2
Aꞌɨ́ɨ mu ɨ maj tamuáamuataꞌ japuan huaꞌpuaj aráꞌasej jaataxɨéꞌvej aꞌɨ́jcɨ ɨ Pablo
Tɨꞌɨj arí aꞌyan tyoomáꞌcaj tamuáamuataꞌ japuan muáacuaj nyinyiꞌraꞌaj, nyajtáhuaꞌaj nu aꞌáa joꞌmej a Jerusalén aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ Bernabé, nyajta nu aꞌɨ́j joꞌvíꞌtɨj ɨ Tito. Aꞌáa nu joꞌmej, jiꞌnye ɨ Dios pu aꞌyan tyinaataséjra tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌvaꞌcaꞌaj nyaj aꞌáa jóꞌmeꞌen. Aꞌáa nu nyij huóꞌixaaj ɨ nyúucarij ɨ nyaj huóꞌixaatyeꞌsij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. Avíitzij nu jɨn aꞌyan huarɨ́j huaꞌ jimi ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ, taꞌaj ij huataséjreꞌen nyaj quee huáapuaꞌaj nyanaꞌaj tyíꞌmuarɨeꞌcaꞌaj. Ajta quee capu aꞌyan tyuꞌrɨ́j jeꞌej maj ɨ séecan tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Tito ɨ tɨ nyajamuáantacaꞌaj ajta huaꞌ jitze ajtyámaꞌcantacaꞌaj ɨ griego, camu aꞌyan tyaataꞌíj tɨꞌij jaꞌantyisíjchej ɨ junavíj. Séecan ɨ maj aꞌyan tyúusejrataj maj tajitzé ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu avíitzij jɨn utyájrupij ityájma tzajtaꞌ, mej mij táaꞌeeveꞌen jeꞌej tyaj yeꞌej tyityetyítachaꞌɨɨj ɨ Cɨríistuꞌ jimi, mej mij majtáhuaꞌaj caꞌnyéjrij jɨn tyitaataꞌíjtyeꞌen ɨ nyúucarij jɨmeꞌ ɨ maj jɨn tyíꞌijta. Catu huoꞌtaꞌ mej mij taamuéꞌtɨn, jiꞌnye aꞌyaa tu tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ jaꞌmua tzajtaꞌ séjreꞌej ɨ nyúucarij tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn Dios jamuiꞌrátoosij.
Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ, camu jeꞌej tyéejtyoj mej mij tyiꞌtɨ́j jájcuan naatéꞌexaatyeꞌ, ajta capu nyejitzé juxɨeꞌveꞌ aꞌtyán maj puéꞌeen aꞌɨ́ɨmaj, jiꞌnye capu ɨ Dios aꞌɨ́j jɨn tyihuáꞌxɨjtyeꞌ jeꞌej tɨ sɨ́ɨj huaséꞌrin. Majta aꞌɨ́ɨmaj, aꞌyaa mu tyáamuaꞌreeriꞌ tɨ ɨ Dios aꞌyan tyinaataꞌítyacaꞌ nyej nyij huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucariaꞌraꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta aꞌɨ́j tyuꞌtaꞌítyacaꞌ ɨ Pedro, tɨꞌɨj huoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ nyúucarij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Dios aꞌɨ́j tɨ huataꞌítyacaꞌ ɨ Pedro aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu chaꞌtaj naꞌaj nyéetzij naataꞌítyacaꞌ nyej nyij aꞌɨ́ɨjma jimi ujóꞌmeꞌen ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Santiago, ajta ɨ Pedro, ajta ɨ Juan, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreeriacaꞌaj mej mij huóꞌchaꞌɨɨn ɨ maj ɨ Dios jimi séejreꞌ, aꞌyaa mu tyáamuaꞌreeriꞌ tɨ ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨn naꞌantyíhuoj, ajta taꞌaj ij ootámiteereꞌen maj meríj taataxɨéꞌvej, aꞌɨ́ɨ mu tyámuaꞌ tyitajchaꞌɨ́ɨj muáꞌraa nyéetzij majta aꞌɨ́jcɨ ɨ Bernabé, aꞌɨ́ɨ mu mij aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej tyej tyij ityáj ujóꞌjuꞌun aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, majta aꞌɨ́ɨmaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan. 10 Aꞌɨ́ɨ mu taatáhuaviiriꞌ tyaj aꞌɨ́ɨjma ootámuaꞌreej ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, aꞌɨ́j nu nyij jɨn ootyényacaꞌan nyej nyij nyaxɨeꞌviꞌraꞌ jɨn aꞌyan huárɨnyij.
