2
Jesús pu séej tyúꞌhuaaj ɨ tɨ quee tyéchavaaj
(Mt. 9:1-8; Lc. 5:17-26)
Tyoomáꞌcaj aꞌchu puaꞌan xɨcáj, Jesús pu ajtáhuaꞌaj aꞌáa joꞌtyájrupij a Capernaúm. Matɨꞌɨj jáamuaꞌreeriꞌ tɨ aꞌáa jeꞌrácatyii ɨ chiꞌtáj, jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee tyúusɨɨj, camu cheꞌ áꞌvejricaꞌaj aꞌájna a tɨ jeꞌtyényinyiꞌij, ajta ɨ Jesús huáꞌixaatyaꞌcaꞌaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios.
Aj mu mij mamuáacuaj ɨ tyeɨ́tyee séej ajoꞌréꞌnyijtye ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌ tɨ quee tyéchavaaj. Ajta jéehua mu ɨ tyeɨ́tyee eetyóosɨɨriaꞌcaꞌaj a tɨ jeꞌtyényinyiꞌij aꞌɨ́j pu jɨn quee ɨꞌriitacaꞌaj maj ajtyáxɨɨrej joꞌtɨj ɨ Jesús joꞌtyávaacaꞌaj, aj mu mij antyicɨ́j ɨ chiꞌij japua, matɨꞌɨj mij jaꞌnáacuj aj mu mij juꞌcájtoo ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌ. Tɨꞌɨj ɨ Jesús huoꞌséj maj tyáꞌtzaahuatyaꞌcaꞌaj, aꞌyaa pu tyaatéꞌexaa ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌ tɨjɨn:
—Nyiyóoj, puꞌríj ɨ Dios tyimuaatúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ paj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j.
Séecan mu aꞌáa jaꞌajtyáꞌcaꞌaj ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, aꞌɨ́ɨ mu mij aꞌyan tyiꞌriáꞌmuaꞌaj tɨjɨn: “¿Jiꞌnye tyóocaꞌnyej tɨꞌij aꞌyan tyíꞌxajtaj aꞌmújna? Nyúucariaꞌraꞌ pu jeꞌej puaꞌaj namuajreꞌ ɨ Dios jimi. Aꞌɨ́ɨ puꞌuj ɨ Dios jaayíꞌtɨn tɨꞌij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee.” Ajta ɨ Jesús pu jáamuaꞌreeriꞌ jeꞌej maj yeꞌej tyíꞌmuaꞌajcaa, aꞌyaa puꞌij tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—¿Jiꞌnye siaj sij aꞌyan tyíꞌmuaꞌtzej? ¿Tyiꞌtanyí quee tyésiꞌ, nyi nyaj aꞌyan tyaatéꞌexaatyeꞌen ɨ tɨquee tyéjchevej yee: “Nuꞌríj tyimuaatúꞌuunyiꞌriꞌ ɨ paj jɨn quee xáꞌpuɨꞌ huarɨ́j ɨ Dios jimi”, nusu nyaj aꞌyan yee: “Ájchesij, pajta jaꞌantyiꞌɨꞌɨj muaꞌ utáatzij pajta jeꞌen jóꞌraꞌnyij”? 10 Aꞌyaa nu nyij tyajamuaataséjratyeꞌsij tɨ ɨ yójraꞌ ɨ Dios ajta aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej íiyan ɨ cháanacaj japua tɨꞌij tyihuoꞌtúꞌuunyiꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzeerej ɨ Dios jimi.
Aj puꞌij aꞌyan tyaatéꞌexaa aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ quee tyéchavaaj tɨjɨn:
11 —Aꞌyaa nu muéetzij tyíꞌmuaꞌixaatyeꞌ, ájchesij, pataꞌaj jaꞌantyiꞌɨꞌɨj muaꞌ utáatzij, áricuj joꞌpaj jaꞌchej.
12 Aj puꞌij ɨ tɨ tyíꞌcuiꞌ ájchej, aj puꞌij jatyɨ́j ɨ juꞌutáatzij tɨꞌquij jóꞌraa, néijmiꞌi metyiꞌséeracaj ɨ tyeɨ́tyee. Aj mu mij néijmiꞌi jeꞌej tyityoꞌtóomuajtyacaꞌ majta tyaatatyójtziꞌrej ɨ Dios, aꞌyan metyiꞌxáataj tɨjɨn:
—Catu aꞌnáj tyiꞌtɨ́j aꞌyan tyuꞌséj.
Jesús pu jaatajé aꞌɨ́jcɨ ɨ Leví
(Mt. 9:9-13; Lc. 5:27-32)
13 Aj puꞌij ajtáhuaꞌaj ɨ Jesús aꞌáa joꞌmej joꞌtɨj jaꞌvaꞌástɨmee ɨ jájtyij, majta ɨ tyeɨ́tyee jimi mu ajtyáxɨɨriacaꞌ, aꞌɨ́ɨ puꞌij tyihuáꞌmuaꞌtyajcaꞌaj. 14 Tɨꞌɨj aꞌáa joomáꞌcaj aꞌɨ́j pu huaséj ɨ Leví, yójraꞌ tɨ puéꞌeen aꞌɨ́jcɨ ɨ Alfeo, aꞌúu pu jeꞌrácatyii joꞌmaj huajaꞌjijveꞌ ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcariaꞌaj ɨ Roma pujmuaꞌ. Jesús pu aꞌyan tyaatéꞌexaa tɨjɨn:
—Pataꞌaj nyaj jamuán joꞌchaꞌcanyeꞌen.
Aj puꞌij ɨ Leví ájchej tɨꞌquij jamuán joꞌmej.
15 Aj puꞌij aꞌyan tyuꞌrɨ́j tɨꞌɨj ɨ Jesús aꞌáa tyajaꞌcuajꞌcáj joꞌtɨj jaꞌchej ɨ Leví, majta jéehua ɨ maj huáꞌjijvaꞌcaꞌaj ɨ maj tyíꞌtɨꞌɨjcɨcariaꞌaj, majtáhuaꞌaj séecan ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee, aꞌɨ́ɨ mu majta tyíꞌcuaꞌajcaa ɨ méesaj japua, jamuán ɨ Jesús majta ɨ maj jamuán huacɨ́j, jiꞌnye jéehua mu ɨ maj Jesús jamuán huajúꞌcaꞌaj. 16 Séecan mu ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej ɨ yuꞌxarij jitze ɨ maj jɨn tyíꞌijta, ɨ maj fariseos puéꞌeen, matɨꞌɨj jaaséj tɨ ɨ Jesús huaꞌ jamuán tyíꞌcuaꞌajcaa, aꞌyaa mu tyihuoꞌtaꞌíhuoꞌriꞌ ɨ maj jamuán huacɨ́j ɨ Jesús tɨjɨn:
—¿Jiꞌnye een jɨmeꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyajaꞌmuamuaꞌtyej tyíꞌcuaꞌcaa aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj tyíꞌtyejijveꞌ ajta huaꞌ jamuán ɨ maj jéehua jáꞌɨtzeereꞌ?.
17 Jesús pu huóꞌnamuajriꞌ, aj puꞌij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyíꞌcucuiꞌ camu aꞌɨ́jcɨ jimi ajoꞌréꞌnyesij ɨ tɨ tyíꞌhuaꞌtacaa, sulu aꞌɨ́ɨmaj mu ajoꞌréꞌnyej ɨ maj tyíꞌcucuiꞌ. Canu nyáaj aꞌɨ́jcɨ jɨn mu joꞌvéꞌmej nyej nyij aꞌɨ́ɨjma huatájeevej ɨ maj tyámuaꞌ een, sulu aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jéehua ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi.
Aꞌɨ́j mu jaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ Jesús jeꞌej maj tyityahuóoꞌitziꞌveꞌen
(Mt. 9:14-17; Lc. 5:33-39)
18 Séej mu aꞌyan tyúuꞌitziꞌvaꞌcaꞌaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ Juan maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj, majta ɨ fariseos, aj mu mij séecan ɨ tyeɨ́tyee ajeꞌréꞌnyej ɨ Jesús jimi matɨꞌɨj mij aꞌyan tyaataꞌíhuoꞌriꞌ tɨjɨn:
—Aꞌɨ́ɨmaj mu juꞌitziꞌvee ɨ Juan maj jamuán huacɨ́ꞌcaꞌaj majta ɨ fariseos, ¿jiꞌnye mej mij quee juꞌitziꞌvee ɨ maj ajamuán huacɨꞌɨj?
