15
Ɨ́ cɨyej tɨ huastiꞌi, ajta ɨ́ piꞌistáareꞌaraꞌan
’Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ cɨyej tɨ xaa rɨ́ꞌen. Ajta niyáꞌupua pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ rɨ́ꞌɨ raruure ɨ́ piꞌista. Aꞌɨ́ɨ pu raꞌantivéꞌiche tɨ́j naꞌa ɨ́ piꞌista tɨ neetzi jetze airáninei tɨ ajta caí taaca. Ajta tɨ́j naꞌa ɨ́ piꞌista tɨ xaa taaca, aꞌɨ́ɨ pu cɨ́j caj tiraꞌantivéꞌiche tɨ ij jaítzeꞌe huatácaꞌan. Xuꞌuri yeehui urarɨ́ꞌen múꞌeen, aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ niuucari ɨ́ nej jɨ́n neri tejámuaatáꞌixaa. Setáꞌaj seuj siyen neetzi jemi seijreꞌe. Aj nu ni niyen cheꞌatá nenaꞌa múꞌejmi jemi seíireꞌe naꞌame.
’Capu aꞌatzu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri tɨ seɨ́j piꞌista ayén ruseɨ́j huatácaꞌan sino ayée pu tiúꞌujxeꞌeveꞌe tɨ auj ajtáveeca ɨ́ cɨyej jetze. Ayee pu cheꞌatá naꞌa ꞌeen múꞌejmi jemi. Capu yeehui aꞌatzu aꞌij tíꞌirɨꞌɨri sej tiꞌitɨ́j huamuáꞌitɨn ɨ́ sej jɨ́n tiuꞌutátuiireꞌen ɨ́ Dios jemi tɨ puaꞌa secaí neetzi jemi seijreꞌe.
’Nee nu neꞌɨ́n púꞌeen ɨ́ cɨyej. Mɨ́ seajta múꞌeen, múꞌeen xu piꞌista púꞌeen tɨ neetzi jetze ajtaꞌúꞌupuꞌu. Tɨ́ puaꞌa jaꞌatɨ́ ayén neetzi jemi seijreꞌe, tɨ puaꞌa neajta inee jemin seijreꞌe, aꞌɨ́ɨ pu yeehui ayén jeíhua tíꞌimuaꞌitɨn ɨ́ tɨ jɨ́n tiuꞌutátuiireꞌesin ɨ́ Dios jemi.
’Seajta múꞌeen, tɨ puaꞌa secaí neetzi jemi seijreꞌe, caxu tiꞌitɨ́j aꞌij ruuren. Ayee pu ꞌeen tɨ́j naꞌa tɨ caí chéꞌe ayén neetzi jemi seijreꞌe. Ayee pu ꞌeen tɨ́j aꞌɨ́jna ɨ́ piꞌista, ɨ́ tɨ antíveichiꞌihuacaꞌa, tɨ ajta jaꞌatɨ́ á yaꞌuhuáꞌaxɨ tɨ ij huatéehuan. Ayee mú raruuren naíjmiꞌica ɨ́ piꞌista mej miyen raaréꞌeseɨreꞌen, majta án yáꞌuhuaꞌaxɨn ɨ́ taij japua tɨ ij huateájtaani.
’Tɨ́ puaꞌa siyen neetzi jemi seijreꞌe, tɨ puaꞌa seajta siyen raꞌaráꞌasten ɨ́ niuucari ɨ́ nej ámuaamuáꞌate, ayée pu yeehui Dios ayén amuaatáꞌasin tiꞌitɨ́j sej aꞌij tiraatáhuaviira. Tɨ́ puaꞌa siyen jeíhua raamuáꞌitɨn ɨ́ sej jɨ́n tiuꞌutátuiireꞌen ɨ́ Dios jemi, aꞌɨ́j pu aꞌɨ́jna jɨ́n ámitɨeereꞌe aꞌame sej siyen tínaꞌaráꞌastijreꞌe ineetzi. Ayee xu seꞌɨ́jna jɨ́n rɨ́ꞌɨ tiraatáꞌasin ɨ́ niyáꞌupua. Ayee nu cheꞌatá nenaꞌa neri tejamuaataxɨ́ꞌeve aꞌij tɨ ajta ari tinaataxɨ́ꞌeve ɨ́ niyáꞌupua. Setáꞌaj seuj neetzi jemi seijreꞌe nej ni amuaaxɨ́ꞌeveꞌen.
