2
Tyicheꞌ jaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jna ɨ tyaj jáanamuajriꞌ
Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj jéehua tyámuaꞌ naa tyáanamuaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij, tyej tyij quee ajtácɨɨnyej aꞌɨ́jna jitze ɨ juyéj. Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ tɨ Dios aráꞌtyeej jaataxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee jaꞌráꞌastijrej, aꞌyaa pu puéjtzij tyihuoꞌcɨꞌɨj jeꞌej tɨ tyeꞌtyévijtyaꞌcaꞌaj. ¿Jiꞌnye ij tyíɨꞌrij tɨquee puéjtzij táacɨꞌtyij tɨpuaꞌaj aꞌyan tyetyáꞌxaahuataj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, tɨ ajta jéehua huápuɨꞌɨj juxɨeꞌveꞌ? Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ tavástaraꞌ anaquéej aꞌyan tyaataxájtacaꞌ, majta jeꞌen séecan aꞌyan tyaataxájtacaꞌ jeꞌej maj tyáanamuajriꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij. Dios pu ajta jaataséjratacaꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ aꞌyan huarɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrin, ajta jaatyájtoo ɨ ju júuricamej huaꞌtzajtaꞌ jeꞌej tɨ tyaꞌránajchacaꞌ.
Cɨríistuꞌ pu aꞌyan ajta tyuꞌnɨéꞌhuacaꞌ matɨꞌɨj ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ
Capu ɨ Dios jaatyájtoo aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, mej mij aꞌɨ́jcɨ jɨn antyúumuaꞌreeriaj muáꞌraꞌnyij ɨ cháanacaj tyaj japuan huacháatɨmaꞌaj táꞌjuꞌun, aꞌɨ́jna ɨ tyaj aꞌyan jɨmeꞌ tyíꞌxaj. Aꞌyaa puꞌuj aꞌtɨ́j aꞌnáj tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:
¿Tyiꞌtanyí jeꞌej tyiꞌpuéꞌeen ɨ tyévij?
¿Tyiꞌtanyí jɨn muaꞌantyúumuaꞌree ɨ tyétyacaa?
¿Jiꞌnye pej pij huaꞌtamuáꞌreꞌrii majta aꞌ jitze juxɨeꞌveꞌ?
Aꞌyaa paj jáaruuj tɨꞌij jéetzeꞌ cɨléenyeꞌ jɨn tyiꞌtyaváaj táꞌraꞌnyij, mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ,
pajta tyámuaꞌ tyaatáꞌ, aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ paj jaꞌantyíhuoj tɨꞌij jéehua huápuɨꞌɨj tyáacɨꞌtyij, majta néijmiꞌi tyámuaꞌ joꞌtaséj,
pajta néijmiꞌi tyaatáꞌ tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreeriaj, mej mij aꞌɨ́jna jɨn jaꞌráꞌastijreꞌen.
Aꞌyaa puꞌij, tɨꞌɨj néijmiꞌi jimi tyuꞌtyátuiihuacaꞌ, Dios pu ajta néijmiꞌi tyaatáꞌ. Ajta ijíij capu eexúj séejreꞌ maj néijmiꞌi jáꞌastijriaꞌaj. Tyajta aꞌyan tyéꞌsej aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, tɨ ɨ Dios aꞌyan jáaruuj tɨꞌij cɨ́ɨ naꞌaj áꞌtyeeviꞌ tɨ jéetzeꞌ cɨléenyeꞌ jɨn tyiꞌtyaváaj táꞌraꞌnyij mequee aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ijíij vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn jaapuéjtzitariacaꞌ tɨꞌɨj huamuɨ́ꞌ. Dios, ɨ tɨ jéehua taxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa pu tyuꞌtáꞌ tɨꞌɨj ɨ Jesús néijmiꞌcaa jitze maꞌcan huámuɨꞌnyij, ajta jeꞌen néijmiꞌcaa táahuɨɨreꞌen.
10 Néijmiꞌi ɨ tɨ tyíꞌsejreꞌ Dios pu tyíaꞌrij ajta néijmiꞌi jimí tyíꞌsejreꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ, aꞌyaa puꞌij tyáꞌxɨeꞌveꞌ mej mij néijmiꞌi ɨ yójmuaꞌmuaꞌ jimí huatyáꞌɨtzeereꞌen jusén jɨmeꞌ. Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios, aꞌyan tyaanéijmiꞌtarej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ jaapuéjtzitariacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ taꞌaj ij tyámuaꞌ tyúꞌuurej, ajta néijmiꞌcaa táahuɨɨreꞌen. 11 Jiꞌnye néijmiꞌi mu séej manaꞌaj jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨjma ɨ tɨ huatyóaꞌrij, ajta aꞌɨ́ɨjma aꞌɨ́ɨn tɨ arí huaꞌantyíviꞌtɨcaꞌaj. Aꞌɨ́j pu jɨn, capu jatyeviꞌrasteꞌ aꞌɨ́jcɨ yójraꞌ tɨ aꞌyan huaꞌtamuáꞌmuatyaꞌan yee: “Nyeꞌihuáamuaꞌ mu puéꞌeen”, 12 ajta aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Nyetyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌsij muéetzij jitze maꞌcan ɨ nyeꞌihuáamuaꞌ,
nyajta tyuꞌtáchuiicaj huaꞌ tzajtaꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jusɨꞌrii.
13 Aꞌyaa pu ajta tyíꞌxaj tɨjɨn:
Aꞌɨ́j nu jitze tyiꞌijchóꞌveꞌej naꞌmej.
Ajtáhuaꞌaj aꞌyan tɨjɨn:
Yáꞌnyaj huatyéjve, huaꞌ jamuán ɨ yójmuaꞌtyee ɨ Dios tɨ naatáviꞌtɨstej.
14 Aꞌyájna matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ yójmuaꞌmuaꞌ ɨ maj seequéj ajaꞌchej, juxaꞌaj manaꞌaj eenyeꞌ tyáhueꞌraꞌ, majta juxaꞌaj eenyeꞌ tyáaxureꞌ, aꞌyaa pu ajta ɨ Jesús huóoruuj tɨꞌij aꞌyan chaꞌtánaꞌaj eenyeꞌ tyáhueꞌraꞌ, ajta aꞌyan eenyeꞌ tyáxuureꞌej, taꞌaj ij jaꞌantyipuáꞌrityeꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreeriacaꞌaj tɨ huóꞌcuiꞌnyij tɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyiyáaruꞌ. 15 Aꞌyaa puꞌij tyihuiꞌrájtoo aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyan séjriaꞌcaꞌaj matɨꞌɨj ɨ maj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj tyíꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj maj huácuiꞌnyij. 16 Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, tɨquee aꞌɨ́jna jɨn mujoꞌvéꞌmej tɨꞌij aꞌɨ́ɨmaj huatyáhuɨɨreꞌen ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, sulu taꞌaj ij aꞌɨ́ɨjma huatyáhuɨɨreꞌen ɨ maj Abraham jitze eerámaꞌcan. 17 Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan huóꞌruuj matɨꞌɨj ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ, taꞌij ij aꞌɨ́jna jɨn tyeꞌentyájrutyej ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ Dios jimi, ajta aꞌyan tyihuáꞌancuꞌvaxɨj ɨ tyeɨ́tyee, ajta tyihuacáariꞌriꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi. 18 Ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨn jaapuéjtzitariacaꞌ, ajta tyoꞌtáviicueꞌriꞌ, ijíij pu arí ɨꞌríj tɨ aꞌɨ́ɨn huoꞌtáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj áꞌviicueꞌreꞌ tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ.