ⲉ̅
ⲁ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲛⲣⲉⲙϩⲉ ⲟϩⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲁ ⲟⲩⲛⲁϩⲃⲉϥ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲃⲱⲕ. ⲃ̅ ⲓⲥ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛ ⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏ ⲛⲟⲩ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁϯϩⲏⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲗⲓ. ⲅ̅ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲛⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲉⲣ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ. ⲇ̅ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱⲣϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲉⲧ⳿ⲑⲙⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲉⲛϩⲉⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ. ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲉⲧⲉⲛϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱⲥ. ⲋ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲁϩϯ ⲉⲩⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲍ̅ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲟϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲁϩⲛⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϣⲧⲉⲙ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲑⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⳿ⲑⲙⲏⲓ. ⲏ̅ ⲡⲁⲓⲑⲱⲧ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲑ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϣⲉⲙⲏⲣ ϣⲁϥ⳿ⲑⲣⲉ ⲡⲓⲱϣⲉⲙ ⲧⲏⲣϥ ϭⲓϣⲉⲙⲏⲣ. ⲓ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲙⲉⲩⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲕⲉϩⲱⲃ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉϥϥⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲓϩⲁⲡ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲥⲉⲃⲓ ⲟⲛ ⲡⲉϯϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ϩⲁⲣⲁ ⲁϥⲕⲱⲣϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲃ̅ ⳿ⲁⲙⲟⲓ ⳿ⲛⲥⲉϫⲱϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿ϣⲑⲟⲣⲧⲉⲣ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲩⲑⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲣ⳿ⲓⲛⲓ ⳿ⲛϯ ⲙⲉⲧⲣⲉⲙϩⲉ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ ⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲣⲓⲃⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲉⲛⲣⲉ ⲡⲉⲕ⳿ϣⲫⲏ ⲣ ⳿ⲙⲡⲉⲕⲣⲏϯ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲗⲁⲡⲥⲓ ⳿ⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏ ⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲩⲛⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ. ⲓ̅ⲋ̅ ϯϫⲱ ⲇⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϫⲟⲕⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲓ̅ⲍ̅ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲣ⳿ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϯ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲉⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙⲁⲓⲧⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲓⲉ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲫⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓ⳿ϩⲃⲏⲟⲩⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲥⲁⲣⲝ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ϯⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲡⲓϭⲱϧⲉⲙ ⲡⲓⲥⲱϥ. ⲕ̅ ϯⲙⲉⲧϣⲁⲙϣⲉ ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥϯ ⲫⲁϧⲣⲓ ⲛⲓⲙⲉⲧϫⲁϫⲓ ⲛⲓ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲛⲓⲭⲟϩ ⲛⲓ⳿ⲙⲃⲟⲛ ⲛⲓϫⲉⲣϫⲉⲣ ⲛⲓⲫⲱⲣϫ ⲛⲓⲙⲉⲧϩⲉⲣⲉⲥⲓⲥ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲓ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲓϧⲱⲧⲉⲃ ⲛⲓⲑⲓϧⲓ ⲛⲓϣⲉⲣϣⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓ ⳿ⲉϯⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲱ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲁⲓⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣ⳿ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲃ̅ ⳿ⲡⲟⲩⲧⲁϩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲟⲩϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲙⲉⲧⲭ͞ⲣⲥ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩⲛⲁϩϯ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲟⲩⲉⲅ⳿ⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲛⲟⲙⲟⲥ ϯⲟⲩⲃⲏⲟⲩ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲛⲏ ⲇⲉ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁⲩ⳿ⲓϣⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲡⲁⲑⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲓⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛϯⲙⲁϯ ⲟⲛ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅. ⲕ̅ⲋ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲱⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲩⲓⲧ ⲉⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲡϯ ⲉⲛⲉⲣ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