3
Jeꞌej maj huárɨnyij ɨ maj tyihuáꞌixaatyeꞌ u tyeyúuj tzajtaꞌ
Aꞌyaa pu tyiꞌjaꞌyájna. Tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j aꞌyan tyaꞌxɨéꞌveꞌej tɨ aꞌɨ́jna jɨn antyúumuaꞌreeriaj tɨ tyihuóꞌixaatyeꞌen ɨ tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyaa pu tyáꞌxɨeꞌveꞌ tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyámuaꞌ huárɨnyij. Aꞌɨ́j pu jɨn, aꞌɨ́jna ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌtɨ́j jɨn tyeꞌentyúumuaꞌreeriaj, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨquee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj. Ajta tɨ séej naꞌaj tyéviꞌtɨnyeꞌen ɨ íitaj, tɨꞌij tyámuaꞌ éenyeꞌqueꞌ séjreꞌej mataꞌaj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨɨj. Ajta aꞌnáj tɨnaꞌaj aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌaj tɨ tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej ɨ maj jamuaꞌreej joꞌtɨj jaꞌchej, tɨ ajta jaayíꞌtɨhuaꞌan tɨ tyámuaꞌ tyihuóꞌmuaꞌtyej, ajta quee jutahueeveꞌej, ajta quee junyoꞌseꞌveꞌej, cheꞌ tyámuaꞌ tyíꞌtyevistan aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ tyeɨ́tyee, ajta quee janyacuaꞌtzaj ɨ túmii. Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ tyámuaꞌ naa atyejeꞌchej, majta ɨ yójmuaꞌmuaꞌ janamuajraj, majta néijmiꞌi ɨ maj jamuán ajaꞌchej tyámuaꞌ tyityetyúuchaꞌɨɨj, jiꞌnye tɨpuaꞌaj quee jaayíꞌtɨhuaꞌan tɨ tyámuaꞌ tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jamuán ajaꞌchej, ¿jiꞌnye tyíɨꞌrij tɨ tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj jusɨꞌrii ɨ Dios jimi? Aꞌɨ́j pu jɨn aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ, tɨ aꞌɨ́jna ɨ tɨ tyihuáꞌmuaꞌtyej quee oochán naꞌaj tyáꞌantzaahuatyeꞌen, naꞌríij quee aꞌɨ́ɨ pu óotzaahuatyeꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn tyiꞌtyéjvee, tɨꞌɨj ij aꞌyan tyíꞌmueꞌtɨcheꞌen tɨꞌɨj ɨ tyiyáaruꞌ. Aꞌyaa pu ajta tyúuxɨeꞌveꞌ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj jimi tyíchaꞌɨɨj ɨ maj quee tyáꞌtzaahuatyeꞌ, mej mij quee séecan jaatyáxaahuataj nusu ɨ tyiyáaruꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn jaꞌantyimuéꞌtɨn.
Jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨɨj ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej u tyeyúuj tzajtaꞌ
Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreej u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj tyétyacaa puéꞌeenyeꞌ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj huaꞌ jimi tyíchaꞌɨj, maj quee aꞌnáj tyíꞌhueꞌtaj, majta quee jutaꞌrujveꞌej, majta quee janyacuaꞌtzaj ɨ túmii ɨ maj jaamuéꞌtɨj hueꞌtzij jɨmeꞌ. Aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj néijmiꞌi ántzaahuatyeꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ juꞌavaatacaꞌaj ɨ Dios jimi, majta tyámuaꞌ naa metyityoomuámuaꞌreꞌej. 10 Aꞌyaa pu ajta tyúuxɨeꞌveꞌ maj ɨ tyeɨ́tyee huoꞌséj maj jaataséjrataj ɨ maj jaaxáꞌpuɨꞌɨntarej, tɨpuaꞌaj mequee tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj tyíꞌtyesejreꞌej, aj mu mij tyiꞌtɨ́j jɨn antyúumuaꞌreeriaj muáꞌjuꞌun u tyeyúuj tzajtaꞌ. 11 Aꞌyaa puꞌuj tánaꞌaj tyíꞌeen ɨ úucaa jimi, maj tzáahuatyiꞌraꞌaj jɨn séjreꞌej, majta quee jeꞌej puaꞌaj tyíꞌxaxaꞌtaꞌan, maj quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj. 12 Sɨ́ɨj tɨ tyíꞌhuɨɨreꞌ u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ tɨ séej naꞌaj ɨ íitaj tyéviꞌtɨnyeꞌen, ajta jaayíꞌtɨhuaꞌan tɨ tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen ɨ juyójmuaꞌ, ajta néijmiꞌcaa ɨ maj jamuán ajaꞌchej. 13 Jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌhuɨɨreꞌ u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌɨ́ɨ mu jamueꞌtɨn mej mij tyámuaꞌ huojoꞌsejra ɨ tyeɨ́tyee, majta juxáahuaj séeriaꞌaj muáꞌjuꞌun aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Cɨríistuꞌ jimi tɨ Jesús puéꞌeen.
Ɨ nyúucarij tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ ɨ Dios taataséjratyej
14 Aꞌyaa nu tyiꞌijchóꞌveꞌej nyaj jiyeꞌtzín muojoꞌtyéesej, aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyíꞌmuayuꞌseꞌ, 15 tɨpuaꞌaj nyequee jiyeꞌtzín aꞌáa jaꞌtanyéj, aꞌyaa nu tyáꞌxɨeꞌveꞌ paj jáamuaꞌreej jeꞌej maj huárɨnyij aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen ɨ Dios, maj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ maj jusɨꞌrii u tyeyúuj tzajtaꞌ, mej mij tyaatatyójtziꞌreꞌen ɨ Dios tɨ júurij, ɨ tɨ huáꞌhuɨɨreꞌ ajta aꞌɨ́j huáꞌixaatyeꞌ ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna. 16 Aꞌyaa tu tyáꞌmuaꞌreej tɨ ɨ nyúucarij ɨ tyaj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ joꞌtɨj naꞌaj séejreꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyáꞌxaj ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn:
Cɨríistuꞌ pu aꞌyan tyuꞌtóosejratacaꞌ tɨꞌɨj tyáatɨꞌ,
tyuꞌtyáamueꞌtɨj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ júuricamaꞌraꞌ ɨ Dios,
majta jaaséj ɨ maj tajapuá tyíꞌhuɨɨreꞌ.
Néijmiꞌqueꞌ mu ɨ cháanacaj japua tyihuoꞌtéꞌexaaj aꞌɨ́jna jitze maꞌcan,
majta tyáꞌantzaahuaj aꞌɨ́jna jimi,
ajta ɨ Dios yoꞌvíꞌtɨj u tajapuá.