10
Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta Moisés tɨ yan jaatyájtoo, aꞌyaa pu éenyeꞌej tɨꞌɨj quéenyiꞌistariaꞌraꞌ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ tɨ yajaꞌvéꞌmej, capu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ. Aꞌɨ́j pu jɨn quee jeꞌej tyíɨꞌrij tɨ ɨ nyúucarij tyámuaꞌ huóꞌuurej aꞌɨ́ɨjma ɨ maj ajtyáxɨɨrij ɨ Dios jimi mej mij séej tyuꞌtámuꞌvejritaj séej nyinyiꞌraꞌaj jitze. Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌrajcheꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, camu cheꞌ aꞌyan tyoꞌtamuaꞌréerejcheꞌ tyiꞌtɨ́j maj jɨn ootyáꞌɨtzee, majta jaatapuáꞌcɨtajcheꞌ maj tyíꞌmuꞌvejritaj. Ajta aꞌɨ́jna ɨ maj tyíꞌmuꞌvejritaj aꞌyaa puꞌuj tyíꞌhuɨɨreꞌ mej mij aꞌɨ́jcɨ jɨn joꞌtámuaꞌreej tɨꞌɨj naꞌaj séej nyinyiꞌraꞌaj jitze ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi. Jiꞌnye ɨ huaꞌ xuureꞌ ɨ túuruꞌuj ajta ɨ chíiutyee capu ɨꞌríj tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn ɨ Dios tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jimi ootyáꞌɨtzee. Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Cɨríistuꞌ tɨꞌɨj aꞌyan huataséjre ɨ cháanacaj japua, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa ɨ Dios tɨjɨn:
Capáj jaxɨeꞌveꞌ maj tyuꞌtámuꞌvejritaj, nusu maj tyiꞌtɨ́j tyuꞌtátuireꞌen muéetzij jimi,
sulu aꞌyaa paj muáaj tyinaatáꞌ ɨ nyaj jatyáhueꞌraꞌ.
Capu muaꞌráanajchij maj yaꞌmuáatyee muꞌvejritaj muéetzij jimi ɨ maj huáꞌteeraj,
nusu maj tyuꞌtátuireꞌen muéetzij jimi aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee.
Aj nu nyij aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:
“Yáꞌnyaj huatyéjve, aꞌyájna tɨꞌɨj nye jimi tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze,
aꞌɨ́j nu jɨn mujoꞌvéꞌmej nyej nyij
aꞌyan huárɨnyij jeꞌej paj muáaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ, Dios paj puéꞌeen.”
Aꞌyaa pu anaquéej tyuꞌtaxájtacaꞌ, tɨ ɨ Dios quee jaxɨeꞌveꞌ ajta quee jaꞌráanajchi maj jimi tyíꞌmuꞌvejritaj, naꞌríij maj jimi tyíꞌtuiiriaꞌaj ɨ yaꞌmuáatyee ɨ maj huoꞌtyáatɨej, tɨꞌij aꞌɨ́jna jɨn tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee, tyij ajta aꞌyan tyihuoꞌtaꞌíj aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta. Ajta jeꞌen aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Aꞌɨ́j nu jɨn mujoꞌvéꞌmej nyej nyij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej paj muáaj tyáꞌxɨeꞌveꞌ.” Aꞌyaa puꞌij huatóomuaꞌaj tɨ aꞌɨ́ɨn arí joꞌrioꞌuj ɨ nyúucarij tɨ anaquéej huatyátuiihuacaꞌ, ajta jeꞌen séej huatyájto ɨ nyúucarij tɨ jájcuaj. 10 Dios pu tyámuaꞌ táaruuj, jiꞌnye Cɨríistuꞌ pu aꞌyan huarɨ́j jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌvaꞌcaꞌaj, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ séej naꞌaj huatóomuꞌvejritacaꞌ ajta jusén jɨn aꞌyan éenyeꞌej jaꞌmej.
11 Néijmiꞌi ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityatatyíj ɨ Dios jimi, aꞌyaa mu aꞌnáj tɨnaꞌaj tyíꞌhuɨɨreꞌ, majta aꞌnáj tɨnaꞌaj tyíꞌmuꞌvejritaj, ajta aꞌɨ́jna capu aꞌnáj tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌraj ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi. 12 Ajta ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌyaa pu séej naꞌaj tyuꞌtámuꞌvejritacaꞌ tɨꞌij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ jusén jɨmeꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, ajta jeꞌen ujaꞌajcáayixɨj muácaꞌtaꞌ ɨ Dios. 13 Aꞌáa puꞌij tyíꞌchoꞌveꞌ ꞌasta naꞌaj quee Dios huaꞌantyimueꞌtɨn néijmiꞌcaa ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ, 14 jiꞌnye séej pu jɨn ɨ muꞌvéjrij tyámuaꞌ huóꞌruuj jusén jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ Dios maj jimi ajtyuꞌuj. 15 Ajta ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyíꞌtaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn:
16 Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ nyaj jɨn tyaꞌtányaratziiriꞌ huaꞌ jimi
tɨꞌɨj tyaꞌnáaraꞌan aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze.
Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej taꞌmej ɨ tɨ tavástaraꞌ aꞌyan tyáꞌxaj tɨjɨn:
“Nyahuoꞌtáꞌsij ɨ nyenyúucaa huaꞌxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ”,
nyajta jaatyátoosij ɨ huaꞌmuaꞌtziiraꞌaj jitze.
17 Nyajta quee cheꞌ joꞌtámuaꞌreerij ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee,
nusu ɨ maj jɨn jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j.
18 Aꞌyaa puꞌij, capu juxɨeꞌveꞌ maj tyíꞌmuꞌvejritaj, jiꞌnye Dios pu arí tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee.
Tyicheꞌ tyámuaꞌ tyíꞌtyesejreꞌej ɨ Dios jimi
19 Nyeꞌihuáamuaꞌ, aꞌyaa pu ijíij tyitatáꞌcaa tyej tyij taxáahuaj utyájrutyej u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Jesús jeꞌráaxɨrej ɨ juxúureꞌ tajitzé maꞌcan, 20 aꞌyaa tu aꞌɨ́jna jitze tyityaajúꞌ ɨ juyéj tɨ jájcuaj, tyej tyij aꞌúun joꞌtyájrutyej joꞌtɨj jeꞌcáahuɨɨ aꞌɨ́jna ɨ cáanarij tɨ nyéeriꞌij, aꞌɨ́jna ɨ cáanarij tɨ nyéeriꞌij, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyéviraꞌ ɨ Jesús. 21 Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌɨ́ɨn vaꞌcán jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ tajitzé maꞌcan aꞌájna joꞌtɨj ɨ Dios tyejéꞌijtaj. 22 Aꞌɨ́j pu jɨn, tyicheꞌ ajtyáxɨɨrej ɨ Dios jimi, tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ tyajta tyámuaꞌ éenyeꞌej ɨ tatzájtaꞌ, tyajta jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌej tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna tɨ ɨ Dios tyámuaꞌ tyitaatáꞌsij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ arí tyámuaꞌ táaruuj ɨ taxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj huáɨꞌhuacaꞌ ɨ jájtyij jɨmeꞌ tɨ jɨ́ꞌreꞌen. 23 Tyicheꞌ tyámuaꞌ eenyeꞌ, tyajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj, aꞌɨ́jna jitze ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ tyajta jitzán tyiꞌijchóꞌveꞌej aꞌɨ́jna ɨ tyaj huáꞌixaatyeꞌ ɨ tyeɨ́tyee, jiꞌnye Dios pu aꞌyan rɨnyij jeꞌej tɨ arí tyaꞌtóoraj ityájma jimi. 24 Tyicheꞌ jáahuoonyij tyej tyij caꞌnyíjraꞌaj huatátaꞌan séej jamuán tyajta séej, tyej tyij jéetzeꞌ huátaxɨeꞌveꞌen, tyajta xáꞌpuɨꞌ huárɨnyij. 25 Tyicheꞌ quee atyáꞌɨtzeꞌrihuaꞌan joꞌtyaj jáꞌtasɨꞌrii, matɨꞌɨj séecan rɨcɨj, sulu tyicheꞌ jéetzeꞌ caꞌnyíjraꞌaj huatátaꞌan séej jamuán tyajta séej, tyej tyij tyámuaꞌ eenyeꞌ, jiꞌnye puꞌríj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyesij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨ tavástaraꞌ yan huataséjreꞌsij.
26 Jiꞌnye tɨpuaꞌaj taxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn tyooj jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyítachaꞌɨɨj aꞌyan tyetyaꞌmuaꞌréeriaj tɨquee xáꞌpuɨꞌ, capu cheꞌ muꞌvéjrij séejreꞌ ɨ tɨ jɨn ɨ Dios tyitaatúꞌuunyiꞌ, 27 aꞌɨ́ɨ puꞌquij tacɨꞌtyij ɨ tɨ tzɨ́ɨnyiꞌreꞌ, ajta puéjtzij tɨ aꞌyan séejreꞌ tɨꞌɨj tɨéj ɨ tɨ Dios huoꞌtáꞌsij néijmiꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jájchaꞌɨɨreꞌ. 28 Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j quee jaatyáxaahuataj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij Moisés tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ, majta huaꞌpuaj, naꞌríij maj huéeicaj aꞌyan metyiꞌsej tɨ ɨ aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyúucarij ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌyaa mu quee tyaꞌcuꞌváaj méejeꞌcatan. 29 Ajta jéetzeꞌ pu puéjtzij huáꞌcɨꞌtyij aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jaatyáxaahuataj aꞌɨ́jcɨ ɨ yójraꞌ ɨ Dios, majta ɨ xúureꞌej tɨ jɨn tyuꞌxáꞌpuɨꞌɨntarej aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij Dios tɨ jɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ, majta jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios. 30 Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej, tɨ ɨ tavástaraꞌ aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Aꞌyaa pu nyéetzij tyíꞌnyacɨꞌpuaj nyej nyij tyoꞌxáꞌpuɨꞌɨntareꞌen, nyáaj nu tyíꞌnajchitan.” Aꞌyaa pu ajta tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Tavástaraꞌ pu huáꞌxɨjtyeꞌen ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ.” 31 Jéehua pu huápuɨꞌɨj tzɨ́ɨnyiꞌreꞌ tɨ ɨ Dios tɨ júurij joꞌxɨ́jtyeꞌen ɨ aꞌtɨ́j tɨ jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨɨj jimí.
32 Siataꞌaj joꞌtámuaꞌreej jeꞌej tɨ tyíꞌeenyeꞌej aꞌájna ɨmuáj, siatɨꞌɨj anaquéej jaꞌancuriáaꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ tavástaraꞌ, aꞌyaa xu néijmiꞌi tyityoꞌviicueꞌrej ɨ siaj jɨn jajpuéjtzicaꞌaj. 33 Jeꞌcáj mu jeꞌej puaꞌaj tyajamuaatajé, majta séecan caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyaꞌajpuéjtzicaꞌaj, jiꞌnye néijmiꞌi xu juꞌihuáamuaꞌ. 34 Muaꞌaj xu huaꞌancuꞌvajxɨ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj eetyánamiꞌhuacaꞌaj, siajta jutyamuaꞌveꞌej setyuꞌtátoj ɨ siaj tyíꞌijchaꞌɨɨcaꞌaj, jiꞌnye aꞌyaa xu tyáꞌmuaꞌreeriacaꞌaj siaj jéehua tyaꞌancuriáaꞌsij ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jna tɨ tyajáꞌmuaꞌaꞌrij tɨ jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyíꞌeen ajta jusén jɨn tyíꞌsejreꞌ. 35 Aꞌɨ́j xu jɨn quee yóꞌhuaꞌnan ɨ siaj jitzán tyíꞌcaꞌnyej, jiꞌnye jéehua xu tyaꞌancuriáaꞌsij. 36 Aꞌyaa pu jaꞌmua jitze tyúuxɨeꞌveꞌ siaj tyoꞌtáviicueꞌ ɨ siaj jɨn jajpuéjtzij, siaj sij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ ajta jeꞌen tyajamuáacɨꞌtyij ɨ tɨ jaꞌmua jimi tyaꞌtóoraj. 37 Jiꞌnye aꞌyaa pu tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Jiyeꞌtzín jɨmeꞌ, caꞌnácan,
pu aꞌyan huataséjreꞌsij, aꞌɨ́jna tɨ yajaꞌvéꞌmej.
Capu cheꞌ áꞌtyeeren.
38 Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj
aꞌɨ́ɨ pu jahuɨɨreꞌen ɨ tɨ jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ,
ajta tɨpuaꞌaj jaatyáxaahuataj ɨ tɨ jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ,
canu cheꞌ nyetyámuaꞌveꞌej naꞌmej aꞌɨ́jcɨ jimi.
39 Tyajta ityáj catu huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj jaatyáxaahuatacaꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, majta jeꞌen aꞌɨ́jna jɨn antyipuaꞌrij, sulu ityáj tu huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, jiꞌnye aꞌɨ́ɨjma pu huɨɨreꞌen.