Jeꞌej tɨ yeꞌej tyihuoꞌtayúꞌsej aꞌɨ́jna ɨ San Pablo aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Galacia joꞌcháatɨmaꞌcaa
1
Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ
Nyáaj ɨ nyaj Pablo puéꞌeen, camu ɨ tyeɨ́tyee nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ camu majta aꞌɨ́ɨmaj naꞌantyíhuoj, sulu aꞌɨ́ɨ pu ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, ajta ɨ Dios ɨ tɨ tavástaraꞌ puéꞌeen, ɨ tɨ jaatájuurityej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, néijmiꞌcaa jamuán ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ, yatuj jáꞌmuatyojtyeꞌ muaꞌajmaj mu siaj jusɨꞌrii a Galacia. Cheꞌ ɨ Dios ajta ɨ tavástaraꞌ aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, micheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌan, majta jamuaatyápuaꞌrityeꞌen ɨ jáꞌmuatzajtaꞌ. Ɨ Cɨríistuꞌ pu huatóoaꞌ tɨ huámuɨꞌnyij tajitzé maꞌcan, tɨꞌij tajapuá huatányuunyij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, aꞌyaa pu tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ ɨ Dios ɨ tɨ tavástaraꞌ puéꞌeen. Tyicheꞌ tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios jusén jɨmeꞌ. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.
Capu sɨ́ɨj ajtáhuaꞌaj majáꞌhuaꞌ ɨ nyúucarij ɨ tɨ jɨn ɨ Dios tɨiꞌrátoonyij
Jeꞌej nu puaꞌaj tyoꞌtányamuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj jiyeꞌtzín ajtacɨ́j ɨ Dios jimi, ɨ tɨ jamuaatajé jaꞌmuaséeratyaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ jimi aꞌchu tɨ jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, muaꞌaj xu sij seríj séej ántzaahuaj ɨ nyúucarij. Majta quee capu sɨ́ɨj ajtáhuaꞌaj ɨ nyúucarij séejreꞌ. Sulu séecan mu séejreꞌ ɨ maj jáꞌmuaꞌɨtziityeꞌ, majta tyíꞌtyeseꞌ mej mij seequéj jáaꞌuurej ɨ nyúucarij ɨ Cɨríistuꞌ tɨ jaxaj. Ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j seequéj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌej ɨ nyúucarij tɨquee aꞌyan namuajreꞌ jeꞌej tyaj tyeríj tyajamuáaꞌixaa, cheꞌ ɨ Dios puéjtzij jaatáꞌan, capu jeꞌej aꞌtɨ́j tɨ puéꞌeen tɨpuaꞌaj nyáaj, naꞌríij sɨ́ɨj ɨ tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ u tajapuá. Nuꞌríj anaquéej aꞌyan tyaataxájtacaꞌ ajta ijíij nu nyajtáhuaꞌaj jaataxájtaj. Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j seequéj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌej ɨ nyúucarij tɨquee aꞌyan namuajreꞌ tɨꞌɨj ɨ siaj seríj jaꞌantzaahuaj, cheꞌ ɨ Dios puéjtzij jaatáꞌan.
10 Canu nyáaj aꞌyan tyáꞌhuoo nyej nyij tyámuaꞌ tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen ɨ tyétyacaa jimi, sulu nyej nyij tyámuaꞌ tyuꞌtyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi. Canu aꞌyan tyáꞌhuoo mej mij ɨ tyétyacaa tyámuaꞌ nyojoꞌseejra. Tɨpuaꞌaj aꞌyan nyetyáꞌxɨeꞌvaꞌaj maj aꞌɨ́ɨmaj tyámuaꞌ nyojoꞌseejra, canu cheꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ.
