3
Jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨɨj ɨ maj nyejnyeɨꞌchej
Siajta muaꞌaj mu siaj huaꞌ ɨ́rastyamuaꞌ puéꞌeen, siahuaꞌráꞌastijreꞌ ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ, taꞌaj ij tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj quee jáꞌtzaahuatyaꞌaj ɨ nyúucarij, aꞌyan éenyeꞌqueꞌ siahuaꞌantyimuéꞌtɨn, ajta quee aꞌyan tyuuxɨéꞌveꞌej taꞌmej siaj huoꞌtéꞌexaatyeꞌen, sulu aꞌɨ́j xu jɨn huáꞌmueꞌtɨn aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej siaj tyityetyúuchaꞌɨj, ajta matɨꞌɨj jaaséej siaj tyámuaꞌ néijmiꞌi jɨn rɨcɨj, siajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨj ɨ Dios. Majta aꞌɨ́ɨmaj ɨ jáꞌmuaꞌɨrastyamuaꞌ, micheꞌ quee huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ juꞌuuriaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jéjreꞌ séejreꞌ, ɨ jucɨpuáj jitze, nusu maj tyiꞌtɨ́j tyoꞌcóorujtyiꞌraxɨꞌɨn tɨ ooroj jɨn tyíꞌtaavijhua, naꞌríij maj jɨꞌréꞌnyeꞌ tyuꞌtyóochejtyeꞌen, sulu micheꞌ tyámuaꞌ huárɨnyij ɨ juxɨéjnyuꞌcaa tzajtaꞌ, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj tyámuaꞌ naa metyityoomuámuaꞌreꞌej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu quee aꞌnáj jáꞌpuaꞌren, majta quee tyiꞌtɨ́j jɨn huáꞌmuarɨeꞌristyaꞌaj ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ. Aꞌíi pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ jéehua naa huaséꞌrin ɨ Dios jimi. Aꞌyaa mu majta éenyeꞌej aꞌnáj ɨmuáj aꞌɨ́ɨmaj ɨ úucaa ɨ maj jɨꞌréꞌnyeꞌej huatyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi, aꞌɨ́ɨ mu ɨ Dios jitze tyuꞌcáꞌan majta huaꞌastyajcaꞌaj ɨ jucɨ́nastyamuaꞌ. Aꞌyaa pu ajta huarɨ́j aꞌɨ́jna ɨ Sara, aꞌyaa tyaꞌráꞌastijre aꞌɨ́jcɨ ɨ Abraham ajta aꞌyan jaatamuaꞌaj tɨjɨn “Nyavástaraꞌ.” Siajta muaꞌaj xu yójmuaꞌmuaꞌ pueꞌéenyeꞌej xáꞌjuꞌun aꞌɨ́jcɨ ɨ Sara, tɨpuaꞌaj néijmiꞌi jɨn tyámuaꞌ xáarɨnyij siajta quee tyíꞌtzɨɨnyeꞌej.
Siajta muaꞌaj mu siaj huaꞌcɨ́nastyamuaꞌ, siataꞌaj tyámuaꞌ huojoꞌmuaꞌraj ɨ juꞌɨrástyamuaꞌ. Siataꞌaj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyátoonyij, aꞌyan setyaꞌmuaꞌréeriaj maj quee jucaꞌnyej, majta aꞌɨ́jna jɨn antyíhuaviihuacaꞌ mej mij jaꞌmua jamuán tyaꞌancuriáan ɨ Dios tɨ tyajamuaatáꞌsij. Aꞌyaa xu huárɨnyij, tɨꞌij quee tyiꞌtɨ́j tyajamuaꞌantyiúꞌnyiꞌraꞌan aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj jahuoo ɨ Dios jimi.
Jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨɨj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ
Aꞌyaa xu néijmiꞌi muaꞌaj tyámuaꞌ tyíꞌtyechajcaj, siajta huóoxɨeꞌveꞌen siaj sij tyámuaꞌ tyuuꞌihuáamuaꞌaj táꞌraꞌnyij. Siataꞌaj tyámuaꞌ tyihuojóꞌmuaꞌraj siajta quee tyiꞌtɨ́j jɨn óotzaahuatyeꞌej. Caxu jeꞌej puaꞌaj jaꞌuurej tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj jáꞌmuaꞌuurej, caxu siajta aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyíꞌxajtaj tɨpuaꞌaj aꞌɨ́ɨn jeꞌej puaꞌaj tyajaꞌmuaxajtaj. Sulu siataꞌaj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios jamuaatajé siaj sij jéehua jimi tyaꞌancuriáan. 10 Aꞌyaa pu aꞌɨ́jna jɨn tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Aꞌɨ́jna ɨ tɨ jaxɨeꞌveꞌ tɨ áꞌtyeeviꞌin júurij, ajta juxáahuaj chajca,
cheꞌ quee jeꞌej puaꞌaj tyúuxajtaveꞌen,
ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ tɨquee tyíꞌhueꞌtacareꞌen,
11 cheꞌ ajtáraꞌnyij aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een,
ajta tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj táꞌraꞌnyij,
cheꞌ jáahuoonyij ajta aꞌɨ́jcɨ jitze ucájrutyej ɨ tɨ juxáahuaj chajca.
