Jeꞌej tɨ tyoꞌtyéyuꞌsiꞌhuacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan
1
Aꞌɨ́ɨ pu Cɨríistuꞌ tyitáaꞌixaaj ɨ Dios jitze maꞌcan
Aꞌyaa pu jájcuaj ɨmuáj ɨ Dios mueꞌtɨ́j tyihuóꞌixaaj ɨ tahuásimuaꞌcɨꞌɨj, ajta quee séej naꞌaj jɨmeꞌ ɨ nyúucarij, aꞌyaa pu séecan tyuꞌtaꞌítyacaꞌ mej mij jitzán maꞌcan tyuꞌtaxáj. Ajta ijíij, tɨꞌɨj arí néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij, Dios pu ɨ juyój ujoꞌtaꞌítyacaꞌ tɨꞌij aꞌɨ́ɨn tyitaatéꞌexaatyeꞌen jitzán maꞌcan, aꞌɨ́j pu jitzán maꞌcan jaatyátaahuacaꞌ ɨ cháanacaj, ajta jeꞌen aꞌyan tyeꞌentyíhuo tɨꞌij néijmiꞌi tyáꞌcɨꞌtyij aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ naa huaséꞌrin ɨ Dios, ajta ɨ tyéviraꞌ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj huaséꞌrin tɨꞌɨj ajta ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyíꞌviꞌ tɨꞌɨj naꞌaj ɨ tɨ tyíꞌsejreꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ junyúucaa. Tɨꞌɨj tyitacáꞌriꞌraj ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aj puꞌij huatyéeyixɨj ɨ ɨpuárij japua muácaꞌtaꞌ ɨ Dios, ajta aꞌyan tyeꞌrájraa tɨ aꞌɨ́ɨn jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyaváaj taꞌraa, mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jɨn tyeꞌentyájrupij ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ jɨmeꞌ mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ.
Aꞌɨ́jna ɨ yójraꞌ ɨ Dios jéetzeꞌ pu vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ
Jiꞌnye ɨ Dios capu aꞌnáj aꞌyan séej tyuꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ yee:
Muáaj paj nyiyóoj puéꞌeen,
nyáaj nu ijíij muaꞌantyíhuoo.
Capu ajta aꞌyan séej tyuꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ yee:
Nyáaj nu táatajraꞌ pueꞌéenyeꞌej naꞌmej,
ajta aꞌɨ́ɨn nyiyóoj pu pueꞌéenyeꞌej taꞌmej.
Ajta aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ juyój, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyan cháanacaj japua huacháatɨmee tɨjɨn:
Micheꞌ néijmiꞌi ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi jaatyáanajche.
Ajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌyaa ɨ Dios tyíꞌxaj tɨjɨn:
Aꞌyaa pu huáꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj áacaj,
ajta aꞌyan huáꞌuurej tɨꞌɨj tɨéj aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ.
Ajta aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ juyój, aꞌyaa pu tyíꞌxaj tɨjɨn:
Muáaj mu paj Dios puéꞌeen, capu aꞌnáj antyipuaꞌrij ɨ paj jɨn antyíaꞌmuaꞌreej,
ajta ɨ paj jɨn tyiꞌtyéjvee jɨꞌréenyaꞌaj pu séejreꞌ, pajta aꞌyan tyíꞌijta jeꞌej tɨ tyeꞌtyévijtyeꞌ.
Muáaj paj jaxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ tyámuaꞌ een pajta quee jaxɨeꞌveꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een,
aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios muaꞌantyíhuoo, a Dios,
ajta muaatáꞌ ɨ paj jɨn jéetzeꞌ huatáꞌtyamuaꞌveꞌen
mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ aꞌtyéɨtyeristyamuaꞌ.
10 Aꞌyaa pu ajta tyíꞌxaj tɨjɨn:
Muáaj nyavástaraꞌ, jájcuaj ɨmuáj paj jaatyátaahuacaꞌ ɨ cháanacaj,
pajta aꞌɨ́jna huatyátaahuacaꞌ ɨ tajapuá tɨ séejreꞌ.
11 Ajta néijmiꞌi pu tyeꞌentyipuáꞌrij tɨꞌɨj naꞌaj puaꞌmáj tyíꞌsejreꞌ,
pajta muáaj, jusén paj jɨn séeriaꞌaj puáꞌmej.
Néijmiꞌi pu aꞌyan tyuꞌtyemíꞌmaꞌcantarij tɨꞌɨj ɨ cáanarij,
12 aꞌyaa paj tyeetyátutaj tɨꞌɨj ɨ cáanarij tyíꞌtutzijhuacaa,
aꞌyaa paj néijmiꞌi seequéj tyíꞌuurej, tɨꞌɨj aꞌtɨ́j tɨ seequéj eenyeꞌ tyuꞌtyóochejtyeꞌen.
Pajta muáaj paj póocheꞌ aꞌɨ́ɨn panaꞌaj puéꞌeen,
capáj aꞌnáj áꞌpuaꞌren.
13 Capu ɨ Dios aꞌnáj séej aꞌyan tyuꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ yee:
Huatyéyixɨꞌ ɨ nyamuácaꞌtaꞌ,
ꞌasta nyanaꞌaj quee huoꞌmuéꞌtɨn aꞌɨ́ɨjma ɨ maj muájchaꞌɨɨreꞌ mej mij muéetzij muaꞌráꞌastijreꞌen.
14 Jiꞌnye néijmiꞌi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamej Dios tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ, mej mij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ huáꞌcɨꞌtyij tɨ Dios huaꞌ japua huatányuunyij.