10 ’Tɨ́ puaꞌa yeehui siyen raꞌaráꞌasten aꞌij nej neri tejamuaataꞌaíj, aj xu si siyen neetzi jemi seíireꞌe xáꞌajuꞌun nej ni amuaaxɨ́ꞌeveꞌen. Neajta inee, ayée nu cheꞌatá nenaꞌa tiráꞌaste aꞌij tɨ tinaataꞌaíj ɨ́ niyáꞌupua. Aꞌɨ́j nu yeehui jɨ́n niyen jemin seíireꞌe naꞌame tɨ ij ajta niyáꞌupua ayén naataxɨ́ꞌeveꞌen. 11 Ayee nu ꞌeen jɨ́n tejáꞌamuaꞌixaateꞌe tɨ ij múꞌejmi jemi seíireꞌe áꞌaraꞌani ɨ́ nej jɨ́n netémuaꞌaveꞌe, sej si seajta nain jɨ́n huataújtemuaꞌaveꞌen.
Mej nuꞌu huaújxeꞌeveꞌen seɨj ajta seɨj ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe
12 ’Ayee nu yeehui neꞌɨ́jna jɨ́n tejáꞌamuaꞌíjcateꞌe sej si siyen cheꞌatá senaꞌa huaújxeꞌeveꞌen aꞌij nej neri tejamuaataxɨ́ꞌeve múꞌejmi. 13 Aꞌii pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ jaítzeꞌe muárɨꞌeri ɨ́ tɨ jɨ́n jaꞌatɨ́ ayén raataxɨ́ꞌeveꞌen ɨ́ ruxɨ́ꞌej tevi tɨ i ayén jetzen meꞌecan huámɨꞌɨni.
14 ’Múꞌeen xu yeehui seꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ neteɨ́testemuaꞌa tɨ puaꞌa siyen huárɨni aꞌij nej tejáꞌamuaꞌaijteꞌe. 15 Canu chéꞌe niyen amuaatámuaꞌatzi yee mɨ sej yeehui tíꞌivaɨreꞌe ineetzi jemi, aꞌiné seɨ́j tɨ ayén tíꞌivaɨreꞌe, capu ramuaꞌaree aꞌij tɨ rɨcɨ aꞌɨ́jna tɨ tíꞌiraꞌaijteꞌe. Mɨ́ neajta inee, ayée nu amuaatámuaꞌatzi yee mɨ sej neteɨ́testemuaꞌa, aꞌiné nuꞌuri niyen tejámuaatáꞌixaa nain aꞌachú nej nenaꞌa niyen ráanamuajriꞌi ɨ́ niyáꞌupua jemi.
16 ’Caxu múꞌeen siyen naꞌavéꞌehuau ineetzi, sino nee nu yeehui niyen amuaꞌantíhuaꞌu, neajta nu niyen neꞌɨ́jna jɨ́n tejámuaꞌíjca sej si u áꞌujuꞌun sej si siyen tiꞌitɨ́j huamuáꞌitɨn ɨ́ sej tiuꞌutátuiireꞌen ɨ́ Dios jemi. Neajta niyen raxɨ́ꞌeveꞌe tɨ i ayén rusén jɨ́n huateáturan ɨ́ sej raamuáꞌitɨ. Aj pu xaa, aꞌɨ́ɨn niyáꞌupua ayén amuaatáꞌasin tiꞌitɨ́j sej raatáhuaviira ineetzi jetze meꞌecan. 17 Ayee nu tejáꞌamuaꞌaijteꞌe, sej hui huaújxeꞌeveꞌen seɨj seajta seɨj.
Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌatzaahuateꞌe miyen mú seíireꞌe muáꞌajuꞌun aꞌɨ́mej jemi ɨ́ mej íiyen chaanaca japua huachéjme
18 ’Caxu seꞌɨ́jna áꞌuhuaꞌanan. Tɨ́ puaꞌa yeehui meꞌɨ́n amuájchaꞌɨɨreꞌe ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca, aꞌɨ́ɨ mú amuacaí neetzi tíchaꞌɨɨreꞌecaꞌa. 19 Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen japuan huachéjme ɨ́ chaanaca aꞌɨ́ɨme mú miyen cheꞌatá menaꞌa teꞌáꞌamuaxeꞌeveꞌecacheꞌe tɨ́j ɨ́ ruteɨ́testemuaꞌa tɨ puaꞌa siyen huáꞌa jetze ajtémeꞌecantacheꞌe. Mɨ́ seajta múꞌeen, caxu huáꞌa jetze ajtémeꞌecan, sino nee nu yeehui amuaꞌantíhuaꞌu aꞌɨ́mej tzajtaꞌa. Aꞌɨ́j mú jɨ́n miyen amuájchaꞌɨɨreꞌe aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej yen huachéjme ɨ́ chaanaca japua.
20 ’Caxu yáꞌuhuaꞌanan aꞌij nej tejámuaatáꞌixaa yee jaítzeꞌe pu ruxeꞌeveꞌe aꞌɨ́jna tɨ tíꞌaijta caí aꞌɨ́jna tɨ ravaɨreꞌe. Tɨ́ puaꞌa aꞌij puaꞌa menaꞌa náaruu ineetzi, aꞌɨ́ɨ mú cheꞌatá menaꞌa aꞌij puaꞌa áꞌamuaruuren múꞌejmi. Naꞌari tɨ puaꞌa miyen raꞌaráꞌasten aꞌij nej tihuaꞌumuáꞌate, aꞌɨ́ɨ mú majta raꞌaráꞌastijreꞌesin aꞌij sej tihuáꞌamuaꞌaten. 21 Ayee mú yeehui áꞌamuaruuren meꞌɨ́jna jɨmeꞌe sej siyen naaráꞌaste ineetzi, aꞌiné camu ramuaꞌate aꞌɨ́jna tɨ yen nejaꞌutaꞌítecaꞌa.
22 ’Tɨ́ puaꞌa necaí yéveꞌecánejnicheꞌe, neajta caí aꞌij tíhuaꞌutaꞌixáateꞌencheꞌe, capu huáꞌacɨꞌɨtíicheꞌe tɨ Dios puaíjtzi huaꞌutáꞌan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe mej natéxɨeehuaa. Ajta, íjii, capu yeehui chéꞌe méꞌe tiꞌitɨ́j ɨ́ mej jɨ́n jetzen tíꞌijpuaꞌajteꞌe meꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi. 23 Jaꞌatɨ́ tɨ néjchaꞌɨɨreꞌe ineetzi, aꞌɨ́ɨ pu ajta tíchaꞌɨɨreꞌe ɨ́ niyáꞌupua.
24 ’Tɨ́ puaꞌa necaí niyen huárɨniicheꞌe tiꞌitɨ́j tɨ caí máàj jaꞌatɨ́ ayén raayɨ́ꞌɨtɨhuaꞌa, capu ayén tiraavíjteꞌecacheꞌen tɨ Dios ayén puaíjtzi huaꞌutáꞌan aꞌɨ́jna jɨmeꞌe ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ jemin. Mɨ́ majta aꞌɨ́ɨme, muꞌuri naaseíj, majta néjchaꞌɨɨreꞌecaꞌa ineetzi, majta miyen cheꞌatá menaꞌa ráaruu ɨ́ niyáꞌupua. 25 Ayee mú yeehui miyen huarɨ́j tɨ ij araúrasten aꞌij tɨ téꞌeyuꞌusiꞌi aꞌɨ́jna jetze ɨ́ niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta tɨjɨ́n: “Aꞌɨ́ɨ pu caí raavíiteꞌe jáꞌaraa mej menaꞌa miyen tinéjchaꞌɨ́ɨreꞌe muáꞌaraa.”
26 ’Tɨ́ꞌɨj aꞌɨ́ɨn yeehui yen uvéꞌenen aꞌɨ́jna tɨ aꞌamua japua huániuuni, ɨ́ nej yen yaꞌutaꞌíti múꞌejmi jemi, tɨ ajta Dios jemi éꞌemeꞌecan, aꞌɨ́ɨ pu ayén tineteaxáatajmeꞌe aꞌame ineetzi. Aꞌɨ́ɨ pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ xɨéjniuꞌucari tɨ tzáahuatiꞌiraꞌa jɨ́n tíꞌimuaꞌata, tɨ ajta aꞌuun aꞌuvéꞌemej ɨ́ Dios jemi. 27 Seajta múꞌeen, ayée pu ajta ruxeꞌeveꞌe sej siyen tinaatéaxajta ineetzi aꞌiné netɨ́j nenaꞌa yen huataseíjre tɨ yú eꞌiréꞌene, múꞌeen xu áꞌujujhuaꞌaneꞌe ineetzi jamuan.