13
Pablo pu tyihuáꞌijmuej ajta huaꞌtyojtyeꞌ antyityáatɨcan jɨmeꞌ
Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj nyeríj huéeicaj jamúumuarin. Néijmiꞌi pu aꞌyan tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntariꞌhuan mahuaꞌpuaj nusu mahueeícaj metyiꞌséeracaj ɨ tyeɨ́tyee. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aamíꞌ huóoxanaꞌcɨrej, majta néijmiꞌi ɨ séecan, ijíij nyaj yaꞌ ɨmuáj huatyéjve, aꞌyaa nu nyajtáhuaꞌaj tyihuáꞌixaatyeꞌ nyatɨꞌɨj tyihuóꞌixaaj nyatɨꞌɨj huaꞌpuaj jamojoꞌváꞌmuaariacaꞌ. Tɨpuaꞌaj nyajtáhuaꞌaj jamojoꞌváꞌmuaarej, canu cheꞌ tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌraj, jiꞌnye aꞌyaa xu muaꞌaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj tyiꞌtɨ́j jamuaataséjratyeꞌen ɨ siaj jɨn jáamuaꞌreej tɨ ɨ Cɨríistuꞌ caꞌnyíjraꞌaj nyatáꞌcaa nyej nyij aꞌyan tyuꞌtaxáj aꞌɨ́jna jitze maꞌcan. Ajta ɨ Cɨríistuꞌ capu aꞌyan een jaꞌmua jimi tɨꞌɨj sɨ́ɨj tɨquee júꞌcaꞌnyistiꞌ, sulu aꞌɨ́ɨ pu jaataséjrataj jaꞌmua jimi ɨ tɨ jɨn uhuájcaꞌnyej. Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ aꞌɨ́ɨn óotateehuacaꞌ ɨ cúruuj jitze tɨꞌɨj ɨ tɨquee uhuájcaꞌnyej, ajta aꞌɨ́ɨ pu júurij séejreꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ Dios tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej. Aꞌyaa pu chaꞌtaj naꞌaj quee ityájma tyitúꞌcaꞌnyistiꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan, ajta ityáj tu júurij táꞌjuꞌun jimí, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj jitzán arátacaꞌnyej ɨ Dios tyej tyij muaꞌajmaj jamuaatyáhuɨɨreꞌen.
Siataꞌaj jujɨ́ɨmuaꞌaj huóosej, siaj sij jáamuaꞌreej tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ naa setyáꞌtzaahuatyeꞌej, tyámuaꞌ naa setyityahuóosej. ¿Nyij sequée jamuaꞌreej tɨ aꞌɨ́ɨn Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen jaꞌmua tzajtaꞌ séejreꞌ? Nusu seríj aꞌɨ́j jɨn huamuéꞌtɨchej ɨ siaj japuéjtzitarej. Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌreej tyaj quee ityáj huamuéꞌtɨchej. Aꞌyaa tu tyáꞌhuoo ɨ Dios jimi siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj uuriaj, catu tyej tyij jaataséjrataj tyaj quee huamuéꞌtɨchej, sulu siataꞌaj sij muaꞌaj tyámuaꞌ sianaꞌaj tyíꞌtyesejreꞌej, tyij tyajta aꞌyan huaséꞌrin matɨꞌɨj ɨ maj meríj huamuéꞌtɨchej. Jiꞌnye catu pújoorej tyaj seequéj tyaataxáj aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, sulu tyaj tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jna jimi ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. Aꞌɨ́j tu jɨn tatyamuaꞌveꞌ ɨ tɨquee túꞌcaꞌnyistiꞌ, siaj sij muaꞌaj huatyóocaꞌnyej ɨ tavástaraꞌ jimi, aꞌyaa tu tyajta tyóocheꞌ tyaꞌhuavíiraj táꞌjuꞌun ɨ Dios jaꞌmua jɨmeꞌ siataꞌaj sij tyámuaꞌ huárɨnyij. 10 Aꞌyaa nu anaquéej tyajáꞌmuayuꞌseꞌej meentyij nyequee xu jáꞌmuasej, taꞌaj ij quee aꞌyan tyuuxɨéꞌveꞌej nyej nyij jamuaatamuárɨeꞌristeꞌen aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyavástaraꞌ tɨ jɨn tyinaataꞌíj nyej nyij tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej, capu nyej nyij jamuaꞌantyipuáꞌrityeꞌen.
Huaꞌtyojtyeꞌ ajta aantyipuáꞌrij
11 Nyataꞌaj jaꞌantyipuáꞌrityeꞌen, nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj jutyamuaꞌveꞌej, siajta jahuoocaj siaj sij tyámuaꞌ tyíꞌtyechajcaj. Siataꞌaj caꞌnyíjraꞌaj huatóoaꞌan, siaj sij juxáahuaj naa tyityeecháatɨmeꞌnyij, ajta ɨ Dios tɨ jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨ pu jaꞌmua tzajtaꞌ huatyáꞌɨtzeereꞌej. 12 Siataꞌaj huóotyojtyeꞌen sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj, xuiꞌtyoopuɨ́ꞌtzaꞌxɨꞌɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj néijmiꞌi ɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan. 13 Néijmiꞌi ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ɨ maj iiyeꞌej jusɨꞌrii, aꞌɨ́ɨ mu yajáꞌmuatyojtyeꞌ.
14 Cheꞌ jaꞌmua jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn tyámuaꞌ tyajamuatáꞌcaa ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ, ajta ɨ Dios tɨ jɨn jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, micheꞌ aꞌɨ́ɨn huatyáꞌɨtzeereꞌen néijmiꞌcaa muaꞌajmaj jimi. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.