Cɨríistuꞌ pu ɨ Pablo antyíhuo
11 Siataꞌaj aꞌyan tyáamuaꞌreej nyeꞌihuáamuaꞌ, ɨ nyúucarij ɨ nyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ capu ɨ tyeɨ́tyee jimi jáꞌmaꞌcan. 12 Canu jaꞌancuriáaꞌ ɨ tyeɨ́tyee jimi, capu ajta aꞌtɨ́j naamuáꞌtyej, sulu aꞌɨ́j nu jimi ɨ Cɨríistuꞌ jaꞌancuriáaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta naatáꞌ nyej nyij jáamuaꞌtyij.
13 Siajta muaꞌaj xuꞌríj tyíꞌnamuajracaꞌaj jeꞌej nyaj tyiꞌtyínyechaꞌɨɨcaꞌaj jájcuaj ɨmuáj nyatɨꞌɨj nyooj jáꞌastyajcaꞌaj ɨ huáꞌyiꞌraj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, nyajta jeꞌej puaꞌaj huáꞌuuriajcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi, nyetyíꞌtyasaꞌcaꞌaj nyaj néijmiꞌcaa antyipuáꞌrityeꞌen. 14 Jéetzeꞌ nu janamuajracaꞌaj ɨ nyahuásimuaꞌcɨꞌɨj yiꞌráj, nyajta nu néijmiꞌcaa mueꞌtɨjcaꞌaj ɨ nyaxaꞌaj tyeɨ́tyee ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyaj jáꞌastyajcaꞌaj ɨ tayiꞌráj. 15 Ajta tɨꞌɨj jaꞌránajchacaꞌ ɨ Dios tɨꞌij naꞌantyíhuoonyij nyatɨꞌɨj quee xu nɨéꞌhuacaj, aꞌɨ́ɨ pu naatajé juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ, 16 nyej nyij jáamuaꞌtyij ɨ yójraꞌ, nyajta jeꞌen huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. Canu aꞌtɨ́j jimi jaꞌtanyéj tɨꞌij aꞌɨ́ɨn tyináamuaꞌtyej jeꞌej nyaj tyiꞌtɨ́j jɨn huárɨnyij, 17 canu nyajta aꞌáa joꞌmej a Jerusalén nyej nyij huóꞌmuaarej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj anaquéej antyíhuaviihuacaꞌ nyatɨꞌɨj quee xu nyáaj, sulu jeꞌen nu aꞌáa jaꞌtanyéj a Arabia, nyatɨꞌɨj tányij huariáꞌraa a Damasco.
18 Tɨꞌɨj huéeicaj nyinyiꞌraꞌaj mu tyojoꞌmaꞌaj, aj nu nyij aꞌáa joꞌmej a Jerusalén nyej nyij jáamuaꞌtyij aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro, huaꞌpuaj iteerij nu nyij áꞌtyeej nyaj jamuán ajoꞌcaj. 19 Canu aꞌtɨ́j aꞌ joꞌséj tɨ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj antyíhuaviihuacaꞌ, aꞌɨ́j nuꞌuj ɨ Santiago ɨ tɨ ihuáariaꞌraꞌ puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ. 20 Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ tɨ ɨ Dios ajta jamuaꞌreej nyej quee hueꞌtzij jɨn tyajáꞌmuayuꞌseꞌej.
21 Aj nu nyij tányij aꞌáa joꞌmej ɨ séej chuéj japua aꞌájna a Siria, nyajta a Cilicia. 22 Majta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Judea joꞌcháatɨmee ɨ maj majta Cɨríistuꞌ jimi séejreꞌ, camu nyamuaꞌtyajcaꞌaj. 23 Aꞌɨ́j muꞌuj nyúucarij namuajracaꞌaj tɨjɨn: “Ɨ tɨ aráꞌtyeej jeꞌej puaꞌaj taꞌuuriajcaꞌaj, ijíij pu huáꞌixaatyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee mej mij jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ nyúucarij tɨ aráꞌtyeej jaꞌantyipuáꞌrityamuꞌcaꞌaj.” 24 Majta aꞌɨ́ɨmaj, tyámuaꞌ mu tyaꞌtáꞌcariaꞌaj ɨ Dios nyéetzij jɨmeꞌ.