9
Aꞌɨ́jna ɨ ɨnáamuaj tɨ aꞌyan séjriaꞌcaꞌaj ɨ cháanacaj japua
Ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ anaquéej jaatyájtoo, aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj jeꞌej maj huárɨnyij mej mij jaatyáanajche ɨ Dios, aꞌɨ́jna tzajtaꞌ ɨ ɨnáamuaj tɨ aꞌyan séjriaꞌcaꞌaj ɨ cháanacaj japua. Ajta ɨ ɨnáamuaj aꞌyaa pu éenyeꞌej ájtaavijhuacaꞌ jéꞌtaꞌ ootanámiꞌhuaj, ajta ɨ taꞌnájcaj jitze aꞌyaa pu tyaꞌrátyapuaacaꞌaj tɨjɨn joꞌtɨj naa tyejéꞌeen, joꞌtɨj joꞌtyávaacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ antyitáatɨme, ajta aꞌɨ́jna ɨ méesaj tɨ japuan anjaꞌajmuaanyicaꞌaj ɨ páan ɨ Dios tɨ jimi huatyátuiihuacaꞌ. Ajta huáritaꞌ aꞌɨ́jna jitze ɨ cɨ́ɨxurij tɨ jeꞌtyáaꞌsej, aꞌyaa pu tyaꞌrátyapuaacaꞌaj tɨjɨn “Joꞌtɨj ɨ Dios huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ naa tyojoꞌruuj”, aꞌáa pu ooroj jɨn jaꞌajtaavijhuacaꞌaj ɨ maj japuan tyuꞌtámuꞌvejritaj cɨ́tziveꞌrij jɨmeꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ chiꞌraꞌan tɨ ooroj néijmiꞌqueꞌ cámejriꞌhuacaꞌaj. Ajta aꞌɨ́jna tzajtaꞌ ɨ chiꞌraꞌan xáꞌrij pu iirácatyiij tɨ ooroj jɨn taavijhuacaꞌaj ɨ tɨ tzajtaꞌ uhuáacaꞌaj ɨ cueꞌráj ɨ maj aꞌyan jatamuáꞌmuatyaꞌaj tɨjɨn maná, aꞌúu pu ajta jeꞌrácaꞌtyii aꞌɨ́jna ɨ Aarón tyaxuꞌ tɨ arí ajtanyáxɨꞌcaꞌaj, ajta aꞌúun jeꞌrámuaanyicaꞌaj ɨ tyetyéj tɨ jitzán áꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ nyúucarij Dios tɨ jɨn anaquéej tyaꞌtóoraj. Ajta japuan aꞌɨ́jcɨ chiꞌraꞌan aꞌáan mu huaꞌpuaj jáꞌsejriaꞌcaꞌaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ mu juꞌ anáj jɨn jaꞌváꞌnajcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ chiꞌraꞌan ɨ Dios. Ajta ijíij capu aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj néijmiꞌi tyuꞌtaxáj tyiꞌtɨ́j tɨ tzajtaꞌ séejreꞌ.
Matɨꞌɨj tyámuaꞌ tyuꞌuurén, aꞌúu mu joꞌtyáruꞌpichaꞌaj muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jna tzajtaꞌ ɨ tɨ aꞌnájca ɨ ɨnáamuaj, aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj vaꞌcán jɨn tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ Dios jimi, mej mij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jɨn tyityeꞌentyúumuaꞌreeriacaꞌaj. Ajta aꞌɨ́jna jitze ɨ ɨnáamuaj tɨ jeꞌtyáaꞌsej, sɨ́ɨj puꞌuj aꞌúun joꞌtyáruꞌpij ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee, ajta séej naꞌaj aꞌúun joꞌtyáruꞌpij séej nyinyiꞌraꞌaj jitze, ajta tɨꞌɨj utyájrutyej, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌɨ́j huaꞌásimeꞌen ɨ yaꞌmuáatyee xuureꞌ, tɨꞌij jaatámuꞌvejritaj jujɨ́meꞌ, ajta huaꞌ jɨmeꞌ ɨ tyeɨ́tyee, ɨ maj quee jamuaꞌreeriaj moꞌtyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi. Aꞌyaa pu aꞌíjna jɨn ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tyíꞌtamuaꞌtyej tɨ aꞌyan huatóomuaꞌaj tɨquee xu tyaꞌantácuun, tyej tyij utyájrutyej joꞌtɨj ɨ Dios jáꞌsejreꞌ, jiꞌnye óocheꞌ pu séejreꞌ ɨ sɨ́ɨj ɨ ɨnáamuaj. Néijmiꞌi aꞌíjna aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ huáꞌyiꞌraj ijíij maj huátyeɨtyee, jiꞌnye ɨ maj aꞌyan tyáꞌastej aꞌɨ́jcɨ ɨ yiꞌráj, aꞌyaa mu tyíꞌpuejveꞌ majta tyíꞌmuꞌvejritaj ɨ Dios jimi, ajta aꞌɨ́jna capu tyámuaꞌ huáꞌuurej ɨ huaꞌmuaꞌtziiraꞌaj jitze. 10 Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu tyiꞌpuéꞌeen ɨ maj jacuaꞌcaa majta ɨ maj jayaꞌcaa, naꞌríij ɨ maj jɨn huatyáɨꞌɨhuaxɨꞌɨn, néijmiꞌi pu aꞌyan tyíꞌeen jeꞌej maj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyéejtyoj, ajta quee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ ꞌasta naꞌaj quee ɨ Dios seequéj jáaꞌuurej.