12 Jiꞌnye tavástaraꞌ pu huaꞌchaꞌɨ́ɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨj,
ajta huáꞌnamuaj jeꞌej maj jimi tyáꞌhuoo,
ajta aꞌɨ́ɨmaj tyíchaꞌɨɨreꞌ ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj.
13 ¿Aꞌtanyíj jeꞌej puaꞌaj jáꞌmuaꞌuuren, tɨpuaꞌaj muaꞌaj aꞌɨ́jna jɨn setyíꞌtyeseꞌej siaj aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ rɨjcaj? 14 Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj tyámuaꞌ rɨcɨj aꞌɨ́j xu jɨn jajpuéjtzij, aꞌɨ́j xu jɨn huatóotyamuaꞌveꞌen jiꞌnye Dios pu tyámuaꞌ tyajamuaatáꞌsij. Caxu sij aꞌtɨ́j tzɨɨnyeꞌej, caxu siajta jeꞌej tyityóomuajtyaj, 15 sulu siataꞌaj jaatyátzaahuatyeꞌen ɨ jutzájtaꞌ aꞌɨ́jcɨ ɨ Cɨríistuꞌ ɨ tɨ jaꞌmuavástaraꞌ puéꞌeen. Aꞌnáj tɨnaꞌaj xu tyámuaꞌ eenyeꞌ, siaj sij tyámuaꞌ tyihuoꞌriáꞌhuaꞌnyijraj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyajáꞌmuaꞌihuoꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ jeꞌej siaj tyiꞌtɨ́j tyiꞌijchóꞌveꞌej, 16 siajta quee ootzáahuatyeꞌej aꞌyan huárɨnyij, sulu tzáahuatyiꞌraꞌaj xu jɨn aꞌyan huárɨnyij. Tyámuaꞌ xu tyityetyúuchaꞌɨɨj siaj sij quee jeꞌej puaꞌaj tyityóomuajtyej, ajta mej mij huatóotyeviꞌraꞌastaj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyajaꞌmuaxaj, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj tyámuaꞌ rɨcɨj matɨꞌɨj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi.
17 Jéetzeꞌ pu xáꞌpuɨꞌ siaj aꞌɨ́jna jɨn jaapuéjtzitarej ɨ siaj xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj, tɨpuaꞌaj ɨ Dios aꞌyan tyaꞌxɨéꞌveꞌej, quee tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna jɨn siaj puéjtzij ɨ siaj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj. 18 Jiꞌnye ɨ Cɨríistuꞌ pu séej naꞌaj tajitzé maꞌcan huamuɨ́ꞌ, taꞌaj ij jusén jɨn tyitaatúꞌuunyiꞌ ɨ tyaj jɨn ootyáꞌɨtzee. Aꞌɨ́ɨ pu quee tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeerej, ajta aꞌyan tyaapuéjtzitariacaꞌ aꞌɨ́ɨjma jitze maꞌcan ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj, taꞌaj ij muaꞌajmaj jamuáꞌanviꞌtɨj ɨ Dios jimi. Aꞌɨ́j pu jitze ɨ jutyévij huamuɨ́ꞌ, ajta ɨ Dios pu jaatájuurityej ɨ ju júuricamej jɨmeꞌ, 19 aꞌyaa puꞌij néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyáamueꞌtɨj ajta jeꞌen huoꞌtéꞌexaa aꞌɨ́ɨmaj ɨ júuricamej ɨ maj namiꞌhuacaꞌaj. 20 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aráꞌtyeej maj quee tyiꞌtɨ́j áꞌastijriaꞌcaꞌaj, aꞌájna xɨcáaraꞌ jitze tɨꞌɨj ɨ Noé séjriaꞌcaꞌaj, tɨꞌɨj ɨ Dios jachoꞌvaꞌcaꞌaj tɨ ɨ Noé jaatyátaahuaj ɨ báarcuj tɨ veꞌéj, ajta jeꞌen séecan huatyáhuɨɨ mej mij utyájrutyej ɨ báarcuj tzajtaꞌ ɨ maj aráhueeicaj aráꞌaxcaa. 21 Ajta ɨ aꞌɨ́jna ɨ jájtyij aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeenyeꞌej ɨ siaj jɨn muaꞌaj ijíij huáɨꞌhuacaꞌ, tɨꞌij jamuáahuɨɨreꞌen. Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj huáɨꞌhuacaꞌ capu aꞌyan huatóomuaꞌaj yee siaj sij aꞌɨ́jna jɨn cóojoꞌsin ɨ siaj choomua, sulu siaj sij jaatáhuaviij ɨ Dios, tɨꞌij jamuaataꞌan siaj tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej, ajta jeꞌen táahuɨɨreꞌen aꞌɨ́jna tɨ ɨ Cɨríistuꞌ huatájuuriacaꞌ, 22 ajta tajapuá jóꞌraa tɨꞌɨj muácaꞌtaꞌ pujmuaꞌ ɨ Dios jaꞌajcáyixɨꞌɨn, majta aꞌɨ́jna jitze ajtyámaꞌcantaj muáꞌraa ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ, majta néijmiꞌi ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej, mej mij néijmiꞌi tyámuaꞌ tyúꞌuurej.