7
Camu jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ ɨ Jesús
Tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌrɨ́j, aꞌáa pu jóꞌyiꞌcaaj aꞌɨ́jna ɨ Jesús aꞌájna a Galileea. Capu jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj tɨ aꞌáa joꞌtyávaacaj a Judea, jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj mu jahuoocaꞌaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan mej mij jaajéꞌcaj. Ajta arí tyíꞌvejriꞌtacaꞌaj aꞌájna matɨꞌɨj tyíꞌyeꞌestyahuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ ɨ ɨnáamuaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨmaj mu ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Capáj aꞌyan aꞌɨtzaaj, áricuj aꞌájna a Judea, mataꞌaj mij ɨ maj a jamuán huacɨꞌɨj aꞌáa maj jáꞌsejreꞌ jaaséj jeꞌej paj tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj. Jiꞌnye tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌej mej mij néijmiꞌi jáamuaꞌtyij, capu avíitzij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ. Ajta aꞌyájna patɨꞌɨj períj rɨcɨj, jéetzeꞌ pu tyámuaꞌ naa paj huoꞌtaséjratyeꞌen néijmiꞌcaa ɨ maj yan huacháatɨmee ɨ cháanacaj japua.
Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ camu jaꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. Jesús puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Capu eexúj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej aꞌtzáaj tɨ huaxáꞌpuɨꞌ nye jimi, ajta jaꞌmua jimi aꞌnáj tɨ naꞌaj pu xáꞌpuɨꞌ. Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj yan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua capu jeꞌej tyíɨꞌrij mej mij muaꞌajmaj jamuájchaꞌɨɨriaꞌaj, ajta nyéetzij mu xaa nyéjchaꞌɨɨreꞌ, jiꞌnye nyáaj nu huáꞌsejratyeꞌ tɨ jeꞌej puaꞌaj een jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j uurej. Séricuj muaꞌaj joꞌmaj tyejeꞌyeꞌestej, canu nyáaj ujóꞌyiꞌij, jiꞌnye capu eexúj nye jimi huaxáꞌpuɨꞌ.
Aꞌyaa pu tyihuoꞌteꞌexáatyeꞌej, tɨꞌɨj ij aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzee aꞌájna a Galileea.
Tɨꞌɨj Jesús aꞌáa joꞌtyávaacaꞌaj joꞌmaj aꞌɨ́jcɨ jaꞌyeꞌestej ɨ ɨnáamuaj
10 Ajta matɨꞌɨj joꞌcɨ́j ɨ ihuáamuaꞌmuaꞌ, Jesús pu ajta ujóꞌmej joꞌmaj tyejéꞌyiꞌistej, ajta capu juséerataj ujóꞌmej, sulu avíitzij pu jɨn aꞌyan huarɨ́j. 11 Majta ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌɨ́ɨ mu jahuoocaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aꞌyan metyiꞌxáataj tɨjɨn:
—¿Joꞌnyij jeꞌej jeꞌen aꞌɨ́jna ɨ aꞌtɨ́j?
12 Jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee jaxajtacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús. Séecan mu aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn: “Tyámuaꞌ pu tyíꞌtyevij”, majta séecan aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn: “Capu tyámuaꞌ rɨcɨj, aꞌɨ́ɨ pu huáꞌcuanamuaj ɨ tyeɨ́tyee.”
13 Ajta capu aꞌtɨ́j óocaꞌnyajcaꞌaj tɨ jéjreꞌcɨtzeꞌ jaataxáj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, jiꞌnye mahuáꞌtzɨɨnyaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan.
14 Matɨꞌɨj meríj jéꞌtaꞌ joojúꞌcaj ɨ maj jɨn tyíꞌyeꞌestej, aj puꞌij Jesús utyájrupij u tyeyúuj tzajtaꞌ ajta jeꞌen huatyóochej tɨ tyihuóꞌmuaꞌtyej. 15 Jeꞌej mu tyoꞌtaséj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa mu mij tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:
—¿Jiꞌnye tɨꞌij aꞌmújna jéehua tyuꞌyíꞌtɨn, maꞌajta quee aꞌnáj tyiꞌhuóomuaꞌaj?