11 Ajta ijíij ɨ Cɨríistuꞌ pu arí yatanyéj, ajta aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee ɨ Dios jimi, tɨꞌij tyámuaꞌ tyitaatyátoonyij. Ajta joꞌtɨj aꞌɨ́ɨn tyejéꞌijtaj jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ tyíꞌeen, jiꞌnye camu ɨ tyeɨ́tyee jaꞌajtaahuacaꞌ. 12 Cɨríistuꞌ pu aꞌúun joꞌtyájrupij, capu tɨꞌij aꞌɨ́jna ɨ chíiutyee xuureꞌ huatámuꞌvejritaj, nusu ɨ visáaruꞌuj, sulu juxúureꞌ pu jɨn tyuꞌnájchitacaꞌ, huaꞌ jitze maꞌcan ɨ tyeɨ́tyee jusén jɨmeꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi. 13 Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ tyíꞌhuɨɨriaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee tyámuaꞌ een, maj aꞌyan jáaꞌuurej ɨ Dios jimi, mej mij huoꞌtyáꞌɨɨraxɨꞌɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ huaꞌ xuureꞌ ɨ chíiutyee, majta ɨ túuruꞌuj xuureꞌ, ajta ɨ maj jacáraaxɨj ɨ nasíiraꞌ ɨ visáaruꞌ ɨ maj jaatyáatɨej. 14 Ajta tɨpuaꞌaj aꞌyan tyiꞌjaꞌyájnatan, jéetzeꞌ puꞌij tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ xúuriaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ. Jiꞌnye aꞌɨ́j pu jitze maꞌcan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios ɨ Cɨríistuꞌ aꞌyan tyuꞌtóomuꞌvejritacaꞌ, ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌɨtzéeriaꞌaj jaatyáhuɨɨrej, aꞌyaa pu een jɨn huarɨ́j, tyej tyij jaatapuáꞌcɨtaj siaj jáꞌastijreꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ yiꞌráj tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, tyej tyij jaatyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ Dios tɨ júurij.
Ɨ nyúucarij tɨ jájcuan jɨn ɨ Dios tyaꞌtóoratziiriꞌ
15 Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyáꞌxaꞌpuɨꞌɨntareꞌ aꞌɨ́jna jitze ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj, ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ mej mij tyaꞌancuriáan ɨ tɨ tyihuáꞌcɨꞌtyij jájcuan jɨmeꞌ, jiꞌnye Cɨríistuꞌ pu huamuɨ́ꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aꞌyaa puꞌij tyíɨꞌrij mej mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ Dios tɨ huoꞌtajé tyaꞌancuriáan jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyihuaꞌtáratziiriꞌ. 16 Ajta taꞌaj ij ɨ yuꞌxarij tyuꞌtaꞌíjtaj, ɨ tɨ jɨn aꞌtɨ́j tyaꞌtóoraj, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j anaquéej huámuɨꞌnyij tɨꞌij séej tyúꞌcɨꞌtyij jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze. 17 Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ yuꞌxarij capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ tɨpuaꞌaj ooj júurij aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j tɨ aꞌɨ́jcɨ jɨn tyaꞌtóoraj, sulu tɨpuaꞌaj arí huámuɨꞌnyij aj puꞌij séej aꞌtɨ́j tyíꞌcɨꞌtyij jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze. 18 Aꞌɨ́j pu jɨn, aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tɨ Dios anaquéej jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ, aꞌyaa pu ajta tyuꞌtóoxɨeꞌvej maj jeꞌráxɨreꞌen ɨ yaꞌmuáatyee xuureꞌ. 19 Moisés pu aꞌyan tyihuoꞌtánamuajrastej néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee, jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj aꞌɨ́jna jitze ɨ yuꞌxarij ɨ maj jɨn tyíꞌijtacaꞌaj, aj puꞌij téꞌej aꞌɨ́j tyiꞌáꞌaj ɨ muxáj tɨ poꞌvij ajta ɨ hisoopoj piꞌistáa, tɨꞌquij jaatyáaruꞌnyej ɨ visáaruꞌ xuureꞌ jɨmeꞌ ajta ɨ chíiutyee xuureꞌ jamuán ɨ jájtyij, aj puꞌij aꞌɨ́jna jaatyáꞌɨɨraxɨj ɨ yuꞌxarij tɨ jíriꞌ, ajta huoꞌtyáꞌɨɨraxɨj néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee. 20 Aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn: “Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ xúureꞌej tɨ jɨn Dios aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej muaꞌajmaj jimi.” 21 Moisés pu ajta aꞌyan tyeetyáꞌɨɨraxɨj ɨ xúureꞌej jɨmeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ ɨnáamuaj, ajta néijmiꞌi ɨ tɨ aꞌúun tyiꞌráaꞌcaꞌaj u ɨnáamuaj tzajtaꞌ. 22 Ajta aꞌɨ́jna jitze ɨ yuꞌxarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌyaa pu tyáꞌxaj tɨquee jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, tɨpuaꞌaj mequee huoꞌtyáꞌɨɨraxɨꞌɨn ɨ xúureꞌej jɨmeꞌ, nusu mequee jeꞌráxɨreꞌen yaꞌmuáatyee xuureꞌ.
Ɨ muꞌvéjrij tɨ jéetzeꞌ tyámuaꞌ een ɨ Dios jimi
23 Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyiꞌhuóoxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj aꞌyan tyityeetyáꞌɨꞌhuaxɨꞌɨn mej mij tyuꞌjájcuareꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌyan tyíꞌsejriaꞌcaꞌaj tɨꞌɨj quéenyiꞌistariaꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jútyeꞌ tyejéꞌsejreꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jútyeꞌ tyejéꞌsejreꞌ jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ tyíꞌeen, quee ɨ maj aꞌyan tyíꞌmuꞌvejritacaa ɨ cháanacaj japua. 24 Jiꞌnye ɨ Cɨríistuꞌ capu aꞌúun joꞌtyájrupij ɨ ɨnáamuaj tzajtaꞌ ɨ tyeɨ́tyee maj jaꞌajtaahuacaꞌ, tɨ ajta aꞌyan een tɨꞌɨj quéenyiꞌistariaꞌraꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jútyeꞌ jáꞌsejreꞌ, sulu tajapuá pu joꞌtyájrupij ɨ Dios jimi taꞌaj ij tajapuá huatányuunyij. 25 Capu ajta aꞌɨ́jna jɨn utyájrupij tɨꞌij mueꞌtɨ́j huatóomuꞌvejritaj, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ íiyan ɨ cháanacaj japua, ɨ tɨ séej naꞌaj utyáruꞌpij séej nyinyiꞌraꞌaj jitze, joꞌtɨj tyámuaꞌ tyejéꞌeen taꞌaj ij huatyáɨꞌɨhuaxɨꞌɨn ɨ xúureꞌej jɨmeꞌ tɨquee jusɨ́ɨj jeꞌráaxɨrej. 26 Tɨpuaꞌaj aꞌyan tyiꞌjaꞌyájnatan, aꞌyaa pu tyuuxɨéꞌvaꞌcaj tɨ ɨ Cɨríistuꞌ mueꞌtɨ́j huámuɨꞌnyij tɨꞌɨj naꞌaj tyuꞌséjrej ɨ cháanacaj. Ajta ijíij tɨꞌɨj arí néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij, Cɨríistuꞌ pu séej naꞌaj aꞌyan tyuꞌtaséjre ajta jusén jɨn séejreꞌ, aꞌyaa pu jusɨ́ɨj tyuꞌtóomuꞌvejritacaꞌ taꞌaj ij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzeerej ɨ Dios jimi. 27 Aꞌyájna tɨꞌɨj ajta néijmiꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee tyihuáꞌcɨꞌtyij maj séej huácuiꞌnyij ajta jeꞌen aꞌyan tyihuáꞌcɨꞌtyij tɨ ɨ Dios huoꞌxɨ́jtyeꞌen, 28 aꞌyaa pu ajta ɨ Cɨríistuꞌ séej naꞌaj tyuꞌtóomuꞌvejritacaꞌ huaꞌ jitze maꞌcan ɨ tyeɨ́tyee, tɨꞌij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi. Tɨꞌquij ajtáhuaꞌaj huataséjreꞌsij, capu cheꞌ puéjtzij huoꞌtáꞌsij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj ootyáꞌɨtzee, sulu aꞌɨ́ɨ pu huiꞌrátoosij ɨ maj jajchóꞌveꞌ.