8
Aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ tɨ huóoxanaꞌcɨrej
Ajta ɨ Jesús aꞌáa pu joꞌmej joꞌtɨj jɨríj joꞌtacáꞌaj tɨ aꞌyan tyajaꞌrájtyapuaj tɨjɨn Aseitúunajrimi, yaa ariáꞌpuaꞌaj, tɨꞌɨj oochán eereꞌnyáaj ɨ xɨcáj, ajtáhuaꞌaj pu utyájrupij u tyeyúuj tzajtaꞌ. Majta jeꞌen ɨ tyeɨ́tyee ajtyáxɨɨriacaꞌ jimi, aj puꞌij ooyíxɨj tɨꞌquij huatyóochej tɨ tyihuóꞌmuaꞌtyej.
Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, majta ɨ fariseos, aꞌɨ́ɨ mu íitaj ajeꞌréꞌnyijtye, ɨ maj aꞌyan tyeetyéeviꞌ tɨꞌɨj ooj juxánaꞌcɨriaꞌcaj séej jamuán ɨ tyáataj. Aꞌáa mu mij jéꞌtaꞌ yoꞌtáraj joꞌmaj jaꞌtyúusɨɨriaꞌcaꞌaj ɨ tyeɨ́tyee, matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ Jesús tɨjɨn:
—Maeestro, aꞌyaa mu tyeetyéeviꞌ aꞌmújcɨj mu íitaj tɨꞌɨj ooj juxánaꞌcɨriaꞌcaj. Ajta aꞌɨ́jna ɨ Moisés aꞌyaa pu tyuꞌtaꞌíjtacaꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tyaj tyetyéj jɨn jaatyátoꞌsixɨꞌɨn tyej tyij jaajéꞌcaj, aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj íitaj tɨ aꞌyan rɨjcaj. ¿Arí muáaj jiꞌnye petyíꞌxaj?
Aꞌyaa mu aꞌɨ́ɨmaj tyaataꞌíhuoꞌriꞌ mej mij aꞌɨ́jcɨ jɨn jaꞌantyimuéꞌtɨn, tɨꞌɨj huatáɨꞌriitarej maj tyiꞌtɨ́j jitzán ujpuáꞌrityeꞌen. Ajta ɨ Jesús aꞌɨ́ɨ pu ecóotutacaꞌ, tɨꞌquij huatyóochej tɨ juxɨtyéj jɨn tyoꞌyúꞌxaj a chóotaꞌ. Majta móocheꞌ aꞌyan tyéꞌihuoꞌracaꞌaj, aj puꞌij ɨ Jesús huatyéechaxɨj tɨꞌquij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌɨ́jna ɨ tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ ajta quee tyiꞌijxánaꞌcɨraꞌaj, cheꞌ aꞌɨ́ɨn anaquéej jaatatoꞌoj ɨ tyetyéj jɨmeꞌ.
Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj ecóotutacaꞌ ajta tyeꞌej yúꞌxajraa a chóotaꞌ. Matɨꞌɨj aꞌyan tyáanamuajriꞌ jeꞌej tɨ ɨ Jesús tyuꞌtaxájtacaꞌ, aj mu mij joꞌcɨ́xɨj sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj, anaquéej mu aꞌɨ́ɨmaj joꞌcɨ́j ɨ maj jéetzeꞌ huásij. Tɨꞌɨj ɨ Jesús jusɨ́ɨj naꞌquij aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzee aꞌɨ́jcɨ jamuán ɨ íitaj tɨ aꞌáa joꞌtácatyii, 10 aj puꞌij Jesús huatyéechaxɨj ajta aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—Iitɨꞌ, ¿joꞌnyij jeꞌej méꞌeen ɨ maj a jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌ?
11 Aj puꞌij ɨ íitɨꞌ aꞌyan tyuꞌtanyúj tɨjɨn:
—Nyavástaraꞌ, capu maꞌ aꞌtɨ́j tɨ nye jitze tyíꞌpuaꞌrityeꞌ.
Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Canu nyajta nyáaj tyiꞌtɨ́j a jitze puaꞌrityeꞌ, áricuj jóꞌraꞌ, capáj cheꞌ jaxanaꞌcɨriaꞌaj.