16 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌíjna ɨ nyaj jɨn tyajaꞌmuamuaꞌtyej canu nyasɨ́ɨj jájtyo, sulu aꞌɨ́ɨ pu naatáꞌ ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 17 Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jaxɨeꞌvaꞌaj tɨꞌij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jamuaꞌreeren tɨpuaꞌaj ɨ Dios jimi jáꞌmaꞌcantaj nyaj jɨn tyajaꞌmuamuaꞌtyej naꞌríij nyasɨ́ɨj nyanaꞌaj jájtyo. 18 Aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌɨ́jcɨ tyáxajta jeꞌej tɨ jusɨ́ɨj tyéejtyoj, aꞌyaa pu tyáꞌhuoo tɨꞌij jusɨ́ɨj tyámuaꞌ huatóosejrata, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyáꞌhuoo tɨꞌij tyámuaꞌ tyaatáꞌan aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ tyíꞌxaj, ajta quee jeꞌej tyíɨꞌrij tɨꞌij aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxajta.
19 ’¿Nyiquee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna tɨ ɨ Moisés jaꞌmua jimi jaatyájtoo ɨ nyúucarij ɨ siaj jɨn tyíꞌijta? Ajta capu aꞌtɨ́j tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan jaꞌtzaahuatyeꞌ. ¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ setyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj sij naajéꞌcaj?
20 Aꞌyaa mu ɨ tyeɨ́tyee tyityaatanyúj tɨjɨn:
—Tyiyáaruꞌ pu atzájtaꞌ séejreꞌ. ¿Aꞌtanyíj muajeꞌcatamuɨꞌɨj?
21 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaa tɨjɨn:
—Néijmiꞌi xu muaꞌaj jeꞌej tyityoꞌtóomuajtyacaꞌ nyatɨꞌɨj tyiꞌtɨ́j tyámuaꞌ huáruuj aꞌájna xɨcáaraꞌ ɨ siaj jitzán jusoꞌpii. 22 Ajta aꞌyájna, Moisés pu jamuaataꞌíj siaj jaꞌantyísiichixɨꞌɨn ɨ junavíj (ajta quee ɨ Moisés jitze jeꞌrámaꞌcan, sulu Dios pu jaatyájtoo aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj), muaꞌaj xu sij aꞌyan tyeꞌentyisíꞌchej ɨ navíiraꞌ ɨ unyáaqueꞌej tɨ tyáatɨꞌ aꞌájna xɨcáaraꞌ siaj jitzán jusoꞌpii. 23 Ajta aꞌyájna tyij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj quee jaxɨeꞌveꞌ siaj ootyáꞌɨtzeereꞌen aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyúucarij Moisés tɨ jaatyájtoo, siaj sij jaꞌantyisíꞌchej ɨ navíiraꞌ ɨ unyáaqueꞌej aꞌájna xɨcáaraꞌ siaj jitzán jusoꞌpii, ¿jiꞌnye siaj sij nye jimi huatanyínyuꞌcacucaꞌ nyatɨꞌɨj séej ɨ tyévij tyúꞌhuaaj aꞌájna xɨcáaraꞌ siaj jitzán jusoꞌpii? 24 Caxu aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan tyihuáꞌxɨjtyeꞌej jeꞌej tɨ sɨ́ɨj huaséꞌrin. Siatɨꞌɨjtá séej áꞌxɨjtyeꞌej, aꞌyaa xu huárɨnyij jeꞌej tɨ tyiꞌtyéevijtɨj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ.
Jesús pu jaxaj joꞌtɨj jeꞌrámaꞌcan
25 Séecan ɨ maj aꞌáa jáꞌchajcaꞌaj a Jerusalén, aꞌɨ́ɨ mu huatyóohuij maj aꞌyan tyiꞌhuóoꞌihuoꞌ tɨjɨn:
—¿Nyiquee aꞌmúu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jahuoo mej mij jaajéꞌcaj? 26 Aꞌmánaꞌaj jéjristaꞌ huatyéjve tyihuaꞌixáatyeꞌej, ajta quee aꞌtɨ́j jeꞌej tyéꞌjee. ¿Nyiquij meríj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyityatatyíj jaꞌantzaahuaj tɨ aꞌmúu jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ? 27 Ajta ityáj tu jamuaꞌreej joꞌtɨj jáꞌmaꞌcan aꞌmújna, ajta tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ yaꞌuvéꞌnyej, capu aꞌtɨ́j jamuaꞌreeriaj jaꞌmej joꞌtɨj jáꞌmaꞌcan.
