2
Liokwaisulii sulia birangaa nia Kraes
Nau ku saitomana na tiidooa laa kamolu fainia Kraes nia kwaiboongi fuamolu kwailiu. Na liosaua nia ka falea kwaigwafei lae fuamolu kwailiu. Ni kamolu molu ka 'ado kwaimani 'ana Anoedoo Abu. Ma molu kwai'ofei fuamolu kwailiu ma molu ka suamolu ka diana kwailiu lau guu. Doo ne adea guu, nau ku dooria 'asia naa uri kamolu molu ka too 'ana tii lioewane, molu ka liosau 'ani kamolu kwailiu ma molu ka rao kwaimani. Lea kamolu molu ade 'uri nai, tara na manata ele laa nau ka ali'afu naa siamolu. Nao ta wane 'osi susuu gwamu fai 'oe 'i tala'amu 'ana ili lana doo ki, ma ka nao 'osi sasi uri sae wane ki daka tango 'oe guu. 'O sifolangai 'oe 'i saegano 'ana manata lamu ma 'oko sae'inito 'ana ta waa 'e'ete 'ana kau ka talu 'oe. Nao 'osi 'ii uria diana lae fuamu 'i tala'amu. 'O 'ii lau guu uria na diana lae fuana ta wane 'e'ete kau. Na manata lamolu ki ka mala 'ana si manata laa ne sa Disas Kraes nia too ai.
Kraes, sui boroi 'ana nia God 'ua guu, nia nao si manata guu uri dau ngasi lae faafia 'initoa laa nia.
Nia lukasi tiifau na 'initoa laa nia nai ka tio, nia lea mai ka futa mala wane 'ana noniidoo laona fera ne 'i saegano. Ma nia ka mala gwana ta waa ni rao tatakwai lae.
Nia ka tala sifolangainia 'i saegano 'ana ade lae sulia liona God, lelea 'ana mae lae boroi 'ana 'airarafolo nia ilia.
Uri maana si doo nai, God ka faa'inito nia tasa ma ka falea satae doo 'inito tasa fuana ne talua satae doo ki sui.
10 Uri na doo mauri ki 'i salo ma na doo mauri ki ma na doo mae ki naa laona ano nee, kera daka booruru 'i maa 'aena sa Disas 'ana faabaita lana.
11 Ma kera sui naa daka sae faatai ai ne sa Disas Kraes nia na Aofia. Ma si kada nia fuli 'uri nai, nia ka tafoa satana God na Maa 'i langi.
Faatai folaa 'ana birangaa diane fua toaa laona ano nee
12 Toaa kwaimani diana nau ki 'ae! 'Ana si kada bae kolu too kwaimani 'ua, kamolu molu ade sulia bae laku. Aia, 'i tari'ina nia 'initoa ka tasa lau uri molu ka ade sulia bae laku 'ana si kada ne nao kwasi too naa fai kamolu. Molu maungia God ma molu ka rao fifii 'ana too lae mala 'ana toaa nia. 13 Suli God ne nia rao laona mangomolu ma ka 'adomi kamolu uri molu ka dooria ade lae suli nia ma uri molu ka ilia doori lana.
14 'Ana ilidoo laa kamolu ki sui guu, nao molu si 'uga ma molu si firufiru, 15 uri molu ka 'o'olo ma ta wane ka nao si dao toi tasi doo ne garo 'ani kamolu. Sui boroi 'ana molu ka too matangana toaa ade garo nee sui naa laona molaagali, kamolu molu ka too 'amolua mala 'ana bara wela nia God ne molu mala 'ana ta kwesu ne saru folaa diana laona molaagali rorodoa nee 16 'ana faarongo talo lae sulia si baea ni mauria nee fuana toae ki sui. Lea kamolu ade 'uri nai, nau tara ku noni sasala sulia ka tasa 'ana fa Sato ne sa Disas Kraes kai dao mai, suli na raoa nai ku ulafutainia 'i matangamolu na gwauna nao si funu.
