2
Jeꞌej maj yeꞌej tyityeetyényuunyij
Aꞌyaa nu tyajaꞌmuahuaviij siaj jéehua jahuoocaj ɨ Dios jimi siajta tyéꞌtyojtziꞌreꞌej néijmiꞌcaa jɨmeꞌ ɨ tyeɨ́tyee. Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ siaj huaꞌ jɨmeꞌ jahuoocaj ɨ maj tyityatatyíj siajta néijmiꞌcaa jɨmeꞌ ɨ maj tajtúhuan jɨn tyityetyuꞌuj, tyataꞌaj tyij taxáahuaj mahuacháatɨmeꞌnyij, tyajta tyámuaꞌ tyiꞌtyitachaꞌɨ́ɨj néijmiꞌcaa jimi. Aꞌyaa pu tyíꞌxaꞌpuɨꞌ ajta aꞌyan tyaꞌráanajchi ɨ Dios tɨ tajapuá huatanyúj, jiꞌnye aꞌyaa pu ɨ Dios tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨ néijmiꞌcaa táahuɨɨreꞌen ajta maj néijmiꞌi jáamuaꞌreej ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ aꞌɨ́jna jimi. Jiꞌnye sɨ́ɨj puꞌuj ɨ Dios, ajta sɨ́ɨj naꞌaj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ huaꞌ japua huatanyúj ɨ tyeɨ́tyee ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee ɨ Dios jimi. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ Cɨríistuꞌ tɨ Jesús puéꞌeen. Aꞌɨ́ɨ pu tajitzé maꞌcan huamuɨ́ꞌ tɨꞌij néijmiꞌcaa táahuɨɨreꞌen ajta tyej tyij aꞌyan tyihuoꞌtéꞌexaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee jeꞌej tɨ ɨ Dios tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej. Ajta tyej tyij aꞌyan tyihuoꞌréꞌixaatyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee, aꞌɨ́j pu jɨn nyéetzij naꞌantyíhuoj nyej nyij tyuꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ Dios jimi, ajta nyej nyij huoꞌmuaꞌtyej ɨ maj jitzán tyáꞌantzaahuatyeꞌen, ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, aꞌɨ́ɨjma ɨ maj quee Israel jitze ajtyámaꞌcan. Nyajta tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn tyíꞌxaj, canu tyíꞌhueꞌej.
Aꞌyaa nu nyij tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj ɨ tyétyacaa néijmiꞌqueꞌ jahuoocaj, majta ajméjcaꞌtaxɨꞌɨn ɨ Dios jimi tyámuaꞌ maꞌ éenyeꞌej ɨ jutzájtaꞌ majta quee nyinyuꞌcacuj, nusu múujaaxɨejviꞌraj. Aꞌyaa nu nyajta tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj ɨ úucaa tyámuaꞌ manaꞌaj tyuꞌtyóochejtyej jeꞌej tɨ tyeꞌtyévijtyeꞌ, micheꞌ quee huápuɨꞌɨj tyámuaꞌ juꞌuurej ɨ jucɨpuáj jitze, micheꞌ majta quee tyoꞌcarújtyaꞌajmaꞌaj tyiꞌtɨ́j tɨ ooroj tyiꞌpueꞌéenyeꞌejmee, nusu tyiꞌtɨ́j peerla, nusu maj aꞌɨ́jna tyiꞌtyóocheꞌtyahuaꞌan ɨ cáanarij tɨ tyáꞌnajchij. 10 Micheꞌ aꞌɨ́jna jɨn tyámuaꞌ huóoꞌuurej ɨ maj jɨn ɨ séecan jamuaꞌreej maj tyámuaꞌ tyíꞌtyetyeɨtyee, aꞌyájna tɨꞌɨj tyeꞌtyévijtyeꞌ aꞌɨ́ɨmaj jimi ɨ úucaa ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios jimi. 11 Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj ɨ úucaa tyámuaꞌ naa néijmiꞌi tyuꞌnamuaj jeꞌej maj tyihuáꞌixaatyeꞌ, majta néijmiꞌi jɨn tyuꞌtyátzaahuatyeꞌen, 12 nyajta quee tyiꞌtáꞌcaa maj ɨ úucaa tyihuáꞌmuaꞌtyej u tyeyúuj tzajtaꞌ, micheꞌ majta quee tyihuáꞌijtyeꞌej ɨ tyétyacaa. Aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj quee aveꞌnyuucaꞌan, 13 jiꞌnye Dios pu anaquéej aꞌɨ́j huatyátaahuacaꞌ ɨ Adán, ajta jeꞌen ɨ Eva, 14 ajta ɨ Adán capu aꞌtɨ́j jáacuanamuaj, sulu Eva pu ɨ tyiyáaruꞌ jáacuanamuaj, aꞌɨ́j pu jɨn ootyáꞌɨtzeerej ɨ Dios jimi. 15 Ajta aꞌyaa pu tyáꞌhuɨɨreꞌen ɨ íitaj tɨpuaꞌaj tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn ɨ juyójmuaꞌ, ajta tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌej, huaꞌxɨeꞌveꞌej ɨ séecan ajta jɨꞌréenyaꞌaj ɨ jutzájtaꞌ.