Ɨ yuꞌxarij tɨ anaquéej joꞌyúꞌxacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ San Pedro
1
Pedro pu huaꞌtyojtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ
Nyáaj Pedro, ɨ nyaj jahuɨɨreꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, yaa nu jáꞌmuatyojtyeꞌ muaꞌajmaj mu siaj Ponto jaꞌchej, nyajta muaꞌajmaj Galacia siaj jaꞌchej, siajta séecan aꞌájna a Capadocia, ajta aꞌájna a Asia, ajta aꞌájna a Bitinia, aꞌɨ́ɨjma ɨ Dios tɨ anaquéej huaꞌantyíhuoj aꞌyájna tɨꞌɨj aꞌɨ́ɨn tyaꞌtóoratziiriꞌ. Aꞌɨ́j pu jitze maꞌcan ɨ ju júuricamej jamuaajájcuarej siaj sij jaꞌráꞌastijreꞌen siajta tyámuaꞌ huárɨnyij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ xúuriaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ. Cheꞌ ɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuáachaꞌɨɨn ajta jamuaatyápuaꞌrityeꞌen jaꞌmua tzajtaꞌ.
Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn tyiꞌijchóꞌveꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ
Tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios tɨ ajta vástariaꞌraꞌ puéꞌeen ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́ɨ pu jéehua táꞌancuꞌvaxɨj ajta taatáꞌ tyej tyij jájcuan jɨn huanánɨeꞌhuaj, aꞌyájna tɨꞌɨj ajta ɨ Cɨríistuꞌ tyuꞌtájuuriacaꞌ. Aꞌɨ́ɨ puꞌij tatáꞌcaa tyej tyij jajchóꞌveꞌej aꞌɨ́jna ɨ tyaj jɨn júurij táꞌjuꞌun, ajta taatáꞌsij tɨ táacɨꞌtyij ɨ Dios tɨ arí tyámuaꞌ tyúꞌruuj, aꞌɨ́jna ɨ tɨquee aꞌnáj jeꞌej rɨnyij, capu ajta aꞌnáj huatyéchoomuarij, ajta quee aꞌnáj jaꞌhuóopuaꞌrixɨꞌɨj. Aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jɨn muaꞌaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jaꞌmuachaꞌɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn putyíꞌuurej tɨꞌij jamuáahuɨɨreꞌen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ tyámuaꞌ een, aꞌɨ́ɨ pu huataséjreꞌej aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij.
Aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj jéehua jutyamuaꞌveꞌej aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ tɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌsij, tyij ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj aꞌɨ́jna jɨn mueꞌtɨ́j ijíij jaapuéjtzitarej. Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ooroj, aꞌɨ́jna ɨ ooroj aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj jaatyáteeraj taꞌaj ij jumuaꞌtɨj táꞌraꞌnyij. Aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ siajta jɨn jajpuéjtzij, jéetzeꞌ pu tyíꞌhuɨɨreꞌ quee aꞌɨ́jna ɨ ooroj ɨ tɨ ɨꞌríj maj jaatyúꞌuunaj. Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ siaj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj néijmiꞌi tyoꞌtáviicueꞌ, siaj sij néijmiꞌi tyaꞌancuriáan ɨ Cɨríistuꞌ jimi.
Muaꞌaj xu jaxɨeꞌveꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, maj siajta quee xu aꞌnáj jaaséj, siajta jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn jéehua jutyamuaꞌveꞌ capu ɨꞌríj tyaj jaataxáj nyúucarij jɨmeꞌ, jiꞌnye muaꞌaj xu seríj tɨn néijmiꞌi tyuꞌtáaꞌsij aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta aꞌɨ́jna jɨn jáꞌmuahuɨɨreꞌen.
10 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyíꞌxajtacaꞌaj ɨ Dios jitze maꞌcan, aꞌɨ́ɨ mu jájcuaj ɨmuáj jaataxájtacaꞌ aꞌɨ́jna ɨ tɨ jɨn ɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuaatyátoosij, aꞌɨ́ɨ mu majta aꞌyan tyáꞌhuoocaꞌaj, majta aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌmuaꞌajcaa mej mij yoꞌitéej muáꞌraꞌnyij. 11 Aꞌɨ́jna ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Cɨríistuꞌ aꞌyaa pu tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj Dios jitze maꞌcan tyíꞌxajtacaꞌaj, mej mij jáamuaꞌreej jeꞌej tɨ tyaꞌajpuéetzij taꞌmeꞌnyíicheꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, ajta jeꞌen jeꞌej tɨ tyeꞌmej majcaꞌhuáyee, aꞌyaa mu mij aꞌɨ́ɨmaj tyáꞌhuoocaꞌaj mej mij jáamuaꞌreej aꞌnáj tɨ aꞌyan tyeꞌmej. 12 Aꞌyaa pu Dios tyihuoꞌtáꞌ mej mij jáamuaꞌreej tɨquee huaꞌ jɨmeꞌ tyíꞌxajtacaꞌaj, sulu muaꞌajmaj pu tyajáꞌmuaꞌixaatyaꞌcaꞌaj. Aꞌíi puꞌij aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jamuáaꞌixaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios tajapuá tɨ jáꞌmaꞌcan. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, aꞌyaa mu tyáꞌxɨeꞌveꞌ mej mij néijmiꞌi aꞌíjna tyuꞌséj.
Dios pu taꞌixaatyeꞌ tyej tyij tyámuaꞌ tyiꞌtyítachaꞌɨɨj
13 Aꞌɨ́j xu jɨn, siataꞌaj tyámuaꞌ eenyeꞌ siajta tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej. Néijmiꞌi xu jɨn ɨ Dios jimi tyiꞌijchóꞌveꞌej aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyajáꞌmuacɨꞌtyij ɨ tɨ jɨn ɨ Dios tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌsij aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨ huataséjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 14 Siataꞌaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj eenyeꞌ matɨꞌɨj ɨ tɨꞌríij ɨ maj huáꞌastijreꞌ ɨ juhuásimuaꞌ, caxu cheꞌ jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨj tɨꞌɨj aráꞌtyeej tyajamuaꞌránajchicaꞌaj, siatɨꞌɨj quee xu jamuaꞌtyáacaj ɨ Dios. 15 Sulu siataꞌaj néijmiꞌi jɨꞌréꞌnyeꞌej séjreꞌej, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ jamuaatajé, aꞌɨ́ɨ pu jɨꞌréenyaꞌaj séejreꞌ, 16 ajta aꞌyan tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Siataꞌaj jɨꞌréꞌnyeꞌej séjreꞌej, jiꞌnye nyáaj nu jɨꞌréenyaꞌaj séejreꞌ.”
17 Tɨpuaꞌaj aꞌyan siaatamuáꞌmuatyeꞌen yee jutáataj, aꞌɨ́jna ɨ Dios tɨ juxaꞌaj naꞌaj tyihuáꞌxɨjtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej tɨ sɨ́ɨj tyiꞌtɨ́j jɨn huarɨ́j, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj jéehua tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨɨj siatɨꞌɨj siooj aꞌyan séjreꞌej ɨ cháanacaj japua. 18 Dios pu muaꞌajmaj jaꞌmua japua huatanyúj, siatɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨɨcaꞌaj, aꞌɨ́ɨjma siaj jitze jaarɨ́ꞌrej ɨ jáꞌmuahuasimuaꞌcɨꞌɨj, siajta muaꞌaj aꞌyan tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ Cɨríistuꞌ quee aꞌɨ́jna jɨn tyuꞌnájchitacaꞌ ɨ ooroj nusu ɨ pláataj tɨ áꞌpuaꞌren, 19 sulu aꞌɨ́ɨ pu ɨ Cɨríistuꞌ aꞌɨ́jna jɨn tyuꞌnájchitacaꞌ ɨ juxúureꞌ, tɨꞌɨj aꞌyan tyuꞌtóomuꞌvejritacaꞌ tɨꞌɨj cányaꞌaj tɨquee cápitɨeꞌnyiꞌ ajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ. 20 Cɨríistuꞌ pu aꞌyan tyeꞌentyihuaviihuacaꞌ tɨꞌɨj quee eexúj séeriaꞌcaj ɨ cháanacaj, tɨꞌij aꞌíjna jɨn tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen, ajta ijíij tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij, Cɨríistuꞌ pu yan huataséjre tɨꞌij muaꞌajmaj jamuáahuɨɨreꞌen. 21 Cɨríistuꞌ xu muaꞌaj jitze maꞌcan tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaatájuurityej ajta tyámuaꞌ tyeetyájtoo, aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ siajta ɨ Dios jimi tyiꞌijchóꞌveꞌ.
22 Siajta muaꞌaj, aꞌɨ́j xu jitze tyáꞌantzaahuaj ɨ nyúucarij tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, siaj sij tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huoꞌxɨéꞌveꞌen ɨ juꞌihuáamuaꞌ. Aꞌɨ́j pu jɨn siataꞌaj néijmiꞌi jɨn ɨ juxɨéjnyuꞌcaa huóoxɨeꞌveꞌen, siajta néijmiꞌi jɨmeꞌ ɨ siaj jɨn jucaꞌnyej séej jamuán siajta séej. 23 Jiꞌnye muaꞌaj xu siajtáhuaꞌaj jájcuan jɨn huanánɨeꞌhuacaꞌ caxu cheꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jáꞌpuaapuaꞌrej, sulu aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios tɨ jusén jɨn júurij. 24 Jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Néijmiꞌi mu ɨ tyeɨ́tyee aꞌyan een tɨꞌɨj aꞌɨ́jna ɨ tuꞌpíj,
ajta ɨ maj jɨn óotzaahuatyeꞌ aꞌyaa pu een tɨꞌɨj ɨ xúuxuꞌraꞌan ɨ tuꞌpíj.
Aꞌɨ́ɨ pu ɨ tuꞌpíj huatyáhuasij ajta jeꞌen ɨ xúuxuꞌraꞌan cáavatzɨj,
25 ajta ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, aꞌɨ́ɨ pu jusén jɨn séeriaꞌaj taꞌmej.
Ajta aꞌɨ́jna ɨ nyúucarij, aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj muaꞌajmaj jamuáaꞌixaa.