4
Toaafuta nau ki 'ae. Molu uu ngasi 'amolua 'ana manata mamana laa kamolu 'ana Aofia kolu. Nau ku liosau 'ani kamolu ma ku dooria 'asia naa uri kwai suamolu lau. Kamolu molu adea manata laku ka ele 'asia naa ma molu ka mala 'ana ta kwaiaraa ne ku ngalia uri maana raoa ne ku ilia 'ani kamolu.
Too sulia birangaa 'ana aroaroe
'Oe ni Iudia fainia 'oe ni Sintikii, nau ku bae fifii kau fuamuru uri muru ka too 'amurua faasia olisusuu ta'aa lae, suli kamuru na roo waisaasina ki gwana 'ana manata mamana laa kamuru 'ana Aofia. Ma ni 'oe sa Sisigas lau guu ne 'oe waa rao kwaimani mamane naa, nau ku dooria uri 'oko 'adomia fasi roo ai nai ki. Keerua ne daru rao tetede mai fai nau ma fainia sa Kelaiman ma tai toaa lau 'ana 'adomi laku uri faatalongai lana si Faarongoa Diana nee. Kera sui guu, God nia kedaa sui naa satada ki laona buka 'ana mauria.
Manata ele ka lelea firi 'ana tiidooa laa kamolu fainia Aofia. Nau ku saea lau kau, manata ele!
Faatainia abulo marabibi lae fua toae ki sui guu uri daka suai, suli na Aofia nia karangi dao naa. Nao molu si manata 'abarua lau sulia tasi doo. Molu foa molu ka gania doo neki sui guu molu kwai 'atoi ai ma molu ka tangoa God fua doo neki nia ilida ki. 'I seeri tara na aroaroa nia God ne baita tasa ka talua saitomadooa nia wane, nia kai suusia manata isifufuli lae faasia laona mangomolu ma laona manata lamolu ki 'ana tiidooa laa kamolu fainia Kraes Disas.
Toaafuta nau ki 'ae, si baea 'isi nau naa fuamolu nia 'urii. Manata lamolu ka lea 'ana sulia si doo ne mamana, ma si doo ne 'initoa, ma si doo ne 'o'olo, ma si doo ne sakwadoloa faasia ta'aa lae, ma si doo ne diana. Molu ka ade 'amolu sulia toolangaidooa ne ku toolangainia mai fuamolu. Molu ilia doo neki molu rongo nau ku saea ki mai ma na doo neki nau ku ilia ki mai. 'I seeri na God nee 'ana aroaroe tara nia kai nii fai kamolu ka lelea firi.
Bol nia tangoa konia manata mamana 'i Filibae uri kwai'adomia kera ki fuana
10 'I laona tiidooa laa nau fainia Aofia, na manata laku nia ele tasa uri ku suana ne kamolu molu fale kwai'adomi fuaku. Nau ku saitomana 'ana kada 'oro ki kamolu molu dooria molu kai 'adomi nau, ma sui ka nao molu si too 'ana tasi kada uri faatai lana liosaua kamolu fuaku. 11 Nau nao kwasi bae lau 'uri nai suli ne nau ku oli kukuru naa 'ana doo ki. Nao. Suli nau ku liu mai laona 'atonga lae ki lelea nau ku saitoma diana na ai, ma na manata laku ka toli gwana sulia ta tee gwana ne nau ku too ai. 12 'Ana si kada ki, nau ku siofaa, ma 'ana tai si kada ki lau guu, nau ku too 'ana doo 'oro. Ma nau ku too gwaku 'ana manatae wane toli 'ana si kada ki sui guu, sui boroi 'ana si kada 'ana fanga abusu lae ma nao 'ana si kada 'ana fiolo mae lae, ma 'ana si kada nau ku too 'ana doo 'oro ki ma nao 'ana si kada nao kwasi too 'ana tai doo 'oro. 13 Nau ku bobola gwaku fainia ili lana doo nai ki sui guu, suli sa Disas Kraes nia faatetede nau.
14 Ma na kwai'adomia ne kamolu molu falea fuaku 'ana si kada nau ku too 'ana 'afitai lae, nia diana tasa lau guu. 15 'Ana si kada bae nau ku safali faarongo kamolu 'ana si faarongoa diana nee ma sui nau ku faasia 'i Masedonia ma ku lea naa uri tai kula ki lau, kamolu gwana taifili kamolu na konia manata mamana 'i Filibae gwana bae molu kwai'adomi fuaku, nao naa tai toaa lau. 16 'Ana si kada bae boroi nau ku nii 'i Tesalonaeka, ni kamolu lau gu bae molu fale si kwai'adomi lae ki fuaku 'ana ta roo si kada. 17 Si doo nai ku saea nai, nau nao kwasi saea lau suli ne nau ku doori gwaku ngali lana doo ki siamolu ka lelea firi. Nau ku dooria lau 'aku uri sae na kwaiaraa kamolu faasia God ka baita 'ana uri maana ade diana laa kamolu. 18 Suli ni nau 'ana si kada nai, ku too gwaku 'ana doo neki sui guu nau ku kwai 'atoi ai suli kamolu molu fale 'aku. Ma nau ku too 'ana doo nai ki lelea ka talua naa si kwai 'atoia nau ki. Nau kwasi oli kukuru guu 'ana tasi doo 'ana doo ni kwai 'atoi lae ki uria, suli ne sa 'Ibafroditas nia dao ka fale naa doo baki sui guu kamolu molu faa nia ka ngali mai fuaku. Fale kwai'adomi laa nai molu ilia, nia mala 'ana ta afuafua ne moko diana 'ana God ma nia ka ele sulia. 19 God ne ku rao fuana nia kai falea doo neki sui guu kamolu kwai 'atoi ai faasia na suadooa baita diana nia. Ma nia kai falea doo nai ki fuakolu 'i nunufana sa Disas Kraes. 20 Alu kolu sui guu kolu tafoa satana God na Maa kolu ka lelea firi! Iuka nia 'uri nai.
Baea 'isi ki
21 Nau ku falea kau si baea ni manata diana laa nau fuamolu tiifau toaa nia ki God ne molu tiidooa naa fainia sa Disas Kraes. Na toaafuta kolu ki nee kameli meli too ki kau 'i seki, kera tiifau da falea lau guu si baea ni manata diana laa kera fuamolu. 22 Na toaa nia ki God sui guu 'i Rom da falea kau si baea ni manata diana laa kera fuamolu. Ma ka tasa 'asia naa ne si baea ni manata diana laa ne lea kau faasia toaa nee da nii luma sa Sisa waa baita nee 'ana fera nee.
23 Alu na Aofia kolu sa Disas Kraes nia ka ade diana 'ana fuamolu tiifau.