19
Sui 'i burina si doo nai, nau ku rongoa kau suungi laa nai faasia 'i salo, nai rongo lana 'e mala 'ana suungi lana konia baita tasa. Kera suungi daka bae 'urii, “Kolu tangoa God, nia faamauri kolu! Na 'initoae ma na mamanae na doo nia God kolu naa! Nia 'e ketoa wane 'ana mamana lae ma na 'o'oloe. Nia 'e falea naa kwakwaea fua keni baita olodola bae 'e tauwelaa toae ki lao molaagali 'ana oea nia. Ma nia ka falea lau guu kwakwaea fuana, suli nia 'e saumaelia mai toaa ni rao nia ki God.” Ma kera daka suungi lau daka 'urii, “Kolu tangoa God! Na sasuna era bae 'e sarufia maefera baita bae 'e raa 'i langi suli dani totoo firi.” Ma na roo akwala ma fai waa baita nai ki ma na faidoo mauri nai ki, kera daka booruru naa 'i saegano daka faabaitaa God, ne nia gooru laona doo ni goorua nia 'ana 'initoaa. Ma daka bae 'urii, “Iuka! Kolu tangoa God!”
Sui si lingee doo nai ka talo mai faasia lao doo ni goorua nai 'ana 'initoaa, ka bae 'urii, “Na toaa neki sui guu ne molu manata 'initoa 'ana God, toaa baite ki ma toaa mala kera ki ma waa ni rao nia ki God, molu tangoa God kia!” Sui nau ku rongo lau guu na doo nai mala 'ana lingena ta konia baita ma ka wawaligi mala 'ana kuruu lana tataa 'ana ta kafo baita, ma ka kuruu baita mala 'ana ta kukurua. Ma nau ku rongo daka bae 'urii, “Tangoa God, suli God na Aofia kia ne rigita ka tasa nia 'inito naa! Kolu ele 'asia naa, ma kolu ka tangoa na 'initoaa nia! Suli 'e dao naa 'ana si kada uri faa arai lana na Kale Sifsif, ma na keni fungao nia ka laungi ka kwaimaasi naa maasi nia. Ma God ka falea na maku falu ma ka sinasina nai fua keni fungao nai uri ofi lae ai.” (Aia, na malutai lana maku nai naa ne doo diana neki toaa God ki da ilida ki.)
Sui na 'ensel nia ka bae lau 'urii fuaku, “'O kedaa si doo nai: 'E diana tasa fuana toaa neki God 'e 'ailida uri fanga kwaimani lae 'ana fafangaa 'ana faalua nia Kale Sifsif.” Ma na 'ensel nai ka bae lau 'urii, “Si baea neki si baea mamana nia God ki naa!”
10 Nau ku rongo doo nai ki sui, nau ku booruru naa 'i maa 'aena 'ensel nai 'ana foosi lana. Sui, nia ka bae 'urii fuaku, “Nao 'osi ade lau 'uri nai! Suli nau na waa ni rao God lau gwana mala 'ani 'oe fai toolamu ki, ne kera toaa da manata mamana 'ana mamana laa ne sa Disas faatainia. Aia, 'o faabaitaa 'amua God!”
Suli na mamana laa ne sa Disas 'e faatainia nia ne 'e falea na saitomadooe fuana brofet ki.
Na waa nai 'e tae fafona hos kwakwaoa nai
11 Sui nau ku suana 'i salo 'e 'ifi, ma ku suana tii hos kwakwaoa. Ma na waa nai 'e lea mai fafona hos nai, da 'ailia 'ana sa Rao Diana ma sa Mamana. Nia kwai ketoi 'ana 'o'oloe. 12 Na maana 'e mala 'ana meakwesu ne meekirioa, ma ka alua 'eeregwaua 'oro ki 'i gwauna. Ma nia ka too 'ana si sata nai da kedaa 'i nonina, sui taifili nia gu ne saitomana satae doo nai. 13 Aia, na maku tikwa nia nai 'e fungu 'ana 'abu. Aia, na satana 'e 'urii, “Bae lana God.” 14 Ma na omee 'i salo ki kera daka lea na 'i burina. Ma kera daka ofi 'ana maku dolodoloa kwakwaoa falu ki, ma daka lea mai fainia 'ana hos kwakwaoa ki. 15 Ma tii 'ila 'ala 'asia naa ka sakatafa mai fasi ngiduna ma tara nia ka siitasa faafia na fera baite ki 'ana 'ila nai. Ma nia tara kai 'inito fuada 'ana rigitaa baita nia, ma nia kai ngiloa waen 'ana kula ni ngilo waen lae 'ana rakesasua nia God ne rigita ka tasa. 16 Si sata ne da kedaa suli maku tikwa nia fai suli 'aena 'e 'urii, “Na Waa 'inito kera waa 'inito ki, ma na Aofia kera aofia ki.”
17 Sui nau ku suana tii 'ensel ka uu laona sato. Ma nia ka 'ai baita fua na saaro ki ne da lofo lao mamangaa, ka 'urii, “Molu lea mai, molu koni 'ana fafangaa baita nia God. 18 Molu lea mai, molu ka 'ania nonina aofia ki ma na waa 'inito ki 'ana omee fai waa ni omee ki fai hos ki fainia na waa da lea 'ana hos ki ma na toae ki sui guu, na toaa rao tatakwai ki ma na toaa sakwadoloa ki ma na toaa baite ki ma na toaa mala kera ki.”
19 Sui nau ku suana lau na doo kwasi bae ma na waa 'inito ki lao molaagali fai omee kera ki, kera da koni mai uri firu lae fainia waa nai 'e lea mai fafona hos kwakwaoa nai fai na omee nia nai. 20 Ma waa nai ka daua naa na doo kwasi bae fainia brofet suke nai 'e ilia doo ni kwele lae ki ai. (Na doo kwaibalatana nai ki ne talai garo 'ana toaa da too 'ana mamalafooa nia doo kwasi bae ma na toaa da faabaitaa nununa ki.) Ma na doo kwasi nai fainia na brofet susuke nai, kera daka 'ui mauri 'ani keerua uri laona asi 'ana ere ne saru 'ana salfa. 21 Ma na omee keerua ki, waa bae lea mai fafona hos kwakwaoa bae nia ka saumaelida naa 'ana 'ila bae sakatafa mai fasi ngiduna. Ma na saaro ki daka lea mai, daka 'ani naa fasiona nonida ki.
19:9 'Aesaea 26:6-9