2
Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ siaj néijmiꞌi tyuꞌtátoonyij ɨ siaj jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, siajta jeꞌej puaꞌaj tyihuáꞌxaj tyeɨ́tyee, nusu siaj huáꞌcuanamuaj, naꞌríij ɨ siaj jɨn óochueereꞌ séej jamuán siajta séej, siajta ɨ siaj jɨn hueꞌtzij jɨn séecan tyíꞌxajtziꞌ. Siataꞌaj aꞌyan huárɨnyij matɨꞌɨj ɨ tɨꞌríij, ɨ maj jahuoo mej mij huátzeꞌnyij ɨ junáanaj jitze, mej mij aꞌɨ́jna jɨn huahuóseꞌen, ajta jeꞌen huóꞌhuɨɨreꞌen, jiꞌnye muaꞌaj xu seríj jáamuaꞌreeriꞌ tɨ ɨ tavástaraꞌ tyámuaꞌ tyajaꞌmuachaꞌɨj.
Cɨríistuꞌ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyetyéj tɨ júurij
Siataꞌaj ajtyáxɨɨrej ɨ tavástaraꞌ jimi, ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tyetyéj tɨ júurij ɨ maj ɨ tyétyacaa majuuhuáꞌxɨj, ajta ɨ Dios pu aꞌyan tyeꞌentyíhuo tɨꞌij jéehua huápuɨꞌɨj tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen. Aꞌyaa puꞌij ɨ Dios tyámuaꞌ jáꞌmuaꞌuuren siaj sij aꞌyan tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen tɨꞌɨj ɨ tyetyéj tɨ júurij, ɨ tɨ jɨn chiꞌij ájtaavijhua, siaj sij tyiꞌtɨ́j jɨn vaꞌcán jɨn tyityeꞌentyájrutyej, siataꞌaj tyámuaꞌ tyityaajuꞌun siaj sij aꞌɨ́jna jɨn tyuꞌtámuꞌvejritaj ɨ Cɨríistuꞌ jitze maꞌcan, taꞌaj ij ɨ Dios jaꞌancuriáꞌan aꞌɨ́jna ɨ muꞌvéjrij tɨ naa een. Aꞌɨ́j pu jɨn ajta aꞌyan tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Nyáaj nu jeꞌtyájraj aꞌájna a Sión séej ɨ tyetyéj,
aꞌɨ́ɨ pu puéꞌeen ɨ tyetyéj tɨ anájcaj,
ɨ nyaj jaꞌantyíhuoj tɨ ajta jéehua tyáꞌnajchij,
ajta aꞌɨ́jna ɨ tɨ jitzán tyúꞌcaꞌnyej capu huatóotyeviꞌraꞌastaj.
Ajta jaꞌmua jimi mu siaj tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌɨ́jna ɨ tyetyéj jéehua pu tyáꞌnajchij, ajta aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyaa pu tyeꞌmej jeꞌej tɨ tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze aꞌyan tɨjɨn:
Aꞌɨ́jna ɨ tyetyéj ɨ maj majuuhuáꞌxɨj ɨ maj chiꞌij taꞌhuacaa,
aꞌyaa pu tyeꞌrájraa tɨ aꞌɨ́ɨn pueꞌéenyeꞌej taꞌraj ɨ tɨ jéetzeꞌ juxɨeꞌveꞌ.
Ajta ɨ tɨ aꞌyan tyáꞌxaj tɨjɨn:
Aꞌɨ́j puɨ́rɨcɨj ɨ tyetyéj ɨ maj jitzán eejcáꞌcataj majta jitzán eetávitzej.
Aꞌyaa mu jitzán tyityeꞌejcáꞌcataj, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj quee jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ nyúucarij, aꞌyaa puꞌij tyíꞌxaꞌpuɨꞌ huaꞌ jimi.
Siajta muaꞌaj xu tyeɨ́tyeeraꞌ puéꞌeen ɨ Dios tɨ huaꞌantyíhuoj, siaj sij jamuán tyuꞌtaꞌíjtaj, siajta séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan tɨ naa een, séej xu chájtaꞌnaj puéꞌeen Dios tɨ jitze ajtyámaꞌcan. Aꞌyaa puꞌij tyíꞌeen siaj sij muaꞌaj tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Dios, ɨ tɨ jamuaatajé siaj sij quee cheꞌ tɨ́caꞌristeꞌ séjreꞌej, sulu siaj sij aꞌáa joꞌtyáꞌɨtzeereꞌen joꞌtɨj tyámuaꞌ naa tyojóꞌnyeeriꞌij. 10 Jájcuaj ɨmuáj caxu tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeenyeꞌej ɨ Dios, siajta ijíij xu seríj tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen ɨ Dios, ajta aꞌájna ɨmuáj capu jamuáꞌcuꞌvajcaꞌaj ɨ Dios, ajta ijíij pu arí jamuáꞌcuꞌvej.
Aꞌyaa xu tyíꞌtyechajcaj matɨꞌɨj ɨ maj jahuɨɨreꞌ ɨ Dios
11 Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa nu tyajaꞌmuahuaviij siaj aꞌyan séjreꞌej matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj séej chuéj japua jáꞌmaꞌcan, caxu tyiꞌtáꞌcareꞌen siaj sij jaꞌráꞌastijreꞌen aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, ɨ tɨ ajta jɨn nyoꞌseꞌ ɨ jáꞌmuajuuricamej. 12 Tyámuaꞌ xuꞌuj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ. Aꞌyaa mu mij aꞌɨ́ɨmaj tyajaꞌmuaséejran siaj tyámuaꞌ rɨcɨj, tyij majta ijíij jeꞌej puaꞌaj tyajaꞌmuaxaj, aꞌɨ́ɨ mu tyaatatyójtziꞌreꞌej ɨ Dios aꞌájna xɨcáaraꞌ tɨ jitzán néijmiꞌcaa táꞌxɨjtyeꞌen.
13 Aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ tavástaraꞌ xu huaꞌráꞌastijreꞌen ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej, aꞌɨ́jcɨ ɨ tɨ aꞌɨ́jna jɨn tyiꞌtyéjvee tɨꞌij néijmiꞌi jɨn tyuꞌtaꞌíjtaj, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jéetzeꞌ vaꞌcán jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ, 14 tyajta aꞌɨ́ɨjma ɨ tajtúhuaanyij, ɨ maj tyíꞌijta mej mij puéjtzij huoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, tɨ ajta tzáahuatyiꞌraꞌaj huaꞌ jimi tyíchaꞌɨj ɨ maj tyámuaꞌ rɨcɨj. 15 Jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ siaj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, mataꞌaj mij quee jeꞌej tyajaꞌmuaxajtaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee maꞌumuámuaꞌreꞌ, majta ɨ maj quee tyiꞌtɨ́j muaꞌreej.
16 Siataꞌaj aꞌyan tyityetyúuchaꞌɨɨj matɨꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj juxáahuaj mahuacɨꞌɨj, caxu aꞌɨ́jna jɨn juxáahuaj mahuacɨꞌɨj siaj sij tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj huárɨnyij. Tyámuaꞌ xu tyityahuóochaꞌɨɨn, matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jahuɨɨreꞌ ɨ Dios. 17 Siataꞌaj néijmiꞌcaa jimi tzáahuatyiꞌraꞌaj tyíchaꞌɨɨj. Siajta huoꞌxɨéꞌveꞌen ɨ taꞌihuáamuaꞌ ɨ maj majta tyáꞌtzaahuatyeꞌ, siajta jéehua tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨɨj ɨ Dios, siajta aꞌɨ́jcɨ ɨ tajtúhuan ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn tyíꞌijta.
Jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨj ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌ
18 Siajta muaꞌaj mu siaj tyíꞌijtyiꞌreꞌ, siahuaꞌráꞌastijreꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ, caxu aꞌɨ́ɨjma sianaꞌaj ɨ maj tyámuaꞌ tyajamuájchaꞌɨj, nusu ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌtyetyeɨtyee, sulu siajta xu aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyetyeɨtyee. 19 Jiꞌnye aꞌyaa pu tyaꞌráanajchi ɨ Dios siaj aꞌɨ́jna jɨn tyoꞌtáviicueꞌ ɨ maj puéjtzij jamuatáꞌcaa, aꞌɨ́j xu jɨn néijmiꞌi aꞌyan rɨcɨj jeꞌej tɨ tyíꞌxaꞌpuɨꞌ ɨ Dios jimi. 20 Jiꞌnye tɨpuaꞌaj muaꞌajmaj puéjtzij majamuaataꞌan aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj tyiꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj huarɨ́j, siajta jeꞌen aꞌɨ́jna jɨn tyoꞌtáviicueꞌ, capu jeꞌej tyajamuaatyáhuɨɨreꞌej, ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna jɨn puéjtzij majamuaataꞌan siaj xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj, siajta jeꞌen aꞌɨ́jna jɨn tyoꞌtáviicueꞌ, aꞌɨ́ɨ pu jaꞌráanajchi ɨ Dios. 21 Aꞌyaa pu aꞌíjna jɨn tyajamuaatajé ɨ Dios, jiꞌnye ɨ Cɨríistuꞌ pu jaꞌmua jitze maꞌcan jaapuéjtzitariacaꞌ, ajta aꞌɨ́jna aꞌyan tyajáꞌmuaꞌitɨɨj siaj sij aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj huárɨnyij. 22 Capu ɨ Cɨríistuꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzee, capu ajta aꞌnáj aꞌtɨ́j huácuanamuaj. 23 Matɨꞌɨj jeꞌej puaꞌaj tyaatajé, capu jeꞌej puaꞌaj tyihuoꞌriáꞌhuaꞌnyijraj, ajta matɨꞌɨj puéjtzij jaatáꞌ, capu huoꞌtányeechej, sulu Dios jimi pu huatóocuꞌvej ɨ tɨ tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn huáꞌxɨjtyeꞌen. 24 Aꞌɨ́ɨ pu tajitzé maꞌcan jaapuéjtzitariacaꞌ ɨ cúruuj jitze, ajta néijmiꞌi tyitacáaꞌriꞌriꞌ ɨ tyaj jɨn áꞌɨtzeeriaꞌcaꞌaj, tyej tyij tyámuaꞌ éenyeꞌej táꞌraꞌnyij. Cɨríistuꞌ pu tyuꞌpuéjtyiꞌhuacaꞌ tyej tyij ityáj néijmiꞌi jɨn tyúꞌhuaatyiꞌhuaj. 25 Jiꞌnye aꞌyaa xu muaꞌaj aꞌájna ɨmuáj huaséꞌrihuaꞌaj matɨꞌɨj ɨ cányaꞌxɨɨ maj joꞌvátzɨj, ajta ijíij xuꞌríj ɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan, aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyajaꞌmuachaꞌɨj tɨꞌɨj huaꞌ cújtaꞌ tɨ huaméj, tɨ ajta aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreej tɨꞌij jaꞌmua japua huatányuunyij.