Jesús pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn huányeeriꞌij íiyan ɨ cháanacaj japua
12 Aj puꞌij ɨ Jesús ajtáhuaꞌaj aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj ɨ tyeɨ́tyee tɨjɨn:
—Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jɨn huányeeriꞌij íiyan ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyaj jamuán joꞌchaꞌcan, aꞌɨ́j pu jimi séeriaꞌaj jaꞌmej ɨ tatzárij tɨ júuricamej tyuꞌtáꞌcaa, capu ij aꞌnáj tɨ́caꞌristeꞌ joꞌcháꞌcanyaꞌaj jaꞌmej.
13 Matɨꞌɨj mij ɨ fariseos aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Muáaj paj asɨ́ɨj tyáꞌxajta, aꞌɨ́j pu jɨn quee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ jeꞌej paj asɨ́ɨj tyiꞌtyáꞌxajtaj.
14 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Ɨ nyaj jɨn tyéꞌnyaxajta tyíꞌhuɨɨreꞌ, tyij nyajta nyasɨ́ɨj nyanaꞌaj tyényaxajtaj. Jiꞌnye nyáaj nu jamuaꞌreej jóꞌnyaj jeꞌrámaꞌcan ajta jóꞌnyaj jooméj, siajta muaꞌaj caxu jamuaꞌreej. 15 Aꞌyaa xu muaꞌaj tyihuáꞌxɨjtyeꞌ jeꞌej siaj jujɨ́ɨmuaꞌaj tyéejtyoovej. Nyajta nyáaj, canu aꞌtɨ́j jaꞌxɨjtyeꞌ, 16 ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j noꞌxɨ́jtyej, aꞌɨ́j nu jɨn jaꞌxɨjtyeꞌen ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, jiꞌnye canu nyasɨ́ɨj jeꞌej tyéejtyoj, sulu aꞌɨ́ɨ pu ɨ nyavástaraꞌ ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ huáꞌxɨjtyeꞌen. 17 Aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyúucarij ɨ siaj jɨn tyíꞌijta tɨ aꞌájna tyíꞌhuɨɨreꞌ tɨpuaꞌaj mahuaꞌpuaj tyiꞌtɨ́j muaataxáj. 18 Nyáaj nu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyaj nyasɨ́ɨj tyényaxajtaj, ajta ɨ sɨ́ɨj tɨ aꞌyan tyiꞌnyetyáxajta, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyavástaraꞌ ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ.
19 Aj mu mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—¿Joꞌnyij jeꞌej jéꞌeen ɨ tɨ avastáraꞌ?
Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Caxu muaꞌaj nyamuaꞌtyej aꞌtɨ́j nyaj puéꞌeen, caxu sij siajta jamuaꞌtyej ɨ nyavástaraꞌ, tɨpuaꞌaj nyéetzij sényamuaꞌajca, aꞌyaa xu sij siajta tyaꞌmuaꞌtyéecheꞌen ɨ nyavástaraꞌ.
20 Aꞌyaa pu ɨ Jesús tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨꞌɨj ooj tyihuaꞌmuaꞌtyáacaj u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌájna véjriꞌ joꞌmaj yáꞌsɨꞌrii ɨ túmii. Ajta capu aꞌtɨ́j jaatyéeviꞌ, jiꞌnye capu eexúj atyojoꞌréꞌnyajcaꞌaj aꞌtzáaj tɨ aꞌyan tyaꞌtácatyiij jimi.
Jóꞌnyej nyáaj jooméj, capu ɨꞌríj siaj muaꞌaj aꞌáa joojúꞌun
21 Ajtáhuaꞌaj pu ɨ Jesús aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Nyáaj nu joꞌmej, muaꞌaj xu sij nyahuoonyij, ajta aꞌɨ́j xu jɨn cuiꞌnyij ɨ siaj áꞌɨtzeereꞌ ɨ Dios jimi. Jóꞌnyej nyáaj joomaꞌaj naꞌmej, capu ɨꞌríj siaj muaꞌaj aꞌáa joꞌréꞌnyej.
22 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan mu aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ tɨjɨn:
—¿Nyiquij aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej tɨ huóojeꞌcaj, tɨꞌij aꞌyan tyíꞌxaj yee tɨ quee ɨꞌríj tyaj aꞌáa joꞌréꞌnyej joꞌtɨj joomaꞌaj jaꞌmej?