28 Tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌyan tyáanamuajriꞌ, ajta óocheꞌ tyihuaꞌmuaꞌtyáacaj u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyaa puꞌij caꞌnyíin jɨn tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:
—Nyi muaꞌaj sényamuaꞌtyej nyi siajta jamuaꞌree jóꞌnyaj jáꞌmaꞌcan. Ajta canu nyasɨ́ɨj nyanaꞌaj mujoꞌvéꞌmej, sulu aꞌɨ́j nu jitze maꞌcan mujoꞌvéꞌmej ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, sɨ́ɨj tɨ ɨꞌríj siaj jimi tyúꞌcaꞌnyej siajta muaꞌaj caxu jamuaꞌtyej. 29 Nyáaj nu xaa jamuaꞌtyej, jiꞌnye aꞌɨ́j nu jitze eerámaꞌcan, ajta aꞌɨ́ɨn unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ.
30 Aj mu mij tyuꞌtatyésej maj jaatyéeviꞌ, ajta capu aꞌtɨ́j ahuóocaꞌan tɨ aꞌyan huárɨnyij, jiꞌnye capu eexúj jimi tyaꞌróoꞌastyaacaꞌaj. 31 Mueꞌtɨ́j mu jimi tyáꞌantzaahuaj, majta aꞌyan tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:
—Tɨꞌɨj ya uvéꞌnyej ɨ Cɨríistuꞌ, ¿nyiquij quee jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyíꞌuurej quee aꞌmújna mu aꞌtɨ́j?
Aꞌɨ́ɨmaj mu ɨ fariseos tyíꞌtyeseꞌ mej mij jaatyéeviꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús
32 Majta ɨ fariseos aꞌɨ́ɨ mu huóꞌnamuajriꞌ ɨ tyeɨ́tyee maj aꞌyan tyáꞌxajtacaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús, aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj majta ɨ puaaríij maj tyíꞌijtyeꞌ xantáaruꞌ huataꞌítyacaꞌ mej mij jaatyéeviꞌ. 33 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌyaa nu nyooj jaꞌmua jamuán séeriaꞌaj naꞌmej, aj nu nyij tányij jóꞌraꞌsij aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 34 Muaꞌaj xu nyahuoonyij, ajta caxu nyetyoonyij, jiꞌnye capu jeꞌej tyiɨꞌríitaj jaꞌmej siaj aꞌáa joꞌréꞌnyej jóꞌnyaj jeꞌej jeꞌéenyaꞌaj naꞌmej.
35 Aj mu mij ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan huatyóohuij maj tyiꞌhuóoꞌihuoꞌ séej jamuán majta séej aꞌyan tɨjɨn:
—¿Joꞌquíj joꞌméj aꞌmújna, tɨꞌij quee ɨꞌríitaj jaꞌmej tyaj jáatyoonyij? ¿Nyiquij aꞌɨ́ɨjma jimi joꞌmaꞌaj jaꞌmej ɨ maj séej chuéj japua jaꞌchej, tɨꞌij aꞌɨ́ɨjma tyúꞌmuaꞌtyej ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ? 36 ¿Jiꞌnye jaatamuaꞌaj aꞌɨ́jcɨ ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan yee: “Muaꞌaj xu nyahuoonyij, siajta quee nyetyoonyij, jiꞌnye capu jeꞌej tyíɨꞌrij siaj aꞌáa joꞌréꞌnyej jóꞌnyaj jeꞌej jeꞌéenyaꞌaj naꞌmej”?
Jesús pu huoꞌtajé mej mij jimí a uréꞌnyej
37 Tɨꞌɨj arí tyeꞌentyipuáꞌrisimaꞌcaj ɨ maj tyíꞌyeꞌestyaa, aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ. Aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze pu ɨ Jesús huatyéechaxɨj, tɨꞌquij caꞌnyíin jɨn tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌyan tɨjɨn:
—Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j iꞌmuꞌuj, cheꞌ nye jimi yeveꞌréꞌnyej, tɨꞌij huayeꞌen. 38 Ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ nye jimi tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyájna tɨꞌɨj tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Aꞌɨ́j pu tzajtaꞌ séeriaꞌaj jaꞌmej aꞌɨ́jna ɨ jájtyij tɨ júuricamej tyuꞌtáꞌcaa.”
39 Aꞌyaa pu ɨ Jesús tyuꞌtaxájtacaꞌ, aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyáꞌantzaahuatyeꞌsij tɨꞌij ajta huaꞌ jimi huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios, jiꞌnye capu eexúj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios huaꞌ jimi séjriaꞌcaꞌaj, jiꞌnye capu eexúj ɨ Jesús tajapuá joꞌojnyájcaꞌaj tɨꞌij ɨ Dios ju júuricamej ujoꞌtaꞌítyej.
Séecan mu ɨ tyeɨ́tyee ajtacɨ́j
40 Séecan mu ɨ tyeɨ́tyee aꞌáa joꞌtyúꞌuucaꞌaj ɨ maj aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ matɨꞌɨj jáanamuajriꞌ tɨjɨn:
—Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna tɨ aꞌmúu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyíꞌxaj ɨ Dios jitze maꞌcan.
41 Majta séecan aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:
—Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ.
Majta séecan aꞌyaa mu tyíꞌxajtacaꞌaj tɨjɨn:
—Capu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen, jiꞌnye capu ɨꞌríj tɨ ɨ Cɨríistuꞌ aꞌáa jáꞌmaꞌcantaj a Galileea 42 Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨ ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́j jitze eeráanyesij ɨ David, ajta tɨ aꞌáa jaꞌmaꞌcáantaj jaꞌmej a Belén, joꞌtɨj ajta jáꞌmaꞌcantacaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ David.
43 Aꞌɨ́j mu jɨn séecan ajtacɨ́j ɨ tyeɨ́tyee aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyuꞌtaxájtacaꞌ. 44 Séecan mu jaxɨeꞌvaꞌcaꞌaj maj jaatyéeviꞌ, ajta capu aꞌtɨ́j aꞌyan huarɨ́j.
Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyityatatyíj camu jaꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj ɨ Jesús
45 Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌchaꞌɨj ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu aꞌáa joꞌréꞌnyej huaꞌ jimi ɨ maj tyeyúuj tzajtaꞌ tyíꞌijta majta ɨ fariseos jimi, aꞌyaa mu mij aꞌɨ́ɨmaj tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—¿Jiꞌnye sequée uyaꞌráaja?
46 Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌchaꞌɨj, aꞌyaa mu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Capu aꞌnáj aꞌtɨ́j aꞌyan tyuꞌxájtacaꞌ tɨꞌɨj aꞌɨ́jna.
47 Aj mu mij ɨ fariseos aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—¿Nyi arí ajta muaꞌajmaj jamuáacuanamuaj? 48 ¿Nyiquij arí sɨ́ɨj ɨ tɨ tyíꞌtaꞌijtyeꞌ jaꞌantzaahuaj aꞌɨ́jcɨ, naꞌríij sɨ́ɨj tɨ fariseo puéꞌeen? 49 Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyee, camu yóꞌitej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ yuꞌxarij Moisés tɨ jaatyájtoo, aꞌɨ́ɨ mu meríj joꞌvátzɨj.
50 Ajta ɨ Nicodemo ɨ tɨ arí séej ɨ Jesús jimi jaꞌtanyájcaꞌaj, aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
51 —Aꞌyájna tɨꞌɨj tyíꞌtaꞌijtyeꞌ ɨ yuꞌxarij, aꞌyaa pu tyáꞌxaj tɨquee jeꞌej tyíɨꞌrij tyaj aꞌtɨ́j ooxɨ́jtyeꞌen, tyequée míꞌeen tyeeꞌíhuoꞌran tyej tyij jaanamuáaran jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj.
52 Matɨꞌɨj mij aꞌɨ́ɨmaj aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—¿Nyi pajta muáaj aꞌáa jáꞌmaꞌcan a Galileea? Ahuaꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij aj paj jamuaꞌreeren tɨquee aꞌtɨ́j aꞌáa jáꞌmaꞌcan a Galileea tɨ Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaj.
53 Matɨꞌɨj mij joꞌcɨ́xɨj sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj joꞌmaj joꞌcháatɨmee.