3
Ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta ajta ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ
Muaꞌaj mu siaj Galacia joꞌcháatɨmee, capu jáꞌmuaɨꞌriityeꞌ siaj tyiꞌtɨ́j joꞌitéej xáꞌraꞌnyij. ¿Aꞌtanyíj jeꞌej puaꞌaj jamuáaruuj? Aꞌɨ́jcɨ ɨ tyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ aꞌɨ́j tu jáꞌmuasejratyeꞌ ɨ maj jóꞌtatee aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. Aꞌɨ́j nuꞌuj muaꞌreerimuꞌ jaꞌmua jimi: ¿Nyi aꞌyan setyaꞌancuriáaꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj jaꞌráꞌastej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, caꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj jaꞌantzaahuaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios? ¿Nyiquij huápuɨꞌɨj quee jáꞌmuaɨꞌriityeꞌ siaj yoꞌitéej xáꞌraꞌnyij, jiꞌnye muaꞌaj xu seríj aꞌɨ́jcɨ jitze aróocaꞌnyajcaꞌaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, siajta ijíij aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj aꞌɨ́j aráꞌastej ɨ siaj jujɨ́ɨmuaꞌaj sianaꞌaj jájtyo? ¿Nyiquee tyiꞌtɨ́j jeꞌej tyajamuaatyáhuɨɨ ɨ nyaj jéehua tyámuaꞌ naa tyajamuáaꞌixaa? Capu jeꞌej tyíɨꞌrij tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej tyajamuatyáhuɨɨreꞌen. Tɨꞌɨj ɨ Dios jamuaatáꞌ ɨ ju júuricamej, ajta jeꞌen tyiꞌtɨ́j huataséjratacaꞌ ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ aꞌyan huarɨ́j? Capu aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jaꞌráꞌastijrej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, sulu aꞌɨ́j pu jɨn ɨ siaj jaꞌantzaahuaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ.
Aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj ɨ Abraham tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj ɨ Dios jimi, aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios tyámuaꞌ tyeetyájtoo, ajta jɨꞌréenyeꞌej jimi huatyáꞌɨtzee. Aꞌyaa puꞌij tyúuxɨeꞌveꞌ siaj jáamuaꞌreej tɨjɨn ɨ maj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ ɨ Abraham jitze eerámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Jájcuaj ɨmuáj pu aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨ ɨ Dios aꞌyan ajta huoꞌtámuaꞌsij maj tyámuaꞌ een aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj majta tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaatyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham tɨjɨn: “Néijmiꞌcaa nu ɨ tyeɨ́tyee tyámuaꞌ tyuꞌtyátoosij a jitze maꞌcan.” Aꞌɨ́j pu jɨn, néijmiꞌi ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, Dios pu tyámuaꞌ tyihuoꞌtáꞌsij jamuán aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham ɨ tɨ ajta tyáꞌantzaahuaj.
10 Aꞌtyán maj aꞌɨ́j jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨjma pu puéjtzij huoꞌtaꞌsij ɨ Dios, jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Puéjtzij pu jacɨꞌtyij aꞌtɨ́j tɨquee néijmiꞌi jáꞌastijreꞌ jeꞌej tɨ yeꞌej tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta.” 11 Aꞌɨ́j tu jɨn aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨquee aꞌtɨ́j jɨꞌréenyaꞌaj séejreꞌ tɨ néijmiꞌi aráꞌastej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, jiꞌnye aꞌyaa pu ajta tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ tɨ naa tyíꞌtyevij, aꞌɨ́ɨ pu júurij huatyáꞌɨtzeereꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ.” 12 Ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta capu aꞌɨ́j jitze maꞌcan ɨ maj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ, sulu aꞌyaa pu tyáꞌxaj tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaꞌastej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyiꞌcháaj jaꞌmej.”
13 Cɨríistuꞌ pu tajapuá huatanyúj, tɨꞌij quee puéjtzij táacɨꞌtyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tyaj quee jaꞌastej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨ pu tajitzé maꞌcan jaapuéjtzitariacaꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Puéjtzij pu jacɨꞌtyij aꞌtɨ́j tɨ muɨꞌnyij joꞌtatéehuaj ɨ cɨyéj jitze.” 14 Aꞌyaa pu aꞌíjcɨ jɨn tyuꞌrɨ́j taꞌaj ij huoꞌcɨꞌtyij ɨ Dios tɨ jɨn tyámuaꞌ tyihuoꞌtyátoosij, aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan, tyataꞌaj tyij tyajta néijmiꞌi aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ tyaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ jaꞌancuriáꞌan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ.
Ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta capu joꞌrioꞌuunaj ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ
15 Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌɨ́j nu jamuatéꞌeexaatyeꞌej jeꞌej tɨ tyíꞌrɨnyacaa ɨ tyeɨ́tyee jimi, tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn atóoratyij ajta joꞌyúꞌxaj jeꞌej tɨ rɨnyij, capu ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j joꞌrioꞌuunaj nusu tɨ jéetzeꞌ jitzán tyoꞌyúꞌxaj. 16 Ajta ijíij, Dios pu aꞌyan tyaꞌtáratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham ajta ɨ tɨ jitzán eerámaꞌcan. Capu ɨ yuꞌxarij aꞌyan muiꞌcaa tyiꞌtyáxajta, sulu sɨ́ɨj puꞌuj ɨ tɨ jitzán eerámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ puꞌij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ. 17 Aꞌyaa pu huatóomuaꞌaj ɨ nyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn: Dios pu tyiꞌtɨ́j jɨn tyaꞌtóoraj ɨ Abraham jimi, aꞌyaa puꞌij ajta tyaꞌróoꞌastej. Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Moisés tɨꞌɨj yan huataséjre aꞌyan tyoomáꞌcaj muáacuaj anxɨtyej nyinyiꞌraꞌaj japuan seityéj japuan tamuáamuataꞌ, capu ɨꞌríj tɨ ɨ nyúucarij joꞌrioꞌuunaj tɨꞌij quee cheꞌ tyiꞌtɨ́j huɨɨriaꞌaj ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoraj. 18 Jiꞌnye tɨpuaꞌaj ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ, aꞌɨ́j jitze aróocaꞌnyaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Moisés, capu cheꞌ aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej jaꞌmej ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ, ajta ɨ Dios pu aꞌyan tyaꞌtóoratziiriꞌ tɨ juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyámuaꞌ tyeetyátoonyij aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham.
19 ¿Tyiꞌtanyí naꞌaj ij jeꞌej tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta? Aꞌyaa pu huaꞌ jimi tyuꞌtyátuiihuacaꞌ, mej mij jáamuaꞌreej ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, ꞌasta naꞌaj quee huataséjre aꞌɨ́jna ɨ tɨ jitzán eerámaꞌcan ɨ Abraham, ɨ tɨ jitzán ɨ Dios tyaꞌtóoratziiriꞌ. Ajta ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨ mu ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ huaꞌ jimi jaatyájtoo ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Moisés. 20 Ajta tɨꞌɨj ɨ Dios aꞌyan tyaꞌtáratziiriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham, capu aꞌtɨ́j huataꞌítyacaꞌ, sulu jusɨ́ɨj pu aꞌyan huarɨ́j, ajta sɨ́ɨj naꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios.
Ɨ tɨ jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta
21 ¿Nyiquij aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨ seequéj tyáꞌxaj ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta aꞌɨ́jcɨ ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ? Capu xaa nyuꞌuj, jiꞌnye tɨpuaꞌaj ɨ nyúucarij ɨ maj tyíꞌijta júuricamej tatáꞌcareꞌen, aꞌyaa puꞌij tyiɨꞌríitacaj tyaj jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tyaj jaꞌastej ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta. 22 Ajta aꞌɨ́jcɨ ɨ yuꞌxarij jitze aꞌyaa pu tyáꞌxaj tyaj néijmiꞌi ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, mataꞌaj mij aꞌtyán maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi huatáɨꞌriitarij maj jaꞌancuriáꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jɨn Dios tyaꞌtóoratziiriꞌ.
23 Tɨꞌɨj quee xu huataséeriaꞌcaj ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌɨ́j tu jɨn eetyánamiꞌhuacaꞌaj ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌyan tyetyeꞌejchoꞌveꞌej tɨ huataséjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ tyaj jitzán tyáꞌantzaahuatyeꞌen. 24 Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta aꞌyaa pu tyíꞌtachaꞌɨɨcaꞌaj tɨꞌɨj ɨ tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ tɨꞌríij tɨ tyiséjra, ꞌasta naꞌaj quee uvéꞌnyej ɨ Cɨríistuꞌ, taꞌaj ij ɨ tyaj jɨn tyáꞌantzaahuatyeꞌsij taatáꞌan tyaj jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzeereꞌen. 25 Ajta ijíij tɨ arí huataséjre ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, capu cheꞌ aꞌɨ́ɨn tachaꞌɨj ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, 26 jiꞌnye aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi, néijmiꞌi xu muaꞌaj yójmuaꞌmuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios, 27 ajta siatɨꞌɨj jimi huatyáꞌɨtzee ɨ Cɨríistuꞌ aꞌájna siatɨꞌɨj huáɨꞌhuacaꞌ, aj pu ajta jamueꞌréꞌchejtyaꞌxɨj. 28 Capu cheꞌ aꞌɨ́ɨn juxɨeꞌveꞌ tɨpuaꞌaj Israel jitze puaꞌajtyámaꞌcantaj, naꞌríij aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ Griego, tɨpuaꞌaj ɨ tɨ juxáahuaj majoꞌchaꞌcan, naꞌríij ɨ tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ, tɨpuaꞌaj tyáatɨꞌ nusu íitɨꞌ, jiꞌnye néijmiꞌi xu muaꞌaj ɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́j xu jɨn sɨ́ɨj sianaꞌaj puéꞌeen jimi. 29 Ajta tɨpuaꞌaj Cɨríistuꞌ jitze xaꞌajtyámaꞌcan, aꞌɨ́j xu jɨn siajta aꞌɨ́j jitze eerámaꞌcan ɨ Abraham, ajta aꞌɨ́ɨn tyajáꞌmuacɨꞌtyij ɨ tɨ jɨn Dios tyaꞌtóoratziiriꞌ.