kraes. Nau ku dooria sui gwaku roo si doo nai ki. 24 Sui ma ni kamolu lau gu ne nau ku manata toi nia diana uri nau ku too fasi 'akua uri 'adomi lamolu lae. 25 Si doo nai gu ne adea ma manata laku ka ngado gwana uri tara nau kwai too 'ua gwakua fai kamolu uri 'adomi lamolu lae. Uri nia ka adea manata mamana laa kamolu ka ngasi ka 'idu lau ma na manata lamolu ka ele sulia. 26 Uri 'i seeri, si kada ne tara nau oli kau ku dao siamolu, nia ka adea molu ka tafoa satana Disas Kraes 'i langi ka 'idu lau.
27 Aia, si doo ne 'initoa ka tasa 'ana doo ki sui naa fuamolu ne 'urii, molu abulo 'ana abuloa ne 'o'olo ka lea sulia si doo ne Faarongoa Diana nee sulia Kraes nia saea. Molu ade 'uri nai laona tooa kamolu ki, uri lea nau ku oli kau ku dao siamolu ma nao ku too gwaku 'i seki boroi 'ana, tara nau ku rongo gwaku kau sulia birangaa diana nai molu too ai 'i matangamolu. Seeri tara nia ka faatainia ne kamolu molu 'ado kwaimani 'ana tii si lio 'ana uu ngasi lae uri faatalongai lana si Faarongoa Diana nee uri toae ki sui guu daka rongoa ma daka manata mamana 'ana God. 28 Nao molu si maungia malimae kamolu ki. Si rakea laa ne kamolu too ai nia kai faatai folaa ai fuada, ne God nia kai falea kwakwaea fuada ma nia 'i tala'ana kai falea mauria firi fuamolu. 29 God nia fili kamolu sui naa, sui ta nao lau uri otona gwana manata mamana lae 'ana Kraes. Nia fili kamolu uri molu ka nonifii lau gu fai nia. 30 Suli kamolu molu suana mai nau ku nonifii lelea mai 'i tari'ina boroi nau ku nonifii 'ua gwaku. Aia ma sui 'i tari'ina nai, kamolu boroi molu ka nonifii naa mala 'ani nau.