Jeꞌej tɨ tyoꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ San Judas
1
Judas pu huaꞌtyojtyeꞌ
Nyáaj ɨ Judas, ɨ nyaj tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́jna jimi ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, nyáaj nu juutzájraꞌ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Santiago, yanuj jáꞌmuatyojtyeꞌ muaꞌajmaj ɨ Dios tɨ jamuaatajé aꞌɨ́jna ɨ tyaj jajvástaraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jaꞌmuachaꞌɨj aꞌɨ́jna jimi ɨ Cɨríistuꞌ. Siataꞌaj jaꞌancuriáꞌan ɨ Dios tɨ jɨn jamuaꞌancuꞌvaxɨj, siataꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌen ɨ jutzájtaꞌ, siaj sij huóoxɨeꞌveꞌen séej siajta séej.
Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj hueꞌtzij jɨn tyihuáꞌmuaꞌtyej
(2 P. 2:1-17)
Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa nu jéehua tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj tyajamuaatayúꞌseꞌen aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Dios tɨ jɨn tajapuá huatányuusij, ajta ijíij caꞌnyíjraꞌaj pu nyatáꞌcaa nyej nyij tyajamuatayúꞌseꞌen, nyajta jamuaatáhuaviij siaj sij aꞌɨ́jna jɨn huatyényoꞌseꞌen ɨ nyúucarij ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios tɨ muaꞌajmaj jimi jaatyájtoo mu siaj tyámuaꞌ een. Jiꞌnye séecan mu avíitzij jɨn antyóonaxcacaꞌ jaꞌmua jamuán, aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj quee tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Aꞌɨ́ɨ mu jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, majta hueꞌtzij jɨn jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj ɨ Dios, aꞌyaa mu mij aꞌɨ́jna jɨn tyáꞌhueꞌtaj ɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́ɨjma puꞌij aꞌyan tyíꞌcɨꞌtyij mej mij aꞌyan tyaꞌajpuéetzij muáꞌraꞌnyij jeꞌej tɨ aráꞌtyeej tyéꞌyuꞌsiꞌhuacaꞌaj ɨ yuꞌxarij jitze.
Tyij siajta seríj muaꞌaj jamuaꞌreej, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj joꞌtámuaꞌreej tɨꞌɨj ɨ tavástaraꞌ huiꞌrájtoj aꞌájna a Egipto aꞌɨ́ɨjma ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ, aj puꞌij huaꞌantyipuaꞌrij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee jaꞌantzaahuaj. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ maj quee jaꞌráꞌastej jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jɨn tyityeꞌentyúumuaꞌreeriacaꞌaj, sulu aꞌyaa mu tyaatáxaahuatacaꞌ ɨ maj jɨn tyityetyúꞌuucaꞌaj, Dios pu hueꞌtyáanaj joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ, taꞌaj ij puéjtzij huoꞌtáꞌan aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj néijmiꞌcaa áꞌxɨjtyeꞌen. Aꞌyájna tɨꞌɨj tyeꞌmej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌyaa pu ajta tyihuóꞌruuj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Sodoma jáꞌchajcaꞌaj, majta a Gomorra, majta séecan ɨ maj avéjriꞌ huacháatɨmaꞌcaa, ɨ maj majta huóoxanaꞌcɨrej tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨ quee xáꞌpuɨꞌ. Aꞌɨ́j mu jɨn jaapuéjtzitariacaꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨéj jɨmeꞌ tɨquee aꞌnáj jáꞌmuɨꞌnyij, aꞌɨ́j puꞌij jitze ámiteereꞌ tyej tyij jáamuaꞌreej.
Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj avíitzij jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj jeꞌej tɨ tyihuaꞌráanajchi, aꞌɨ́ɨ mu majta jeꞌej puaꞌaj jáaruuj ɨ jutyévij, majta jaatyáxaahuatacaꞌ ɨ tavástaraꞌ tɨ jɨn antyúumuaꞌreej, majta jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá jáꞌsejreꞌ, ɨ maj vaꞌcán jɨn tyityetyuꞌuj. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Miguel ɨ tɨ vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee u tajapuá, tɨꞌɨj huatyéenyoꞌsej ɨ tyiyáaruꞌ jimi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tyéviraꞌ ɨ Moisés, capu ahuóocaꞌan tɨ jeꞌej puaꞌaj tyaatájeevej aꞌɨ́jcɨ ɨ tyiyáaruꞌ, sulu aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa tɨjɨn: “Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ muajtyáꞌxɨꞌɨn.” 10 Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyétyacaa aꞌyaa mu jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxaj ɨ maj quee jamuaꞌtyej, ajta jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyihuáꞌmiteerasteꞌ, aꞌyaa mu tyéejtyoovej matɨꞌɨj ɨ yaꞌmuáatyee ɨ maj quee tyojóꞌitej, aꞌɨ́j mu mij jɨn jujɨ́ɨmuaꞌaj óopuaꞌrityeꞌen.
11 Dios pu puéjtzij huoꞌtáꞌsij aꞌɨ́ɨmaj. Jiꞌnye aꞌyaa mu chaꞌtaj manaꞌaj rɨcɨj tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Caín. Majta aꞌɨ́jna jɨn ajtacɨ́j mej túmii huamuéꞌtɨn, aꞌyájna tɨꞌɨj huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ Balaam, ajta aꞌɨ́jna ɨ Coré, aꞌɨ́j mu mij jɨn cuiꞌnyij. 12 Aꞌɨ́ɨ mu mij tyéviꞌsiꞌ séejreꞌ joꞌsiaj jóosɨꞌrii siaj sij néijmiꞌi tyúꞌcuaꞌnyij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj juxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ mu mij majta tyíꞌcuaꞌcaj jaꞌmua jamuán, majta jutyamuaꞌveꞌej yaꞌcaa, majta quee tyiꞌtɨ́j jaꞌastej. Aꞌɨ́ɨ mu jujɨ́ɨmuaꞌaj manaꞌaj juchaꞌɨj. Aꞌyaa mu een tɨꞌɨj jéetɨrij maj quee jitzán vijviꞌyej, sulu áacaj puꞌuj jáatɨsij. Aꞌyaa mu majta een tɨꞌɨj cɨyéj tɨquee tacaꞌ, tɨꞌɨjta xɨ́jcataꞌ putyíꞌrɨjcaj, muꞌríj huaꞌpuaj huácuij majta éejcutyijhuacaꞌ joꞌmaj jaꞌriáꞌvaacaꞌaj. 13 Aꞌyaa mu een tɨꞌɨj ɨ jájtyij tɨ atyúutaꞌhuaj caꞌnyíin jɨmeꞌ, ajta jitzán cuéemuxaꞌaj ájnyinyiij tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jɨn tyéviꞌsiꞌ huarɨ́j. Aꞌyaa mu majta een tɨꞌɨj xúꞌraꞌvej ɨ maj jóꞌjujhuaꞌan joꞌtɨj joꞌtɨ́caꞌ, aꞌyaa puꞌij tyihuáꞌcɨꞌtyij maj aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen joꞌtɨj jéehua huápuɨꞌɨj joꞌtɨ́caꞌ.
14 Ajta ɨ Enoc, aꞌɨ́jna ɨ tɨ aráahuaꞌpuaj puéꞌeen ɨ maj Adán jitze eerámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj ɨ tyeɨ́tyee ɨ Dios jitze maꞌcan tɨjɨn: “Nyáaj nu jaaséj ɨ tavástaraꞌ tɨ ajeꞌcámaꞌcaꞌaj huaꞌ jamuán ɨ maj muiꞌij ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, 15 aꞌɨ́j pu jɨn yavaꞌcányesij tɨꞌij huoꞌxɨ́jtyeꞌen néijmiꞌcaa ɨ maj jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j, ajta aꞌɨ́jna jɨn huáꞌxɨjtyeꞌen ɨ maj jéehua huápuɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jimi.” 16 Aꞌɨ́ɨ mu néijmiꞌi jɨn junyuusteꞌ ɨ maj nyinyuꞌcacuj, majta aꞌyan tyáꞌhuoo jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j aꞌɨ́ɨjma jimi tyúuxɨeꞌveꞌ. Jéehua mu óotzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej maj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyúuxaj, majta huaꞌxaahuaj ɨ tyeɨ́tyee, mej mij tyiꞌtɨ́j jɨn huoꞌtyámueꞌtɨn.
Caꞌnyíjraꞌaj pu huaꞌtáꞌcaa aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ mej mij huatóotyamuaꞌveꞌen
17 Siajta muaꞌaj, nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, siataꞌaj joꞌtámuaꞌreej jeꞌej maj tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ tavástaraꞌ tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen tɨ huaꞌantyíhuoj, 18 aꞌyaa mu tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn: “Aꞌájna tɨꞌɨj arí néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrisimeꞌen, aꞌɨ́ɨ mu huataséjreꞌsij ɨ maj tyihuáꞌxaahuaj, ɨ maj aꞌyan tyiꞌtyuchaꞌɨ́ɨj muáꞌjuꞌun jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨjma tyaꞌráanajchi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een.” 19 Aꞌɨ́ɨ mu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcaa ɨ tyeɨ́tyee mej mij jéꞌtaꞌ huácɨɨnyej, aꞌɨ́ɨ mu jujɨ́ɨmuaꞌaj jájtyo jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj, majta quee jitzán aróocaꞌnyej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios.
20 Siajta muaꞌaj, nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, siataꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Siataꞌaj jitzán aroocaꞌnyáaj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios huatyényuunyij. 21 Siajta tyámuaꞌ tyityahuóochaꞌɨɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ Dios tɨ jɨn jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, siaj sij jajchóꞌveꞌej aꞌnáj tɨ xɨcáaraꞌ jitze uvéꞌnyesij ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn táꞌcuꞌvej aꞌɨ́j pu jɨn taatáꞌsij tyej tyij júurij huatyáꞌɨtzeereꞌen jusén jɨmeꞌ.
22 Siataꞌaj huaꞌancuꞌvajxɨꞌɨn ɨ maj quee tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌ. 23 Siataꞌaj séecan japua huatányuunyij mej mij quee huatyátaanyij, siajta séecan áancuꞌvaxɨꞌɨn, siajta tyámuaꞌ tyityahuóochaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨjma jimi, jiꞌnye jéehua mu huápuɨꞌɨj xánaꞌvisiꞌ huaséꞌrin aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ maj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi.
Ɨ nyúucarij tɨ uveꞌtyáatɨcan jɨn tyéꞌtyojtziꞌreꞌ ɨ Dios
24 Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌi putyíꞌuurej tɨ tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen, aꞌɨ́ɨ pu jamuaataséjrataj jujimí joꞌtɨj naa joꞌéen, siataꞌaj sij huatóotyamuaꞌveꞌen, 25 ajta ɨ Dios tɨ sɨ́ɨj naꞌaj puéꞌeen, ɨ tɨ tajapuá huatanyúj, tyicheꞌ aꞌɨ́j tyuꞌtatyójtziꞌreꞌen, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu vaꞌcán jɨn tyiꞌtyéjvee, ajta néijmiꞌi jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan jeꞌej tɨ huarɨ́j ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, tɨꞌɨj naꞌaj jájcuaj ɨmuáj, ajta ijíij, ajta jusén jɨmeꞌ. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.