4
Tyaj aꞌyan tyíꞌtyechajcaj jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ
Aꞌɨ́j pu jɨn, aꞌyájna tɨꞌɨj ɨ Cɨríistuꞌ tyaapuéjtzitariacaꞌ ɨ jutyévij jitze, aꞌyaa xu chaꞌtaj sianaꞌaj sij muaꞌaj huárɨnyij. Jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tɨ arí jaapuéjtzitariacaꞌ, puꞌríj jaatapuáꞌcɨtacaꞌ ɨ tɨ jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, ajta jeꞌen néijmiꞌi jɨn aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨꞌɨj naꞌaj áꞌtyeeren júurij, capu aꞌyáanaꞌaj jeꞌej tɨ jusɨ́ɨj tyáꞌxɨeꞌveꞌ tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ íiyan tɨ maꞌcan cháanacaj japua. Xuꞌríj áꞌtyeej siaj muaꞌaj aꞌyan chaꞌtaj sianaꞌaj rɨjcaj matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, jiꞌnye aꞌyaa xu rɨjcaa jeꞌej tɨ tyajamuaꞌránajchicaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, majta chaꞌmanaꞌaj tyíꞌyeꞌestyaa, majta jéehua jutaꞌrujveꞌ, majta huaꞌnajchej ɨ sáanturij ɨ maj jeꞌej puaꞌaj huaséꞌrin. Ajta ijíij, caxu cheꞌ muaꞌaj huaꞌ jamuán aꞌyan rɨcɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj een, aꞌɨ́j mu jɨn jeꞌej puaꞌaj tyityóomuajtyej majta jeꞌej puaꞌaj tyajaꞌmuaxaj. Ajta aꞌyaa pu tyihuáꞌcɨꞌtyij maj tyuꞌtaxáj jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j huáruuj aꞌɨ́jna jimi ɨ tɨ arí tyámuaꞌ huóꞌruuj, tɨꞌij huoꞌxɨ́jtyeꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj júurij, ajta ɨ maj meríj huácuij. Jiꞌnye aꞌɨ́ɨjma ɨ maj meríj huácuij majta mu huóꞌixaaj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios, tɨꞌɨj ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios huaꞌ jimi huatyáꞌɨtzeerej, tyij majta íiyan cháanacaj japua huoꞌxɨ́jtyej aꞌyájna matɨꞌɨj ɨ tyeɨ́tyee tyeeyíꞌtɨn.
Jeꞌej tyaj ɨ séecan tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen
Puꞌríj tɨn aꞌájna atyojoꞌréꞌnyesij tɨꞌɨj néijmiꞌi tyeꞌentyipuáꞌrij. Aꞌɨ́j xu jɨn muaꞌaj tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌej, siajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn jahuoocaj ɨ Dios jimi. Siajta jéehua huóoxɨeꞌveꞌen, jiꞌnye aꞌyaa xu siajta aꞌɨ́jna jɨn tyuꞌtúuꞌuunyiꞌraj. Siataꞌaj tyámuaꞌ tyihuoꞌtaxɨéꞌveꞌen séej siajta séej ɨ juchéj, caxu jeꞌej sianaꞌaj tyíꞌtyenyuucaꞌan. 10 Siataꞌaj tyámuaꞌ tyúꞌchaꞌɨɨn jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j ɨ Dios tyajamuaatapuéjve, siajta aꞌɨ́jna jɨn aꞌyan huárɨnyij siaj sij huoꞌtyáhuɨɨreꞌen séej siajta séej. 11 Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyíꞌxajtaj, cheꞌ aꞌɨ́jna jɨn tyuꞌtaxáj ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios. Ajta tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyiꞌtɨ́j jɨn tyíꞌhuɨɨreꞌej, cheꞌ aꞌyan huárɨnyij aꞌɨ́jna jitze aroocaꞌnyáaj ɨ caꞌnyíjraꞌaj Dios tɨ jaatáꞌ. Jeꞌej siaj néijmiꞌi tyiꞌtɨ́j jɨn rɨcɨj, aꞌyaa xu huárɨnyij siaj sij néijmiꞌi tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, aꞌɨ́jna jitze maꞌcan ɨ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen, aꞌɨ́jna ɨ tɨ jitzán eerámaꞌcan ɨ tɨ naa huaséꞌrin, aꞌɨ́ɨ pu ajta néijmiꞌi putyíꞌuurej. Cheꞌ aꞌyan tyáꞌraꞌnyij.
Maj aꞌyan tyaapuéjtzitarej matɨꞌɨj ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi
12 Nyeꞌihuáamuaꞌ mu nyaj jáꞌmuaxɨeꞌveꞌ, caxu jeꞌej tyityóomuajtyaj tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j jɨn xáꞌviicueꞌriaꞌaj, nusu tyiꞌtɨ́j jeꞌej jáꞌmuaꞌuurej ɨ siaj quee jamuaꞌtyej. 13 Sulu siataꞌaj huatóotyamuaꞌveꞌen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj jamuán jajpuéjtzij ɨ Cɨríistuꞌ, siaj sij siajta huatóotyamuaꞌveꞌen aꞌájna xɨcáaraꞌ tyaj jitzán jaséjran ɨ tavástaraꞌ. 14 Siataꞌaj huatóotyamuaꞌveꞌen, tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j jeꞌej puaꞌaj tyajaꞌmuaxajtaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ siaj Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios aꞌnáj tɨnaꞌaj jaꞌmua jimi séejreꞌ. 15 Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj tɨ jaꞌmua jitze ajtyámaꞌcan tyiꞌtɨ́j jɨn jajpuéjtzij, cheꞌ quee aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ séej huajéꞌcaj, nusu tɨ tyiꞌtɨ́j huanáhuaꞌan, naꞌríij tyiꞌtɨ́j jeꞌej uuriajcaꞌaj tɨ quee jitzán juxɨeꞌveꞌ. 16 Ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna jɨn jajpuéjtzij tɨ ɨ Cɨríistuꞌ jimi ajtyámaꞌcan, cheꞌ quee jutyeviꞌraꞌaj, sulu cheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ ɨ Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan.
17 Puꞌríj aꞌájna atyojoꞌréꞌnyej tɨꞌij Dios huoꞌxɨ́jtyeꞌen ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ. Ajta tɨpuaꞌaj arí aꞌyan tyuꞌtyóochej ityájma jimi, ¿jeꞌquij tyeꞌmej aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj quee jaꞌtzaahuatyeꞌ ɨ nyúucariaꞌraꞌ ɨ Dios? 18 Ajta tɨpuaꞌaj aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyámuaꞌ tyiꞌtyúuchaꞌɨj muárɨeꞌrij jɨn jáahuɨɨ, ¿jeꞌquij tyeꞌmej aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj tyityetyúuchaꞌɨj ajta aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ maj jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj? 19 Aꞌɨ́j pu jɨn ɨ maj jajpuéjtzij ɨ Dios jitze maꞌcan, micheꞌ móoj xáꞌpuɨꞌ rɨjcaj, majta ɨ Dios jimi huatóocuꞌven ɨ tɨ yan huoꞌtyájto, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu quee aꞌnáj tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeerej.