⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲄⲀⲖⲀⲦⲎⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⳿ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⳿ⲫⲓⲱⲧ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲃ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ. ⲅ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲧⲏⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ϣⲁⲧⲉϥⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲉⲛⲉϩ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁϥ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲉ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲫⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲓⲱⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ. ⲋ̅ ϯⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲛⲭⲱⲗⲉⲙ ⲥⲉⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲍ̅ ⲉⲧⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⲁⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲫⲉⲛϩ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲏ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲓⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲫⲉ ⳿ⲛⲧⲉϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲛϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ. ⲑ̅ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲛⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϯ ⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓⲧϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ. ⲓ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲙ⳿ⲡϩⲏⲧ ⳿ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϣⲁⲛ ⲫϯ ϣⲁⲛ ⲁⲓⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲛⲁⲓⲣⲁⲛⲁϥ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲟⲛ ⲓⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲁ̅ ϯⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲫⲏⲉⲧⲁⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ϫⲉ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲁⲓϭⲓⲧϥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲁⲩϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲡⲁϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲁⲓϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ϯⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏ ⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓϣⲱϥ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲓⲉⲣ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲓⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲓⲏ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲓⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲭⲟϩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧⲁ ⲛⲁⲓⲟϯ ⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲉⲧⲟⲧ. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϯⲙⲁϯ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲫⲟⲣϫⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲑⲛⲉϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲑⲁϩⲙⲉⲧ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉϥ⳿ϩⲙⲟⲧ. ⲓ̅ⲋ̅ ⳿ⲉϭⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲁⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲟⲩⲁϩⲧ ⳿ⲛⲥⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϩⲓ ⳿ⲥⲛⲟϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓϣⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϣⲁ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧϧⲁϫⲱⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁⲓⲕⲟⲧⲧ ⳿ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲓⲧⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲅ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲕⲏⲫⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲟϩⲓ ϧⲁⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⳿ⲡⲥⲟⲛ ⳿ⲙⲠ⳪. ⲕ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉϯ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲙⲫϯ ϫⲉ ⳿ⲛϯϫⲉⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲓ⳿ⲓ ⳿ⲉⲛⲓⲥⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲩⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϯⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲛⲁⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲟ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲉⲕ⳿ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲅ̅ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉϣⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲡⲉ ϫⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ ⳿ϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲱϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⲡⲉ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