14
Jesús pu rɨ́ꞌɨ huáꞌaruure aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe
’Caxu aꞌij titéꞌujmuajca. Seucheꞌe xu yeehui ráꞌatzaahuateꞌe ɨ́ Dios, seúcheꞌe xu seajta náꞌatzaahuateꞌe ineetzi. Jéihua pu chiꞌi aꞌuun tejéꞌeseijreꞌe aꞌu tɨ niyáꞌupua huatéechiꞌi ɨ́ júteꞌe. Tɨ́ puaꞌa caí ayén tiꞌayájnacheꞌe, nee nu yeehui seɨcɨé tejámuaataꞌixáateꞌencheꞌe. Aꞌuu nu aꞌuméꞌe naꞌame nej ni neꞌuun rɨ́ꞌɨ tejáꞌuruuren aꞌu sej seꞌuun aꞌutéꞌe xáꞌajuꞌun. Ajta, tɨ puaꞌa niyen neꞌuun áꞌuraꞌani nej ni niyen rɨ́ꞌɨ tejáꞌuruuren aꞌu sej aꞌutéꞌe xáꞌajuꞌun, aj nu ni yen veꞌecánejsin neajtahuaꞌa nej ni niyen amuáꞌanviꞌitɨn sej si seajta seꞌuun aꞌutéꞌe xáꞌaraꞌani aꞌu nej neajta aꞌucaí naꞌame. Seajta múꞌeen, xuꞌuri yeehui huamuájte ɨ́ juye jetze tɨ aꞌuun aꞌuréꞌenineꞌi aꞌu nej aꞌuméꞌe naꞌame. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.
Aj puꞌi Tomás ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tavastaraꞌa, catu yeehui ramuaꞌaree aꞌu pej aꞌuméꞌe puaꞌamé. Aꞌɨ́j tu jɨ́n catu aꞌatzu huamuájte ɨ́ juye jetze tɨ aꞌuun aꞌuréꞌenineꞌi.
Tɨꞌɨj jí Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ tɨ amuáꞌaviꞌitɨn aꞌɨ́jna jetze ɨ́ juye, nee nu neajta neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌixaxaꞌa, neajta nu yeehui neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ tɨ jetzen airáninei ɨ́ sej jɨ́n ruuri xáꞌaraꞌani. Aꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén huataújtuaani ɨ́ Dios jemi, ayée pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn amuacaícan huataújtuaani ineetzi jemi. Tɨ́ puaꞌa rɨ́ꞌɨ setináamuaꞌati, ayée xu seajta tíꞌiramuaꞌati seꞌɨ́jna ɨ́ niyáꞌupua. Tɨ́j naꞌa tɨ yú aucaꞌitɨ́ aꞌame, múꞌeen xu xaa ramuaꞌate, seajta seri raaseíj.
Aꞌɨ́ɨ muꞌu naímiꞌi ɨ́ yaꞌupuáaraꞌan, ajta ɨ́ yaujraꞌan
Aj puꞌi aꞌɨ́ɨn Felipe ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tavastaraꞌa, patáꞌaj yeehui taataseíjrateꞌen peꞌɨ́jna ɨ́ ayáꞌupua. Aꞌɨ́j tuꞌu xeꞌeveꞌe iteen.
Aj puꞌi Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Nuꞌuri xaa yeehui áꞌatee nej múꞌejmi jemi huaca. ¿Ni tzaa pecaí xɨ nemuaꞌate, múꞌee Felipe? Ayee nu tíꞌimuaꞌixaateꞌe. Jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén naaseíj ineetzi, aꞌɨ́ɨ pu ajta ari raaseíj ɨ́ niyáꞌupua. ¿Aꞌiné ꞌeen jɨ́n piyen tinaatáꞌixaa yee nej nuꞌu amuaataséijrateꞌen ɨ́ niyáꞌupua?
10 ’¿Ni tzaa pecaí piyen téꞌatzaahuateꞌe tɨ aꞌɨ́ɨn niyáꞌupua ne jemi seijreꞌe, neajta nu yeehui cheꞌatá nenaꞌa niyáꞌupua jemi seijreꞌe? Canu neseɨ́j aꞌij tirájteu aꞌij nej tíꞌimuaꞌixaateꞌe, sino aꞌɨ́ɨn niyáꞌupua tɨ ayén nej jemi seijreꞌe, aꞌɨ́ɨ pu rumuárɨꞌeriꞌireꞌaraꞌan jɨ́n ayén rɨcɨ. 11 Patáꞌaj piyen náꞌantzaahuateꞌen tɨ puaꞌa yeehui niyen timuaatáꞌixaateꞌen yee niyáꞌupua pu nuꞌu ne jemi seijreꞌe, neajta nu jemin seijreꞌe ɨ́ niyáꞌupua jemi. Naꞌari caí, patáꞌaj peꞌɨ́jna jɨ́n penaꞌa téꞌantzaahuateꞌen aꞌij nej yeehui huarɨ́j tɨ huápɨꞌɨ ruxeꞌeveꞌe.
12 ’Ayee nu tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tzáahuatiꞌiraꞌa jɨmeꞌe. Aꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén náꞌastijreꞌe ineetzi, ayée pu cheꞌatá naꞌa huárɨni aꞌij nej rɨjcaa inee. Jee xaa neꞌu, aꞌɨ́ɨ pu yeehui ayén huárɨni tɨ jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe caí ɨ́ nej jɨ́n niyen rɨjcaa. Ayee pu ꞌeen jɨ́n rɨni aꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej neꞌuun aꞌuméꞌe naꞌame ɨ́ niyáꞌupua jemi. 13 Neajta niyen huárɨni aꞌij sej siyen tiraatáhuaviira neetzi jetze meꞌecan, nej ni rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌan ɨ́ niyáꞌupua.
14 ’Tiꞌitɨ́j tɨ naꞌa sej yeehui siyen tiraatáhuaviira neetzi jetze meꞌecan, ayée nu xaa rɨni.
Jesús pu ayén teꞌataújratziire tɨ aꞌɨ́ɨn xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios ayén nuꞌu huateáturaasin huáꞌa jemi
15 ’Tɨ́ puaꞌa yeehui siyen nexɨ́ꞌeveꞌe ineetzi, ayée xu seꞌɨ́jna aráꞌastijreꞌen ɨ́ nej jɨ́n tejámuaataꞌaíjteꞌesin. 16 Neajta nu niyen tiraatáhuaviira ɨ́ niyáꞌupua jemi tɨ i aꞌɨ́ɨn yen amuajaꞌutaꞌítiꞌi seɨ́j tɨ aꞌamua japua huániuuni, tɨ i aꞌɨ́ɨn múꞌejmi jemi huateáturan tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe.
17 ’Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ xɨéjniuꞌucari tɨ jetzen airáninei tɨ́j naꞌa tɨ ayén tiꞌayajna. Capu rɨꞌɨrí mej miyen raꞌancuréꞌan aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca japua, aꞌiné capu aꞌij huáꞌamitɨejteꞌe aꞌij tɨ rɨcɨ aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucari. Camu yeehui majta ramuaꞌate. Mɨ́ seajta múꞌeen, ayée xu ꞌeen jɨ́n ramuaꞌate aꞌiné aꞌɨ́ɨ pu aꞌamua jemi seijreꞌe, ajta pu múꞌejmi jemi huateáturaasin.
Jesús pu ajtahuaꞌa tihuáꞌixaateꞌe tɨ nuꞌu mɨꞌɨni
18 ’Canu yeehui ruséntacan amuaateátuaasin, tɨ caí jaꞌatɨ́ ayén áꞌamuavaɨreꞌe sino nee nu neajtahuaꞌa múꞌejmi jemi uvéꞌenejsin. 19 Capu chéꞌe áꞌateere mej yeehui caí chéꞌe yé neseijran aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca japua. Mɨ́ seajta múꞌeen, múꞌeen xu xaa neseijran. Nee nu huatarújsin nej ni neajtahuaꞌa ruuri náꞌaraꞌani, aꞌɨ́j xu jɨ́n seajtáhuaꞌa ruuri xáꞌajuꞌun. 20 Aꞌájna xɨcájraꞌan jetze nej jetzen huatarújsin, aj xu si siyen ramuaꞌaréeren nej niyen jemin seijreꞌe ɨ́ niyáꞌupua jemi, ajta yeehui aꞌɨ́ɨn, aꞌɨ́ɨ pu ajta neetzi jemi seijreꞌe.
21 ’Jaꞌatɨ́ tɨ naꞌa tɨ ayén raꞌancuréꞌa aꞌij nej tiuꞌutaꞌaíjtacaꞌa, tɨ ajta ayén nain raꞌaráꞌastijreꞌen, aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen tɨ xaa nexɨ́ꞌeveꞌe. Niyáꞌupua pu yeehui ajta raxɨ́ꞌeveꞌe aꞌame aꞌɨ́jna tɨ ayén nexɨ́ꞌeveꞌe. Neajta inee, nee nu raxɨ́ꞌeveꞌe naꞌame, neajta jemin huataseíjreꞌesin. ―Ayee pu tiuꞌutaxájtacaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Jesús.
22 Aj puꞌi seɨ́j tiuꞌutaxájtacaꞌa tɨ ayén ántehuaacaꞌa tɨjɨ́n Judás. Capu aꞌɨ́jna ɨ́ Judás tɨ ayén teꞌentímuꞌutaca tɨjɨ́n Iscariotes, sino seɨ́j. Ayee pu tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tavastaraꞌa, ¿aꞌiné auj tíꞌirɨꞌɨri pej pi piyen penaꞌa téjmi jemi huataseíjreꞌesin, pajta caí aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej yen huachéjme ɨ́ chaanaca japua?
23 Aj puꞌi Jesús ayén tiraataꞌixaa tɨjɨ́n:
―Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén tíꞌinexeꞌeveꞌe, aꞌɨ́ɨ pu ayén raꞌaráꞌastejsin aꞌij nej tíꞌimuaꞌata. Niyáꞌupua pu ajta raxɨ́ꞌeveꞌe aꞌame. Teen tu hui teajta huataseíjreꞌesin ɨ́ jemin. Teajta tiyen huateáturaasin ɨ́ jemin. 24 Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ caí ayén tíꞌinexeꞌeveꞌe, aꞌɨ́ɨ pu ajta caí raꞌaráꞌastejsin aꞌij nej tíꞌimuaꞌata. Canu hui neseɨ́j aꞌij tirájteu aꞌij nej tejáꞌamuaꞌixaateꞌe sino aꞌɨ́jna ɨ́ niuucari, aꞌɨ́j pu jetze airáninei aꞌɨ́jna ɨ́ niyáꞌupua tɨ yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa.
25 ’Ayee nu tejámuaatáꞌixaa íjii nej nauj aꞌamua jemi yen huaca. 26 Ajta aꞌɨ́ɨn tɨ yeehui aꞌamua japua huániuuni, aꞌɨ́jna ɨ́ xɨéjniuꞌucareꞌaraꞌan ɨ́ Dios, ɨ́ tɨ ayén tiraavíjteꞌe sej si ranáꞌamicheꞌen, aꞌɨ́ɨ pu ɨ́ niyáꞌupua ayén yaꞌutaꞌíti neetzi jetze meꞌecan, tɨ i aꞌɨ́ɨn nain jɨ́n tejamuáamuaꞌaten. Aꞌɨ́ɨ pu yeehui ajta ayén amuaatáꞌasin sej si siyen raꞌutámuaꞌaree nain jɨ́n aꞌij nej tejámuaatáꞌixaa.
Jesús pu tiꞌitɨ́j jɨ́n huaꞌanpuáꞌajteꞌe aꞌɨ́mej ɨ́ mej jamuan áꞌujujhuaꞌaneꞌe
27 ’Ayee nu niyen amuaatáꞌasin tɨ ij nain jɨ́n amuaꞌanpuáꞌajteꞌen. Aꞌɨ́jna ɨ́ nej jɨ́n amuaꞌanpuáꞌajteꞌesin, neetzi pu jetze airáninei. Capu yeehui ayén ꞌeen aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ꞌeen ɨ́ tɨ huáꞌa jetze naꞌa airáninei aꞌɨ́mej ɨ́ mej yen japuan huachéjme íiyen chaanaca japua ɨ́ mej meꞌɨ́jna jɨ́n huaꞌanpuáꞌajteꞌen ɨ́ ruxɨ́ꞌej teɨte. Caxu aꞌij puaꞌa titéꞌujmuajca. Caxu seajta tíꞌitziɨɨneꞌe.
28 ’Xuꞌuri yee siyen ráanamuajriꞌi nej niyen tejámuaatáꞌixaa nej nuꞌu aꞌuméꞌe naꞌame, neajta nuꞌu múꞌejmi jemi uvéꞌenejsin. Tɨ́ puaꞌa yeehui siyen tíꞌinexeꞌeveꞌecacheꞌe, ayée xu ꞌeen jɨ́n rutémuaꞌaveꞌecacheꞌe seꞌɨ́jna jɨmeꞌe nej neꞌuun aꞌumé ɨ́ niyáꞌupua jemi aꞌiné niyáꞌupua pu jaítzeꞌe ruxeꞌeveꞌe necaí inee. 29 Ayee nu amuacaí tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨ caí xɨ tiꞌitɨ́j aꞌij huarɨ́j sej si siyen téꞌantzaahuateꞌen nej neꞌɨ́n púꞌeen aꞌájna xɨcájraꞌan jetze tɨ jetzen ayén tejaꞌuréꞌenejsin nej neꞌuun aꞌumé.
30 ’Canu yeehui chéꞌe jeíhua tejámuaatáꞌixaateꞌesin aꞌiné puꞌuri tɨ́n yé uvéꞌenejsin aꞌɨ́jna tɨ aꞌij puaꞌa ꞌeen, tɨ ajta yen japuan tíꞌaijta ɨ́ chaanaca. Mɨ́ ajta aꞌɨ́ɨn, capu aꞌatzu rɨꞌɨrí tɨ ayén tiꞌitɨ́j jɨ́n naꞌantimuáꞌitɨn. 31 Cheꞌeré yeehui, tichéꞌe huirácɨɨne teyujna mej mi meꞌɨ́n ɨ́ mej yen chaanaca japua huachéjme, miyen ráamuaꞌaree nej niyen raxɨ́ꞌeveꞌe ɨ́ niyáꞌupua, neajta niyen cheꞌatá nenaꞌa rɨcɨ aꞌij tɨ aꞌɨ́ɨn ayén tinaataꞌaíj.