Ɨ yuꞌxarij Pablo tɨ huoꞌtaꞌítyiꞌriꞌ ɨ Éfeso maj joꞌcháatɨmee
1
Pablo pu huaꞌtyojtyeꞌ
Nyáaj Pablo, aꞌɨ́ɨ nu puéꞌeen ɨ Dios tɨ naꞌantyíhuoj juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨmeꞌ nyej nyij jaatyáhuɨɨreꞌen ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen, nyajaꞌmuatyojtyeꞌ muaꞌajmaj mu siaj Éfeso jaꞌchej ɨ siaj tyeɨ́tyeristyamuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios, siajta tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́j xu jɨn jimi séejreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. Cheꞌ ɨ Dios ɨ tavástaraꞌ ajta ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, micheꞌ aꞌɨ́ɨn jamuaatyáhuɨɨreꞌen majta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej jaꞌmua tzajtaꞌ.
Ɨ tyaj jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ taatyáhuɨɨ
Tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios ɨ tɨ yoꞌpuáaraꞌan puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jitze ɨ Cɨríistuꞌ tyitaatapuéjvej néijmiꞌi ɨ tajapuá tɨ tyejéꞌsejreꞌ. Dios pu taꞌantyíhuo ɨ Cɨríistuꞌ jitze jájcuaj ɨmuáj tɨꞌɨj quee xu jaatyatáahuavaꞌcaj ɨ cháanacaj, tyej tyij néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ éenyeꞌej táꞌraꞌnyij ɨ tatzájtaꞌ, tyajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj jimi ɨ Dios. Jiꞌnye aꞌyaa pu tyitaaxɨéꞌvej tyej tyij yójmuaꞌmuaꞌ pueꞌéenyeꞌej táꞌraꞌnyij aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Cɨríistuꞌ, jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn jájcuaj ɨmuáj tyitaaxɨéꞌvej. Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan jaatamuaꞌaj tyej tyij aꞌnáj tɨnaꞌaj tyéꞌtyojtziꞌreꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin ɨ Dios, ɨ tɨ juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn taatáꞌ ɨ juyój jitze maꞌcan ɨ tɨ huápuɨꞌɨj jaxɨeꞌveꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu ɨ Cɨríistuꞌ tajɨ́meꞌ tyuꞌnájchitacaꞌ ɨ Dios jimi tɨꞌɨj juxúureꞌ eeráaxɨrej tajitzé maꞌcan tɨꞌij ɨ Dios tyitaatúꞌuunyiꞌ ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee. Jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨ tyámuaꞌ tyitaatyátoonyij, ajta tajimí jaatyájtoo aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn tyuꞌyíꞌtɨhuaꞌan ajta tyej tyij néijmiꞌi tyojoꞌitéej táꞌraꞌnyij, aꞌyaa pu tyitaatáꞌ tyej tyij jáamuaꞌtyij tyiꞌtɨ́j tɨ puɨ́rɨcɨj ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj ɨ Dios jimi. Aꞌɨ́ɨ pu arí aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntariaꞌcaꞌaj tɨꞌij ɨ Cɨríistuꞌ jimi taataséjratyeꞌen ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj, 10 aꞌyaa puꞌij tyaꞌróoꞌastej jeꞌej tɨ tyaaxájtacaꞌ. Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj ɨ Dios jimi aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen tɨꞌij ɨ Cɨríistuꞌ tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen néijmiꞌcaa ɨ maj tajapuá jáꞌsejreꞌ, majta ɨ maj aꞌyan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua.
11 Cɨríistuꞌ jimi pu ɨ Dios anaquéej taꞌantyíhuo taꞌaj ij jamuán tyitáacɨꞌtyij, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Dios tyaꞌtáraj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyáꞌxɨeꞌveꞌ. 12 Aꞌyaa pu tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyej ityáj anaquéej jajchóꞌveꞌej ɨ Cɨríistuꞌ, tyej tyij néijmiꞌi tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej. 13 Tyetyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, siajta muaꞌaj mu siaj jáanamuajriꞌ ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, ɨ tɨ jɨn jamuiꞌrátoosij, siajta tyáꞌantzaahuaj, muaꞌaj xu sij jitzán ajtyámaꞌcantaj xáꞌraa ɨ Dios tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn ju júuricamej jaꞌmua jimi huatyájto ɨ tɨ aꞌyan tyaꞌtárajcaa. 14 Aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyaj jɨn jamuaꞌreej tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna tɨ tyíꞌtacɨꞌtyij ɨ Dios tɨ tyitaatáꞌsij, tɨpuaꞌaj arí jaꞌantyícɨꞌtyij ɨ tɨ jɨn tɨiꞌrátoosij tyej tyij jimi ajtyámaꞌcan táꞌraꞌnyij, tyej tyij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej.
Pablo pu huáꞌhuaviitzeꞌ ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ
15 Aꞌɨ́j nu jɨmeꞌ nyáaj jamuaꞌree siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi ɨ Jesús, siajta huaꞌxɨeꞌveꞌ néijmiꞌcaa ɨ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌ puéꞌeen ɨ Dios, 16 canu nyij jaꞌantyápuaꞌcɨtacaa nyaj tyéꞌtyojtziꞌreꞌej ɨ Dios jaꞌmua jɨmeꞌ, nyajamuaꞌtamuaꞌreꞌrihuaꞌaj nu nyij huatyényuusij ɨ Dios jimi. 17 Aꞌyaa nu tyáꞌhuaviij ɨ Dios ɨ tɨ vástariaꞌraꞌ puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, ɨ tɨ naa huaséꞌrin, tɨꞌij jamuaataꞌan ɨ júuricamej ɨ siaj jɨn tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej ajta jaꞌmua jimi huataséjreꞌen, ajta siaj sij jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jáamuaꞌtyij. 18 Aꞌyaa nu tyáꞌhuaviij ɨ Dios tɨꞌij jamoꞌtámiteerasteꞌen, siaj sij jáamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ puɨ́rɨcɨj ɨ siaj jajchóꞌveꞌ, ɨ tɨ jɨn ɨ Dios jamuaatajé, ajta naa éenyeꞌej tyihuáꞌcɨꞌtyij ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios, 19 ajta quee iteereꞌ ɨ tɨ jɨn huápuɨꞌɨj tyuꞌyíꞌtɨn ɨ Dios, ɨ tɨ jɨn tyeꞌentyimuárɨej tatzájtaꞌ ɨ tyej tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Dios jaataséjratacaꞌ ɨ tɨ jɨn néijmiꞌi putyíꞌuurej tɨ ajta jɨn uhuájcaꞌnyej 20 tɨꞌɨj jaatájuurityej ɨ Cɨríistuꞌ ajta yoꞌvíꞌtɨj u tajapuá tɨꞌɨj aꞌáa yaꞌajcájra ɨ jumuácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ, 21 ajta jaatáꞌ tɨꞌij néijmiꞌi putyíꞌuuriaj, tɨ tyuꞌtaꞌíjtaj, tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jɨn ántyapuaj, tɨꞌɨj naꞌaj ijíij tɨ tyíꞌsejreꞌ ajta jeꞌej tɨ ooj yatyojooméj. 22 Néijmiꞌi pu jɨn ɨ Cɨríistuꞌ antyúumuaꞌreej, aꞌɨ́ɨ pu ajta ɨ Cɨríistuꞌ antyíhuaviihuacaꞌ tɨꞌij aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej jáꞌraꞌnyij ɨ huaꞌ muꞌuj néijmiꞌcaa ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi. 23 Jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyéviraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ muꞌuj puéꞌeen, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi tyámuaꞌ tyíꞌuurej.