17 Na manata mamana laa kamolu ma na raoa kamolu fuana God nia mala 'ana afuafua ne molu falea fuana. Nau boroi, na mae laku nia mala lau guu 'ana ta afuafua ne ku falea fuana God. Nia 'uri nai, nau ku manata ele gwaku fai kamolu. 18 Nau ku dooria uri kamolu boroi molu ka manata ele lau gu fai nau 'uri nai.
Sa Timotii ma sa 'Ibafroditas
19 Lea sa Aofia kolu sa Disas ka ala gwana faafia, nau ku manata ngado ai tara ku odua sa Timotii lea kau ka dao fasi mai siamolu. Uri lea nia oli mai dao seki siaku ka faarongo nau sulia too lamolu mai sena, uri ka faaelea 'ana manata laku. 20 Nau nao kwasi dao toi ta wane lau ne nia 'uria sa Timotii, ne nia kai manata kwaifa'ogai uri 'adomi lamolu lae 'ana tooa kamolu ki uri ka diana. 21 Na wane ki sui gwana kera da manata sulia doori lada ki gwana 'i tala'ada, ma ka nao dasi manata gu sulia doori lana sa Disas Kraes. 22 Aia ma ni kamolu molu saitomana sa Timotii nia 'ana ne ilia doo diane ki ne faatainia nia waa diane. Doo ne adea ka 'uri nai, suli nia rao kwaimani fai nau 'ana faatalongai lana si Faarongoa Diana nee mala 'ana ta wela ne rao kwaimani fai maa nia. 23 Nia 'uri nai, lea nau ku saitomana naa ta tee ne tara dai ilia 'ani nau 'i seki, tara nau kwai odu 'ali'ali gwaku kau 'ani nia simolu. 24 Ma na manata ngado laa nau 'ana Aofia, tara nao si tau guu sui nau 'i tala'aku kwai dao gwaku kau siamolu.
25 'Ana si kada nai lau guu, sa 'Ibafroditas na toolakolu bae 'ana bali 'ana manata mamana lae, nia ne ku manata toi sae kwai odua ka oli na kau siamolu. Nia 'e rao kwaimani mai fai nau ma miri ka susuu ta'aa kwaimani mai fai raoa nee mala 'ana ta roo waa ni omee ki uri suasuli diana lae sulia si Faarongoa Diana nee. 26 Nau ku dooria kwai odua ka oli na kau siamolu suli nia dooria 'asia naa uri ka suamolu tiifau, ma nia ka too ka manata tomolu 'asia naa suli molu rongo mai bae nia matai. 27 Doo mamane bae, nia matai karangi kai mae. Sui boroi 'ana God 'e 'ofe nia ma ka 'adomi nia ka 'akwaa naa, ma ka diana lau guu ne God nia liliua kau liodila laa baita nai faasi nau ne lea sae nia ka mae naa. Lea sa God nao si faamauri nia, tara na liodila lae ki daka koni sui na 'ada faafi nau. Nau boroi, God nia 'ofe nau lau guu. 28 Doo ne adea guu, nau ku dooria 'asia naa uri ku olitainia kau sa wala nee siamolu nai. Nau ku saitomana tara kamolu molu kai ele tasa 'ana si kada molu suana nia dao kau siamolu, suli ne nia mauri 'ua gwana. Ma ni nau boroi tara manata laku suli kamolu kafi laa. 29 Molu ka gwale nia fainia ele laa diane suli kamolu molu tiidooa fainia Aofia, ma molu ka faatainia manata 'initoa laa ne bobola fainia kwaini wane 'uri nai ki. 30 Sa wala nee nia waa 'e falea mai mangona fua ili lana raoa nia Kraes ma ka nao si mangosia maee. Nia sali maelia naa si raoa bae nia ilia 'ana 'adomi laku lae, bae nia ngali fulingamolu suli kamolu molu too tau ma ka 'afitai fuamolu uri ili lana si doo nai fuaku.