23 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Muaꞌaj xu yan maꞌcan, nyajta nyáaj jútyeꞌ nu jáꞌmaꞌcan, muaꞌaj xu huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj yan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, nyajta nyáaj canu huaꞌ jitze ajtyámaꞌcan. 24 Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyajamuaatéꞌexaa siaj aꞌɨ́jna jɨn cuiꞌnyij ɨ siaj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, jiꞌnye tɨpuaꞌaj sequee tyáꞌtzaahuatyeꞌej nyaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌɨ́j xu jɨn cuiꞌnyij ɨ siaj jɨn huóoxanaꞌcɨrej.
25 Aj mu mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—¿Aꞌtanyíj paj puéꞌeen?
Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Anaquéecan jɨmeꞌ, ¿jiꞌnye tyiꞌtɨ́j tyúuxɨeꞌveꞌ nyej nyij jaꞌmua jamuán tyiꞌtyáxajtasimeꞌen? 26 Jéehua nu jaꞌmua jitze maꞌcan tyuꞌtaxájtaj nyajta jéehua jamuaꞌxɨjtyeꞌen, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ nyojoꞌtaꞌítyacaꞌ, aꞌɨ́ɨ pu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌxaj, ajta aꞌɨ́jna ɨ nyej nyáaj huáꞌixaatyeꞌ ɨ maj yan japuan séejreꞌ ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́ɨ puꞌuj tánaꞌaj puéꞌeen ɨ nyaj jáanamuajriꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ.
27 Majta aꞌɨ́ɨmaj camu yoꞌitéej muáꞌraa tɨ aꞌɨ́j jitze maꞌcan tyihuáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ juvástaraꞌ. 28 Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Siatɨꞌɨj muaꞌaj naꞌajriáj nyéetzij ɨ nyaj yójraꞌ puéꞌeen ɨ Dios, aj xu sij jamuaꞌreeren nyej nyáaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios tɨ uyoꞌtaꞌítyacaꞌ, nyajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej rɨcɨj ɨ nyej nyasɨ́ɨj nyanaꞌaj jájtyo, sulu aꞌɨ́j nuꞌuj huáꞌixaatyeꞌ jeꞌej tɨ ɨ nyavástaraꞌ tyinaamuáꞌtyej. 29 Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ aꞌɨ́ɨ pu nyaj jamuán yésejreꞌ, capu ɨ nyavástaraꞌ aꞌnáj juséentacan yanúurɨej, jiꞌnye aꞌnáj tɨnaꞌaj nu aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́j tyaꞌráanajchi.
30 Tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌyan tyuꞌtaxájtacaꞌ, mueꞌtɨ́j mu jimi tyáꞌantzaahuaj.
Ɨ yójmuaꞌmuaꞌ ɨ Dios majta ɨ maj aꞌɨ́j jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een
31 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan ɨ maj jimi tyáꞌantzaahuaj tɨjɨn:
—Tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ setyityaajúꞌun aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ nyúucarij ɨ nyaj nyeríj jamuáaꞌixaa, aj xu nyaj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj xáꞌjuꞌun, 32 muaꞌaj xu jamuaꞌreeren ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, aꞌɨ́j xu jɨn juxáahuaj mahuacɨ́ꞌcaꞌaj xáꞌjuꞌun.
33 Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Ityáj tu Abraham jitze eerámaꞌcan, tyajta quee aꞌnáj séecan jimi caꞌnyéjrij jɨn tyuꞌtyáhuɨɨ, ¿jiꞌnye pej pij muáaj aꞌyan tyíꞌtaꞌixaatyeꞌ tyaj taxáahuaj mahuacɨ́ꞌcaꞌan?
34 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ tɨ aꞌtɨ́j tɨnaꞌaj tɨ ootyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ pu caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́jcɨ jimi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een. 35 Aꞌɨ́jna ɨ tɨ caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ capu jusén jɨn huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ tɨ jimi tyíꞌmuarɨeꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ yójraꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu huaꞌ jamuán huatyáꞌɨtzeereꞌej ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ jimi jusén jɨmeꞌ. 36 Aꞌɨ́j pu jɨn tɨpuaꞌaj ɨ yójraꞌ ɨ Dios jamuiꞌráatoonyij siaj sij juxáahuaj huacɨ́ꞌcaꞌaj, aꞌyaa xu juxáahuaj tyityaacɨ́ꞌcaꞌaj xáꞌjuꞌun. 37 Nyáaj nu jamuaꞌreej siaj Abraham jitze eerámaꞌcan, siajta aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj naajéꞌcaj, jiꞌnye caxu náꞌtzaahuatyeꞌ jeꞌej nyaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ. 38 Aꞌɨ́j nu nyáaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ jeꞌej tɨ ɨ nyavástaraꞌ tyinaamuáꞌtyej, aꞌyaa xu sij siajta muaꞌaj huárɨnyij jeꞌej siaj tyáanamuajriꞌ ɨ juvástaraꞌ jimi.
