4
Aꞌɨ́j pu jɨn, ijíij tu ooj jeꞌej tyíɨꞌrij tɨꞌij táahuɨɨreꞌen aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ tyej tyij ujoꞌtyájrutyej joꞌtyaj jaꞌhuátasoꞌpeꞌen, tyicheꞌ tyámuaꞌ tyiꞌhuátachaꞌɨɨn, tɨꞌij quee sɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen ajta jeꞌen quee jáacɨꞌtyij tɨ aꞌáa joꞌtyájrutyej. Jiꞌnye ityáj tu jaꞌancuriáaꞌ aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ Dios tɨ jɨn tɨiꞌrátoosij, ajta aꞌɨ́ɨjma capu huoꞌtyáhuɨɨ matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ, jiꞌnye camu aꞌyan huarɨ́j tɨꞌɨj tyéꞌijtacaꞌaj ɨ nyúucarij maj jáanamuajriꞌ. Tyajta ityáj, ɨ tyej tyáꞌantzaahuaj, ityáj tu aꞌáa joꞌtyárutyij joꞌtyaj jaꞌhuátasoꞌpeꞌen, aꞌɨ́jna ɨ tɨ Dios jɨn aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ huaꞌ jɨmeꞌ tɨjɨn:
Aꞌɨ́j nu jɨn nyúꞌcamuɨꞌɨj nyetyaꞌtányaratziiriꞌ,
mej mij quee aꞌáa joꞌtyájrutyej joꞌmaj nyajamuan jaꞌhuóosoꞌpeꞌen.
Ajta ɨ Dios jimi puꞌríj néijmiꞌi tyíꞌcɨꞌpiihuacaꞌaj tɨꞌɨj naꞌaj tyeetyátaahuacaꞌ ɨ cháanacaj, jiꞌnye aꞌyaa pu tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ xɨcáaraꞌ taꞌráahuaꞌpuaj tɨjɨn:
Dios pu huóosoꞌpej tɨꞌɨj jaꞌantyicɨꞌɨj ɨ tɨ jɨn tyuꞌmuárɨej aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze ɨ taꞌráahuaꞌpuaj.
Ajtáhuaꞌaj pu aꞌyan tyáꞌxaj yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Camu aꞌáa joꞌtyárutyij jóꞌnyaj huajaꞌtáꞌcaa mej mij huóosoꞌpeꞌen.
Ajta móocheꞌ mu séecan áꞌɨtzeereꞌ maj aꞌáa joꞌtyájrutyej joꞌmaj jamuán jaꞌhuóosoꞌpeꞌen ɨ Dios, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee aꞌáa joꞌtyájrupij, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj quee jaꞌráꞌastijrej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ Dios tɨ jɨn huiꞌratonyíicheꞌ. Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios arí ajtáhuaꞌaj séej xɨcáaraꞌ jitze tyaꞌtáraj ajta aꞌyan jaatamuaꞌaj tɨjɨn: “ijíij”, aꞌɨ́jna pu jimi aꞌyan aráꞌtyeej tyaataxájtacaꞌ ɨ David aꞌnáj tɨ aꞌyan atyojoꞌréꞌnyesij, aꞌyaa pu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:
Tɨpuaꞌaj ijíij muaꞌaj siáanamuaj jeꞌej tɨ tyíꞌxaj ɨ Dios,
caxu tyiꞌtyánaamuan ɨ jutzájtaꞌ.
Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ Josué huoꞌtáꞌnyijcheꞌ maj huóosoꞌpeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, capu ɨ Dios aꞌyan tyataxáatajcheꞌ ajtáhuaꞌaj séej xɨcáaraꞌ jitze. Aꞌɨ́j pu jɨn óocheꞌ áꞌɨtzeereꞌ huaꞌ jimi ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios mej mij jamuán huóosoꞌpeꞌen, 10 jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ aꞌáa joꞌtyárutyij joꞌtɨj ɨ Dios tyihuajaꞌtáꞌcaa tɨꞌij aꞌtɨ́j huóosoꞌpeꞌen, aꞌyaa pu tyáꞌcɨꞌtyij tɨ huóosoꞌpeꞌen ɨ tɨ jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ tɨꞌɨj ajta Dios tyiꞌhuóosoꞌpej. 11 Aꞌɨ́j pu jɨn, tyicheꞌ caꞌnyíjraꞌaj huatátaꞌan tyej tyij tyámuaꞌ eenyeꞌ ajta ij táacɨꞌtyij tyaj aꞌáa joꞌtyájrutyej joꞌtyaj jaꞌhuátasoꞌpeꞌen, taꞌaj ij quee aꞌtɨ́j aꞌyan rɨjcaj matɨꞌɨj jájcuaj ɨmuáj huarɨ́j ɨ maj quee tyáꞌantzaahuaj.
12 Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu júurij ajta néijmiꞌi putyíꞌuurej. Ajta jéetzeꞌ tyíꞌhuɨɨreꞌ quee ɨ chúun tɨ juxaꞌaj tyaꞌantámuamuaa, aꞌɨ́ɨ pu tyáruꞌpij ɨ xɨéjnyuꞌcariaꞌraꞌ jitze ɨ tyévij, ajta ɨ muaꞌtzíiriaꞌraꞌ tzajtaꞌ, ajta jaayíꞌtɨn tɨ jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyíꞌmuaꞌtzej, ajta jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ tɨꞌij tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej huárɨnyij. 13 Ajta néijmiꞌi ɨ Dios tɨ tyúꞌtaahuacaꞌ capu tyiꞌtɨ́j ɨꞌríj tɨꞌij jimi huatyóoꞌavaaj, néijmiꞌi pu jimi tyíꞌsejreꞌ, ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj néijmiꞌi jimi huatátasejrataj.
Jesús pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee
14 Aꞌɨ́jna ɨ Jesús, ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tajimí vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ Dios jimi, ajta arí tajapuá joꞌojnyéj. Aꞌɨ́j pu jɨn tyicheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 15 Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ tajɨ́meꞌ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ pu jaayíꞌtɨn tɨꞌij táꞌancuꞌvaxɨꞌɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj quee tacaꞌnyej ɨ tatzájtaꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ajta aꞌyan tyaapuéjtzitariacaꞌ tyatɨꞌɨj ityáj, ajta aꞌɨ́jna capu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee. 16 Tyicheꞌ taxáahuaj ajtyáxɨɨrej joꞌtɨj joꞌtyéjvee ɨ ɨpuárij ɨ tɨ jitzán acájca ɨ Dios tɨ jéehua taxɨeꞌveꞌ, tɨꞌij aꞌɨ́ɨn táꞌancuꞌvaxɨꞌɨn ajta jeꞌen táahuɨɨreꞌen tyatɨꞌɨj áꞌviicueꞌriaꞌaj.