Pablo pu jajtyáꞌxɨj aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro aꞌájna a Antoquíia
11 Ajta aꞌɨ́jna ɨ Pedro, tɨꞌɨj aꞌáa jaꞌtanyéj a Antoquíia, nyáaj nu jajtyáꞌxɨj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyiꞌtɨ́j jɨn quee xáꞌpuɨꞌ rɨjcaj. 12 Jiꞌnye huaꞌ jamuán pu tyíꞌcuaꞌcariaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, ꞌasta manaꞌaj quee séecan aráꞌaj ɨ Santiago tɨ uhuojoꞌtaꞌítyacaꞌ, aj puꞌij ajtáraa huaꞌ jimi, ajta jaatapuáꞌcɨtacaꞌ ɨ tɨ huaꞌ jamuán tyíꞌcuaꞌcariaꞌaj, jiꞌnye huáꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jaꞌantyisíꞌchej ɨ junavíj. 13 Majta ɨ séecan ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, camu majta aꞌyan huarɨ́j huatoojéꞌyacan jɨmeꞌ, sulu aꞌyaa mu hueꞌtzij jɨn tyúusejratacaꞌaj aꞌyájna tɨꞌɨj ajta huarɨ́j ɨ Pedro, aꞌɨ́j pu jɨn ajta ɨ Bernabé tyoꞌtyóohueꞌtzej tɨꞌɨj ij ajta aꞌyan huarɨ́j matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj. 14 Aꞌɨ́j nu jɨn, nyatɨꞌɨj huoꞌséj maj quee tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn aꞌyan tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj tɨꞌɨj tyéꞌijta ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌyaa nu nyij tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Pedro metyiꞌséeracaj néijmiꞌi ɨ tyeɨ́tyee tɨjɨn: “Muáaj paj huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj Israel jitze eeráanyej, aꞌyaa paj tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨj matɨꞌɨj ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ caꞌnyéjrij jɨn aꞌyan pahuáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, mej mij aꞌráꞌastej ɨ huáꞌyiꞌraj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan?”
Dios pu néijmiꞌcaa tyuꞌtúuꞌuunyiꞌraj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ
15 Ityáj tu aꞌɨ́ɨjma jitze eerámaꞌcan ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, catu aꞌɨ́ɨjma jitze ɨ maj ootyáꞌɨtzeerej ɨ Dios jimi. 16 Tyajta ityáj, aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨquee aꞌtɨ́j jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ Dios jimi, tyij ajta néijmiꞌi aráꞌastej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, sulu aꞌɨ́ɨ pu jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi. Aꞌɨ́j tu jɨn tyajta ityáj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, taꞌaj ij ɨ Dios aꞌyan taatámuaꞌtyij tyaj jɨꞌréꞌnyeꞌej séejreꞌ, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tyej tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, catu ɨ tyaj jaꞌráꞌastej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta. Jiꞌnye capu aꞌtɨ́j jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ Dios jimi tɨpuaꞌaj aꞌráꞌastej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta.
17 Ajta ijíij, tɨpuaꞌaj aꞌyan tyetyáꞌhuoocaj tyaj jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen, aꞌyaa pu tyéꞌmiteereꞌ tyej tyajta ityáj áꞌɨtzeereꞌ, ¿nyiquij aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨ ɨ Cɨríistuꞌ caꞌnyíjraꞌaj taatáꞌ tyej tyij jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyítachaꞌɨɨj? Capu xaa nyuꞌuj. 18 Tɨpuaꞌaj nyáaj tyiꞌtɨ́j naatyúꞌuunaj, nyajtáhuaꞌaj nyij jaatyátaahuaj, nyáaj nu nyasɨ́ɨj puéꞌeenyeꞌ. 19 Jiꞌnye nyáaj nu huamuɨ́ꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, nyej nyij júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi. Nyáaj nu nyajta jamuán óotateehuacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, 20 aꞌɨ́j nu jɨn quee cheꞌ nyáaj júurij, sulu aꞌɨ́ɨ pu ɨ Cɨríistuꞌ nye jimi júurij. Ajta ɨ júuricamej ɨ nyaj jɨn ijíij júurij, aꞌɨ́j pu jɨn júurij ɨ nyaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ yójraꞌ ɨ Dios, ɨ tɨ naataxɨéꞌvej, ajta huatóotoj tɨ nyejitzé maꞌcan huámuɨꞌnyij. 21 Aꞌɨ́j nu jɨn quee majuurɨésij aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ Dios jɨn juxɨéꞌviꞌraꞌ naatáꞌ, jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta tyuꞌtáꞌcareꞌen nyej nyij jɨꞌréenyaꞌaj huatyáꞌɨtzeereꞌen, capu cheꞌ tyiꞌtɨ́j huatyahuɨ́ɨreꞌnyijcheꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ huamuɨ́ꞌ.