ⲋ̅
ⲁ̅ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲣⲉϣⲁⲛ ⲧⲟⲧϥ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϣⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲣⲁ⳿ⲡⲧⲱⲙⲁ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϧⲁ ⲛⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲥⲉⲃⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲉⲕⲙⲟⲩϣⲧ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ϩⲱⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲡⲓⲣⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲕ. ⲃ̅ ϥⲁⲓ ϧⲁ ⲛⲓⲃⲁⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲏⲕ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲓ ⲙⲉⲩⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁϥⲉⲣϩⲁⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ. ⲇ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲁⲛ. ⲉ̅ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲱⲟⲩⲛ ϧⲁ ⲧⲉϥⲉⲧⲫⲱ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲋ̅ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲁⲑⲏⲭⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲧⲉⲣⲕⲁⲑⲏⲭⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲍ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲥⲱⲣⲉⲙ ⲫϯ ⲥⲉⲛⲁⲉⲗⲕϣⲁⲓ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁⲥⲁⲧϥ ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉϥⲛⲁⲟⲥϧϥ. ⲏ̅ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲥⲓϯ ⳿ⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⳿ϥⲛⲁⲱⲥϧ ⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥⲥⲓϯ ⳿ⲙⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ϥⲛⲁⲱⲥϧ ⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲑ̅ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲇⲉ ⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲣ⳿ⲛⲕⲁⲕⲓⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲫⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲱⲥϧ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲟⲣⲉⲙ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛ. ⲓ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⳿ⲉⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲣⲉⲙ⳿ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲛⲁϩϯ. ⲓ̅ⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲁⲓⲏ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉϭⲓ⳿ⲥⲕⲉⲛ ϩⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉ⳿ϣⲧⲉⲙϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ ̇⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲏⲉⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲃⲏ ⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲥⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ. ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ ̇⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲉⲛ ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁⲩ⳿ⲓϣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲏⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲩⲁϣⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲅⲁⲣ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲡⲥⲉⲃⲓ ⳿ϩⲗⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲧⲥⲉⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲃⲉⲣⲓ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϯⲙⲁϯ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲕⲁⲛⲱⲛ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲛⲁⲓ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⳿ⲡⲓⲥ̅ⲗ̅ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲍ̅ ⳿ⲡⲥⲉⲡⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲟⲩⲁϩϧⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛⲓϣⲱⲗϩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϯϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲅⲁⲗⲁⲧⲏⲥ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲣⲱⲙⲏ