6
Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj caꞌnyéjrij jɨn tyíꞌmuarɨeꞌ, aꞌyaa pu tyúuxɨeꞌveꞌ maj tzáahuatyiꞌraꞌaj tyíchaꞌɨɨj huaꞌ jimi ɨ maj tyihuáꞌijtyeꞌ, mej mij quee jeꞌej puaꞌaj tyáꞌxajta jeꞌej tyaj jatamuáꞌmuaj ɨ Dios tɨ tavástaraꞌ, ajta jeꞌej tyaj tyihuáꞌmuaꞌtyej. Ajta tɨpuaꞌaj séecan ɨ maj tyajáꞌmuaꞌijtyeꞌ majta tyáꞌtzaahuatyeꞌej, caxu huaꞌxahuariꞌraj aꞌɨ́jcɨ jɨmeꞌ siaj juꞌihuáamuaꞌ ɨ tavástaraꞌ jimi. Aꞌyaa xu jéetzeꞌ tyámuaꞌ tyihuoꞌtáhuɨɨreꞌen, jiꞌnye aꞌɨ́ɨmaj ɨ siaj huaꞌ jimi tyámuaꞌ tyíꞌhuɨɨreꞌ aꞌɨ́ɨ mu majta tyáꞌtzaahuatyeꞌ ɨ Dios majta taꞌihuáamuaꞌ puéꞌeen ɨ jéehua huaꞌxɨeꞌveꞌ.
Ɨ tɨ jɨꞌréꞌcan jɨmeꞌ jéehua tyíꞌhuɨɨreꞌ
Tɨpuaꞌaj sɨ́ɨj aꞌyan seequéj tyíꞌmuaꞌtaj ajta quee aꞌyan tyuꞌméꞌen jeꞌej tyaj ityáj tyajaꞌmuamuaꞌtyej ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen jitze maꞌcan, ajta quee aꞌyájna jeꞌej tyaj tyiꞌtyítachaꞌɨj, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ óotzaahuatyeꞌ ajta quee tyiꞌtɨ́j huayíꞌtɨn. Capu ɨꞌríj tyej tyámuaꞌ jamuán tyuꞌtaxáj, aꞌɨ́j pu jɨn tyihuáꞌchueereꞌ, ajta jeꞌej puaꞌaj tyíꞌjepeꞌ, capu ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j jitzán tyúꞌcaꞌnyej, ajta jéehua nyoꞌseꞌ aꞌɨ́ɨjma jamuán ɨ maj quee tyámuaꞌ metyityoomuámuaꞌreꞌ, ajta quee jamuaꞌtyej ɨ tɨ aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, aꞌyaa pu tyéꞌmiteerasteꞌ maj séecan aꞌɨ́jna jɨn tyíꞌmueꞌtɨn ɨ maj aꞌyan tyúusejrataj tɨjɨn Cɨríistuꞌ mu jimi tyíꞌhuɨɨreꞌ. Ajta aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna tɨpuaꞌaj aꞌtɨ́j tyámuaꞌ huóoꞌuurej tɨꞌij jaꞌantzaahuatyeꞌen ɨ Dios, aꞌyaa pu jéehua tyaꞌancuriáaꞌsij tɨpuaꞌaj jutyamuaꞌveꞌej jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j tyíꞌijchaꞌɨj. Jiꞌnye catu tyiꞌtɨ́j huaꞌáꞌsimaꞌaj tyatɨꞌɨj aꞌyan huaséjre ɨ cháanacaj japua, aꞌɨ́j tu jɨn tyequée tyajta tyiꞌtɨ́j áꞌtɨnyij íiyan tɨ maꞌcan ɨ cháanacaj japua, tɨpuaꞌaj tyiꞌtɨ́j tyéjchaꞌɨɨj tyaj jáacuaꞌnyij tyajta ɨ tyaj tyuꞌtyátachejtyeꞌen, tyicheꞌ aꞌɨ́jna jɨn huátatyamuaꞌveꞌen. Majta aꞌɨ́ɨmaj, ɨ maj aꞌyan tyáꞌxɨeꞌveꞌ maj huoochíjtyaanyiꞌtaj, aꞌyaa mu een matɨꞌɨj ɨ maj cójnari jɨn huoꞌtyáajɨꞌquej, aꞌɨ́ɨ puꞌij huaꞌtyánaamuaj ɨ huaꞌ tzajtaꞌ mej mij aꞌyan huárɨnyij jeꞌej tɨ huaꞌ jitze tyúuxɨeꞌveꞌ, aꞌɨ́ɨ pu néijmiꞌi tyihuáaꞌriꞌraj ajta huaꞌantyipuaꞌrityeꞌsij jusén jɨmeꞌ. 10 Jiꞌnye aꞌɨ́j pu jitze ɨ túmii tyeꞌrányinyii néijmiꞌi ɨ tɨ jeꞌej puaꞌaj tyíꞌeen, séecan mu meríj jaatyáxaahuatacaꞌ ɨ maj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ aꞌɨ́jna jɨmeꞌ maj jéehua huápuɨꞌɨj janyacuaꞌaj ɨ túmii, aꞌɨ́j mu jɨn jéehua jajpuéjtzij.
Ɨ tɨ huanyoꞌseꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ
11 Pajta muáaj, mu paj Dios jimi séejreꞌ, capáj tyiꞌtɨ́j aꞌyan uuriaj. Pataꞌaj tyámuaꞌ tyiꞌtyíaꞌchaꞌɨɨj, pajta huaꞌcuꞌvej, pataꞌaj tyámuaꞌ tyáꞌtzaahuatyeꞌej, pajta huaꞌxɨeꞌveꞌej néijmiꞌcaa, pajta huatyáꞌcaꞌnyej ɨ paj jɨn jaxaamuɨjrityeꞌ, capáj áꞌatzaahuatyaꞌaj. 12 Pataꞌaj aꞌɨ́jna jɨn huatyényoꞌseꞌen ɨ paj jɨn tyáꞌtzaahuatyeꞌ, capáj yóꞌjɨpuan ɨ paj jusén jɨmeꞌ júurij puáꞌmej, jiꞌnye aꞌɨ́j pu jɨn ɨ Dios muaatajé, aꞌɨ́j paj jɨn tyámuaꞌ tyuꞌtaxájtacaꞌ jéehua metyiꞌséeracaj. 13 Ajta ijíij, ɨ Dios jimi ɨ tɨ néijmiꞌcaa táꞌcaa mej mij júurij, ajta jimí ɨ Cɨríistuꞌ, ɨ tɨ ajta xáꞌpuɨꞌ tyuꞌtaxájtacaꞌ aꞌɨ́jna jimi ɨ tajtúhuan tɨ aꞌyan ántyapuaacaꞌaj tɨjɨn Poncio Piláato, aꞌyaa nu tyíꞌmuaꞌijtyeꞌ 14 paj aꞌyan huárɨnyij jeꞌej nyaj tyíꞌmuaꞌijtyeꞌ, pajta tyámuaꞌ eenyeꞌ pej pij quee tyiꞌtɨ́j jɨn áꞌɨtzeeriaꞌaj, ꞌasta naꞌaj quee uvéꞌnyej ɨ tavástaraꞌ Jesús tɨ ajta Cɨríistuꞌ puéꞌeen. 15 Ajta aꞌyan tyeꞌmej aꞌnáj tɨ ɨ Dios aꞌyan tyaaxáꞌpuɨꞌɨntarej, jiꞌnye aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨ tyihuáꞌijtyeꞌ aꞌɨ́ɨjma ɨ maj tajtúhuan jɨn tyityetyúuꞌpuꞌ, ajta huaꞌ vástaraꞌ aꞌɨ́ɨmaj ɨ tyaj aꞌyan huaꞌtamuáꞌmuaj tɨjɨn tavástaraꞌ ɨ maj aꞌyan manaꞌaj séejreꞌ ɨ cháanacaj japua. 16 Aꞌɨ́ɨ puꞌuj aꞌɨ́ɨn puéꞌeen ɨ tɨquee aꞌnáj muɨꞌnyij, ajta aꞌáa jáꞌsejreꞌ joꞌtɨj jéehua jáꞌtaa, joꞌtɨj quee jáꞌɨꞌrij tɨ aꞌtɨ́j ajtyáxɨɨrej. Capu aꞌtɨ́j aꞌnáj jaaséj, capu ajta ɨꞌríj tɨ aꞌtɨ́j jaaséej. Tyicheꞌ tyaatatyójtziꞌreꞌen aꞌɨ́jna ɨ tɨ néijmiꞌi jɨn antyúumuaꞌreej jusén jɨmeꞌ.
17 Aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj chíjtyaanyiꞌij puéꞌeen, aꞌyaa paj tyihuoꞌtaꞌíjtyeꞌen maj quee óotzaahuatyeꞌej, majta quee aꞌɨ́j jitze tyíꞌcaꞌnyej ɨ maj jéehua tyíꞌijchaꞌɨj, jiꞌnye capu tyéꞌtyeeren ɨ maj jéehua tyíꞌijchaꞌɨj. Aꞌyaa pu tyíꞌxaꞌpuɨꞌ maj aꞌɨ́jna jitze tyiꞌijchóꞌveꞌej ɨ Dios, aꞌɨ́jna ɨ tɨ juxɨéꞌviꞌraꞌ jɨn jéehua tyitaatapuéjveꞌsij tyej tyij aꞌɨ́jna jɨn huátatyamuaꞌveꞌen. 18 Pahuoꞌtaꞌíjtyeꞌen maj tyámuaꞌ huárɨnyij, micheꞌ aꞌɨ́jna jɨn huoochíjtyaanyiꞌtaj ɨ maj jéehua tyámuaꞌ tyuꞌmuárɨeꞌen aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ tɨ xáꞌpuɨꞌ een, majta aꞌyan tyaꞌajxɨéꞌviꞌraꞌ maj tyihuoꞌtáꞌan aꞌɨ́ɨmaj ɨ maj quee jeꞌej tyéejviicueꞌ, mej mij tyihuoꞌriáan ɨ maj tyíꞌijchaꞌɨj. 19 Aꞌyaa mu jéehua tyaꞌancuriáaꞌsij ɨ maj jɨn huatyóohuɨɨreꞌen majcaꞌhuáyee, ajta aꞌyan tyihuáꞌcɨꞌtyij maj jusén jɨmeꞌ júurij muáꞌraꞌnyij.
Jeꞌej tɨ ɨ Pablo tyaataꞌíj uveꞌtyáatɨcan jɨmeꞌ ɨ Timoteo
20 Muáaj Timoteo, pataꞌaj tyámuaꞌ tyéechaꞌɨɨn jeꞌej tɨ tyiꞌtɨ́j jɨn ɨ Dios tyimuaataꞌíj. Capáj huáꞌastyaj ɨ maj chaꞌmanaꞌaj tyíꞌxaj aꞌɨ́jna jɨmeꞌ ɨ nyúucarij tɨquee tyiꞌtɨ́j huɨɨreꞌ, nusu aꞌɨ́ɨjma ɨ maj aꞌyan tyóotzaahuatyeꞌ maj jéehua tyoꞌmuaꞌreej, ajta quee aꞌyan tyiꞌjaꞌyájna, 21 jiꞌnye séecan mu meríj huóꞌnamuajriꞌ, aꞌɨ́j mu jɨn ajtacɨ́j ɨ maj jitzán tyáꞌtzaahuatyeꞌ.
Cheꞌ ɨ tavástaraꞌ tyámuaꞌ tyajamuáahuɨɨreꞌen ajta tyámuaꞌ jamuáaꞌuurej.