14
Jesús pu tyámuaꞌ naa tyihuoꞌtyéeje aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuán huacɨ́j
’Caxu jeꞌej tyityóomuaꞌajcaj. Sióocheꞌ xu tyáꞌtzaahuatyeꞌej ɨ Dios jimi, siajta nyéetzij jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌej. Aꞌájna joꞌtɨj ɨ nyavástaraꞌ jaꞌchej jéehua pu chiꞌij aꞌáa tyejéꞌsejreꞌ, tɨpuaꞌaj quee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájnatan, canu aꞌyan tyajamuaateꞌexáatyeꞌnyijcheꞌ nyaj aꞌáa joꞌmaꞌaj naꞌmej nyej nyij tyámuaꞌ tyojóꞌuurej joꞌsiaj joꞌtyaꞌaj xáꞌjuꞌun. Ajta tɨpuaꞌaj nyeríj jóꞌraꞌnyij nyej nyij tyámuaꞌ tyojóꞌuurej joꞌsiaj joꞌtyaꞌaj xáꞌjuꞌun, aj nu nyij nyajtáhuaꞌaj yavaꞌcányesij, nyej nyij jamuáꞌanviꞌtɨn siaj sij siajta muaꞌaj aꞌáa joꞌtyaꞌaj xáꞌraꞌnyij jóꞌnyaj joꞌquéej naꞌmej. Muaꞌaj xu seríj huamuájtye ɨ juyéj jitze tɨ aꞌáa joꞌréꞌnyee jóꞌnyaj joomaꞌaj naꞌmej.
Aj puꞌij ɨ Tomás aꞌyan tyaatéꞌexaa ɨ Jesús tɨjɨn:
—Tavástaraꞌ, catu jamuaꞌreej joꞌpaj joomaꞌaj puáꞌmej, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij tyej tyij huamuájtye ɨ juyéj jitze?
Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ juyéj, nyajta ɨ tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌxaj, nyajta nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamej. Nyéetzij puꞌuj jimi jeꞌej tyíɨꞌrij tɨꞌij aꞌtɨ́j aꞌáa jaꞌráꞌastij ɨ nyavástaraꞌ jimi. Tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ setyináamuaꞌtyij, aꞌyaa xu siajta tyáꞌmuaꞌtyij aꞌɨ́jcɨ ɨ nyavástaraꞌ, siajta seríj ijíij jamuaꞌtyej, jiꞌnye xuꞌríj jaaséj.
Aj puꞌij ɨ Felipe aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Tavástaraꞌ, taataséjratyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ aꞌ vástaraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu tajitzé juxɨeꞌveꞌ.
Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Felipe, nuꞌríj áꞌtyeej nyaj jaꞌmua jamuán yahuácaj, ¿nyi pequee xu nyamuaꞌtyej? Aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyéetzij arí naaséj, aꞌɨ́j pu ajta arí huaséj ɨ nyavástaraꞌ, ¿jiꞌnye aꞌyan petyíꞌnyahuaviij nyej nyij jamuaataséjratyeꞌen ɨ nyavástaraꞌ? 10 ¿Nyi pequee tyáꞌtzaahuatyeꞌ tɨ ɨ nyavástaraꞌ nye jimi séejreꞌ, nyajta nyáaj aꞌɨ́j jimi nyajta séejreꞌ? Tyiꞌtɨ́j nyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, canu nyasɨ́ɨj nyanaꞌaj jájtyo. Aꞌɨ́jna ɨ nyavástaraꞌ ɨ tɨ nye jimi séejreꞌ, aꞌɨ́j pu muárɨeꞌriaꞌraꞌ puéꞌeen ɨ nyaj jɨn aꞌyan rɨcɨj. 11 Sianáꞌantzaahuatyeꞌ nyej nyáaj aꞌɨ́j jimi séejreꞌ ɨ nyavástaraꞌ, ajta ɨ nyavástaraꞌ aꞌɨ́ɨ pu ajta nye jimi séejreꞌ, naꞌríij quee, siataꞌaj aꞌɨ́j jɨn tyáꞌantzaahuatyeꞌen jeꞌej nyaj tyiꞌtɨ́j jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ. 12 Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ tɨjɨn aꞌɨ́jna ɨ tɨ nye jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyíꞌmuarɨeꞌen nyatɨꞌɨj nyáaj, ajta jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn tyíꞌmuarɨeꞌen, jiꞌnye nyáaj nu aꞌáa joomaꞌaj naꞌmej ɨ nyavástaraꞌ jimi. 13 Ajta tyiꞌtɨ́j siaj muaꞌaj huatáhuoosij nyéetzij jitze maꞌcan, aꞌyaa nu rɨnyij, taꞌaj nye jitze huataséjreꞌen ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin ɨ nyavástaraꞌ. 14 Nyáaj nu néijmiꞌi jɨn aꞌyan rɨnyij jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j tyaatáhuaviiraj nyéetzij jitze maꞌcan.
Jesús pu aꞌyan tyaꞌtóoraj tɨ uyoꞌtaꞌítyij ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios
15 ’Tɨpuaꞌaj sényaxɨeꞌveꞌej, aꞌyaa xu tyaꞌráꞌastijreꞌej jeꞌej nyaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ. 16 Nyajta nyáaj aꞌyaa nu tyaatáhuaviiraj ɨ nyavástaraꞌ tɨꞌij aꞌɨ́ɨn uyoꞌtaꞌítyej ɨ tɨ jaꞌmua japua huatányuusij, ajta jeꞌen jusén jɨmeꞌ jaꞌmua jimi huatyáꞌɨtzeereꞌen. 17 Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ɨ tɨquee ɨꞌríj maj jaꞌancuriáꞌan aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye camu jaséj, camu majta jamuaꞌtyej, siajta muaꞌaj xu jamuaꞌtyej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jaꞌmua jimi séejreꞌ, ajta jaꞌmua jimi huatyáꞌɨtzeereꞌej.
18 Canu aꞌyan jáꞌmuaꞌuurej matɨꞌɨj ɨ maj quee tyitáataj, sulu nyajtáhuaꞌaj nu uvéꞌnyesij nyej nyij jaꞌmua jamuán séeriaꞌaj náꞌraꞌnyij. 19 Capu cheꞌ áꞌtyeeren matɨꞌɨj quee cheꞌ nyeséejran ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, siajta muaꞌaj xu xaa nyeséejran, siajta júurij séeriaꞌaj xáꞌjuꞌun, jiꞌnye nyáaj nu júurij. 20 Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze, muaꞌaj xu jamuaꞌreeren nyej nyáaj jimi séejreꞌ ɨ nyavástaraꞌ, siajta muaꞌaj nye jimi séejreꞌ, nyajta nyáaj jaꞌmua jimi séejreꞌ. 21 Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaꞌancuriáaꞌsij ɨ nyenyúucaa ajta aꞌyan rɨcɨj, aꞌɨ́j pu jɨn séejreꞌ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ nyaxɨeꞌveꞌ. Aꞌɨ́ɨ puꞌij ajta ɨ nyavástaraꞌ jaxɨeꞌvaꞌaj jaꞌmej aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ nyaxɨeꞌveꞌ, nyáaj nu nyajta jaxɨeꞌvaꞌaj naꞌmej, nyajta jimi huataséjreꞌsij.
22 Aj puꞌij ɨ Judas (capu aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyeꞌentyímuꞌtacaa yee Iscariote sulu sɨ́ɨj) aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Tavástaraꞌ, ¿jiꞌnye pej pij ityájma jimi huataséjreꞌsij pajta quee aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua?
23 Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyaxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jáꞌastijreꞌ ɨ nyenyúucaa, ajta ɨ nyavástaraꞌ pu jaxɨeꞌvaꞌaj jaꞌmej, néijmiꞌi tu tyij jimi huatyáꞌɨtzeereꞌej. 24 Aꞌɨ́jna ɨ tɨquee nyaxɨeꞌveꞌ, capu jáꞌastijreꞌ ɨ nyenyúucaa. Aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij ɨ siaj muaꞌaj janamuaj capu nye jitze maꞌcan, sulu aꞌɨ́j pu jimi jeꞌrámaꞌcan ɨ nyavástaraꞌ ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ.
25 ’Aꞌyaa nu néijmiꞌi aꞌíjna tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ ijíij nyej nyooj jaꞌmua jimi ya huatyéjve, 26 ajta ɨ tɨ jaꞌmua japua huatányuusij, aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, ɨ tɨ ɨ nyavástaraꞌ uyoꞌtaꞌítyij nyéetzij jitze maꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyajaꞌmuamuaꞌtyen, ajta jamuaatáꞌsij siaj néijmiꞌi joꞌitéej xáꞌraꞌnyij ɨ nyaj nyeríj jamuáaꞌixaa.
27 ’Aꞌyaa nu jaꞌmua jimi jaatyátoosij ɨ tɨ jamuaatyápuaꞌrityeꞌsij. Nyáaj nu jamuaatyápuaꞌrityeꞌsij, ajta canu aꞌyan rɨnyij matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua mej mij huoꞌtyápuaꞌrityeꞌen ɨ juxaꞌaj tyeɨ́tyee. Caxu jeꞌej tyityóomuaꞌajcaj, caxu siajta tyíꞌtzɨɨnyeꞌej. 28 Xuꞌríj náanamuajriꞌ nyaj aꞌyan tyajamuaatéꞌexaa nyaj jóꞌraa, nyajtáhuaꞌaj nu nyij uvéꞌnyesij nyej nyij jaꞌmua jamuán huatyáꞌɨtzeereꞌen. Tɨpuaꞌaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ sényaxɨeꞌveꞌej, muaꞌaj xu huatootyámuaꞌveꞌnyijcheꞌ aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ nyaj ɨ nyavástaraꞌ jimi joꞌmej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ nyequee nyáaj. 29 Aꞌyaa nu anaquéej tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, taꞌaj ij tɨꞌɨj aꞌyan tyíꞌrɨjcaa, aj xu sij tyáꞌantzaahuatyeꞌen.
30 ’Canu cheꞌ jéehua tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌen, jiꞌnye puꞌríj uvéꞌnyesij aꞌɨ́jna ɨ tɨ íiyan tyíꞌijta ɨ cháanacaj japua. Tyij ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn pújoorej tɨꞌij naꞌantyimuéꞌtɨn, 31 aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij, mataꞌaj mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj yan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua jáamuaꞌreej nyej nyáaj jaxɨeꞌveꞌ ɨ nyavástaraꞌ, nyajta aꞌyan rɨcɨj tyiꞌtɨ́j tɨ jɨn unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ.
Xáꞌajhuiixɨꞌ. Tyicheꞌ tyíhuiinyij aꞌyájna.