3
Jesús pu jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee quee aꞌɨ́jna ɨ Moisés
Aꞌyaa puꞌij, nyeꞌihuáamuaꞌ, muaꞌaj xu ɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan, ajta aꞌɨ́ɨn jamuaatajé siaj sij néijmiꞌi jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen, siataꞌaj tyámuaꞌ aꞌɨ́j jitze tyúꞌmuaꞌtyij ɨ Jesús, ɨ Dios tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ ajta aꞌɨ́ɨn néijmiꞌi jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ pu ajta taatéꞌexaa aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ Jesús néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ tyíꞌsejreꞌ ɨ Dios jimi, ɨ tɨ jaꞌantyíhuoj tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta ɨ Moisés néijmiꞌi jɨn tyaꞌráꞌastej tɨꞌɨj tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ chiꞌraꞌan tzajtaꞌ ɨ Dios. Ajta ɨ Jesús Dios pu jéetzeꞌ pu vaꞌcán tyeꞌentyáarujtyej, quee aꞌɨ́jcɨ ɨ Moisés, aꞌyájna tyatɨꞌɨj tyajta jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyaꞌtáꞌcaa aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ chiꞌij tyíꞌtaꞌhuacaa tyequée aꞌɨ́jcɨ ɨ chiꞌij. Néijmiꞌi ɨ chiꞌij tɨ tyíꞌsejreꞌ aꞌtɨ́j pu jaꞌajtaahuacaꞌ, ajta ɨ Dios pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ néijmiꞌi tyúꞌtaahuacaꞌ tɨꞌɨj naꞌaj ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌsejreꞌ. Aꞌyaa puꞌij, aꞌɨ́jna ɨ Moisés, ɨ tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj, néijmiꞌi pu jɨn tyámuaꞌ huarɨ́j ɨ chiꞌraꞌan tzajtaꞌ ɨ Dios, aꞌyaa pu tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj tɨꞌij jaataxáj jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j ɨ Dios tyuꞌtaxájtaj. Ajta ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ chiꞌraꞌan tzajtaꞌ ɨ Dios, ajta aꞌɨ́jna ɨ chiꞌraꞌan ityáj tu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen, tɨpuaꞌaj tyetyoꞌtáviicueꞌ tyej tyámuaꞌ eenyeꞌ tyajta tatyamuaꞌveꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ tyaj jitzán tyiꞌijchóꞌveꞌ.
Ɨ Dios jimi mu jusoꞌpeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen
Aꞌɨ́j pu jɨn, aꞌyájna tɨꞌɨj tyíꞌxaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ yuꞌxarij jitze aꞌyan tɨjɨn:
Tɨpuaꞌaj muaꞌaj ijíij siáanamuaj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyíꞌxaj,
caxu tyiꞌtyánaamuan ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee jáanamuajriꞌ,
majta jeꞌen tyiꞌtɨ́j jɨn jaatatyésej ɨ Dios aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj.
Aꞌáa mu tyiꞌtɨ́j jɨn natatyésej aꞌɨ́ɨmaj ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj,
majta aꞌáa jáꞌtyeej huáꞌpuatyej nyinyiꞌraꞌaj metyiꞌséeraj jeꞌej nyaj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨjcaj.
10 Aꞌɨ́j nu jɨn huoꞌtájaaxɨejviꞌriꞌ néijmiꞌcaa aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee,
nyajta aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Aꞌnáj tɨnaꞌaj mu jeꞌej puaꞌaj tyíꞌmuaꞌtzej ɨ jutzájtaꞌ,
majta quee aꞌnáj jaxɨeꞌveꞌ maj jáamuaꞌtyij jeꞌej nyej nyáaj tyíꞌijta.”
11 Aꞌɨ́j nu nyij jɨn nyúꞌcamuɨꞌɨj aꞌyan nyetyaꞌtányaratziiriꞌ
maj quee aꞌnáj ujoꞌtyárutyij joꞌmaj jaꞌhuóosoꞌpeꞌen nyajamuan.
12 Nyeꞌihuáamuaꞌ, tyámuaꞌ xuꞌuj muaꞌaj tɨꞌij quee sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj ɨ jutzájtaꞌ, nusu tɨquee ajta cheꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌej, tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn ajtáraꞌnyij ɨ Dios jimi tɨ júurij. 13 Sulu siataꞌaj caꞌnyíjraꞌaj huatóoaꞌan séej siajta séej jamuán aꞌnáj tɨnaꞌaj, ijíij siaj siooj júurij, tɨꞌij quee sɨ́ɨj tyeꞌtyánaamuan ɨ jutzájtaꞌ tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ hueꞌtzij puéꞌeen ajta jeꞌen aꞌɨ́jna jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij. 14 Jiꞌnye aꞌyaa pu ityájma tyiꞌtɨ́j tyíꞌtacɨꞌtyij jamuán ɨ Cɨríistuꞌ, tɨpuaꞌaj tyetyoꞌtáviicueꞌ tyaj aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ ꞌasta naꞌaj quee néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrej, aꞌyájna tyatɨꞌɨj tyeꞌejchóꞌvaꞌcaꞌaj tyaꞌtɨꞌɨj huatyátahuij.
15 Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Tɨpuaꞌaj muaꞌaj ijíij siáanamuaj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyíꞌxaj,
caxu tyiꞌtyánaamuan ɨ jutzájtaꞌ, matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee jáanamuajriꞌ.
16 ¿Aꞌtyaanyíj maj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj quee jaꞌráꞌastej matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios? Aꞌɨ́ɨmaj mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Moisés tɨ huiꞌrájtoj aꞌájna a Egipto. 17 Ajta aꞌɨ́ɨjma ɨ Dios tɨ huáꞌpuatyej nyinyiꞌraꞌaj huáꞌjaaxɨejviꞌ aꞌɨ́ɨmaj mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj ootyáꞌɨtzee ɨ jimí, majta jeꞌen huáꞌcuii aꞌájna joꞌtɨj quee jáꞌtyiꞌtɨj. 18 Aꞌɨ́ɨ mu majta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ Dios huaꞌ jɨmeꞌ aꞌyan tyaꞌtóoratziiriꞌ mej mij quee aꞌnáj ujoꞌtyájrutyej joꞌmaj jaꞌhuóosoꞌpeꞌen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj quee jaꞌantzaahuaj. 19 Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna, aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨquee aꞌyan tyihuoꞌcɨꞌɨj maj ujoꞌtyájrutyej, jiꞌnye camu tyáꞌantzaahuaj.