39 Matɨꞌɨj mij aꞌyan tyityaatanyúj tɨjɨn:
—Aꞌɨ́ɨ pu ityájma tavástaraꞌ ɨ Abraham.
Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Tɨpuaꞌaj muaꞌaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ yójmuaꞌmuaꞌ siaj puéꞌeenyeꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham, aꞌyaa xu sij siajta rɨnyíicheꞌ jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn huarɨ́j. 40 Aꞌyaa puꞌij, tyij nyajta nyeríj jamuáaꞌixaa ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, ɨ Dios tɨ naamuáꞌtyej, muaꞌaj xu sij jaxɨeꞌveꞌ siaj naajéꞌcaj. Ajta ɨ Abraham capu aꞌnáj aꞌyan huarɨ́j. 41 Muaꞌaj xu sij aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj rɨcɨj tɨꞌɨj ɨ jaꞌmuavástaraꞌ.
Aꞌyaa mu mij aꞌɨ́ɨmaj tyityaatanyúj tɨjɨn:
—Catu ityáj aꞌɨ́ɨjma jitze huanánɨeꞌhuacaꞌ ɨ maj jujɨɨmuaꞌastacaꞌaj, sɨ́ɨj puꞌuj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tavástaraꞌ, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios.
42 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Tɨpuaꞌaj jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ Dios jaꞌmuavástaraꞌ puéꞌeenyeꞌ, muaꞌaj xu nyaxɨeꞌveꞌ xáꞌjuꞌun, jiꞌnye nyáaj nu aꞌɨ́jcɨ jimi joꞌvéꞌmej yaꞌ nyej nyij huatyéjve. Canu nyasɨ́ɨj mujoꞌvéꞌmej, sulu Dios pu unyojoꞌtaꞌítyacaꞌ. 43 ¿Jiꞌnye tɨꞌij quee jaꞌmuaꞌɨꞌriityeꞌ siaj yoꞌitéej xáꞌraꞌnyij ɨ nyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ? Caxu nyojoꞌitej, jiꞌnye caxu janamuaj ɨ nyúucarij nyaj jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ. 44 Aꞌɨ́ɨ pu muaꞌajmaj jaꞌmuatáataj ɨ tyiyáaruꞌ, muaꞌaj xu aꞌɨ́j jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa xu sij rɨcɨj jeꞌej tɨ aꞌɨ́ɨn tyáꞌxɨeꞌveꞌ. Aꞌɨ́ɨ pu ɨ tyiyáaruꞌ tyíꞌtyacuiꞌcaa tɨꞌɨj naꞌaj jájcuaj ɨmuáj. Capu aꞌɨ́jna jitze séejreꞌ ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, aꞌɨ́j pu jɨn hueꞌtzij tyíꞌxaj. Tɨꞌɨjta tyíꞌhueꞌtaj, aꞌyaa pu tyaataxájta cuxáa aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, jiꞌnye huápuɨꞌɨj pu tyíꞌhueꞌtacaa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ huaꞌ táataj ɨ maj tyíꞌhueꞌtacaa. 45 Nyajta nyáaj aꞌɨ́j nu jáꞌmuaꞌixaatyeꞌ ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj quee náꞌtzaahuatyeꞌ. 46 ¿Aꞌtanyíj muaꞌajmaj tɨ jitze ajtyámaꞌcan huatóocɨꞌpuaj tɨ naatéꞌexaatyeꞌ tyiꞌtɨ́j nyaj jɨn áꞌɨtzeereꞌ? Ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́j nyajaꞌmuaꞌixaatyeꞌ ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ, ¿jiꞌnye een jɨmeꞌ sequée náꞌtzaahuatyeꞌ? 47 Aꞌɨ́jna ɨ tɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́ɨ pu janamuaj jeꞌej tɨ Dios tyíꞌxaj, siajta muaꞌaj caxu ɨ Dios jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́j xu jɨn quee janamuajracuj ɨ nyúucariaꞌraꞌ.
