5
Néijmiꞌi ɨ maj vaꞌcán jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ mu aꞌyan tyihuaꞌváꞌhuoosij ɨ tyeɨ́tyee, mej mij aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreeriaj mej mij huaꞌ japua huatányuunyij ɨ Dios jimi, ajta mej mij tyuꞌtámuꞌvejritaj ɨ Dios jimi, majta yaꞌmuáatyee huatámuꞌvejritaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee. Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyiꞌtyéjvee aꞌɨ́ɨmaj mu tyéꞌijtyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́j pu jɨn ɨꞌríj tɨꞌij huaꞌancuꞌvajxɨꞌɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j muaꞌreej, majta ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ ɨ Dios jimi, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨquee jucaꞌnyej aꞌɨ́j pu jɨn juxɨeꞌveꞌ tɨ anaquéej tyuꞌtámuꞌvejritaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ aꞌɨ́ɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨjma jɨmeꞌ ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn tyityoꞌtyáꞌɨtzeerej ɨ Dios jimi. Capu ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j jusɨ́ɨj aꞌíjna jɨn tyeꞌentyájrutyej, sulu Dios pu aꞌyan tyaataꞌíjtyeꞌsij, aꞌyájna tɨꞌɨj tyaataꞌíj aꞌɨ́jcɨ ɨ Aarón. Aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj, aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ capu jusɨ́ɨj antyúuhuoj tɨꞌij vaꞌcán jɨn tyeꞌentyájrutyej, sulu Dios pu aꞌɨ́jna jɨn tyeꞌentyáarujtyej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
Muáaj paj nyiyóoj puéꞌeen,
ijíij nu aꞌ táataj pueꞌéenyeꞌej naꞌmej.
Aꞌyaa pu ajtáhuaꞌaj tyaatéꞌexaa ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Muáaj paj jusén jɨmeꞌ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyaváaj puáꞌmej ɨ Dios jimi
aꞌyájna tɨꞌɨj ajta aꞌɨ́jna ɨ Melquisedec.
Tɨꞌɨj ooj ɨ Cɨríistuꞌ aꞌyan séjriaꞌcaꞌaj ɨ cháanacaj japua, aꞌyaa pu jéehua tyuꞌtyéenyuj ajta huóoyiinyacaꞌ aꞌɨ́jna jimi ɨ Dios, ɨ tɨ aꞌyan tyeeyíꞌtɨn tɨ japuan huatányuunyij tɨꞌij quee huámuɨꞌnyij, ajta néijmiꞌi tyaꞌráꞌastej, aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios jáanamuajriꞌ. Aꞌyaa puꞌij aꞌɨ́jna ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, aꞌyaa pu tyapuéetzitarej tɨꞌɨj ij jáamuaꞌreeriꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi tyaꞌráꞌastijre, ajta tɨꞌɨj néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ huarɨ́j, aj puꞌij aꞌɨ́jna jɨn tyeꞌentyájrupij tɨꞌij aꞌɨ́ɨn huiꞌrátoonyij jusén jɨmeꞌ néijmiꞌcaa ɨ maj jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ, 10 ajta ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨn tyeꞌentyáarujtyej tɨꞌij vaꞌcán jɨn tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ Dios jimi, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta tyuꞌtyáhuɨɨ aꞌɨ́jna ɨ Melquisedec.
Maj jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyáꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios jimi
11 Jéehua tu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ aꞌíjcɨ jɨmeꞌ, ajta tyésiꞌ tyej tyij tyámuaꞌ naa tyajamuaatéꞌexaatyeꞌen, jiꞌnye caxu muaꞌaj jiyeꞌtzín yoꞌitéej xáꞌjuꞌun. 12 Maj siajta seríj áꞌtyeej, puꞌríj aꞌyan tyiꞌxáꞌpuɨꞌɨntacaj siaj sij muaꞌaj tyihuóꞌmuaꞌtyej, maj siajta quee caxu, sulu aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌtɨ́j ajtáhuaꞌaj tyajamuáamuaꞌtyej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn huatyóohuij. Aꞌyaa xu een matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ tɨꞌríij maj jumuaꞌtɨj léechij yaꞌcaa, maj quee xu yóꞌjapuɨꞌraꞌ ɨ cueꞌráj. 13 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj ɨ léechij jɨn júurij aꞌyaa mu een matɨꞌɨj ɨ tɨꞌríij ɨ maj móoj huáꞌtziꞌtyej, aꞌɨ́j mu jɨn quee xu yóꞌitej aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyihuoꞌmuáꞌtyej jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyiꞌtyúuchaꞌɨj ɨ Dios jimi. 14 Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij aꞌyaa pu tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨꞌɨj ɨ cueꞌráj ɨ maj jacuaꞌcaa ɨ maj huáasij, ɨ maj meríj jamuaꞌreej tyiꞌtɨ́j tɨ xáꞌpuɨꞌ ajta ɨ tɨquee xáꞌpuɨꞌ, jiꞌnye muꞌríj jaayíꞌtɨn aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj ɨ Dios jimi.