ⲃ̅
ⲁ̅ ⲓⲧⲁ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲓϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲓϭⲓ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙⲏⲓ. ⲃ̅ ⲁⲓϣⲉ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩϭⲱⲣⲡ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲭⲱ ϧⲁⲧⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲉϯϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲁ⳿ⲡⲥⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲓϭⲟϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲓⲉ ⲛⲁⲓϭⲟϫⲓ. ⲅ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲕⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲉⲥⲟⲩⲃⲏⲧϥ. ⲇ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϫⲉⲣ ⲧⲉⲛⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲑⲁⲓ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲁⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲃⲱⲕ. ⲉ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲛⲟϩⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲟⲩϭⲛⲉ ϫⲱϥ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲉⲥ⳿ⲥⲙⲟⲛⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ. ⲋ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲓⲣⲏϯ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲟⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲉⲃⲓⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲁϥϭⲓ ϩⲟ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲁϩ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ. ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲟⲩⲃⲏϥ ⲉⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩⲧⲉⲛϩⲟⲩⲧϥ ⳿ⲉⲫⲁ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ. ⲏ̅ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⲁϥⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲛϧⲏⲧ ϩⲱ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲧⲟⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲏⲫⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲁⲛ⳿ⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩϯ ⲇⲉⲝⲓⲁ ⲛⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲩⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲡⲓⲥⲉⲃⲓ. ⲓ̅ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϥⲓⲣⲱⲟⲩϣ ⳿ⲛⲛⲓϩⲏⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲓⲏⲥ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲁⲓϥ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲕⲏⲫⲁⲥ ⳿ⲉ⳿ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭ ⲓⲁ ⲁⲓϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲁϥ ⳿ⲛϩⲟ ⲟⲩⲃⲉ ϩⲟ ϫⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲉⲣⲕⲁⲧⲁⲅⲓⲛⲱⲥⲕⲓⲛ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉ ϣⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⲇⲉ ⲁϥϩⲉⲛϥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲫⲟⲣϫϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁ⳿ⲧϩⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡⲥⲱϫⲡ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁϥϣⲉ ⲛⲁϥ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲙⲉⲧϣⲟⲃⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲏ ⲓ ⲛⲕⲏⲫⲁⲥ ⳿ⲙⲡⲉ⳿ⲙⲑⲟ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϫⲉ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲕⲟⲛϧ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲉⲑⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲱⲥ ⲉⲕⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⳿ⲉⲉⲣⲙⲉⲧⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲫⲩⲥⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲓⲙⲏϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲁⲛⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲙⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁ⳿ⲑⲙⲁⲓ⳿ⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲙⲁⲓ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩϫⲉⲙⲉⲛ ϩⲱⲛ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ϩⲁⲣⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲟⲃⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲉⲧⲁⲓⲃⲟⲗⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⳿ⲉϯⲕⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϯⲉⲣⲥⲩⲛⲓⲥⲧⲁⲛⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲁⲱⲛϧ ⲛⲉⲙ ⲫϯ ⲁⲩⲁϣⲧ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ ϯⲟⲛϧ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⳿ϥⲟⲛϧ ⲇⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲏ ⲇⲉ ⳿ⲉϯⲟⲛϧ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ϯⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁⲓⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲧⲏ ⲓϥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲓ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲛϯⲛⲁϣⲉϣ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲁⲛ ⲓⲥϫⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏ ⲓ ϩⲁⲣⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲛϫⲓⲛϫⲏ