15
Ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ cɨyéj puéꞌeen tɨ huastiꞌ
’Nyáaj nu jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ cɨyéj tɨ tyáxamueꞌ, ajta ɨ nyavástaraꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jaꞌtyáahuastej ajta tyámuaꞌ joorej aꞌɨ́jcɨ ɨ cɨyéj. Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ cɨyáaraꞌ tɨ jitzán ajtanyéj quee tacaꞌaj, aꞌɨ́ɨ pu jaꞌajtavéjchij, ajta tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ naa tyíꞌtacaꞌaj, tyámuaꞌ pújoorej tɨꞌij jéetzeꞌ huatatácaꞌan. Xuꞌríj tyámuaꞌ een aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ nyúucarij ɨ nyaj nyeríj jamuáaꞌixaj. Siataꞌaj siooj nye jimi séjreꞌej, aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyáaj jaꞌmua jimi tyíꞌsejreꞌ. Sɨ́ɨj ɨ cɨyáaraꞌ capu ɨꞌríj tɨ jusɨ́ɨj huatatácaꞌan tɨpuaꞌaj quee aróoviꞌraj ɨ cɨyéj jitze, aꞌyaa pu chaꞌtánaꞌaj tyíꞌeen jaꞌmua jimi, capu jeꞌej tyíɨꞌrij siaj tyiꞌtɨ́j jɨn tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen, tɨpuaꞌaj sequée nye jimi séjreꞌej.
’Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ cɨyéj, siajta muaꞌaj ɨ cɨyáaraꞌ xu puéꞌeen. Aꞌɨ́jna ɨ tɨ nye jitze ajtáꞌuj nyajta nyáaj jimi séejreꞌ jéehua pu huatatáqueꞌsij, jiꞌnye tɨpuaꞌaj sequée nye jimi séjreꞌej, caxu tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej rɨnyij. Aꞌɨ́jna ɨ tɨquee nye jimi séejreꞌ, aꞌɨ́ɨ pu nye jitze ajtáveechiꞌhuaj aj puꞌij huatyáhuasij tɨꞌɨj xamuáj aj mu mij jaatyáteeraj.
’Tɨpuaꞌaj muaꞌaj nye jimi tyámuaꞌ naa setyíꞌtyesejriaꞌaj, siajta néijmiꞌi jáꞌastijriaꞌaj ɨ nyúucarij ɨ nyaj jáꞌmuamuaꞌtyej, Dios pu néijmiꞌi tyajamuaatáꞌsij tyiꞌtɨ́j siaj jeꞌej tyaatáhuaviiraj. Aꞌíj pu jitze ámiteereꞌ ɨ tɨ jɨn naa huaséꞌrin ɨ nyavástaraꞌ, siaj muaꞌaj jéehua tyámuaꞌ naa tyuꞌmuárɨeꞌen siajta aꞌɨ́jna jɨn jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ nye jitze ajtyamaꞌcáantaj xáꞌraꞌnyij. Nyáaj nu muaꞌajmaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ aꞌyájna tɨꞌɨj ajta nyéetzij tyíꞌnyaxɨeꞌveꞌ ɨ nyavástaraꞌ, siataꞌaj aꞌɨ́jna jitze séjreꞌej ɨ nyaj jɨn jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ. 10 Tɨpuaꞌaj siaꞌráꞌastej ɨ nyúucarij ɨ nyaj nyeríj jamuáaꞌixaj, aꞌɨ́j xu jitze séeriaꞌaj xáꞌjuꞌun ɨ nyaj jɨn jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyáaj tyáꞌastej ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ nyavástaraꞌ nyajta aꞌɨ́j jimi séejreꞌ ɨ tɨ jɨn nyaxɨeꞌveꞌ.
11 ’Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ siaj sij nyaj jamuán huatóotyamuaꞌveꞌen, ajta siaj sij aꞌnáj tɨnaꞌaj jutyamuaꞌveꞌej. 12 Aꞌíi puꞌij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyúucarij ɨ nyaj jɨn tyajáꞌmuaꞌijcatyeꞌen tɨ aꞌyan tɨjɨn: Siataꞌaj huóoxɨeꞌveꞌen séej jamuán siajta séej, aꞌyájna nyatɨꞌɨj nyáaj nyeríj tyajaꞌmuaxɨeꞌveꞌ muaꞌajmaj. 13 Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn jéetzeꞌ ámiteereꞌ tɨ aꞌtɨ́j jaxɨeꞌveꞌ ɨ juxaꞌaj tyévij aꞌɨ́jna ɨ tɨ jitzán maꞌcan huámuɨꞌnyij. 14 Muaꞌaj xu nyetyeɨ́ɨtyeristyamuaꞌ puéꞌeen, tɨpuaꞌaj aꞌyan xáarɨnyij jeꞌej nyej nyáaj tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ. 15 Canu cheꞌ aꞌyan jamuaatámuaꞌsij yee mu siaj tyíꞌhuɨɨreꞌ nye jimi, jiꞌnye sɨ́ɨj tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ capu jamuaꞌreej jeꞌej tɨ rɨcɨj ɨ tɨ tyéꞌijtyeꞌ. Aꞌyaa nu jamuatamuaꞌmuaj tɨjɨn nyaꞌ amíincustyamuaꞌ, jiꞌnye nuꞌríj néijmiꞌi tyajamuaatéꞌexaa ɨ tɨ nyavástaraꞌ nyéetzij tyinaatéꞌexaaj. 16 Caxu muaꞌaj nyéetzij naꞌantyíhuoj, sulu nyáaj nu muaꞌajmaj jamuaꞌantyíhuoo, nyajta aꞌɨ́jna jɨn tyajamuaataꞌíj siaj sij huácɨɨnyej siajta tyámuaꞌ naa tyuꞌmuárɨeꞌen ɨ Dios jimi, ajta jusén jɨn huatyáꞌɨtzeereꞌen ɨ siaj jɨn tyuꞌmuárɨej. Aꞌyaa puꞌij ɨ nyavástaraꞌ néijmiꞌi tyajamuaatáꞌsij ɨ siaj jaatáhuaviiraj nye jitze maꞌcan. 17 Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj jáꞌmuaꞌijtyeꞌ: Siaj huóoxɨeꞌveꞌen séej jamuán siajta séej.
Ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua mu jájchaꞌɨɨreꞌ ɨ Jesús majta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jitzán ajtyámaꞌcan
18 ’Tɨpuaꞌaj majáꞌmuaxanaꞌveꞌej ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, aꞌyaa xu tyáꞌmuaꞌreeriaj maj nyéetzij anaquéej naataxánaꞌvej. 19 Tɨpuaꞌaj muaꞌaj yan siamaꞌcaantaj ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨmaj mu jaꞌmuaxɨeꞌvaꞌcajcheꞌ ɨ maj yan huacháatɨmee, aꞌyájna matɨꞌɨj tyihuáꞌxɨeꞌveꞌ ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ. Ajta nyáaj nu jamuaꞌvaꞌjajpua huaꞌ tzajtaꞌ ɨ maj yan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́j mu jɨn jáꞌmuaxanaꞌveꞌ ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua, jiꞌnye caxu cheꞌ huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan. 20 Xoꞌtámuaꞌreej ɨ nyaj aꞌyan tyajamuaatéꞌexaa tɨjɨn: “Capu aꞌtɨ́j jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ quee aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyéꞌijtyeꞌ.” Tɨpuaꞌaj meríj nyéetzij jeꞌej puaꞌaj náaruj, aꞌyaa mu majta muaꞌajmaj jeꞌej puaꞌaj jáꞌmuaꞌuuren, ajta tɨpuaꞌaj meríj jaꞌantzaahuaj ɨ nyenyúucaa, aꞌyaa mu majta tyáꞌantzaahuatyeꞌsij jeꞌej siaj muaꞌaj tyihuáꞌmuaꞌtyen. 21 Néijmiꞌi mu jɨn aꞌyan jáꞌmuaꞌuuren aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj nyéetzij náꞌtzaahuatyeꞌ, jiꞌnye camu jamuaꞌtyej aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ.
22 ’Camu aꞌɨ́ɨmaj tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌɨtzéeriaꞌcaj, tɨpuaꞌaj nyequee yavaꞌcányejnyiicheꞌ nyej nyij tyihuóꞌixaatyeꞌen. Ajta ijíij capu cheꞌ tyiꞌtɨ́j huaꞌ japua huatányuusij aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ maj ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, 23 jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj nyaxanaꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ mu majta jaxanaꞌveꞌ ɨ nyavástaraꞌ. 24 Camu tyiꞌtɨ́j jɨn aꞌɨtzéeriaꞌcaj, tɨpuaꞌaj nyequee aꞌyan huárɨnyiicheꞌ tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ tɨꞌɨj quee aꞌnáj aꞌtɨ́j huarɨ́j, ajta aꞌɨ́ɨmaj mu meríj naaséj, majta móoj nyaxanaꞌveꞌ, majta aꞌyan chaꞌtaj manaꞌaj tyáꞌxanaꞌveꞌ ɨ nyavástaraꞌ. 25 Ajta aꞌyaa pu tyíꞌrɨcɨj, jiꞌnye aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ aróoꞌastej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta tɨ aꞌyan tɨjɨn: “Aꞌɨ́ɨmaj mu naataxánaꞌvej ajta canu tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee.”
26 ’Ajta tɨꞌɨj uvéꞌnyej ɨ tɨ jaꞌmua japua huatányuusij, ɨ nyaj uyoꞌtaꞌítyij aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ nyavástaraꞌ, aꞌɨ́jna ɨ júuricamej tɨ Dios jimi jáꞌmaꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu nye jitze maꞌcan tyuꞌtaxájtaj. 27 Muaꞌaj xu siajta nye jitze maꞌcan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌej, jiꞌnye muaꞌaj xu nyaj jamuán huacɨ́j nyatɨꞌɨj nyanaꞌaj aꞌyan tyuꞌtaséjre.