19 Jesús pu aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—¿Nyiquij ɨꞌríj maj juꞌítziꞌveꞌej ɨ maj huoꞌtáꞌinyej mej mij tyuꞌyéꞌestej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ sɨ́ɨj huatyényeɨɨchij, tɨꞌɨj ɨ tɨ huatyényeɨɨchij ooj huaꞌ jamuán ajoꞌtyávaacaj? Tɨpuaꞌaj ooj huaꞌ jamuán ajoꞌtyávaacaj ɨ tɨ huatyényeɨɨchij, capu jeꞌej tyíɨꞌrij maj juꞌítziꞌveꞌej. 20 Ajta aꞌyaa pu atyojoꞌréꞌnyesij ɨ xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jáꞌviꞌtɨn ɨ tɨ huatyényeɨɨchij, tɨꞌɨj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej, aj mu mij juꞌitziꞌveꞌen.
21 Capu aꞌtɨ́j jaacuꞌnyaꞌpuan ɨ cáanarij tɨ míꞌmaꞌcan ɨ cáanarij jɨmeꞌ tɨ jájcuaj, jiꞌnye huatyátzuꞌtaj ɨ cɨ́ɨxurij tɨ jájcuaj tɨꞌɨj huatyájoꞌsinyiꞌhuaj, aj puꞌij jaꞌnásujtzaꞌnaj ɨ tɨ míꞌmaꞌcan, tɨꞌquij jéetzeꞌ vaꞌtɨ́j anasúutzaꞌnyij jaꞌmej. 22 Camu majta ɨ nahuáj tɨ jájcuaj ucátoꞌsij ɨ cɨ́xoꞌrij tzajtaꞌ tɨ uriáꞌcueꞌrijhua, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu újmueꞌrij tɨꞌquij ootátzaanyij ɨ cɨ́xoꞌrij tɨ uriáꞌcueꞌrijhua, aj puꞌij jóꞌvesij ɨ cɨ́xoꞌrij ajta ɨ nahuáj. Aꞌɨ́j pu jɨn juxɨeꞌveꞌ maj juꞌcájtoꞌnyij ɨ cɨ́xoꞌrij tzajtaꞌ tɨ jájcuaj ɨ nahuáj tɨ ajta jájcuaj.
Aꞌɨ́ɨ mu jíꞌijtzaanaxɨj ɨ tyeríicuj ɨ Jesús maj jamuán huacɨ́j aꞌnáj matɨꞌɨj puaꞌaj jusoꞌpii
(Mt. 12:1-8; Lc. 6:1-5)
23 Aꞌájna xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii, Jesús pu aꞌáa joomaꞌcaꞌaj joꞌtɨj tyeríicuj jaꞌhuastiꞌ, majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán huacɨ́j, matɨꞌɨj aꞌáa joojuꞌuj, aꞌɨ́ɨ mu huatyóohuij maj jíꞌijtzaanaxɨꞌɨn ɨ muéeyaꞌraꞌ ɨ tyeríicuj. 24 Majta ɨ fariseos aꞌyaa mu tyaataꞌíhuoꞌriꞌ ɨ Jesús tɨjɨn:
—Cásɨꞌ, ¿jiꞌnye mej mij aꞌyan rɨcɨj ɨ maj ajamuán huacɨꞌɨj jeꞌej tɨquee tyíɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j aꞌyan rɨjcaj aꞌájna ɨ xɨcáaraꞌ jitze ɨ maj jitzán jusoꞌpii?
25 Ajta ɨ Jesús aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj tɨjɨn:
—¿Nyi sequée muaꞌaj aꞌnáj joꞌjíjvej ɨ yuꞌxarij jitze jeꞌej tɨ huarɨ́j ɨ David tɨꞌɨj huataíꞌcuatacaꞌ, majta ɨ maj jamuán huacɨ́j? 26 Tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ Abiatar puaaríj jɨn tyiꞌtyaváacaj, David pu utyájrupij ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ tɨꞌquij jáacuaj ɨ páan ɨ maj jaatámuꞌvejritacaꞌ ɨ Dios jimi, ɨ maj aꞌɨ́ɨ manaꞌaj jacuaꞌcariaꞌaj ɨ puaaríij, ajta jeꞌen aꞌɨ́ɨjma huacueꞌej ɨ maj jamuán huajúꞌcaꞌaj.
27 Ajtáhuaꞌaj pu ɨ Jesús aꞌyan tyihuóꞌixaaj tɨjɨn:
—Aꞌɨ́jna ɨ xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii aꞌyaa pu tyoꞌxáꞌpuɨꞌɨntariꞌhuacaꞌ tɨꞌij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ tyeɨ́tyee, camu mej mij ɨ tyeɨ́tyee jaatyáhuɨɨreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii. 28 Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ yójraꞌ ɨ Dios aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej ɨ xɨcáaraꞌ ɨ maj jitzán jusoꞌpii.