ⲇ̅
ⲁ̅ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲡⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛϣⲓⲃϯ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϥⲟⲓ ⳿ⲙ⳪ ⳿ⲉⲉⲛⲭⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲃ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲭⲏ ϧⲁ ϩⲁⲛⲉⲡⲓ⳿ⲧⲣⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ϣⲁ ϯⲛⲉⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲓⲱⲧ. ⲅ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ⲛⲁⲛⲭⲏ ϧⲁ ⲛⲓ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲙⲃⲱⲕ ⲛⲱⲟⲩ. ⲇ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲫⲙⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲁ ⲫϯ ⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉ̅ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϣⲏⲡ ⲛⲏⲉⲧϧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧϣⲏⲣⲓ. ⲋ̅ ⲟⲧⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⲁ ⲫϯ ⲧⲁⲟⲩⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏ ⲧ ⲉϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⳿ⲫⲓⲱⲧ. ⲍ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲓⲉ ⲟⲩ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ. ⲏ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲏ ⲫⲩⲥⲓ ⲉⲧⲉ ϩⲁⲛⲛⲟⲩϯ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲑ̅ ϯⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲫϯ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲇⲉ ⲁ ⲫϯ ⲥⲟⲩⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲛⲓϫⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛϩⲏ ⲕⲓ ⳿ⲛ⳿ⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲉⲣⲃⲱⲕ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ. ⲓ̅ ⳿ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛϯ⳿ϩⲑⲏⲧⲉⲛ ⳿ⲉϩⲁⲛ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲃⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲣⲟⲙⲡⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ϯⲉⲣϩⲟϯ ϧⲁⲧⲉⲧⲉⲛϩⲏ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲉⲧⲁⲓ ϭⲓϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲕⲏ. ⲓ̅ⲃ̅ ϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲏϯ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲏϯ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϯϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϭ ⲓⲧ ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϣⲱⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲁⲓϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲭⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟϣϥ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϩⲓⲑⲁϥ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲟⲡϥ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲉ̅ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲥⲙⲟⲥ ϯⲉⲣ ⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲫⲉⲣⲕ ⲛⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲋ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲓⲉⲣϫⲁϫⲓ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ϯ ⲧⲁⲙⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲥⲉⲭⲟϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉ⳿ϣⲑⲁⲙ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲟϩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲇⲉ ⳿ⲉⲭⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓⲭⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉϯ ϯⲛⲁⲕϩⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ϣⲁⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϭⲓⲙⲟⲣⲫⲏ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ ⲛⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⳿ⲉ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲉϣⲓⲃϯ ⳿ⲛⲧⲁ⳿ⲥⲙⲏ ϫⲉ ϯϣⲟⲗϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲁϫⲟⲥ ⲟⲩⲛ ⲛⲏⲓ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϣⲱⲡⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ ϣⲏⲣⲓ ⲃ̅ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲱⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲣⲉⲙϩⲏ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ϯⲃⲱⲕⲓ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ϯⲣⲉⲙϩⲏ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⳿ⲉϣⲁⲩⲉⲣⲁⲗⲗⲏⲅⲟⲣⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲇⲓ⳿ⲁⲑⲏⲕⲏ ⲃ̅ϯ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲓ ⲙⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉⲥⲙⲓⲥⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲃⲱⲕ ⲉⲧⲉ ⲁⲅⲁⲣ ⲧⲉ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲁⲅⲁⲣ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲡⲧⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲉϥⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲁⲣⲁⲃⲓⲁ ⲁϥⲟⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϯⲙⲁϯ ⲛⲉⲙ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲛⲟⲩ ⳿ⲥⲟⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲃⲱⲕⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲓ. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲉ⳿ⲙ⳿ⲡϣⲱⲓ ⲟⲩⲣⲉⲙϩⲏ ⲧⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲉⲛⲙⲁⲩ ⲧⲉ. ⲕ̅ⲍ̅ ⳿ⲥ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟ ϯ ⲁϭⲣⲏⲛ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲥⲙⲓⲥⲓ ⲫⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲥϯⲛⲁⲕϩⲓ ϫⲉ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϣⲁϥⲏ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲉϩⲟⲧⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲥ ⳿ⲙⲡⲓϩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲏⲟⲩ ⲉⲧⲧⲏ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲟⲛ ϯⲛⲟⲩ. ⲗ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲓⲃⲱⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲥϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛϯⲃⲱⲕⲓ ⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏ ⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϯⲣⲉⲙϩⲉ. ⲗ̅ⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛϯⲃⲱⲕⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲣⲉⲙϩⲉ