Ɨ yuꞌxarij tɨ huéeicaj aꞌɨ́ɨn tɨ joꞌyúꞌxacaꞌ ɨ San Juan
1
Juan pu huaꞌtyojtyeꞌ
Nyáaj ɨ nyaj vástɨꞌ puéꞌeen, yanuj muatyojtyeꞌ muéetzij Gayo mu nyaj muaxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́jna ɨ tɨ ajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huaꞌxɨeꞌveꞌ.
Nyeꞌihuáaraꞌ mu nyaj muaxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa nu tyáꞌhuoo ɨ Dios jimi, tɨꞌij aꞌyájna tɨꞌɨj tyámuaꞌ tyíꞌmuahuɨɨreꞌ, pajta néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ een, aꞌyaa nu tyáꞌhuoo pej pij quee tyiꞌijcuíꞌnyej. Jéehua nu huatányetyamuaꞌvej matɨꞌɨj séecan yaráꞌaj ɨ taꞌihuáamuaꞌ, majta naatéꞌexaa paj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyámuaꞌ tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨj aꞌɨ́jna jitze ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jɨn huápuɨꞌɨj huatányetyamuaꞌvej aꞌɨ́jna ɨ nyaj jáanamuaj maj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj ɨ nyiyóojmuaꞌ.
Nyeꞌihuáaraꞌ mu nyaj muaxɨeꞌveꞌ, xáꞌpuɨꞌ paj rɨcɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej paj tyiꞌtɨ́j jɨn tyihuáꞌhuɨɨreꞌ ɨ taꞌihuáamuaꞌ, ajta jéetzeꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj séej chuéj japua jaꞌráacɨj. Aꞌɨ́ɨ mu jaataxájtacaꞌ huaꞌ jimi ɨ maj jusɨꞌrii ɨ paj jéehua huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ axaꞌaj tyeɨ́tyee. Aꞌyaa nu tyíꞌmuahuaviij paj huoꞌtáhuɨɨreꞌen tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j huáꞌɨtziityaꞌaj matɨꞌɨj jóꞌcɨɨnyej, aꞌyájna tɨꞌɨj tyaꞌráanajchi ɨ Dios. Jiꞌnye aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́jna jɨn mujaꞌráacɨj mej mij ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen, majta quee tyiꞌtɨ́j ancuriáaꞌ aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyej tyij ityáj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej, tyajta huoꞌtáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tyaj huóꞌixaatyeꞌen nyúucarij tɨ ɨ Dios jimi jáꞌmaꞌcan.
Diótrefes pu jeꞌej puaꞌaj tyiꞌtyúuchaꞌɨj
Nyáaj nu nyeríj tyihuoꞌtaꞌítyiꞌriꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii, ajta ɨ Diótrefes capu jaꞌráꞌastej ɨ tyaj jɨn antyítamuaꞌreej, jiꞌnye jaꞌráanajchi tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriaj. 10 Aꞌɨ́j nu jɨn nyatɨꞌɨj aꞌáa jaꞌtanyéj jaꞌmua jimi, nyáaj nu jajtyáꞌxɨꞌsij, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtaxaj hueꞌtzij jɨmeꞌ. Ajta capu aꞌɨ́j naꞌaj jɨn jutyamuaꞌveꞌej, sulu capu ajta huaꞌxɨeꞌveꞌ ɨ taꞌihuáamuaꞌ, ajta jeꞌen huáꞌijmuej aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jaxɨeꞌveꞌ maj huoꞌtaxɨéꞌveꞌen, aꞌɨ́ɨ puꞌij huáꞌmuarityeꞌ ɨ maj jusɨꞌrii.
11 Nyeꞌihuáaraꞌ mu nyaj muaxɨeꞌveꞌ, capáj tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨjcaj, sulu pataꞌaj tyámuaꞌ tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨj. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj Dios pu jitze ajtyámaꞌcan, ajta ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, capu jamuaꞌtyej ɨ Dios.
12 Majta néijmiꞌi mu tyámuaꞌ tyáꞌxaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Demetrio, ajta aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna tɨ aꞌɨ́ɨn tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj. Ityáj tu tyajta aꞌyan tyáꞌxaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Demetrio, pajta muáaj aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tyaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌyan tyaataxájtacaꞌ.
Ɨ tɨ jɨn jaꞌantyipuáꞌrij
13 Jéehua nu tyíꞌmuaꞌixaatyaꞌmuɨꞌ, nyajta quee aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj tyimuaatayúꞌseꞌen ɨ yuꞌxarij jitze, 14 jiꞌnye aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj jiyeꞌtzín muéetzij jimi jaꞌtanyéj nyej nyij muaséeraj nyetyimuáaꞌixaatyeꞌen.
15 Cheꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ tyimuaatáꞌan aꞌtzájtaꞌ. Aꞌɨ́ɨ mu yámuatyojtyeꞌ ɨ maj muamuajtye. Pataꞌaj néijmiꞌcaa ɨ nyaj tyámuaꞌ naa tyihuáꞌmuajtyej huatatyójtyeꞌen nyejitzé maꞌcan.