Cɨríistuꞌ pu anaquéej huataséjre quee aꞌɨ́jna ɨ Abraham
48 Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna jeꞌej tyaj tyíꞌxaj paj muáaj Samaaria jáꞌmaꞌcan ajta ɨ tyiyáaruꞌ a tzajtaꞌ séejreꞌ.
49 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Capu tyiyáaruꞌ nyaj tzajtaꞌ séejreꞌ. Aꞌyaa nu rɨcɨj nyej nyij jaatyátzaahuatyeꞌen ɨ nyavástaraꞌ, siajta muaꞌaj, caxu tzáahuatyiꞌraꞌaj nye jimi tyíchaꞌɨj. 50 Canu nyáaj jahuoo nyej nyij nyasɨ́ɨj tyámuaꞌ tyuꞌtányaxaj, sulu sɨ́ɨj pu aꞌyan tyáꞌhuoo, aꞌɨ́ɨ puꞌij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyihuáꞌxɨjtyeꞌ. 51 Aꞌyaa nu tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨmeꞌ tɨjɨn aꞌɨ́jna ɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ jeꞌej nyaj tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ, capu aꞌnáj muɨꞌnyij.
52 Aꞌyaa mu mij tyityaatanyúj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan tɨjɨn:
—Ijíij tu tyeríj tyámuaꞌ tyáꞌmuaꞌreej tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna tɨ tyiyáaruꞌ aꞌtzájtaꞌ séejreꞌ. Aꞌɨ́jna ɨ Abraham majta ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxaxaꞌtaꞌaj aꞌɨ́ɨ mu néijmiꞌi huácuij, pajta muáaj aꞌyaa paj tyíꞌxaj tɨjɨn: “Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ nyenyúucaa, capu aꞌnáj muɨꞌnyij.” 53 ¿Nyiquij muáaj jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn petyiꞌtyéjvee quee ɨ tatáataj Abraham? Aꞌɨ́ɨ pu huamuɨ́ꞌ, majta ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, aꞌɨ́ɨ mu majta huácuij. ¿Jiꞌnye muáaj petyíꞌxaj aꞌtanyíj paj puéꞌeen?
54 Jesús pu aꞌyan pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Tɨpuaꞌaj nyasɨ́ɨj náꞌnyatzaahuatyeꞌej, capu tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ. Ajta ɨ tɨ tyámuaꞌ tyinyatáꞌcaa, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ nyavástaraꞌ, aꞌɨ́jcɨ ɨ siaj muaꞌaj aꞌyan tyáꞌxaj tɨ jaꞌmua Dios puéꞌeen. 55 Siajta muaꞌaj caxu jamuaꞌtyej. Nyajta nyáaj nu xaa jamuaꞌtyej, ajta tɨpuaꞌaj aꞌyan nyetyuꞌtaxáj yee canu jamuaꞌtyej, aꞌyaa nu nyij tyíꞌhueꞌtan siatɨꞌɨj muaꞌaj. Ajta aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna nyej nyáaj jamuaꞌtyej, nyajta jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ. 56 Aꞌɨ́jna ɨ Abraham ɨ tɨ jaꞌmuatáataj, aꞌɨ́ɨ pu huatóotyamuaꞌvej tɨꞌɨj jaaséej aꞌɨ́jcɨ xɨcáaraꞌ nyaj jitzán néijmiꞌi jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj, aꞌɨ́ɨ pu jaaséej, ajta jéehua huápuɨꞌɨj huatóotyamuaꞌvej.
57 Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj Israel jitze ajtyámaꞌcan, aꞌyaa mu tyaatéꞌexaa ɨ Jesús tɨjɨn:
—Capáj peexuj huáꞌpuatyej japuan tamuáamuataꞌ nyinyiꞌraꞌaj jájchaꞌɨj, ¿nyi aꞌyan petyíꞌxaj paj jaaséj aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham?
58 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌyaa nu tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyajáꞌmuaꞌixaatyeꞌ tɨjɨn tɨꞌɨj quee eexúj Abraham huaséeriaꞌcaj, nyáaj nuꞌríj séjriaꞌcaꞌaj.
59 Aj mu mij aꞌɨ́ɨmaj tyetyéj tyituꞌtuj mej mij jaatyátoꞌsixɨꞌɨn, ajta aꞌɨ́jna ɨ Jesús huatyóoꞌavaatacaꞌ, ajta jeꞌen iirájraa u tyeyúuj tzajtaꞌ.