5
Jeꞌej maj tyityetyúuchaꞌɨɨj aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyáꞌtzaahuatyeꞌ
Capáj jeꞌej puaꞌaj tyéꞌtyaꞌxɨꞌɨj ɨ tɨ arí vastacɨrɨeꞌ, sulu tyámuaꞌ paj tyeetyéjeevej patɨꞌɨj aꞌ táataj, pajta aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyáamua, pataꞌaj tyámuaꞌ tyihuoꞌtyéjeevej patɨꞌɨj aꞌihuáamuaꞌ. Pajta ɨ ucaríjsee tyámuaꞌ paj tyihuoꞌtyéjeevej aꞌyájna patɨꞌɨj aꞌ náanaj, pajta ɨ maj íimuaa aꞌyájna patɨꞌɨj áꞌcuꞌtzimuaj, tyámuaꞌ paj néijmiꞌcaa tyuꞌtyéjeevej.
Pataꞌaj huoꞌtáhuɨɨreꞌen ɨ úucaa ɨ maj huóojɨɨmuaꞌastariacaꞌ, tɨpuaꞌaj mequee jeꞌej tyéejviicueꞌraj tyiꞌtɨ́j jɨmeꞌ. Ajta tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ íitɨꞌ tɨ antyúusɨɨjtariacaꞌ tyiyójmuaꞌ naꞌríij tyiyáꞌcuarimuaꞌaj, micheꞌ aꞌɨ́ɨmaj anaquéej jaatyáhuɨɨreꞌen mej mij aꞌɨ́jna jɨn jaꞌráꞌastej maj huoꞌtyáhuɨɨreꞌen ɨ jutyéɨtyeristyamuaꞌ, jiꞌnye aꞌyaa pu tyaꞌráanajchi ɨ Dios. Aꞌɨ́jna ɨ íitɨꞌ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ antyúusɨɨjtariacaꞌ, ajta quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, aꞌɨ́j pu jitze tyiꞌijchóꞌveꞌ ɨ Dios, ajta quee aꞌnáj jaatapuáꞌcɨtaj tɨ jahuoo, aꞌyaa pu aꞌnáj tɨnaꞌaj rɨnyij tújca ajta tɨ́caꞌ. Ajta ɨ íitɨꞌ tɨ antyúusɨɨjtariacaꞌ, ajta jeꞌen aꞌyan rɨjcaj jeꞌej tɨ jimi tyúuxɨeꞌveꞌ, aꞌyaa pu een ɨ Dios jimi tɨꞌɨj ɨ tɨ huamuɨ́ꞌ. Aꞌyaa paj pajta tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen ɨ tyeɨ́tyee ɨ nyúucarij jɨmeꞌ mej mij quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj. Jiꞌnye aꞌtɨ́j maj quee jitzán juxɨeꞌveꞌ ɨ tyeɨ́tyeristyamuaꞌmeꞌen, majta ɨ maj jamuán ajaꞌchej, aꞌɨ́ɨ pu jaatyáxaahuatacaꞌ ɨ tɨ jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ, ajta jéetzeꞌ jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj quee ɨ sɨ́ɨj tɨquee aꞌnáj tyáꞌantzaahuaj.
Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj huóojɨɨmuaꞌastariacaꞌ, aꞌɨ́ɨjma papuꞌuj ooyúꞌxaj ɨ maj huéeicatyej nyinyiꞌraꞌaj jájchaꞌɨj nusu jéetzeꞌ, ajta maj séej manaꞌaj huávichej. 10 Ajta aꞌyan tyúuxɨeꞌveꞌ maj néijmiꞌi jamuaꞌreeriaj maj xáꞌpuɨꞌ rɨcɨj, majta tyámuaꞌ tyihuoꞌxáꞌpueeriꞌ ɨ juyójmuaꞌ, ajta huoꞌtaxɨéꞌveꞌen aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jamuariacaa, nusu tɨ huaꞌnájoꞌsixɨj ɨ huáꞌɨɨcaj jitze aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj ajtyuꞌuj ɨ Dios jimi, ajta huoꞌtáhuɨɨ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj jajpuéjtzij. Ajta aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ aꞌnáj tɨnaꞌaj tyámuaꞌ néijmiꞌi jɨn huarɨ́j.
11 Capáj aꞌɨ́ɨjma áꞌyuꞌxaj ɨ maj huóojɨɨmuaꞌastariacaꞌ majta móoj íimuaa, jiꞌnye tɨpuaꞌaj majtáhuaꞌaj aꞌyan tyaataxɨeꞌveꞌen maj huáhuɨɨchej, aj mu mij ajtácɨɨnyij ɨ Cɨríistuꞌ jimi, 12 aj mu mij jéetzeꞌ ootyáꞌɨtzeereꞌsij ɨ Dios jimi, aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj jaatyáxaahuatacaꞌ jeꞌej maj anaquéej tyiꞌtɨ́j jɨn tyityaꞌtóoraj. 13 Majta aꞌyan tyeeyíꞌtɨn maj mahuojoꞌmuaarin ɨ huaꞌchej méyee majta méyee, aꞌɨ́j mumij jɨn jéehua huɨꞌnaꞌseꞌ, majta quee aꞌyaa manaꞌaj rɨcɨj sulu majta mu tyúuxajtaveꞌ jeꞌej tɨquee tyiꞌtyéevijtɨj. 14 Aꞌɨ́j nu jɨn aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj huáhuɨɨchej ɨ maj móoj íimuariꞌtaj matɨꞌɨj huóojɨɨmuaꞌastariacaꞌ, micheꞌ tyiyóomuaꞌaj muáꞌraꞌnyij, majta tyámuaꞌ tyuꞌmuárɨeꞌen joꞌmaj jaꞌchej, mej mij quee tyiꞌtáꞌcareꞌen tɨ ɨ tɨ tájchaꞌɨɨreꞌ tyiꞌtɨ́j jɨn huaꞌ jitze tyoꞌojpuáꞌrityeꞌen. 15 Jiꞌnye séecan ɨ maj antyúujɨɨmuaꞌastariacaꞌ mu meríj ajtacɨ́j ɨ Dios jimi, mej mij aꞌɨ́j ántzaahuatyeꞌ ɨ tyiyáaruꞌ.
16 Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj ɨ íitɨꞌ tɨ tyáꞌtzaahuatyeꞌ, séecan jamuán ajáꞌchajcaj ɨ maj huóojɨɨmuaꞌastariacaꞌ, cheꞌ huoꞌtáhuɨɨreꞌen, tɨꞌij quee huáꞌmuarɨeꞌristyaꞌaj aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyaa pu tyuꞌtáɨꞌriitarij mej mij huoꞌtáhuɨɨreꞌen ɨ maj huóojɨɨmuaꞌastariacaꞌ majta quee jeꞌej tyéejviicueꞌ.
17 Majta ɨ huáasij ɨ maj tyámuaꞌ tyíꞌmuarɨeꞌ u tyeyúuj tzajtaꞌ, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj tyámuaꞌ tyihuóꞌchaꞌɨɨn, siajta jéetzeꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj tyihuáꞌixaꞌtyee majta ɨ maj tyihuáꞌmuaꞌtyej. 18 Jiꞌnye aꞌyaa pu tyéꞌyuꞌsiꞌ ɨ yuꞌxarij jitze tɨjɨn: “Capáj jaꞌanjɨ́ꞌquihuaꞌan ɨ púuyej tɨ jayuu ɨ tyeríicuj.” Aꞌyaa pu ajta tyéꞌyuꞌsiꞌ tɨjɨn: “Aꞌyaa pu tyíꞌxaꞌpuɨꞌ maj tyaanájchityeꞌen aꞌtɨ́j tɨ tyíꞌmuɨjhuacaa.”
19 Capáj tyiꞌtɨ́j jitzán puaꞌrityeꞌej ɨ vástɨꞌ, tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj naꞌaj tyiꞌtɨ́j jitzán puaꞌrityeꞌej, sulu micheꞌ mahuaꞌpuaj, naꞌríij mahueeícaj ɨ maj jitzán tyíꞌpuaꞌrityeꞌ.
20 Ajta ɨ maj móoj tyiꞌtɨ́j jɨn jeꞌej puaꞌaj rɨcɨj, pataꞌaj huaꞌajtyáꞌxɨꞌɨn néijmiꞌi metyiꞌnamuáaracaj ɨ tyeɨ́tyee mej mij majta aꞌɨ́ɨmaj tyuꞌtyátzaahuatyeꞌen.
21 Aꞌyaa nu tyíꞌmuaꞌijcatyeꞌ ɨ Dios jimi nyajta ɨ Cɨríistuꞌ jimi tɨ ajta Jesús puéꞌeen, nyajta aꞌɨ́ɨjma jimi ɨ maj tyíꞌhuɨɨreꞌ ɨ tajapuá Dios tɨ huaꞌantyíhuoj, paj néijmiꞌi jɨn aꞌyan huárɨnyij jeꞌej nyaj tyimuáaꞌixaaj, capáj séej jeꞌej joꞌséjraj pajta séej xɨeꞌveꞌej, sulu juxaꞌaj paj néijmiꞌcaa jóꞌmuaꞌraj. 22 Capáj aꞌtɨ́j aváꞌmuɨjhuaꞌan pequee xu jamuaꞌréerej jeꞌej tɨ een ɨ jutzájtaꞌ, naꞌríij quee jamuán paj ootyáꞌɨtzeereꞌej ɨ Dios jimi. Pataꞌaj asɨ́ɨj tyámuaꞌ tyiꞌhuáꞌchaꞌɨɨn pej pij quee tyiꞌtɨ́j jɨn ootyáꞌɨtzeereꞌen ɨ Dios jimi.
23 Pajta quee aꞌɨ́j panaꞌaj yaꞌcaj ɨ jájtyij, sulu pataꞌaj cɨ́ɨ ɨ nahuáj tyuꞌyéꞌen, pej pij quee tyíꞌcuiꞌ muaꞌ tzajtaꞌ.
24 Jeꞌej maj séecan tyiꞌtɨ́j jɨn tyityáꞌɨtzeereꞌ, aꞌɨ́ɨ pu séejreꞌ matɨꞌɨj quee xu huáꞌxɨjtyeꞌej, ajta séecan jɨmeꞌ, capu jeꞌej ámiteereꞌ ɨ maj jɨn ootyáꞌɨtzee, sulu majcaꞌhuáyee pu huataséjreꞌsij. 25 Aꞌyaa pu ajta tyíꞌsejreꞌ jeꞌej maj tyiꞌtɨ́j jɨn tyámuaꞌ rɨcɨj, ajta ɨ tɨquee tyámuaꞌ een capu ɨꞌríj tɨ huatyóoꞌavaaj jusén jɨmeꞌ.