6
Micheꞌ huatóohuɨɨreꞌen sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj
Nyeꞌihuáamuaꞌ, tɨpuaꞌaj séej aꞌtɨ́j xaaséj tɨ ootyáꞌɨtzeereꞌen tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ, siataꞌaj muaꞌaj mu siaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios jitze aróocaꞌnyej jaatáhuɨɨreꞌen. Ajta siatɨꞌɨj aꞌyan huárɨnyij tyámuaꞌ xuꞌuj siaj sij quee aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj tyityoꞌtyáꞌɨtzeereꞌen tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn tyoꞌtyáꞌɨtzee. Siataꞌaj huatóohuɨɨreꞌen séej jamuán siajta séej, aꞌyaa xu sij aꞌɨ́jcɨ jɨn tyaꞌráꞌastej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ.
Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌyan tyéꞌmiteerasteꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej, ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej, aꞌɨ́ɨ pu jusɨ́ɨj jucuanamuaj. Cheꞌ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj jusɨ́ɨj huóosej jeꞌej tɨ tyiꞌtyúuchaꞌɨj, ajta tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn óotzaahuatyaꞌmuɨꞌɨj, cheꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej tɨ jusɨ́ɨj tyiꞌtyúuchaꞌɨj, cheꞌ quee ɨ séecan jɨmeꞌ. Jiꞌnye aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj aꞌyan tyóꞌviicueꞌ jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyáꞌmuarɨeꞌristeꞌ.
Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jumuaꞌtyej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ jaatyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ tyáꞌmuaꞌtyej.
Caxu muaꞌaj jucuanamuaj, capu ɨꞌríj siaj jáacuanamuaj ɨ Dios. Tyiꞌtɨ́j siaj muaꞌaj tyuꞌtáꞌ, aꞌyaa xu chaꞌtaj sianaꞌaj tyaꞌancuriáaꞌsij. Aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́j jimi tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌyaa pu tyáꞌcɨꞌtyij tɨ huámuɨꞌnyij. Ajta aꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́j jimi tyíꞌmuarɨeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios jaatáꞌsij tɨ júurij jáꞌraꞌnyij jusén jɨmeꞌ. Aꞌɨ́j tu jɨn tyicheꞌ quee jaxaahuataj ɨ tyaj jɨn xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj, jiꞌnye tɨpuaꞌaj tyequée jaxaahuataj tyiꞌtɨ́j tu ancuriáaꞌsij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze jeꞌej tɨ tyeꞌtyévijtyeꞌ. 10 Aꞌɨ́j pu jɨn, aꞌnáj tyaj aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌaj, tyicheꞌ tyámuaꞌ huóꞌuurej ɨ taxaꞌaj tyeɨ́tyee, tyajta jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj majta tyáꞌtzaahuatyeꞌ.
Maj tyámuaꞌ tyeeséj tɨꞌij quee aꞌtɨ́j huoꞌcuanamuan
11 Tyámuaꞌ xu muaꞌaj tyeeséj jeꞌej nyaj vaꞌcán jɨn tyéꞌyuꞌxaj ɨ nyamuácaꞌ jɨmeꞌ. 12 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jáꞌmuaꞌɨtziityeꞌ, majta aꞌyan tyíꞌtyeseꞌ siaj sij caꞌnyéjrij jɨn jaꞌantyisíjchej ɨ junavíj, aꞌyaa mu rɨcɨj mej mij ɨ tyeɨ́tyee tyámuaꞌ huojoꞌsejra camu jaxɨeꞌveꞌ tɨ puéjtzij huoꞌcɨꞌtyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj jaꞌráꞌastee aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ ɨ tɨ óotateehuacaꞌ ɨ cúruuj jitze. 13 Ajta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaꞌantyisíjchej ɨ junavíj, camu jaꞌráꞌastyaa ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta. Aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj muaꞌaj jaꞌantyisíjchej ɨ junavíj, mej mij aꞌɨ́jcɨ jɨn ahuóotzaahuatyeꞌen siaj aꞌɨ́jcɨ jɨn aꞌyan huarɨ́j. 14 Nyajta nyáaj canu tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌnyatzaahuatyeꞌ, sulu aꞌɨ́j nu jɨn áꞌnyatzaahuatyeꞌ tɨ Cɨríistuꞌ nyej jitze maꞌcan jaapuéjtzitariacaꞌ ɨ cúruuj jitze. Jiꞌnye aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ cúruujraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, capu cheꞌ ɨ cháanacaj nye jimi séejreꞌ, nyajta nyáaj canu nyajta cheꞌ ɨ cháanacaj japua séejreꞌ. 15 Capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaꞌantyisíjchacaꞌ ɨ junavíj nusu quee, aꞌɨ́ɨ pu juxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌtɨ́j jájcuan jɨn huanɨeꞌhuaj ɨ Dios jimi. 16 Cheꞌ Dios huoꞌtyápuaꞌrityeꞌen, ajta huaꞌancuꞌvajxɨꞌɨn aꞌchu maj puaꞌmáj jaꞌráꞌastee aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij, majta néijmiꞌi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios.
17 Ijíij tɨ yujoꞌqueꞌtɨj jaꞌmej canu cheꞌ jaxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌtɨ́j nyaꞌɨtziityaꞌaj, jiꞌnye puꞌríj nye jitze séejreꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyaj jajpuéetzij ɨ Jesús jitze maꞌcan.
18 Nyeꞌihuáamuaꞌ, cheꞌ ɨ tavástaraꞌ ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, cheꞌ aꞌɨ́ɨn tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌan ɨ jaꞌmua tzajtaꞌ. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.