5
Pedro pu caꞌnyíjraꞌaj huaꞌtáꞌcaa ɨ huáasij ɨ maj tyeyúuj tzajtaꞌ tyíꞌijta
Aꞌyaa nu nyijta ijíij tyáꞌxɨeꞌveꞌ nyaj caꞌnyíjraꞌaj huoꞌtáꞌan néijmiꞌcaa ɨ huáasij ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ joꞌsiaj jóosɨꞌrii, nyáaj nu nyajta vástɨꞌ puéꞌeen, matɨꞌɨj aꞌɨ́ɨmaj, nyajta tyuꞌséj jeꞌej tɨ tyaapuéjtzitariacaꞌ ɨ Cɨríistuꞌ, aꞌyaa puꞌij ajta nyéetzij tyíꞌnyacɨꞌtyij aꞌɨ́jna ɨ tɨ huápuɨꞌɨj naa huaséꞌrihuaꞌaj jaꞌmej ɨ Dios jimi. Tyámuaꞌ xu tyihuóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen puéꞌeen ɨ Dios, jeꞌej tɨ ajta arí aꞌɨ́ɨn tyajamuaataꞌíj, juxɨéꞌviꞌraꞌ xu jɨn aꞌyan huárɨnyij, jeꞌej tɨ ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ, caxu caꞌnyéjrij jɨn aꞌyan rɨjcaj nusu siaj sij aꞌɨ́jna jɨn túmii huamuéꞌtɨn, sulu aꞌyaa xu huárɨnyij xuutyámuaꞌveꞌej. Siataꞌaj quee óotzaahuatyeꞌej matɨꞌɨj ɨ maj vaꞌcán jɨn antyúumuaꞌreej, mej mij caꞌnyéjrij jɨn aꞌyan huárɨnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ siaj huáꞌchaꞌɨj, sulu siataꞌaj tyámuaꞌ tyihuóꞌmuaꞌtyen. Aꞌyaa puꞌij tɨꞌɨj huataséjreꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej, muaꞌaj xu jaꞌancuriáɨꞌsij aꞌɨ́jcɨ ɨ cúruun tɨ quee aꞌnáj jeꞌej rɨnyij sulu tɨ jusén jɨn séeriaꞌaj jaꞌmej.
Aꞌyaa xu chaꞌtaj sianaꞌaj muaꞌaj mu siaj tyáamua, siataꞌaj huaꞌráꞌastijreꞌen ɨ huáasij. Siataꞌaj néijmiꞌi jɨn aꞌyan huárɨnyij, siaj sij quee ootzáahuatyeꞌej siahuaꞌráꞌastijreꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn:
Dios pu quee huaꞌxɨeꞌveꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj óotzaahuatyeꞌ,
ajta aꞌɨ́ɨ pu tyámuaꞌ tyihuáꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee óotzaahuatyeꞌ.
Siataꞌaj quee óotzaahuatyeꞌej aꞌɨ́jna jimi ɨ Dios, ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej, taꞌaj ij aꞌɨ́ɨn vaꞌcán jɨn tyajamuaataꞌíjtyeꞌen, aꞌnáj tɨ aꞌyan tyajamuaaxáꞌpuɨꞌɨntariꞌriꞌ. Siataꞌaj ɨ Dios jimi néijmiꞌi tyuꞌtyátoonyij aꞌɨ́jna ɨ siaj jɨn jeꞌej tyityóomuajtyej, jiꞌnye jéehua xu jitzán juxɨeꞌveꞌ.
Tyámuaꞌ xu metyityoomuámuaꞌreꞌej, siajta tyámuaꞌ tyíꞌtyeꞌixɨeꞌriaꞌaj, jiꞌnye aꞌɨ́jna ɨ tyiyáaruꞌ ɨ tɨ jamuájchaꞌɨɨreꞌ, aꞌyaa pu metyojoꞌjijhuan tɨꞌɨj muájyej aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ jahuoo ɨ tɨ jaatyájcɨꞌmej. Siataꞌaj huatyóocaꞌnyej, siajta tyámuaꞌ eenyeꞌ aꞌɨ́jcɨ jitze ɨ siaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, aꞌyan setyaꞌmuaꞌréeriaj tɨ aꞌyan chaꞌtánaꞌaj tyihuáꞌuurej ɨ jaꞌmua ihuáamuaꞌ ɨ maj aꞌyan huacháatɨmee néijmiꞌqueꞌ ɨ cháanacaj japua. 10 Ajta siatɨꞌɨj aꞌyan tyaapuéetzitaren, Dios pu tyámuaꞌ jáꞌmuaꞌuuren, siaj sij quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj, siaj sij aꞌɨ́jna jitze tyúꞌcaꞌnyej. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Dios ɨ tɨ taatajé tyej tyij jamuán séeriaꞌaj táꞌraꞌnyij ɨ Cɨríistuꞌ tɨ ajta Jesús puéꞌeen. 11 Cheꞌ aꞌɨ́ɨn aꞌɨ́jna jɨn tyiꞌtyávaacaj ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreeriaj jusén jɨmeꞌ.
Huaꞌtyojtyeꞌ ajta jeꞌen jaꞌantyipuáꞌrij
12 Aꞌyaa nu cɨ́ɨ tyajáꞌmuayuꞌseꞌej aꞌɨ́jna jamuán ɨ Silvano, ɨ tɨ aꞌɨ́ɨn puéꞌeen sɨ́ɨj ɨ nyeꞌihuáaraꞌ, tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeereꞌ, nyej nyij caꞌnyíjraꞌaj jamuaataꞌan, ajta siaj sij jáamuaꞌreej tɨ ɨ Dios tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyámuaꞌ tyitatáꞌcaa. Aꞌnáj tɨnaꞌaj xu tyámuaꞌ eenyeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ siaj juxɨeꞌveꞌ.
13 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj aꞌáa jóosɨꞌrii a Babilonia, ɨ tɨ Dios ajta huaꞌantyíhuoj tɨꞌɨj muaꞌajmaj, aꞌɨ́ɨmaj mu yajáꞌmuatyojtyeꞌ, aꞌɨ́ɨ pu ajta yajáꞌmuatyojtyeꞌ ɨ nyiyóoj ɨ Marcos. 14 Siataꞌaj huatóotyojtyeꞌen xuiꞌtyoopuɨ́ꞌtzaꞌxɨꞌɨn aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj juxɨeꞌveꞌ sɨ́ɨj ajta sɨ́ɨj. Tyámuaꞌ xu tyíꞌtyesejreꞌej, muaꞌaj mu siaj Cɨríistuꞌ jitze ajtyámaꞌcan.